h lso och sjukv rd
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hälso- och sjukvård

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Hälso- och sjukvård - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvård. Jämtlands Läns Landsting Primärvård Hälsocentral Sjukhus Om du blir sjuk Hur du kan undvika att bli sjuk. Landsting. Sverige är uppdelat i kommuner och landsting Det finns för närvarande 18 Landsting i Sverige. - (Z).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hälso- och sjukvård' - elewa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h lso och sjukv rd1
Hälso- och sjukvård
 • Jämtlands Läns Landsting
 • Primärvård
 • Hälsocentral
 • Sjukhus
 • Om du blir sjuk
 • Hur du kan undvika att bli sjuk
landsting
Landsting
 • Sverige är uppdelat i kommuner och landsting
 • Det finns för närvarande 18 Landsting i Sverige
slide4
- (Z)
 • Jämtlands Läns Landsting ansvarar för sjukvården i våra 8 kommuner
 • Sjukvården innefattar primärvård med hälsocentraler men även mer omfattande och specialiserad vård på sjukhus
prim rv rd
Primärvård
 • Primärvården riktar sig till de som är folkbokförda i ett geografiskt område
 • Hälsocentraler finns för att avlasta sjukhusen och för att göra vården lättillgänglig för alla i samhället
 • Samordnar om behov finns av mer specialiserad vård
h lsocentraler
Hälsocentralen

Zätagränd

Frösö

Hälsocentral

Foto: Östersunds kommun

Foto: Östersunds kommun

Hälsocentraler
 • Till hälsocentralen vänder man sig om man känner sig sjuk
 • Titta i Landstingskatalogen så ser du vilken hälsocentral du tillhör
 • Du kan själv välja hälsocentral
sjukhus
Akutmottagningen, Östersunds Sjukhus

Foto: Östersunds kommun

Sjukhus
 • AkutmottagningFör dig som är mycket sjuk eller behöver hjälp när hälsocentralen är stängd
 • SpecialistavdelningarKräver oftast remiss men det finns även öppna specialistmottagningar. Vänd dig till ditt sjukhus för att få reda på vilka mottagningar som inte kräver remiss
 • BBFör dig som skall föda barn

Foto: Östersunds kommun

om du blir sjuk
Om du blir sjuk
 • Om du blir sjuk och vill uppsöka en läkare ringer du till din hälsocentral och bokar en tid
 • Om hälsocentralen är stängd och du inte kan vänta till nästa dag så kan du först höra av dig till sjukvårdsupplysningen tel 1177
 • Alternativt åker du till Akutvårdsavdelningen på ditt sjukhus
om du blir akut sjuk
Om du blir akut sjuk!
 • Ring 112 och be att få en ambulans skickad till adressen du befinner dig på.
 • Ring även 112 när du behöver hjälp av polis eller brandkår.
telefonnummer
Telefonnummer
 • 112 Akut sjukdom
 • 1177 Sjukvårdsupplysning
 • 08 33 12 31 Giftinformation
 • 020 66 77 66 Läkemedelsinformation
remiss
Remiss
 • När du blir sjuk och går till en hälsocentral kan läkaren hjälpa dig med att bota många symtom men ibland behövs specialisthjälp.
 • Vid dessa tillfällen skriver läkaren eller sjuksköterskan en REMISS och du får då gå till en specialist på det sjukhus som ligger i ditt landsting.
slide13
Jämtlands läns landsting

Hälsocentraler

Primärvårdsområde Berg/Härjedalen

Folktandvård

Sjukhus

Hälsocentraler

Hälsocentraler

Primärvårdsområde Ragunda/Bräcke

Hälsocentraler

Hälsocentraler

Primärvårdsområde Åre

Hälsocentraler

Hälsocentraler

Primärvårdsområde Krokom

Hälsocentraler

Hälsocentraler

KALLELSE

Primärvårdsområde Östersund/strömsund

Hälsocentraler

REMISS

folktandv rd
Foto: multimediabyrånFolktandvård
 • Sjukförsäkringen som alla i Sverige har innefattar även viss tandvård
 • Folktandvård är delvis finansierad av skattemedel
 • Barn och ungdomar upp till det år de fyller 19 år har rätt till gratis tandvård.
patientn mnd och patientf reningar
Patientnämnd och patientföreningar
 • Om du är missnöjd med din behandling pratar du först med din vårdgivare
 • Om detta inte hjälper kan du vända dig till patientnämnd eller patientföreningar
 • Apoteket har en förteckning över patientföreningar
kostnader
Kostnader
 • Sjukvården är i första hand finansierad av skattemedel
 • En patientavgift tas ut vid varje besök och betalas av dig när du besöker sjukhuset eller hälsocentralen
 • PRIVATA vårdgivare måste vara anslutna till Försäkringskassan för att kostnaden skall bli den samma som på landstingens vårdinrättningar
patientavgifter 2007
Patientavgifter 2007
 • I Jämtlands län får alla barn och ungdomar under 20 år gratis sjukvård
 • Avgiftsbefrielsen gäller oavsett om de besöker Östersunds sjukhus, hälsocentralerna i länet eller en privat vårdgivare
 • Undantag gäller förebyggande vård
patientavgifter 20071
HälsocentralerDagtid 140 kr Jourtid 250 kr Hembesök på dagtid 180 kr Hembesök jourtid 250 kr Telefonrecept: 60 kr

Hälsokontroller

Gynekologisk hälsokontroll 150 kr

Mammografi screening 150 kr

Specialistsjukvård Akuta besök utan remiss: 250 kr Akuta besök med remiss: 0 kr Första besök efter remiss: 100 kr Övriga planerade besök: 200 kr Besök vid röntgen och lab: 0 kr

Patientavgifter 2007
h gkostnadsskydd
Högkostnadsskydd

Vid besök i vården på grund av sjukdom – högkostnadskort.

När 900 kr betalats inom en 12-månadersperiod - frikort som ger fri öppen sjukvård.

avboka tid
Avboka tid
 • Om du inte ringer och avbokar en tid som du fått blir du skyldig att betala trots att du inte varit på besöket
 • Boka om eller boka av den tid som du vet att du inte kan komma på, för att undvika onödiga kostnader
tolkservice p fr mmande spr k
Tolkservice på främmande språk
 • Patienter som inte behärskar svenska språket har rätt till fri tolkservice vid besök i hälso- och sjukvården och folktandvården
 • Tala om i förväg att tolk behövs, det är vårdpersonalens ansvar att ordna tolkhjälp
att v rdas p sjukhus
Att vårdas på sjukhus
 • Det kostar aldrig mer än en bestämd summa per dygn att vårdas på sjukhus
 • Summan beror på vad man i Landstingsfullmäktige beslutat om

0-19 år 0 kr dag.

20-64 år 80 kr per dag.

65 år eller mer 70 kr dag.

Förtidspensionärer 20 - 40 år 40 kr hela vårdtiden.

medicin
Medicin
 • All medicin som av socialstyrelsen kan anses vara en hälsofara är receptbelagd
 • Läkare och vissa sjuksköterskor med specialistkompetens har möjlighet att skriva ut receptbelagd medicin
 • Staten har monopol på försäljning av medicin vilken säljs på så kallade APOTEK
apoteket
Apoteket
 • På apoteket köper du din receptbelagda medicin
 • De som arbetar på apoteket är apotekare och har stor kunskap om hur medicinen verkar och vad du skall tänka på när du tar medicinen
 • Det är viktigt att återlämna överbliven eller utgången medicin till apoteket för att undvika att den sprids i naturen
apoteket1
Apoteket
 • Förutom receptbelagd medicin finns det annan medicin att köpa på apotek samt andra produkter så som hygienprodukter och friskvårdsartiklar
 • Du kan få mycket skriftligt material från apoteken och det finns även mycket information på deras hemsida

www.apoteket.se

l kemedelsf rm nen
Läkemedelsförmånen
 • Läkemedelssubventionen - maximalt 1 800 kronor under ett år för dina läkemedel
 • Trappstegsformad - gradvis mindre andel
h lso och sjukv rd f r kvinnor
Hälso- och sjukvård för kvinnor
 • Mammografi
 • Mödravårdcentral
m drav rdscentral mvc
Mödravårdscentral, MVC
 • Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan
 • Graviditetstest (med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen)
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Graviditetskontroller (övervakning av mor
 • och foster med kontroller under graviditeten)
m drav rdscentral mvc1
Mödravårdscentral, MVC
 • Förberedande inför förlossning
 • Föräldrautbildning (förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet)
 • Gynekologiska hälsokontroller (s.k. cellprovstagning, screening av livmoderhalscancer)
preventivmedel och abort
Preventivmedel och abort
 • Mödravårdcentralen och Kvinnokliniken på sjukhuset kan stå till tjänst då du vill skaffa preventivmedel
 • Dessa centraler och kliniker hjälper även till då en oönskad graviditet skall aborteras
 • Kondom (Skyddar inte bara från oönskad graviditet utan även könssjukdomar och HIV/AIDS)
 • P-piller
 • Akut-p-piller (dagen-efter-piller )
preventivmedel och abort1
(ska vara vit – detta är ett visningsex.

Bild: http://www.lthalland.se

Preventivmedel och abort
 • Spiral
 • P-ring
 • P-spruta
 • P-stav
ungdomsmottagningen
Ungdomsmottagningen
 • Finns för killar och tjejer till och med 22 år
 • Där arbetar barnmorska, kurator, undersköterska och läkare
 • Det finns en öppen mottagning enbart för killar
h lso och sjukv rd f r barn
Hälso- och sjukvård för barn
 • BVC, Barnavårdscentralen, går barn upp till 6 års ålder till
 • Vid 6 års ålder tar skolhälsovården över ansvaret för barnen hälsokontroller
 • Sjukhusen har speciella barnavdelningar där barn vårdas
v rd f r psykiska besv r
Vård för psykiska besvär
 • Hälsocentralen vänder du dig till vid lindriga besvär
 • Psykologer, kuratorer och läkare finns till hands och läkaren kan, om det behövs, remittera dig till sjukhusets psykiatriavdelning där det finns specialistkompetens
 • Sjukhuset har psykiatriavdelningar dit du kan vända dig vid remittering eller akuta besvär
friskv rd egenv rd
Friskvård/Egenvård
 • Om du eller någon i din familj känner er sjuka behöver ni inte alltid uppsöka läkare på vårdcentral eller sjukhus
 • Du kan ringa och fråga på din hälsocentral
 • Du kan prata med apotekspersonalen kring ditt eller någon i din familjs tillstånd
friskv rd egenv rd1
Foto: LivsmedelsverketFriskvård/Egenvård

För att undvika sjukdom kan du tänka på att du måste äta en allsidig och näringsrik kost, att du rör på dig för att bygga upp kroppen och att du sover ordentligt

friskv rd egenv rd2
Foto: LivsmedelsverketFriskvård/Egenvård

Det är framför allt viktigt att barn och ungdomar äter regelbundet och näringsriktigt för att utvecklas och inte störa inlärning

egenv rd
Foto: multimediabyrånEgenvård
 • Dålig tandstatus kan orsaka hälsoproblem
 • För att undvika detta skall du borsta tänderna minst två gånger per dag, undvika sötsaker och tänka på att inte äta mellan måltiderna
 • Du skall även gå till tandläkaren regelbundet,helst en gång per år
tobak
Foto: multimediabyrånTobak

Rökare löper högre risk att få kroniska lungsjukdomar, ryggont, cancer i urinblåsan, hjärtinfarkt, tandlossning, slaganfall och en mängd andra mer eller mindre allvarliga sjukdomar

alkohol
Bild: multimediabyrånAlkohol

Alkohol har negativ inverkan på den fysiska och psykiska hälsan vid överkonsumtion

missbruk och beroende
Missbruk och Beroende
 • I Östersunds kommun kan du vända sig till Beroendecentrum eller Öppenvården för att få hjälp
 • Det finns många olika former av missbruk tex alkohol, narkotika, spel, sex och matmissbruk
 • Missbruksenheten och Öppenvården finns i Klockhuset på Sollidenområdet
ad