Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERANCANGAN GUNATANAH MELAKA KE ARAH NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU MENJELANG 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERANCANGAN GUNATANAH MELAKA KE ARAH NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU MENJELANG 2020

PERANCANGAN GUNATANAH MELAKA KE ARAH NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU MENJELANG 2020

416 Views Download Presentation
Download Presentation

PERANCANGAN GUNATANAH MELAKA KE ARAH NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU MENJELANG 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PERANCANGAN GUNATANAH MELAKA KE ARAH NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU MENJELANG 2020 SEMINAR PEMBANGUNAN MAMPAN “KEJIRANAN HIJAU DAN PEMBANGUNAN MAMPAN NEGERI SELANGOR” 18 Disember 2012 ROZITA BT HAMIT Jabatan Perancang Bandar & Desa Negeri Melaka Aras 5, Wisma Negeri, Bandar MITC, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka. Tel: 06-2323482 Fax: 06-2323443

 2. KANDUNGAN PEMBENTANGAN • Pengenalan • 2. Senario Semasa Negeri Melaka • Peluang Negeri Melaka • Amalan-amalan Terbaik Seluruh Dunia • Pendekatan Negeri Melaka Ke Arah Negeri Bandar Teknologi Hijau • Tindakan Pelaksanaan Negeri Melaka Ke Arah Negeri Bandar Teknologi Hijau.

 3. LATARBELAKANG PERKEMBANGAN KONSEP PERBANDARAN HIJAU i. 24 Julai 2009 – YAB PM telah melancarkan Dasar Teknologi Hijau Negara; ii. 27 Mei 2010 – YAB KMM mengumumkan kawasan Rembia – Melaka Pindah sebagai kawasan pembangunan teknologi hijau negara; Lembah Solar Melaka iii. 10 Jun 2010 – YB Menteri TTHA mengumumkan penubuhan JK bagi mengkaji penerapan teknologi hijau bagi semua bangunan kerajaan; iv. 8 Julai 2010 – YAB PM menyatakan Bajet 2011 akan memberi penekanan kepada pelestarian alam sekitar dan pembangunan teknologi hijau;

 4. ISU DAN CABARAN PERBANDARAN HIJAU • i. Kebergantungan yang sangat tinggi kepada sumber tenaga berasaskan bahan fosil; • Pemilikan kenderaan persendirian yang tinggi; • Pembangunan densiti rendah dan perebakan bandar (urban sprawl); • iv. Penggunaan peralatan rendah kecekapan tenaga;

 5. SENARIO SEMASA NEGERI MELAKA PELUANG NEGERI MELAKA

 6. MELAKA DALAM KONTEKS MALAYSIA BANDAR MELAKA

 7. ALOR GAJAH KAWASAN : 673.4KM2 PENDUDUK : 167,600 PERKAMPUNGAN : 89 MUKIM : 31 JASIN KAWASAN : 678.58 KM2 PENDUDUK : 128,000 PERKAMPUNGAN : 101 MUKIM : 20 MELAKA TENGAH KAWASAN : 304.29KM2 PENDUDUK : 473,700 PERKAMPUNGAN : 97 MUKIM : 30 LATARBELAKANG NEGERI MELAKA ALOR GAJAH JASIN MELAKA TENGAH DISTRICTS IN MELAKA TOTAL KAWASAN :1,656 KM 2 PERKAMPUNGAN : 287 MUKIM : 81 PENDUDUK : 769,300 ORANG (2009)‏ MELAKA MAJU NEGERIKU SAYANG NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU

 8. SENARIO SEMASA NEGERI MELAKA GUNATANAH 2007 GUNATANAH 2009 Source: Data Asas Melaka 2009

 9. KENAPA TEKNOLOGI HIJAU ? Fakta berkaitan Karbon: 10 tan karbon dioksida telah dilepaskan bagi setiap ekar pada setiap tahun. (Sumber: www.epa.gov) Setiap 0.01 ekar kawasan hijau boleh mengurangkan pelepasan karbon dioksida sebanyak 1,000 kg. (source: redevelopmenteconomics.com)

 10. Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172) Terdapat 4 hierarki Rancangan Pemajuan Bahagian II B dan Bahagian III Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 telah menyediakan asas pembentukan sistem rancangan pemajuan di Malaysia. SISTEM RANCANGAN PEMAJUAN DI MALAYSIA • Dirunding dengan Pihak Berkuasa Negeri • Dilulus oleh MPFN • Disediakan oleh Ketua Pengarah JPBD RANCANGAN FIZIKAL NEGARA • Dilulus oleh Jawatankuasa Perancang Negeri dgn nasihat dari MPFN • Dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri • Disediakan oleh Pengarah JPBD Negeri RANCANGAN STRUKTUR • Dilulus oleh JK Perancang Negeri • Dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri • Disediakan oleh PBPT RANCANGAN TEMPATAN • Dilulus oleh JK Perancang Negeri • Dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri • Disediakan oleh Pengarah JPBD Negeri / PBPT RANCANGAN KAWASAN KHAS

 11. Tanjung Tuan Cadangan Lebuhraya Pantai KAWASAN TUMPUAN PEMBANGUNAN Tepubina Sediada & Komited ZON GUNA TANAH Tepubina Potensi Industri Utama & Komited Hutan PERTANIAN Pertanian Tahap 1 Pertanian Tahap 2 Pertanian Am GALAKAN DAN KAWALAN PEMBANGUNAN Kawasan Tumpuan Pembangunan Koridor Galakan Pembangunan KAWASAN PEMBANGUNAN TERKAWAL Kawasan Tadahan Air Kawasan Kegunaan Khas Kawasan Sumber Marin KAWASAN PENGEKALAN DAN PEMELIHARAAN Kawasan Tadahan Air Kawasan Tanah Tinggi Cadangan ERL Zon Warisan Sejarah REZAB INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Lebuhraya Lapangan Terbang HIRARKI PERBANDARAN Pelabuhan Utama Tambak Laut Pusat Wilayah Negeri Pelabuhan Cruise & Marina Pelabuhan “Barter Trade” Pusat Separa Wilayah Terminal Pengangkutan Bersepadu Pusat Tempatan Utama Pusat Tempatan Sempadan Negeri Jalan Pengagih Utama Sempadan Daerah Cadangan Pelurusan Dan Pembesaran Jalan PETUNJUK : BEKALAN AIR Sungai Empangan Rel Keretapi Cadangan Rel Keretapi Cadangan LRT Cadangan Lebuhraya (Lebuhraya Pantai) Cadangan Rel Keretapi Laju (ERL) Cadangan “Outer Ring Road / Scenic Road” RANCANGAN STRUKTUR NEGERI

 12. MATLAMAT DAN DASAR STRATEGIK RSN MELAKA MEMBANGUN DAN MENJADIKAN NEGERI MELAKA SEBAGAI SEBUAH NEGERI MAJU DALAM ASPEK PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL, PERSEKITARAN FIZIKAL SERTA PENGURUSAN SUMBER SEMULA JADI MENJELANG TAHUN 2010 DAN MENERUSKAN PEMBANGUNAN TERSEBUT SEHINGGA 2020 SELARAS DENGAN WAWASAN NEGARA • PERTUMBUHAN EKONOMI • Menjana pertumbuhan ekonomi secara dinamik, berterusan dan berdaya tahan serta saksama supaya dapat menghasilkan kemakmuran kepada penduduk. • PEMBANGUNAN SOSIAL • Menyediakan pelbagai jenis prasarana dan kemudahan bagi membentuk kehidupan yang berkualiti sesuai dengan masyarakat maju. • PENINGKATAN KUALITI PERSEKITARAN FIZIKAL & ALAM SEKITAR • Memastikan pembangunan fizikal yang terancang, indah, sejahtera dan efisien serta kualiti alam persekitaran yang sihat dan selamat. • PEMBANGUNAN MAMPAN • Mengimbangi keperluan pembangunan dan pemeliharaan sumber negeri serta menguruskannya secara bijak dan teratur. • PEMELIHARAAN WARISAN SEJARAH • Memperkukuhkan imej Negeri Melaka sebagai Negeri Bersejarah dan terkenal ke seluruh pelusuk dunia

 13. LIPUTAN RANCANGAN PEMAJUAN NEGERI MELAKA

 14. PENCAPAIAN MURNINET PBT NEGERI MELAKA • Petunjuk Mampan : • >80% = Mampan • 50% - 79% = Sederhana Mampan • <50% = Kurang Mampan Sumber : http://murninet.townplan.gov.my/murninetweb/Petunjuk/PencapaianBandar/Jadual/tabid/60/Default.aspx

 15. SENARIO PERKEMBANGAN BANDAR HIJAU NEGERI MELAKA • Pembangunan Bandar Hijau Hang Tuah Jaya; • 2. Penubuhan Perbadanan Hang Tuah Jaya sebagai lead agency; • 3. Kawasan Industri Rembia dibangunkan sebagai Lembah Solar Melaka ; • 4. Menambak baikSistem Pengangkutan Awam; • 5. Membangunkan Loji Rawatan Kumbahan Berpusat; • 6. Kesediaan Tanah untuk pembangunan yang terhad; • 7. Pendekatan / Kaedah pelaksanaan Pembangunan Bandar Hijau.

 16. AMALAN TERBAIK SELURUH DUNIA

 17. DEFINISI UMUM TEKNOLOGI HIJAU Definisi Teknologi hijau. • Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem cekap tenaga untuk memulihara alam sekitar dan sumber semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia.

 18. KONSEP TEKNOLOGI HIJAU Kriteria tindakan pelaksanaan teknologi hijau meliputi :- • Meminimumkan degradasi kualiti persekitaran • Mempunyai pembebasan Gas rumah Hijau (GAS) yang rendah atau sifar • Selamat digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua kehidupan • Menjimatkan tenaga dan sumber asli • Menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui

 19. KONSEP BANDARAYA TEKNOLOGI HIJAU Penggunaan tenaga:Bagaimamnakah kelangsungan pilihan tenaga yang ada? Adakah bandar anda mempunyai pelan untuk generasi akan datang? Angin atau punca tenaga solar? Pertukaran: Apa pilihan-pilihan yang ada? Kesesakan Lalunintas: Berapa banyak jalan yang terlibat? Guna tanah:Adakah ruang untuk taman-taman?Adakah ianya dibina di atas tanah yang sukar dibangunakan atau di atas tanah “guna semula”? Bangunan Hijau: Berapa pembangunan hartanah yang dibangunkan menggunakan konsep pembangunan hijau? Kesediaan rumah dan rumah mampumilik: Adakah cucu anda juga mampu tinggal di sana? Kualiti air dan penggunaan: Adakah punca air anda dari sumber yang berterusan / boleh diperbaharui? Inisiatif Kerajaan: Apakah yang dilakukan oleh pemimpin anda untuk memastikan bandar anda tempat lebih hijau, sihat dan gembira? Kualiti Udara:adakah anda boleh bernafas dengan baik?

 20. AMALAN TERBAIK SELURUH DUNIA • Curitiba, Brazil‐transport and land use; • Stockholm, Sweden – Utility & Resource Management, energy generation; • Yokohama, Japan – Solid waste: cost saving & revenue from recycling; • Singapore‐Integrated Water Resource Management in which the city itself is a water catchment; • London, England – Urban Transport Management through area pricing

 21. ECO CITIES – GLOBAL EXPERIENCES (1) CURITIBA, BRAZIL Integrated Land & Transport Development • Innovative Land Use Management – Urban Planning Institute of Curitiba (IPPUC) for integrated planning – Linear urban growth along five strategic axes with highly dense commercial/ residential development to absorb rapid population growth – Flood control with enhanced green space • Affordable and integrated bus system – Bus rapid transit lane along the Five strategic axes – Investment cost – about us$ 3 mil/km(About 3-6% of underground metro) – 45% bus ridership – Less traffic congestion

 22. ECO CITIES – GLOBAL EXPERIENCES (2) Stockholm, Sweden Integrated Utility Management & Resource Management

 23. ECO CITIES – GLOBAL EXPERIENCES (3) CITY OF YOKOHAMA, JAPAN Total Amount of Waste 􀁺 Solid Waste Reduction - Implementation of 3R (Reduce, Reuse, Recycle) with citizen's collaboration 􀁺 Achieved 38.7% reduction in six years (2001-2007) 􀁺 Cost Saving and Revenue from Recycling – Closure of two incinerators because of reduced waste – Saved about US$ 1.1 billion capital costs of incinerator reconstruction, US $ 6 million from reduced operation and maintenancecosts. – Longer life of landfill sites

 24. PENDEKATAN NEGERI MELAKA KE ARAH NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU

 25. DASAR PEMBANGUNAN NEGERI Ke Arah Melaka Maju 2010 2000 - 2004 2005 2006 2007 - 2010

 26. PROGRAM PELAKSANAAN KE ARAH PENCAPAIAN MELAKA MAJU 2010

 27. ARAHTUJU NEGARA DALAM PEMBANGUNAN TEKNOLOGI HIJAU

 28. ARAHTUJU NEGARA DALAM PEMBANGUNAN TEKNOLOGI HIJAU

 29. ARAHTUJU NEGARA DALAM PEMBANGUNAN TEKNOLOGI HIJAU

 30. DASAR TEKNOLOGI HIJAU NEGARA • Dasar teknologi hijau negara meliputi empat (4) tonggak utama iaitu:- • Mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga • Memulihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar • Meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi mesra alam • Meningkatkan kualiti hidup untuk semua

 31. TERAS STRATEGIK DASAR TEKNOLOGI HIJAU NEGARA • Terdapat lima (5) teras strategik yang digubal bagi kerangka pencapaian matlamat dasar tersebut yang meliputi :- • Mengukuhkan kerangka institusi • Menyediakan persekitaran pembangunan teknologi hijau dan kondusif • Memperkukuhkan pembangunan modal insan dalam teknologi hijau • Penggiatan penyelidikan dan inovasi teknologi hijau • Promosi dan kesedaran awam

 32. DASAR PEMBANGUNAN NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU, NEGERI MELAKA Misi selepas Melaka Maju 2010 Mengekalkan dan memperbaiki pencapaian 32 indikator sedia ada Pembangunan mampan sehingga 2020 Mendukung visi ke arah Negara Maju pada 2020 Menyelaras pembangunan model ekonomi baru ke arah penduduk berpendapatan tinggi Pembangunan bercirikan teknologi hijau

 33. BLUEPRINT NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU NEGERI MELAKA 2011 - 2020 Dilancarkan oleh YAB Ketua Menteri Melaka selepas pencapaian Melaka Maju 2010

 34. ROADMAPNEGERI MELAKA KE ARAH NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU MISI 2020 NEGERI TEKNOLOGI HIJAU NEGERI MAJU NEGERI BANDAR Definisi Indikator Kuantitatif Indikator Kualitatif Physical Look Definisi 2005 United Nation Urban Environment Accord (UN-UEA) Definisi Dasar Perbandaran Negara 5 Bidang 11 Bidang 7 Bidang Pengukuran 32 Indikator Sosioekonomi Benchmark: 32 Negara OECD Pengukuran 38 Indikator Murninets Benchmark: Negara Terpilih Pengukuran 170 Indikator UN-UEA Benchmark: 4 Star Green City

 35. MENINGKATKAN PENCAPAIAN NEGERI MAJU Strategi untuk meningkatkan status negeri maju akan menumpukan kepada 10 teras utama : • Ekonomi yang memberangsangkan; • pendapatan yang lebih sekata; • iii. Kadar pengangguran, inflasi dan kemiskinan yang lebih rendah; • iv. Peningkatan wanita dalam pentadbiran; • v. Peningkatan pekerja yang berpengetahuan; • vi. Taraf hidup yang lebih berkualiti; • Pengekalan keamanan dan ketenteram awam; • Sistem infrastruktur yang lebih lengkap; • ix. Peningkatan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, dan • x. Sistem pentadbiran yang lebih cekap dan berkesan.

 36. MEMPERKUKUHKAN STATUS NEGERI BANDAR (CITY STATE) Strategi untuk memastikan Negeri Melaka mengekalkan dan memperkukuhkan status negeri bandar hendaklah mengikut 6 teras utama yang berikut : • Pembangunan perbandaran yang efisien dan mampan; • Pembangunan ekonomi bandar yang kukuh, dinamik dan berdaya saing ; • iii. Sistem pengangkutan bandar yang bersepadu dan efisien; • iv. Penyediaan perkhidmatan bandar, infratruktur dan utiliti yang berkualiti; dan • v. Pewujudan persekitaran kehidupan bandar yang sejahtera dan beridentiti; • vi. Tadbir urus bandar yang efektif.

 37. MENINGKATKAN STATUS NEGERI MAMPAN (GREEN TECHNOLOGY STATE) Strategi untuk memastikan Negeri Melaka meningkatkan dan memperkukuhkan status negeri mampan menerusi penggunaan teknologi dan amalan hijau (green technology state) hendaklah mengikut 7 teras utama yang berikut : • Penggunaan tenaga yang mesra alam dan berhemah; • Pengurusan sisa pepejal berdasarkan amalan kitar semula ; • iii. Rekabentuk perbandaran yang mesra alam; • iv. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar bandar; • v. Sistem pengangkutan yang efisien lagi bersih; • Penjagaan alam sekitar; dan • Pengurusan dan penggunaan air secara berhemah

 38. NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU 8 BIDANG UTAMA 185 INDIKATOR PROSES PENGGABUNGAN SISTEM PENGUKURAN

 39. KERANGKA GABUNGAN MELAKA MAJU NEGERIKU SAYANG NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU

 40. KOMPONEN PARAMETER PERSEKITARAN BANDAR PENGANGKUTAN BANDAR INFRASTRUKTUR BANDAR BANGUNAN UE1: Expansion of Urban Footprint UT1: Kebergantungan kenderaan persendirian UI1 : Koridor Utiliti B1 : Bangunan hijau UT2: Tahap liputan pengangkutan awam UE2: Pembangunan Semula kawasan Usang UI2 : Sisa industri dan pembinaan ke kawasan Landfill B2 : Kemudahan masyarakat berintegrasi UT3: Integrasi pejalan kaki dan rangkaian sikal UE4:Pembangunan dalam koridor pengangkutan UI3: Sisa domestik Landfill UT4: Kenderaan awam hijau UE5:Pembagunan Bercampur UT5:Kenderaan persendirian hijau UE6: Inovasi dalam seni rekabentuk bandar UI4 : Kuantiti kerja tanah UT6: Kenderaan kerajaan hijau UI5: Penggunaan tenaga UE7: Rekabentuk jalan dan keperluan TLK UI6:Sumber tenaga alternatif UT7: Pengurusan Lalulintas UE8: Intensiti Pembangunan UT8: Hadlaju lalulintas UI7:Kecekapan pengurusan air UE9: Perjalanan jarak jauh UE10:Penanaman pokok dan kawasan lapang UE11:Kesan peningkatan suhu CADANGAN KOMPONEN PARAMETER UE12: Indeks Kualiti Udara UE13:Pengeluran Makanan UE14: Pengukuhan skonomi hijau UE15:Pelan Tindakan Bandar Hijau

 41. 12 IAPG KUMPULAN KERJA

 42. 36 INDIKATOR DIBAWAH IAPG PERANCANGAN SPATIAL

 43. 36 UKURAN INDIKATOR IAPG PERANCANGAN SPATIAL 43

 44. KENAPA TEKNOLOGI HIJAU ? Fakta berkaitan Karbon: Pembangunan Infill dan brownfield hanya melepaskan 30% GHG berbanding pembangunan baru di kawasan baru. (Source: Congressional research Service, 2009)

 45. P1 URBAN ENVIRONMENT

 46. KENAPA TEKNOLOGI HIJAU ? Fakta berkaitan Karbon Menggalakkan pembangunan densiti tinggi di kawasan perdangangan/ perniagaan dan perumahan di kawasan koridor transit. Ini dapat mengurangkan pelepasan 4,957 metric ton of GHG setiap tahun.

 47. P1 URBAN ENVIRONMENT

 48. KENAPA TEKNOLOGI HIJAU ? Fakta berkaitan Karbon: 1 ekar pokok boleh menyimpan 2,600kg karbon setiap tahun. (source:coloradotress.org) Setiap 2.471ekar hutan khatulistiwa membersihkan 1,000 kg karbon dioksida. (source:store.saveyourworld.com/preserve-the-rainforest) 1 pokok matang boleh meresap 0.02 tan (221.77kg) karbon dioksida setiap tahun bagi membebaskan oksigen bagi 2 orang manusia. (source:coloradotrees.org) 1 pokok dapat meresap 1 tan (907.185 kg) karbon dioksida sepanjang jangka hayatnya. (source:www.conservationfund.org/gazero) Pokok-pokok yang melebihi diameter 77cm boleh mengurangkan sekurang-kurangnya 70 kali pencemaran udara setiap tahun (1.4kg/yr). (source:coloradotrees.org)

 49. P1 URBAN ENVIRONMENT

 50. KENAPA TEKNOLOGI HIJAU Faktor berkaitan Karbon 1 orang dapat mengurangkan 2,700kg pelepasan C02 dengan tinggal di dalam kawasan pembangunan bercampur. (Sumber:redevelopmenteconomics.com); Min suhu udara di bandar bagi 1 juta penduduk boleh mencecah 1-3⁰C panas berbanding sekeliling, Pada waktu petang perbezaan suhu boleh mencecah setinggi 12⁰C. (sumber: www.epa.gov)