nasza szko a our school n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nasza szkoła Our school

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Nasza szkoła Our school - PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

Nasza szkoła Our school. Naszym dyrektorem jest pan Krzysztof Wołejko od 1991 roku . Naszą wicedyrektorką jest Ewa Jabłońska. Our director is Mr . Krzysztof Wołejko . Our deputy director is Mrs. Ewa Jablonska.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nasza szkoła Our school' - eleanor-parker


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
naszym dyrektorem jest pan krzysztof wo ejko od 1991 roku nasz wicedyrektork jest ewa jab o ska

Naszym dyrektorem jest pan Krzysztof Wołejko od 1991 roku . Naszą wicedyrektorką jest Ewa Jabłońska.

OurdirectorisMr. Krzysztof Wołejko. Ourdeputy directoris Mrs.EwaJablonska.

za patrona mamy jednego z najs awniejszych polak w na ca ym wiecie miko aja kopernika

Za patrona mamy jednego z najsławniejszych Polaków na całym świecie Mikołaja Kopernika.

Our patron is Nicolaus Copernicus.

slide6

Mikołaj Kopernik(ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku) – polski astronom, autor dzieła O obrotach sfer niebieskich iteorii heliocentrycznej.

Nicolaus Copernicus (19 February 1473 – 24 May 1543) -was  polishastronomerwho formulated a heliocentricmodel of the universe which placed the Sun, rather than the Earth, at the center. The publication of Copernicus' book, De revolutionibusorbiumcoelestium.

do naszej szko y ucz szcza ponad tysi c uczni w a pracuje w niej oko o 100 nauczycieli

Do naszej szkoły uczęszcza ponad tysiąc uczniów, a pracuje w niej około 100 nauczycieli.

In our school learnoverthousandpupils andabout 100 teachers works in it.

po rozbudowie mamy wielkie boisko szkolne hale gimnastyczn i dodatkowe sale lekcyjne

Po rozbudowie mamy wielkie boisko szkolne, hale gimnastyczną i dodatkowe sale lekcyjne.

Aftertheextension we have a  biggergymnasium, pitch and moreclassrooms.

historia naszej szko y

Historia naszej szkoły

History of ourschool

slide13

W 1920 powstała pierwsza 7-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w drewnianym budynku na terenie koszar. 

In 1920 was created the first 7-class Public Primary School number1

in a wooden building.

zosta a zniszczona w czasie wojny

Została zniszczona w czasie wojny.

It was destroyed during the war.

slide15

Po wojnie zorganizowano nową szkołę na terenie obecnej dzielnicy Legionowa przez Piotra Chruściela. Później nadano jej nazwę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Legionowie.

After the war Piotr Chruściel organised a new school in the current district of Legionowo.Latertheschoolwas givenhernameof the Primary School number1 in Legionowo.

w 31 xii 1956 r uroczy cie przekazano do u ytku nowy budynek kt ry funkcjonuje do dzi

W 31 XII 1956 r. uroczyście przekazano do użytku nowy budynek, który funkcjonuje do dziś.

On 31 XII 1956thenewbuilding was officialyopened and itfunctionsup to thisday.

on 13 october 1973 there was a ceremony school by the name of nicolaus copernicus

13 października 1973 r. odbyła się uroczystość nadania imienia szkole, przekazania sztandaru oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej patrona - Mikołaja Kopernika.

On 13 October 1973 there was a ceremonyschool by thename of Nicolaus Copernicus.

od 1 sierpnia 2012 roku zosta utworzony zesp szk nr 1 w legionowie

Od 1 sierpnia 2012 roku został utworzony Zespół Szkół nr 1 w Legionowie.

From 1 August 2012, was created theSchool Complex number1 in Legionowo.

slide19

Jesteśmy dumni z historii naszej szkoły i pragniemy kontynuować jej osiągnięcia w zakresie różnych przedmiotów.

We are proud of the history of our school and we would like to continue its achievements indifferentsubject.

ad