Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ Znanstveno područje Tehničke znanosti Znanstvena polja Strojarstvo Brodogradnja Elektrotehnika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - edward-velez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ

Znanstveno područje

Tehničke znanosti

Znanstvena polja

Strojarstvo

Brodogradnja

Elektrotehnika

Temeljne tehničke znanosti (automatika, energetika, materijali, mehanika fluida, organizacija rada i proizvodnje, tehnička mehanika, termodinamika)

Interdisciplinarne tehničke znanosti (inženjerstvo okoliša, mikro i nanotehnologije)

Rijeka, srpanj 2014.

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

 • Tradicija poslijediplomskih studija na Tehničkom fakultetu:

 • 1971. utemeljen je Poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje akademskog stupnja magistra tehničkih znanosti.

 • 1977. ustrojeni su novi poslijediplomski znanstveni studiji za stjecanje akademskog stupnja magistra tehničkih znanosti te za specijalizaciju u poljima Strojarstva iBrodogradnje.

 • Istovremeno se provodio i postupak stjecanja doktorata znanostiizvan doktorskog studija. Krajnji rok završetka postupaka bio je kolovoz 2012.

 • 1995. uveden je novelirani Nastavni program i plan sukladno Zakonu o visokom obrazovanju.

 • 2002. omogućen je i Poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje akademskog stupnja doktora tehničkih znanosti.

 • 2003. dopusnica i za Druge temeljne tehničke znanosti, sadašnji naziv Temeljne tehničke znanosti.

 • 2008. nova verzija Programa poslijediplomskog doktorskog studija.

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

 • Tradicija (nastavak)

 • 2011.prihvaćene su posljednje izmjene dijela Studijskog programa poslijediplomskog doktorskog studija.

 • 2011. dopusnica za Interdisciplinarne tehničke znanosti.

 • 2012. dopusnica za poslijediplomski doktorski studij u polju Elektrotehnike

Sveučilište u Rijeci

Tehnički fakultet

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

 • Tradicija

 • Akademski stupanj magistra tehničkih znanosti steklo je do listopada 2010. ukupno 95 pristupnika.

 • Akademski stupanj doktora tehničkih znanosti steklo je 120 pristupnika.

 • Obranjene radove prate brojna priznanja o njihovoj kvaliteti.

 • Neki su magistri ili doktori znanosti svoju djelatnost nastavili i na mnogim europskim i američkim sveučilištima bilo kao istraživači ili nastavnici, dokazujući time visoku razinu stečenih znanja.

 • Mnogi obranjeni radovi našli su i svoju izravnu primjenu u gospodarstvu riječke regije i šire.

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

 • Voditelj poslijediplomskog doktorskog studija

 • Prof. dr. sc. Božidar Križan

 • Moduli i voditelji modula

 • Modul 1. Proizvodno strojarstvo /izv. prof. dr. sc. Milan Ikonić (u. z. prof. dr. sc. Goran Cukor)

 • Modul 2. Termoenergetika/ prof. dr. sc. Vladimir Medica

 • Modul 3. Računarska mehanika /prof. dr. sc. Josip Brnić

 • Modul 4. Projektiranje i gradnja plovnih objekata /prof. dr. sc. Roko Dejhalla

 • Modul 5. Konstruiranje u strojarstvu /prof. dr. sc. Neven Lovrin

 • Modul 6.Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava/prof. dr. sc. Duško Pavletić

 • Modul 7. Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša- ne upisuje se u ak. g. 2014./15.

 • Modul 8. Elektroničko-informacijski sustavi /izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić

 • Modul 9. Elektroenergetika i nove tehnologije /doc. dr. sc. Dubravko Franković

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

 • Bolonjski proces za poslijediplomske studije:

 • Izvršeno je odvajanje poslijediplomskih specijalističkih i poslijediplomskih doktorskih studija.

 • Izvršeno je odvajanje studija u punom radnom vremenu (full–time) i studija s dijelom radnog vremena (part-time).

 • Temelj doktorskog studija je znanstvenoistraživački rad.

 • Uvedeno je ECTS bodovanje: mobilnost polaznika studija i akumulacija bodova u sustavu cjeloživotnog obrazovanja.

 • ECTS (European Credit Transfer System) → Europski sustav prijenosa bodova = mjera opterećenja studenata

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

 • Izmjene programa doktorskog studija

 • usvojene Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 19. srpnja 2011. godine

 • Ukupni broj predmeta u studijskom programu smanjen je sa 117 na 95

 • predmeta. Novi studij Elektrotehnike donio je dodatnih 17 predmeta (ukupno 112)

 • Broj sati nastave po kolegiju smanjen je s 30 na 15 sati po semestru, a

 • broj ECTSa ostaje 6 po kolegiju.

 • Broj ukupno upisanih kolegija smanjen je s ranijih 10 (5 + 3 + 2) na novih 7 (5 + 2).

 • Izvršeno je osuvremenjivanje literature uz minimalne izmjene sadržaja i

 • ishoda učenja.

 • Uvedena je obaveza da student ima objavljen barem jedan znanstveni rad u

 • inozemnom (ili dva u domaćem) časopisu koji je zastupljen u bazama

 • Current Contents (CC), Science Citation Index (SCI) ili Science Citation

 • Index–Expanded (SCI–Exp) prije obrane doktorskog rada. Student na radu

 • mora biti prvi autor i tema mora biti neposredno vezana za temu

 • doktorskog rada

 • Uvedeni su uvjeti za mentorstvo (za mentora doktorskog rada može biti

 • imenovan samo nastavnik koji je u zadnjih pet godina objavio najmanje dva

 • rada u časopisima zastupljenima u bazama: CC, SCI ili SCI–Exp).

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Program studija

Sveučilište u Rijeci

Tehnički fakultet

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

ECTS bodovi programa

Full-time Part-time

Nastava

42 ECTS

Studijski boravak

20 ECTS

48 ECTS

Znanstveni radovi

28 ECTS

Prijava teme 8

Javna obrana teme 2

Javna izlaganja o rezultatima 6

Objavljivanje rada 20

Pozitivna ocjena 50

Obrana 4

90 ECTS

Izrada i obrana doktorske disertacije

Ukupno 180 ECTS

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

 • Upis predmeta

 • Student upisuje ukupno 7 predmeta:

 • 1 obavezni zajednički predmet za sve module

 • (Metodologija znanstvenoistraživačkog rada)

 • 0 do 2 zajednička matematička predmeta, ovisno o modulu

 • predmete modula, ovisno o potrebama istraživanja

 • do 2 predmeta iz drugih modula, ovisno o potrebama istraživanja.

 • Ukupni broj ECTS bodova iz nastave 7 x 6 = 42

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Nastava

1 predmet = 1 sat tjedno nastave x 15 tjedana = 15 sati ukupno

= 6 ECTS (105 sati samostalnog rada)

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

 • Aktivnosti

 • članak do 3 autora kao 1 autor, iznad 3 autora bodovi se dijele

 • obavezan barem 1 članak u inozemnom časopisu indeksiranom u CC

 • ili dva znanstvena rada u domaćem časopisu indeksiranom u CC

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Korištenje elektroničkih baza,

knjiga i časopisa na

Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

http://www.online-baze.hrURL adresa baza podataka za akademsku i istraživačku zajednicu dostupnih putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH

Tehnički fakultet
Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Dostupnost dokumenata

Link za bazu dokumenata

Tehnički fakultet
Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

http://www.sciencedirect.com

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Oznake za dostupnost časopisa

Odabir početnog slova naslova časopisa

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Odabir časopisa

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Odabir izdanja časopisa

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Odabir članka

Tehnički fakultetTehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Upisani pojam za pretraživanje

Tipka za START

Tehnički fakultet
Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Podaci o časopisu doplatu

Tehnički fakultetTehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Prikaz indeksa u kojima je časopis citiran doplatu

Posebno je značajna citiranost u Current Contents (CC)

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Pristup punim tekstovima doktorskih doplaturadova (disertacija)

Pri mnogim sveučilištima u Europi dostupne su zbirke elektronički pohranjenih doktorskih radova. Potrebno je putem stranice dotičnog sveučilišta pristupiti njihovoj knjižnici i potražiti zbirku E-Disertacija. Mnoga sveučilišta imaju slobodni pristup takvim zbirkama. Prikazan je primjer znamenitog sveučilišta ETH (Eidgenosische Technische Hochschule) u Cirihu u Švicarskoj.

Tekstovi novijih doktorskih radova obranjenih na Tehničkom fakultetu dostupni su na www.riteh.hr→ Poslijediplomski doktorski studij

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Na URL adresi doplatuhttp://e-collection.library.ethz.ch/index.php?lang=en možete pristupiti zbirci elektronički pohranjenih punih tekstova doktorskih disertacija

Odaberete na primjer strojarstvo

Tehnički fakultetTehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Kliknite na naslov koji Vas interesira doplatu

Tehnički fakultetTehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Nakon preuzimanje tekst možete pohraniti za kasnije čitanje i korištenje

Tehnički fakultet


Tehni ki fakultet sveu ili ta u rijeci poslijediplomski doktorski studij znanstveno podru je

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci želi Vam uspješno pohađanje poslijediplomskog doktorskog studija!

Tehnički fakultet