r d a energii elektrycznej n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

- PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

Źródła energii elektrycznej. Sposoby produkcji energii na świecie:. Surowce z których wytwarzamy energię dzielmy na. Odnawialne: Woda Wiatr Energia Słoneczna Gorące źródła Pływy morskie Nieodnawialne: Węgiel brunatny Węgiel kamienny Ropa naftowa Gaz ziemny Uran. ELEKTROWNIE CIEPLNE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ekram


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
surowce z kt rych wytwarzamy energi dzielmy na
Surowce z których wytwarzamy energię dzielmy na

Odnawialne:

 • Woda
 • Wiatr
 • Energia Słoneczna
 • Gorące źródła
 • Pływy morskie

Nieodnawialne:

 • Węgiel brunatny
 • Węgiel kamienny
 • Ropa naftowa
 • Gaz ziemny
 • Uran
elektrownie cieplne
ELEKTROWNIE CIEPLNE

Mimo, że węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny świetnie się nadają do wytwarzania elektryczności najszersze zastosowanie w tej dziedzinie znalazł węgiel. Energię z paliw kopalnych produkuje się w wielkich zakładach przemysłowych - elektrowniach cieplnych.

Najpopularniejszym paliwem w elektrowniach cieplnych jest węgiel kamienny lub brunatny. Węgiel kamienny jest najczęściej dowożony do elektrowni transportem kolejowym. Węgiel zanim trafi do kotła jest osuszany i mielony w młynach węglowych. Pył węglowy jest wdmuchiwany do kotła, gdzie ulega spaleniu.

Elektrownia Łaziska, jedna z największych w Polsce zużywa rocznie 2,7 mln ton węgla. Daje to średnio 123 wagony węgla dziennie!

elektrownie wodne
ELEKTROWNIE WODNE

Są to zakłady przemysłowe zamieniające energię spadku wody na energię elektryczną.

Elektrownie wodne dzieli się na: "duże" i "małe", przyjmując, że małe elektrownie wodne (MEW) to te o mocy poniżej 5 MW. Podział ten jest dość umowny , ale dość ważny, gdyż MEW są zaliczane do niekonwencjonalnych, odnawialnych i ekologicznych źródeł energii. Natomiast duże elektrownie wodne są tak na świecie rozpowszechnione, że traktowane są często jako konwencjonalne źródło energii, a duży stopień ingerencji w środowisko naturalne powstrzymuje wielu badaczy od nazywania dużych elektrowni wodnych ekologicznymi. Wątpliwości te nie dotyczą małych elektrowni wodnych, których wpływ na środowisko jest znikomy.

Elektrownie wodne można podzielić na elektrownie przepływowe produkujące energię elektryczną oraz elektrownie szczytowo-pompowe, które służą głównie do magazynowania energii elektrycznej wyprodukowanej w inny sposób.

czy wiesz e
Czy wiesz że…
 • …największa elektrownia wodna znajduje się na wyspie, zwanej przez Indian południowoamerykańskich Guani Itaipu, czyli Śpiewający Kamień. Budowla, zlokalizowana na rzece Parana, na granicy Brazylii i Paragwaju, ma prawie 8 km długości i 196 m wysokości - taką wysokość miałoby 36 żyraf, najwyższych zwierząt na świecie, gdyby je ustawić jedna na drugą
 • …pierwsza elektrownia wodna została zbudowana w 1882 roku w Appleton (Wisconsin) (USA) na rzece Fox. Dostarczała ona energię do fabryki produkującej papier. Było to dwa lata po pokazie, na którym Thomas Edison po raz pierwszy zademonstrował publicznie wytwarzanie światła elektrycznego
elektrownie j drowe
ELEKTROWNIE JĄDROWE

Obiekt wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu lub nieco wzbogaconego w izotop U-235, w której ciepło konieczne do uzyskania pary, jest otrzymywane z reaktora jądrowego.

najwi ksza katastrofa
Największa katastrofa…

Katastrofa w Czarnobylu - katastrofa nuklearna mająca miejsce 26 kwietnia 1986, do której doszło w wyniku wybuchu wodoru z reaktora jądrowego bloku nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu.

Ocenia się, że była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej i jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku. Jest to jednocześnie jedyny incydent w dziejach, który został zakwalifikowany do siódmego, najwyższego stopnia w skali INES.

W wyniku awarii skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125 000 do 146 000 kilometrów kwadratowych terenu na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 000 osób.

energetyka geotermalna
ENERGETYKA GEOTERMALNA

Ogólnie jest to energia zgromadzona w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. O energii geotermalnej mówi się przede wszystkim, gdy nośnikiem tej energii jest woda i para wodna. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia cywilizacji ludzkiej, jest praktycznie niewyczerpalna w wyniku jej przenoszenia z wnętrza Ziemi przez przewodzenie i konwekcję. Energetyka geotermalna bazuje na gorących wodach cyrkulujących w przepuszczalnej warstwie skalnej skorupy ziemskiej poniżej 1000 m.

elektrownie wiatrowe
ELEKTROWNIE WIATROWE
 • Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa.
 • Światowym potentatem w produkcji energii wiatrowej są Niemcy (ok. 40% produkcji w skali całego globu).
elektrownie s oneczne
ELEKTROWNIE SŁONECZNE

Do Ziemi dociera promieniowanie słoneczne zbliżone widmowo do promieniowania ciała doskonale czarnego o temperaturze ok. 5700 K. Przed wejściem do atmosfery moc promieniowania jest równa 1367 W/m² powierzchni prostopadłej do promieniowania słonecznego. Część tej energii jest odbijana i pochłaniana przez atmosferę, do powierzchni Ziemi w słoneczny dzień dociera około 1000 W/m².

Ilość energii słonecznej docierającej do danego miejsca zależy od szerokości geograficznej oraz od czynników pogodowych. Średnie roczne nasłonecznienie obszaru Polski wynosi ~3500 MJ*m-2*rok-1 (1100 kWh*m-2*rok-1) na poziomą powierzchnię co odpowiada wartości opałowej 120 kg paliwa umownego.

czy wiesz e1
Czy wiesz że…
 • …największa na świecie elektrownia słoneczna znajduje się w pobliżu portugalskiego miasta Serpa, 200 km od Lizbony. Zajmuje ona powierzchnię 60 hektarów - to powierzchnia ponad 53 dużych boisk do piłki nożnej o wymiarach 150 na 75 metrów.
elektrownie p ywowe
ELEKTROWNIE PŁYWOWE

Pływy są źródłem energii o mniejszym potencjale niż prądy morskie, ale za to bezpieczniejszym i lepiej poznanym. Pierwsza wzmianka na temat ich wykorzystania pochodzi z 1086 r. z Dover, gdzie podobno pracował młyn napędzany energią pływów.

Pierwszą elektrownię pływową zbudowali w roku 1967 Francuzi w Saint Malo. Elektrownia ta ma moc maksymalną 550 MW i pracuje od 4 do 8 godzin dziennie wytwarzając średnio 600 GWh energii elektrycznej rocznie. Obecnie takie elektrownie są również w Rosji i Wielkiej Brytanii, jednak żadna z nich obecnie (styczeń 2007 r.) nie pracuje na skalę przemysłową z powodu problemów technicznych oraz niebezpieczeństwa sztormów i huraganów.

slide24

JAK BEZPIECZNIE

KORZYSTAĆ

Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ

I URZĄDZEŃ

W DOMU?

warto wiedzie
WARTO WIEDZIEĆ:

PAMIĘTAJ!

Znajomość zasad bezpieczeństwa korzystania z urządzeń elektrycznych pozwala uniknąć tragedii!

 • Sposoby zapobiegania porażeniom
 • prądem elektrycznym
 • Stosowanie zabezpieczeń domowych sieci elektrycznych
 • Zakup urządzeń z certyfikatami bezpieczeństwa
 • Wykorzystywanie urządzeń zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi
 • Ostrożność przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych
 • Postępowanie w przypadku porażenia
 • prądem elektrycznym
 • Odłączenie źródła zasilania od urządzenia, które spowodowało wypadek
 • Oddzielenie porażonego od źródła prądu
 • Udzielenie pierwszej pomocy
zasady bezpiecznego korzystania z urz dze elektrycznych

Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za sznur !Może on się przerwać i odsłonić drut pod napięciem.

Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych

Nie dotykaj mokrymi rękami urządzeń elektrycznych !Pamiętaj, że nie należy trzymać w łazience włączonych urządzeń elektrycznych. Gniazdka elektryczne nie powinny być umieszczone blisko wanny czy umywalki.

Nie wykonuj nawet najprostszych napraw urządzeń elektrycznych pod napięciem, tym bardziej jeżeli nie masz kwalifikacji !Wymieniając żarówkę, gniazdko wtykowe, wyłącznik instalacyjny itp., wykręć bezpiecznik.

slide27

Nie wkładaj do otworów gniazd wtykowych żadnych przedmiotów np. gwoździ, drutów, śrubokręta! Jeżeli w domu są dzieci, zastosuj wtyczki zaślepiające.

Nie zostawiaj bez nadzoru urządzeń elektrycznych takich jak: żelazko, grzałka, piecyk elektryczny! Może dojść do pożaru.

Utrzymuj przewody elektryczne zawsze dobrym stanie ! Nie naprawiaj przewodów elektrycznych taśmą izolacyjną, samoprzylepną lub plastrem. Wymień je na nowe.

slide28

Nie dotykaj uszkodzonych kabli, z których się dymi lub iskrzy !

Nigdy nie polewaj wodą elektrycznych przewodów czy palnika kuchenki elektrycznej będącej pod napięciem. Szybko poproś o pomoc osobę dorosłą. Jak najszybciej wyjdź z pomieszczenia, w którym się pali - powiadom straż pożarną, pogotowie ratunkowe i policję.

Zwracaj uwagę na tabliczki ostrzegawcze typu: NIE DOTYKAĆ! URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE!

Nie dotykaj urządzeń i budynków, wewnątrz których znajduje się aparatura energetyczna, np. stacji transformatorowych, szafek złącza kablowego itp. Nie otwieraj do nich drzwi, nie zaglądaj do nich. Jeżeli zauważysz, że są uszkodzone – zgłoś je w energetyce.

Nigdy nie ruszaj przewodów leżących na ziemi lub będących w zasięgu ręki.

Jeśli widzisz, że kogoś poraził prąd, zetknął się z przewodami i nie może ich puścić, w żadnym wypadku go nie dotykaj, bo prąd porazi i Ciebie. Natychmiast wezwij na pomoc osobę dorosłą oraz Pogotowie Energetyczne i służby ratunkowe

slide29

Nie korzystaj z urządzeń elektrycznych w czasie kąpieli w wannie lub pod prysznicem !

Jeśli przypadkiem suszarka wpadnie do wanny, zadziała to tak jak byśmy każdym fragmentem ciała dotknęli do przewodu pod napięciem.

slide30
Wiercąc otwory trzeba zachować szczególne środki ostrożności, aby nie natknąć się na przewody instalacji elektrycznej ułożone w ścianie!

W przypadku przewiercenia lub uszkodzenia takiego przewodu może dojść do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci osoby wiercącej, z powodu porażenia prądem.

slide31
Podczas koszenia trawnika kosiarką elektryczną, zwracaj uwagę aby nie najechać i przeciąć przewodu zasilającego!

W takim wypadku napięcie może pojawić się na uchwycie kosiarki, które spowoduje mimowolne zaciśnięcie się dłoni i długotrwałe porażenie.

slide32

Awaria pralki może być tragiczna w skutkach! W przypadku kiedy woda przedostanie się poza pralkę może nastąpić niebezpieczne pojawienie się napięcia na jej obudowie.

Dodatkowo napięcie może wystąpić również na całej instalacji hydraulicznej. W takim przypadku porażenie mogłoby nastąpić nawet podczas mycia rąk.

by y to przyk adowe sytuacje w kt rych mo e ochroni nas wy cznik r nicowopr dowy
Były to przykładowe sytuacje, w których może ochronić nas wyłącznik różnicowoprądowy

Tzw.”różnicówka” - ochrona mieszkańców przed porażeniem prądem

Ich stosowanie jest wymagane przez obowiązujące od 2002 roku przepisy. Prawidłowo zainstalowane aparaty wyłączają zasilanie w czasie 0,04 sekundy w przypadku, gdy życie lub zdrowie Twoje lub kogoś z Twoich bliskich jest zagrożone przez porażenie prądem.

ad