Fizyka dla student w poligrafii r wnania maxwella fale elektromagnetyczne
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Równania Maxwella Fale elektromagnetyczne. ,. Prawo Gaussa. …i magnetycznego. dla pola elektrycznego…. Powstanie siły elektromotorycznej musi być związane z powstaniem wirowego pola elektrycznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - elewa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fizyka dla student w poligrafii r wnania maxwella fale elektromagnetyczne

FIZYKA dla studentów POLIGRAFIIRównania MaxwellaFale elektromagnetyczne


Prawo gaussa

,

Prawo Gaussa

…i magnetycznego

dla pola elektrycznego…


Pole elektryczne i magnetyczne

Powstanie siły elektromotorycznej musi być związane z powstaniem wirowego pola elektrycznego.

Zmienne pole magnetyczne wywołuje w każdym punkcie pola powstawanie wirowego pola elektrycznego

Pole elektryczne i magnetyczne


Pole elektryczne i magnetyczne1
Pole elektryczne i magnetyczne powstaniem wirowego pola elektrycznego.

Prawo Ampera

Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem

Prąd przesunięcia


Pole elektryczne i magnetyczne2
Pole elektryczne i magnetyczne powstaniem wirowego pola elektrycznego.

Prąd uogólniony:

Prąd elektryczny i/lub zmienne pole elektryczne wytwarzają wirowe pole magnetyczne.


R wnania maxwella
Równania powstaniem wirowego pola elektrycznego.Maxwella


Fizyka dla student w poligrafii r wnania maxwella fale elektromagnetyczne

wychylenie powstaniem wirowego pola elektrycznego.

x

Fale


R wnanie falowe
Równanie falowe powstaniem wirowego pola elektrycznego.

Przekształcając równania Maxwella otrzymujemy:


15 1 fale elektromagnetyczne
15.1 Fale elektromagnetyczne powstaniem wirowego pola elektrycznego.

W próżni:

0 = 8.85·10-12 A2·s4·m-3·kg-1

v = 3·108 m/s = c

0 =1.26·10-6 m·kg·A-2·s-2

W ośrodku materialnym:


Fale elektromagnetyczne
Fale elektromagnetyczne powstaniem wirowego pola elektrycznego.


Fale elektromagnetyczne1

powstaniem wirowego pola elektrycznego.

Fale elektromagnetyczne

Częstotliwość  - liczba pełnych zmian pola magnetycznego i elektrycznego w ciągu jednej sekundy, wyrażona w hercach.

Długość fali  - odległość między sąsiednimi punktami w których pole magnetyczne i elektryczne jest takie samo


Fale elektromagnetyczne2
Fale elektromagnetyczne powstaniem wirowego pola elektrycznego.

Częstotliwość dla danej fali jest stała i niezależna od ośrodka. Natomiast długość fali zmienia się, bowiem prędkość fali zależy od rodzaju ośrodka.

W ośrodkach materialnych prędkość fali elektromagnetycznej jest zawsze mniejsza i zależna od rodzaju ośrodka oraz od częstotliwości fali.


Widmo fal elektromagnetycznych
Widmo fal elektromagnetycznych powstaniem wirowego pola elektrycznego.


Widmo fal elektromagnetycznych1
Widmo fal elektromagnetycznych powstaniem wirowego pola elektrycznego.


Fizyka dla student w poligrafii r wnania maxwella fale elektromagnetyczne

Mikrofale powstaniem wirowego pola elektrycznego.

Zakres widzialny

Promienio-wanie 

Promienio-wanie X

Podczer-wień

Fale radiowe

UV

200

100

50

25

Wysokość (w kilometrach)

12

6

3


Promieniowanie gamma
Promieniowanie powstaniem wirowego pola elektrycznego.gamma

Fale elektromagnetyczne o długości krótszej od 10-10 m

Źródła promieniowania gamma:

  • procesy zachodzące w jądrze atomowym (np. rozpad pierwiastków promieniotwórczych zawartych w skorupie ziemskiej lub reakcje jądrowe)

  • promieniowanie kosmiczne powstające podczas procesów jądrowych zachodzących w gwiazdach i galaktykach.

Błyski gamma


Promieniowanie rentgenowskie
Promieniowanie rentgenowskie powstaniem wirowego pola elektrycznego.

Długości fali zawarta jest w przedziale od 10-13 m do około 5x10-8 m


Promieniowanie rentgenowskie1

Lampa rengenowska: powstaniem wirowego pola elektrycznego.

Promieniowanie rentgenowskie

  • Przyspieszone w polu elektrycznym elektrony hamowane są przez materiał anody, tracąc swoją energię, która zostaje wypromieniowana jako promieniowanie hamowania (widmo ciągłe)

  • Na skutek wybicia (jonizacji) przez przyspieszone elektrony wewnętrznych elektronów w materiale anody, następuje przeskok elektronu z powłoki zewnętrznej na puste miejsce czemu towarzyszy emisja promieniowania o ściśle określonej długości fali (promieniowanie charakterystyczne).


Promieniowanie nadfioletowe uv
Promieniowanie nadfioletowe (UV) powstaniem wirowego pola elektrycznego.

Długość fali od 4x10-7m do 10-8m (od 400 do 10 nm)

Naturalnymi źródłami są ciała o dostatecznie wysokiej temperaturze. Znikome, ale zauważalne ilości tego promieniowania wysyłają już ciała o temperaturze 3000K i ze wzrostem temperatury natężenie wzrasta. Silnym źródłem jest Słońce, którego temperatura powierzchni wynosi 6000K.

Promieniowanie nadfioletowe ma silne działanie fotochemiczne. Przy długości fali poniżej 300 nm wywołuje już jonizację i jest zabójcze dla organizmów żywych, wywołuje lub przyspiesza szereg reakcji chemicznych.


Wiat o widzialne
Światło widzialne powstaniem wirowego pola elektrycznego.

Długość fali od około 4x10-7 m do około 7x10-7 m.

Naturalnymi źródłami są ciała ogrzane do temperatury ponad 700°C. Na skutek ruchów cieplnych następuje wtedy wzbudzenie elektronów wewnątrz substancji i przy powrocie do niższych stanów energetycznych następuje emisja światła (żarówka).


Promieniowanie podczerwone

Zdjęcie lotnicze w podczerwieni powstaniem wirowego pola elektrycznego.

Promieniowanie podczerwone

Długość fali od 7x10-7 m do 2x10-3m

Emitowane jest przez rozgrzane ciała w wyniku wzbudzeń cieplnych elektronów wewnątrz substancji. Im niższa temperatura im mniejsze natężenie i dłuższe fale. Ciała w temperaturze pokojowej wysyłają długość 19 mm. Ciała o temperaturze do około 400°C wysyłają praktycznie tylko podczerwień.


Mikrofale

Radar powstaniem wirowego pola elektrycznego.

Mikrofale

Długość fali od 10-4 m do 0,3 m (0,1 mm do 30 cm).

Mikrofale z górnego zakresu mogą powstawać w elektronicznych układach drgających podobnie jak fale radiowe.

Lampy mikrofalowe - elektrony krążąc w polu magnetycznym po spiralach emitują mikrofale.