Aktualno na podro ju ekolo kega kmetijstva strate ke usmeritve in prp 2014 2020
Download
1 / 6

Aktualno na področju ekološkega kmetijstva- strateške usmeritve in PRP 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Aktualno na področju ekološkega kmetijstva- strateške usmeritve in PRP 2014-2020. Strateške usmeritve na področju EK. Strateški in razvojni cilji: Povečanje obsega pridelave in predelave Povečanje konkurenčnosti s poudarkom na povečanju produktivnosti, učinkoviti in trajnostni rabi virov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aktualno na področju ekološkega kmetijstva- strateške usmeritve in PRP 2014-2020' - eliana-weiss


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aktualno na podro ju ekolo kega kmetijstva strate ke usmeritve in prp 2014 2020

Aktualno na področju ekološkega kmetijstva- strateške usmeritve in PRP 2014-2020


Strate ke usmeritve na podro ju ek
Strateške usmeritve na področju EK

Strateški in razvojni cilji:

 • Povečanje obsega pridelave in predelave

 • Povečanje konkurenčnosti s poudarkom na povečanju produktivnosti, učinkoviti in trajnostni rabi virov

 • Povečanje tržnega deleža s slovenskimi ekološkimi proizvodi

 • Spodbujanje tržnega povezovanja proizvajalcev in njihova vključitev v tržne sisteme

 • Priprava ustreznih ukrepov v okviru PRP 2014-2020

 • Spodbujanje dobave ekoloških živil preko ZJN in Uredbe o ZeJN – sprememba ZJN; naročnikom je omogočeno, da iz postopka javnega naročanja izločijo posamezne sklope naročila - brez izvedbe postopka javnega naročila (če naročilo ne presega 80.000 EUR in 20% skupne vrednosti vseh sklopov)

 • V okviru ZeJN je obvezna nabava ekoživila oz. živil iz preusmeritve:

  - do 31. 12. 2013: 5 %

  - od 1. 1. 2014 dalje: 10 %


Prp 2014 2020
PRP 2014-2020

 • EK kot samostojen ukrep, ni več del ukrepa kmetijsko okoljskih plačil

  Podpore za preusmerjanje in izvajanje:

  • njive-poljščine

  • vrtnine na prostem in v zavarovanih prostorih

  • oljčniki in drugi nasadi sadovnjakov

  • travniški visokodebelni sadovnjaki

  • vinogradi, hmeljišča, drevesnice

  • travinje (trave in TDM na njivah, trajno travinje)

   Novi predlogi:

  • ekološko čebelarjenje

  • ekološko semenarjenje

  • Biodinamično kmetovanje


Prp 2014 20201
PRP 2014-2020

 • Ekološki kmetje bodo lahko pridobili tudi podporo za ukrep KOPOP, če se zahteve za izvajanje ne bodo prekrivale

 • Primeri možnih kombinacij:

  • EK in reja avtohtonih pasem

  • EK in pridelava avtohtonih sort

  • EK in setev medonosnih rastlin

  • EK in oživitvena rez v prvem ali drugem letu prevzete obveznosti

  • EK in pozna košnja

  • EK in gnojenje na podlagi analize tal in gnojilnih načrtov

  • EK in uporaba feromonskih vab

  • EK in uporaba zastirk

  • EK in ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov

  • itd.


Kombinacije ek z drugimi ukrepi prp
Kombinacije EK z drugimi ukrepi PRP

 • OMD

 • dobrobit živali

 • sheme kakovosti (dodatne točke)

 • skupine in organizacije proizvajalcev (dodatne točke)

 • naložbe v osnovna sredstva

 • razvoj kmetij in podjetij


ad