Hmoob
Download
1 / 19

Hmoob LubTsiab Peb Caug By: Nou & Julia - PowerPoint PPT Presentation


  • 374 Views
  • Uploaded on

Hmoob LubTsiab Peb Caug By: Nou & Julia. Cov Tub Hluas Thaum Ub Thiab Cov Tub Hluas Txheej Naim No Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hmoob LubTsiab Peb Caug By: Nou & Julia' - ekram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hmoob lubtsiab peb caug by nou julia

HmoobLubTsiabPebCaug

By: Nou & Julia


Hmoob lubtsiab peb caug by nou julia
Cov Tub Hluas Thaum Ub Thiab Cov Tub Hluas Txheej Naim No Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

Cov hluas thaum ub mas yog thaum lawv nyiam raug ib tug hluas nkauj twg lawm ces lawv yeej mus noog seb tus muam ntawv puas yog lawv cov muam ua ntej tso. Yog hais tias tsis yog no ces lawv mam li tham hos yog hais tias yog no ces lawv yuav hais thov txim thiab lawv yuav khiav mus thab dua tus tshiab.

Hos cov hluas niam no, lawv tsis quav ncej. Txawm tus hluas nkuaj ntawv yuav yog lawv xeem los tsis yog. Lawv yeej tsis kes thiab lawv tseem yuav nkag nkuj nkaws mus thab thiab.


Xyoo tshiab nyob tim plog teb los sis thiab teb
Xyoo Tshiab Nyob tim Plog Teb los sis Thiab Teb Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

Cov Hmoob nyob rau sab ntuj tim ub sib txawv deb ntawm sab tim no heev. Vim tim ub yeej muaj ntau ntau lub tshiab peb caug. Tabsis yog muaj ntau lub xeev uas nyob sib ze cawv ces lawv sib koom ua ib lub tshiab peb caug xwb. Thiab lawv tsis muaj tseb mus koom lwm lub tshiab peb caug uas nyob deb deb. Ces yog thaum txog Hmoob lub tsiab peb caug lawv ces sawv daws yeej xav mus koom. Vim ib xyoo tsuas muaj ib zaug xwb thiab twb khwv khwv thawm niaj thawm xyoo. Ces yeej yuav qhaj tsis tau.


Xyoo tshiab nyob tim miskas
Xyoo Tshiab Nyob Tim Miskas Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

Hos tsis zoo li sab tim no, muaj ntau ntau lub tshav peb caug. Thiab vim teb chaw no nyias muaj nyias tsheb ces yuav mus koom lub tshiab peb caug twm los yeej tau. Thiab tag nrog cov tshav peb caug no yeej muaj li ntawm 99% uas muaj cov khoom los sis cov kev lom zem thiab txoj kev ua peb Hmoob lub xyoo tshiab no yeej muab ua tau zoo ib yam tag nro xwb. Ces yog zoo li no es koj puas xav mus koom lawm ma yog koj tau mus koom ib lub lawm es tseeg yuav muaj dua ib lub ua zoo li yam li lub uas koj twb tua mus lawm??


Kev co nyuj twm sib ncaus
Kev Co Nyuj Twm Sib Ncaus Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

Nyob rau sab ntuj tim ub uas yog thaum txog peb hmoob lub tsiab peb caug. Nws muaj ntau ntau yam uas lom zem heev. Xws li yog muab nyuj twm los sib ncaus ua ib txog kev hais tias yog xyoo tshiab ntawm peb haiv neeg hmoob.


Tsis muaj nyuj twm sib ncaus nyob rau teb chaw miskas
Tsis Muaj Nyuj Twm Sib Ncaus Nyob Rau Teb Chaw Miskas Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

Nyob rau sab ntuj tim no peb hmoob tsis muaj qhov kev uas co nyuj sib ncuas. Vim hais tias lawv tsis muaj nyiaj thiab cov chaw nqaim nqaim li.


Cov ntxhais thiab cov niam
Cov Ntxhais Thiab Cov Niam Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

Nyob rau xyoo tshiab cov niam lawm nyiam nrog lawm cov ntxhais mus ua ke mus saib cov tub uas nrog lawv cov ntxhais pov pob vim hais tias lawv tsis xav kom lawv cov ntxhais mus tham tau cov tub laib. Yog li no cov niam lawv thiaj nyiam nrog lawv cov ntxhais thaum txog ib lub tshiaj peb caug.


Kev pov pob
Kev Pov Pob Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

Txoj kev pov pob no yog ib qho uas peb Hmoob yeej ib txwm ua los lawm. Tab sis tam sim no peb cov hluas tsis tshua ua lawm. Vim peb txheej niam no xav hais tias txoj kev pov pob no yog ib qho uas txhaj muag heev. Tab sis peb tsis paub hais tias yog vim li cas cov laus lawv thiaj li pov pob ua ke.

Cov laus lawv tsis yog ua si, lawv pov pob nrog lawv tus hlub thiab lawv tsis nyob si nrug deb deb. Lawv nyob sib sib ti ces lawv thiaj li tau sib tham txog lawv txoj kev sib nco. Hos peb ces nyob deb deb npav sib pov pob kom muaj kev lom zem. Tsis kes hais tias yuav raug leej twg, tshuav yus tau ua kom tus neeg uas pov pob nrog yus sab ncuav thiab muab tus neeg ntawv ej nai kom nws tsis txhob xav pov pob nrog yus lawm.


Hmoob las voos
Hmoob Las Voos Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

Nyob rau pej lub tsiab peb caug nws muaj tub/ntshais las voos nrog rau kev sib tw los sis ua rau neej saib xwb.


Khaub ncaws hmoob
Khaub Ncaws Hmoob Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

Cov khaub ncaws hmoob no nws muaj nuj nqes rau peb Hmoob. Thaum tws lwm haiv neeg pom peb nav cov khaub ncaws hmoob no, lawv yeej pom tias peb yog Hmoob. Hmoob los yeej nav cov khaub ncaws no mus tshiab peb caug thiab thaum lawv yuav poj niam los sis txiv.


Hmoob cov nkauj
Hmoob Cov Nkauj Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

Hmoob cov nkauj no nws yeej muaj ntau ntau yam. Muaj cov tu siab, cov es muaj lub ntsiab thiab cov es hu txog ib tus neeg twg. Muaj cov neeg hluas los sis cov neeg laus hu los kuj muaj.


Hmoob cov zaub mov
Hmoob Cov Zaub Mov Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

Nyob rau Hmoob lub tshiab pab caug muaj ntau yam mov noj. Muaj mov plaum nrog qaij, nab vam, etc.


Hmoob kev sib tw xeem niam nkauj ntsuab
Hmoob Kev Sib Tw Xeem Niam Nkauj Ntsuab Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

Hmoob tej ntxhais nyiam sib tw xeem niam nkauj ntsuab yog ib yam uas Hmoob ua txhua xyoos. Tub uas xeem nraug ntsuab los kuj muaj thiab.


Hmoob tej tsuab
Hmoob Tej Tsuab Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

Hmoob mua tsuab nyob rau pej tsiab peb caug thiab. Vim muaj tej cov neeg muaj mob es mus tsis ntau kev deb ces lawv mus sib rhiav pej tsiab peb caug thiab.


Hmoob kev sib tw taus tsaw pob
Hmoob Kev Sib Tw Taus/Tsaw Pob Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

Hmoob nyiam sib tw taus/tsaw pob pej tshiab pej caug. Yeej muaj ib tus txij fwb nyob rau Buhach es nws tsaw pob xws li Mr.Xyooj.


Hmoob meskas thiab hmoob thai teb lub tsiab peb caug kev sib txawv
Hmoob Meskas thiab Hmoob Thai Teb Lub Tsiab Peb Caug [ Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caugkev sib txawv]

Ntawm no yog Hmoob Thai thiab Hmoob Meskas qhov sib txawv. 


Lus noog
Lus Noog Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

Koj xav li cas txog ntawm qhov kev uas peb Hmoob uas nyob teb chaws Miskas no peb muaj ntau ntau ib tshiab peb caug?

Yog hais tias koj paub hais tias tag nro co tshiab peb caug no lawv zoo ib yam xwb ces koj puas xav mus koom kom tag nro cov tshiab peb caug no?

Koj xav hais tias ua ntau ntau lub tshiaj peb caug tas nyiaj ntau dua los sis sawv daws cia li los sib koom ua kiag ib lub tshiab peb caug kom loj loj? Ob qho no koj xav hais tias qhov twg tas nyiaj ntau ntau dua?


Work cited
Work Cited: Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

www.hmongza.com/.../19919-hmong-culture-show/

www.metacafe.com/.../phabej007_hmoob_tuag_nthi/

www.flickr.com/photos/hmonglao2009/3081524205/

www.flickr.com/photos/hmongnasala/3091393073/

daymix.com/Hmong-Laos-New-Year/

hmongasia.com/noj-30-nroog-moos-cab-nplog-teb/


Hmoob lubtsiab peb caug by nou julia

The End Txoj Kev MusTham Hluas Nkauj Thaum Txog Tshiab Peb Caug

Hope you all enjoy this presentation!!!!!!

Yeahhhhh