Akustika
Download
1 / 9

Akustika - PowerPoint PPT Presentation


  • 168 Views
  • Uploaded on

Akustika. Zvuk je mechanick é vlnenie, ktoré v uchu vyvoláva sluchový vnem. Zdroje zvuk u môžu byť rôzne, ale pre všetky je charakteristické, že sú to kmitajúce telesá.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Akustika' - elia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zvuk je mechanické vlnenie, ktoré v uchu vyvoláva sluchový vnem. Zdroje zvuku môžu byť rôzne, ale pre všetky je charakteristické, že sú to kmitajúce telesá.

Pokiaľ má zvuk periodický priebeh ide o hudobný zvuk alebo tón. Pokiaľ mátón harmonický priebeh, ide o jednoduchý tón. Jednoduchý tón sa však nevyskytuje v prirodzených zdrojoch zvuku, u nich sa vyskytujú skôr zložené tóny. Pokiaľ majú zvuky nepravidelný a neperiodický priebeh ide potom o hluk (praskanie).


Výška tónu

-je určená frekvenciou kmitania zdroja zvuku. Čím je frekvencia väčšia, tím vyšší tón počujeme. Ľudský sluch je schopný vnímať zvuky približne od frekvencie 16Hz až po 16kHz.Zvuk o frekvencii vyššej než 16kHz je tzv. ultrazvuk (používaný napríklad v lekárstve). Zvuk o takejto frekvencii vnímajú napríklad netopieri (používají orientáciu pomocou echo lokácie).


Farba tónu

Dalšou vlastnosťou zvuku je farba tónu, ktorá nám umožňuje určiť zdroj zvuku. Fyzikálne je farba tónu daná tým, že zvuky niesú harmonické, ale obsahujú ešte ďalšie zložky o vyšších frekvenciách, které počujeme súčasne, a výsledný zvukový vnem je pre tón vydávaný určitým zdrojom, typický


Hlasitosť zvuku

Hlasitosť zvuku odpovedá subjektívnym pocitom pri vnímaní zvukového kmitania o rôznej amplitúde. Pre stanovenie hlasitosti zvuku je dôležitá veľkosť zmien tlaku vzduchu. Hlasitosť zvuku sa určuje v jednotkách nazývaných decibely, značka dB. Prahu počutia (tj. vtedy pokiaľ ešte vzniká zvukový vnem) odpovedá hladina zvuku o intenzite 0 dB. Pocit bolesti pri vnímaní zvuku vyvoláva hladina zvuku o intenzite 120 dB.Šírenie zvuku je podmienenéexistenciou pruźného prostredia medzi zdrojom zvuku a uchom alebo iným prijímaćom zvuku. Pokiaĺ je toto pružné prostredie odstranené, k šíreniu zvuku nedochádza, tzn. , že sa zvyk nešíri vo vákuu.


Rýchlosť zvuku

Rýchlosť zvuku je ďalšou dôležitou fyzikálnou veličinou a takisto je ovplynená látkovým prostredím, v ktorom sa zvuk šíri. Vo vzduchu sa zvuk šíri rýchlosťou približne 340 m/s. Podobnou veľkosťou sa zvuk šíri aj v iných plynoch. Podstatne vyššiu rýchlosť má zvuk vo vode alebo pevných látkach. Najrýchlejšie sa šíri zvuk v skle 5200m/s, v oceli 5000m/s, v ľade 3200m/s a vo vode o teplote 20°C je rýchlosť zvuku 1500m/s.


Ozvena a dozvuk

Pokiaľ sa zvuk stretne s rozľahlou prekážkou, ktorá zabráni šíreniu zvuku daným smerom, od tejto prekážky sa odrazí a môže dôjsť k vzniku ozveny. Ozvena je v podstate dôsledkom sluchu, ktorým rozlíšime dva po sebe idúce zvuky. Pokiaľ je medzi nimi aspoň 0.1s oneskorenie, urazí zvuk celkovú vzdialenosť 34 m, pri prekážke menšej vzdialenosti k ozvene nedôjde (ucho je nerozlíši). Ak je teda prekážka bližšie ako 17 m, zvuky síce nerozlíšime, ale čiastočne sa prekrývajúci a odrazený zvuk splýva so zvukom pôvodným. Toto se prejevuje ako predĺženie zvuku takzvaný dozvuk. Dozvuk je nežiadúci a je s ním nutné počítať pri projektoch väčších miestností (sál), dozvuk totiž skresľuje hudbu a znižuje zrozumiteľnosť reči. Dozvuk sa dá potlačiť napríklad použitím materiálov pohlcujúcích zvuk (závesy a pod.).