cabi trivsel p arbejdspladsen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CABI Trivsel på arbejdspladsen PowerPoint Presentation
Download Presentation
CABI Trivsel på arbejdspladsen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

CABI Trivsel på arbejdspladsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

CABI Trivsel på arbejdspladsen. Foci i dag . Hvordan reagerer man på mulig mistrivsel som leder? Et kig på de mest almindelige psykiske lidelser / tilstande knyttet til samarbejde i arbejdslivet Stress og stressforebyggelse Angst Depression Borderline personlighedsforstyrrelse ADHD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CABI Trivsel på arbejdspladsen' - efuru


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
foci i dag
Foci i dag
 • Hvordan reagerer man på mulig mistrivsel som leder?
 • Et kig på de mest almindelige psykiske lidelser / tilstande knyttet til samarbejde i arbejdslivet
 • Stress og stressforebyggelse
 • Angst
 • Depression
 • Borderline personlighedsforstyrrelse
 • ADHD
 • Skizofreni
nogle gode pejlem rker generelt
Nogle gode pejlemærker generelt
 • Tal åbent om psykisk sårbarhed, tavshed gør kun problemer værre
 • Tænk på psykisk sygdom som enhver anden sygdom, tag hensyn og hjælp som du ville gøre, hvis det var et brækket ben eller ondt i ryggen.
gode pejlem rker
Gode Pejlemærker
 • Aftal med kollegerne hvad de skal gøre, vigtigt at vide hvordan man skal reagere i forskellige situationer
 • Fokuser på arbejdsevnen, ikke på diagnosen
 • Søg råd og vejledning, ring til Psykiatrifondens gratis rådgivning
 • Synlig ledelse der skaber klare rammer og tydelige mål
slide5

Stress

 • Tankemylder
 • Svækket overblik
 • Dårlig koncentration
 • Dårlig hukommelse
 • Hjertebanken, hovedpine
 • Nedsat humør, grådlabilitet
 • Trang til resignation
 • Dårlig søvn, dvs. mangel på restitution
 • Over tid: Nedsat immunforsvar og forhøjet blodtryk
slide8

Hvordan hjælpe den ansatte ift. stress?

 • Eller endnu bedre: Forebygge?
 • Skab i god, tryg dialog med den ansatte:
 • Tilpas mængde opgaver
 • Tilpas kompleksitet
 • Klare målsætninger
 • Konkret hjælp til prioritering
 • Klar struktur
 • Undgå opgaver med potentielt mange løse ender
 • Skab klart skel mellem arbejde og fritid, så restitution er mulig
slide9

Hvis sygemelding nødvendig – sikr da en holdbar tilbagevendingsplan med mulighed for restitution

 • Sikr en gradvis øgning af arbejdsmængde
 • Eller placér i helt anden funktion
slide10

Angst

 • Indgår ofte i forbindelse med andre psykiske lidelser
 • Der findes en række forskellige former, bl.a.:
 • - Generaliseret angst (generel anspændthed)
 • - Enkeltfobier: Dyr, højder, sociale sammenhænge, transportmidler m.v.
 • - Panikangst ”angsten for angsten”, paniktilfælde
 • - OCD (tvangstanker og tvangsadfærd)
 • - PTSD
hvordan hj lpe den ansatte med angst
Hvordan Hjælpe den ansatte med angst?
 • Den angste tåler et tilpas pres (eksponering)
 • Altid en tilbøjelighed til at ville undvige de situationer, der vækker angsten - udfordr gerne lidt
 • Tillad undvigeadfærd inden for en afstemt ramme
 • Tillad sikkerhedsadfærd (pauser, mobilspil, afledningsstrategier osv.)
 • Hjælp evt. med at iværksætte behandling (der er GODE behandlingsmuligheder ift. angst)
depression
Depression
 • Der findes en række forskellige former for depression, fx:
 • Endogen, eksogen, unipolar depression, bipolar depression, stressfremkaldt depression
 • Her: fokus på den stressfremkaldte.
slide15

Tommelfingerregel:

 • Hvis en stresstilstand opbygges og vedligeholdes gennem ca. ½ år, er der er risiko for stressfremkaldt depression (men tidsperspektiv individuelt).
 • Symptomerne stærkt overlappende med stress: manglende overblik, koncentrationsbesvær, grådlabilitet
depression1
Depression
 • Mest centralt er
 • det forsænkede stemningsleje
 • mangel på energi
 • udpræget træthed
 • manglende lyst til ting man ellers ville have lyst til
 • nedsat evne til at kunne prioritere
 • trang til social isolation
hj lp til den ansatte med depression
Hjælp til den ansatte med depression
 • De samme tiltag som med stress.
 • Bemærk dog, at det at fastholde at gå på arbejde (fx på reduceret tid) kan skabe en vigtig struktur på dagen og nødvendige, afledende indput – social og fagligt.
borderline personlighedsforstyrrelse
Borderline personlighedsforstyrrelse
 • Er en personlighedsforstyrrelse og dermed en relationel forstyrrelse. Dvs. den røde tråd er problematiske sociale relationer.
 • De har ofte dårligt ry, men de kan have masser af resurser og være en attraktiv arbejdskraft
bordeline symptomer
Bordeline, symptomer
 • Sort-hvid tænkning
 • Sort-hvidt følelsesliv
 • Splitting ift. sociale relationer eller systemer
 • Dårlig mentaliseringsevne
borderline symptomer
Borderline, symptomer
 • - Forvrængede leveregler ”Der gælder andre regler for mig” eller ”kraftigt udviklet retfærdighedssans”
 • - Høj grad af impulsivitet
 • - Let til aggressivitet og konflikt
 • - Stor følsomhed / sårbarhed
 • - Let til overdimentioneret skyldfølelse
hj lp til den ansatte med borderline personlighedsforstyrrelse
Hjælp til den ansatte med borderline personlighedsforstyrrelse:
 • Fælles aftaler om, hvad vedkommende helt konkret gør
 • når temperamentet er ved at tage over
 • når en konflikt er på vej til at eskalere
 • når overblikket er ved at svigte
 • når forventningspresset til en selv bliver for stort (afhængig af bekræftelse, derfor ofte meget produktive og flittige opgaveløsere)
 • aftalen kan gå på at opsøge en bestemt i virksomheden, tage hjem, holde en pause osv.
slide22
ADHD
 • Centrale hjerneområder er påvirkede i ”træt” retning.
 • Uregelmæssighed i bl.a. centret for søvn og vågenhed
 • Nedsat aktivitet i pandelapperne, dvs. evne til at hæmme impulser og følge en struktur
 • Dårligt filter ift. støj / lydpåvirkning, dvs. alt for mange stimuli lukkes ind i arbejdshukommelsen.
adhd symptomer
ADHD, symptomer
 • Kropslig uro, typisk hænder og fødder
 • Dårlig koncentration over tid
 • Høj grad af impulsivitet (afbryder, springer i en samtale, gør ofte ting med mindre omtanke først)
 • Ofte gode igangsættere, men mindre gode til at gribe boldene efterfølgende
 • Ofte stor motivation og velvillighed ift. en plan
 • Ofte stor produktivitet
slide24

God hjælp at hente i medicinsk behandling:

 • Medicinen øger vågenheden i centralnervesystemet og øger aktiviteten i pandelapperne.
hj lp til den ansatte med adhd
Hjælp til den ansatte med ADHD:
 • - Skab forudsigelighed der, hvor der især er problemer (kendte rutiner og procedurer)
 • - Skab en velstruktureret arbejdsdag
 • - Korte møder
 • - Enkle dagsordener
 • - Hyppige pauser
 • - Opmærksomhed: Gode medicinske behandlingsmuligheder.
 • - Skab mulighed for ”igangsætteri”
skizofreni
Skizofreni
 • Produktive symptomer:- Hallucinationer
 • - Vrangforestillinger
 • - Visse tankeforstyrrelser
slide27

Negative symptomer:

 • - apati - man isolerer sig - Tendens til at forsømme sig selv - autisme, som er en oplevelse af ikke at føle sig forstået af andre og en optagethed af den indre verden.
skizofreni1
Skizofreni
 • Hos den ubehandlede borger:
 • Der kan i perioder være manglende sygdomserkendelse
 • I perioder kan der være tendens til paranoid tankegang
slide29

Med behandling opnås en virkning både ift. de produktive og negative symptomer

 • Betydning:
 • God prognose for ”livsmestring”
 • Vedkommende kan fungere godt på arbejdsmarkedet
hj lp til den ansatte med skizofreni
Hjælp til den ansatte med skizofreni
 • Vær ikke bange for at lukke en ”American Psycho” ind. Dette er et helt forvrænget billede af det at være skizofrn!
 • Støtte til at navigere ift. sociale normer
 • Hjælp til struktur på arbejdsopgaver
 • Spar på abstrakte spørgsmål og snakke
 • Vær konkret, da tankegangen typisk kan være meget konkret
 • Snak åbent med vedkommende om fx hygiejne, sociale spilleregler osv.
beskyttende faktorer generelt
Beskyttende faktorer generelt
 • Viden og indsigt
 • Dialog – sætte ord på oplevelserne
 • Coping-strategier og handlemuligheder
 • Ledelsesmæssig proaktivitet og opbakning
 • Kollegial opbakning
 • Konkrete aftaler om handling
 • Professionel sparring / supervision