slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii - PowerPoint PPT Presentation


 • 261 Views
 • Uploaded on

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii. Instalacja skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Zdjęcie: Warren Gretz, DOE/NREL PIX. © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. . Zagadnienia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii' - annick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii

Instalacja skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

Zdjęcie: Warren Gretz, DOE/NREL PIX

© Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

zagadnienia
Zagadnienia
 • Podstawy systemówskojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP)
 • Prezentacja kluczowych kwestii w analizie projektów CHP
 • Wprowadzenie do modułu CHP programu RETScreen®
co zapewniaj systemy skojarzonego wytwarzania ciep a i energii elektrycznej chp
Co zapewniają systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP)?

Elektrownia na biomasę, USA

 • Energia elektryczna
 • Ciepło
  • Mieszkalnictwo
  • Budownictwo społeczne
  • Procesy przemysłowe

…ale również…

 • Wzrost efektywności energetycznej
 • Redukcja emisji i odpadów
 • Redukcja strat PiD
 • Możliwość zastosowania w systemach sieciowych
 • Chłodzenie

Zdjęcie: Andrew Carlin, Tracy Operators/NREL PIX

powody do stosowania uk ad w chp
Powody do stosowania układów CHP
 • Tradycyjne, scentralizowane systemy energetyczne są nieefektywne
  • Połowa do dwóch trzecich energii tracona jest w postaci ciepła
  • Ciepło to, może zostać zużyte na potrzeby procesów przemysłowych, ogrzewania, chłodzenia, itp.
 • Energia elektryczna jest zwykle bardziej wartościowa niż ciepło

energia odnawialna

biomasa

energia geotermalna 1 027

potrzeby

własne

węgiel 17 075

Straty przemiany 24 726

963

całkowite

zużycie

straty przesyłu i

energii

olej 3 215

dystrybucji 1 338

pierwotnej

do produkcji

gaz 8 384

energii

produkcja

elektrycznej

produkcja

energii

40 180

przemysł 5 683

energii

energii

elektrycznej

elektryczna

energia jądrowa

elektrycznej

brutto

dostarczona

pozostali

7 777

netto

15 454

do odbiorcy

odbiorcy 7 470

energia wodna 2 705

14 491

13 153

Na podstawie World Alliance for Decentralized Energy

idea chp
Idea CHP
 • Równoczesna produkcja dwóch lub więcej typów energii użytkowej z pojedynczego źródła energii (tzw. „Kogeneracja”)
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego z urządzeń wytwarzających energię elektryczną
rodzaje urz dze i technologii chp
Rodzaje urządzeń i technologii CHP
 • Urządzenia chłodnicze
  • Sprężarka
  • Chłodziarka absorpcyjna
  • Pompa ciepła, itd.
 • Urządzenia cieplne
  • Kocioł / Piec / Grzejnik
  • Rekuperator
  • Pompa ciepła, itd.
 • Urządzenia en. elektr.
  • Turbina gazowa
  • Turbina gazowa - obieg gazowo-parowy
  • Turbina parowa
  • Silnik tłokowy
  • Ogniwo paliwowe, itd.

Turbina gazowa

Zdjęcie: Rolls-Royce plc

Urządzenia chłodnicze

Zdjęcie : Urban Ziegler, NRCan

opis chp cd rodzaje paliw
Opis CHP (cd.)Rodzaje paliw
 • Paliwa kopalne
  • Gaz ziemny
  • Olej opałowy
  • Węgiel, itd.
 • Paliwa odnawialne
  • Odpady drzewne
  • Gaz wysypiskowy (GW)
  • Biogaz
  • Odpady rolne
  • Wytłoki z trzciny cukrowej
  • Uprawy energetyczne, itd.
 • Energia geotermalna
 • Wodór, itd.

Biomasa dla CHP

Zdjęcie : Warren Gretz, DOE/NREL

Gejzer geotermalny

Zdjęcie : Joel Renner, DOE/ NREL PIX

slide8

Opis CHP (cd.)

Zastosowania

CHP Urząd Miasta Kitchener

 • Pojedyncze budynki
 • Obiekty handlowe i przemysłowe
 • Budynki wielorodzinne
 • Lokalne systemy energetyczne (n.p. komunalne)
 • Procesy przemysłowe

Zdjęcie: Urban Ziegler, NRCan

GW CHP w lokalnym systemie energetycznym, Szwecja

Mikro-turbina w szklarni

Zdjęcie: Urban Ziegler, NRCan

Zdjęcie: Urban Ziegler, NRCan

lokalne systemy energetyczne
Lokalne systemy energetyczne
 • Ciepło z instalacji CHP może być dostarczane do znajdujących się w pobliżu budynków wielorodzinnych na potrzeby ogrzewania i chłodzenia
  • Izolowane rury stalowe ułożone są na głębokości 0,6 do 0,8 m pod ziemią
 • Zalety w porównaniu do instalacji indywidualnej w każdym budynku:
  • Wyższa sprawność
  • Kontrola emisji dla jednej instalacji
  • Bezpieczeństwo
  • Komfort
  • Wygoda użytkowania
 • Wyższe koszty początkowe

Elektrociepłownia Miejska

Ciepło sieciowe – rurociąg cieplny

Zdjęcie: SweHeat

Zdjęcie: SweHeat

koszty systemu chp
Koszty systemu CHP
 • Koszty wysoce różne
 • Koszty początkowe
  • Urządzenia en. el.
  • Urządzenia cieplne
  • Urządzenia chłodnicze
  • Sieci elektroenergetyczne
  • Drogi dojazdowe
  • Sieć rurociągowa
 • Koszty eksploatacyjne
  • Paliwo
  • Obsługa i konserwacja
  • Wymiana i remonty urządzeń

Rodzaje urządzeń energ. w RETScreen

Koszt instalacji ($/kW)

Silnik tłokowy

700 - 2 000

Turbina gazowa

550 - 2 500

Turbina gazowa - obieg gazowo-parowy

700 - 1 500

Turbina parowa

500 - 1 500

System geotermalny

1 800 - 2 100

Ogniwa paliwowe

4 000 - 7 700

Turbina wiatrowa

1 000 - 3 000

Turbina wodna

550 - 4 500

Moduł fotowoltaiczny

8 000 - 12 000

Uwaga: Wartość kosztu instalacji w $ kanadyjskich z 1 stycznia 2005

Przybliżony kurs w tym czasie wynosił 1 CAD = 0,81 USD i 1 CAD = 0,62 EUR

uwarunkowania projektu chp
Uwarunkowania projektu CHP
 • Zabezpieczenie długoterminowych dostaw paliwa
 • Kontrolowanie kosztów inwestycyjnych
 • Zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną
  • Sprzedaż do sieci energii elektrycznej, jeśli nie jest zużyta na miejscu
 • Typowa instalacja jest projektowana pod podstawowe obciążenie cieplne (t.j. minimalne obciążenie cieplne w normalnych warunkach pracy)
  • Ilość wytworzonego ciepła odpowiada 100% do 200% wyprodukowanej energii elektrycznej
  • Ciepło można wykorzystać do chłodzenia poprzez stosowanie chłodziarek absorpcyjnych
 • Ryzyko związane z niepewnością co do przyszłych relacji cen energii elektrycznej i gazu ziemnego
przyk ad kanada pojedyncze budynki
Przykład: KanadaPojedyncze budynki
 • Budynki wymagające ogrzewania, chłodzenia i pewnych dostaw energii
  • Szpitale, szkoły, budynki handlowo-usługowe, budynki rolnicze, itd.

Szpital, Ontario, Kanada

Zdjęcie: GE Jenbacher

Silnik tłokowy

Parowy kocioł odzyskowy

Zdjęcie: GE Jenbacher

Zdjęcie: GE Jenbacher

przyk ad szwecja i usa wiele budynk w
Przykład: Szwecja i USAWiele budynków
 • Grupa budynków zaopatrywana w ciepło i chłód z centralnej elektrociepłowni
  • Uczelnie wyższe, kompleksy handlowe, społeczne, szpitale, kompleksy przemysłowe, itd.
  • Lokalny system energetyczny

Elektrociepłownia miejska

Turbina użyta w MIT, Cambridge, Mass. USA

Zdjęcie: SweHeat

przyk ad brazylia procesy przemys owe
Przykład: Brazylia Procesy przemysłowe

Wytłoki trzciny cukrowej do procesów cieplnych w młynie, Brazylia

 • Procesy przemysłowe z dużym, stałym zapotrzebowaniem na ciepło lub chłód są dobrymi kandydatami dla CHP

Zdjęcie: Ralph Overend/ NREL Pix

 • Możliwość stosowania w procesach, przy których powstają odpady, które mogą zostać wykorzystane do produkcji ciepła i energii elektrycznej
przyk ad kanada i szwecja gaz wysypiskowy
Przykład: Kanada i SzwecjaGaz wysypiskowy
 • Wysypiska produkują metan będący odpadem procesu rozkładu
 • Metan ten można wykorzystać jako paliwo dla chłodzenia, ogrzewania lub wytwarzania energii elektrycznej

Obieg Zagospodarowania

Produkcja pary

Gazu Wysypiskowego

Przetwarzanie

Ujęcie GW - system

orurowania

Sprężarka

Chłodnica/

Suszarka

Produkcja en. elektr.

Filtr

Pochodnia

Na podstawie: Gaz Metropolitan

GW CHP w lokalnym systemie energetycznym, Szwecja

Zdjęcie : Urban Ziegler, NRCan

retscreen modu chp
RETScreen® Moduł CHP
 • Oceny ilości wytwarzanej energii, kosztów w cyklu żywotności oraz redukcji gazów cieplarnianych dla dowolnej lokalizacji
  • Chłodzenie, ogrzewanie, energia elektryczna i ich kombinacje
  • Turbiny gazowe lub parowe, silniki tłokowe, ogniwa paliwowe,kotły, sprężarki itd.
  • Szeroki zakres paliw, od paliw kopalnych do biomasy i energii geotermalnej
  • Różnorodność funkcjonujących strategii
  • Narzędzie dla gazu wysypiskowego
  • Lokalne systemy energetyczne
 • Oferuje także:
  • Możliwość wyboru języka i wybór jednostek oraz dodatkowe narzędzia dla użytkownika
retscreen modu chp17
RETScreen®ModułCHP
 • Możliwości konfiguracji (typy projektów)
  • Tylko ogrzewanie
  • Tylko energia elektryczna
  • Tylko chłodzenie
  • Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
  • Skojarzone wytwarzanie chłodu i energii elektrycznej
  • Skojarzone wytwarzanie ciepła i chłodu
  • Skojarzone wytwarzanie chłodu, ciepła i energii elektrycznej
retscreen chp obliczenia energetyczne
RETScreen®CHP Obliczenia energetyczne

Szacowanie mocy i

zapotrzebowania na:

Ciepło;

Ÿ

Chłodzenie; i/lub

Ÿ

Energię elektryczną

Ÿ

Dobór urządzeń

Obliczenie energii dostarczonej

oraz

zużycia paliw

Sprawdź e-Podręcznik

Ocena projektów w zakresie Czystej Energii: RETScreen® Projektowanie i Przykłady

Rozdział: Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

Uproszczony schemat działania modelu CHP

przyk ady weryfikacji modelu retscreen chp
Przykłady weryfikacji modelu RETScreen® CHP
 • Ogólna ocena przeprowadzona przez niezależnych konsultantów (FVB Energy Inc.) oraz wybranych użytkowników programu z przemysłu, przedsiębiorstw energetycznych, instytucji rządowych i naukowych
 • Doskonałe rezultaty przy porównaniu z kilkoma innymi modelami i/lub danymi pomiarowymi (n.p.porównanie obliczeń dla turbiny parowej z obliczeniami w programie symulacji procesów energetycznych firmy GE tzw. GateCycle)

Porównanie obliczeń dla turbiny parowej

Kpph = 1000 lbs/hr

wnioski
Wnioski
 • Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (CHP) w sposób efektywny wykorzystuje ciepło, które w przeciwnym wypadku zostałoby zmarnowane
 • RETScreen pozwala na uzyskanie krzywych okresowych zapotrzebowania i obciążenia, oblicza wartość energii dostarczonej oraz ilość zużytego paliwa dla różnych wariantów systemów ciepła, chłodzenia i/lub systemów elektroenergetycznych używając minimum danych wejściowych
 • RETScreen umożliwia znaczne zaoszczędzenie kosztów wykonania wstępnego studium wykonalności
pytania
Pytania?

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

RETScreen® International Ocena projektów Czystej Energii

Dla uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej RETScreen

www.retscreen.net