digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ČjL.1.48

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“' - edric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant

Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Šablona: III/2

Sada: VY_32_INOVACE_ČjL.1.48

Vytvořeno: 22. 5. 2013

Ověřeno: 24. 5. 2013 Třída: 1. VE

francouzsk liter rn klasicismus moli re ivot a d lo
Francouzský literární klasicismusMoliére – život a dílo

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace.

Předmět: Český jazyk a literatura

Ročník: 1.

Autor: Mgr. Martina Sedlářová

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina

Pomůcky: žádné

Klíčová slova: Moliére, komedie, fraška, Tartuffe, Lakomec, Zdravý nemocný, Misantrop, Don Juan

Anotace:

Žák se z prezentace dozví o životě a nejvýznamnějších Moliérových dílech . V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených otázek.

francouzsk liter rn klasicismus

Francouzský literární klasicismus

Moliére– život a dílo

moli re 1622 1673
Molière(1622-1673)
 • vlastním jménem
 • Jean-BaptistePoquelin,
 • francouzský herec,
 • spisovatel a dramatik
 • období klasicismu
 • zabýval se tzv.
 • nízkým dramatem,
 • především komedií
 • a fraškou.
slide5

protože ve svých hrách kritizoval a zesměšňoval společnost (předváděl mravy své doby), dostával se do častých sporů s královským dvorem

 • klasik světové komedie
 • kritický pohled na skutečnost, satirický obraz nedostatků,
 • výsměch lidským slabostem;
 • smírné řešení konfliktu
 • hrdinové pojati satiricky i humorně (sympatie diváků)
 • politická satirická hra
 • jazyk: verš i próza, prostá mluva
slide6

kritika záporných lidských vlastností:

 • Lakomec - lichvář Harpagon, schopný pro peníze obětovat všechno (harpago=kořistník)
 • Don Juan - pokrytecký šlechtic; kritika rozmařilosti
 • Misantrop - nepřítel lidí; kritika vypočítavosti šlechty
 • Zdravý nemocný - útok na šarlatánství, sobectví, pokrytectví lékařů
slide7

Kritizován za porušování klasicistních norem

 • a za nemorálnost
 • Náměty – žena ve společnosti a v rodině
 • Cynismus šlechty, lakota, svatouškovství. Pokrytectví
 • Vývoj od jednoduché frašky k velké charakterové komedii
slide8

vpostavě dona JuanaMolière karikoval dobové neřesti a chyby šlechtice, především krajní individualismus, cynické pohrdání lidmi i odpor

 • k uznávaným autoritám (k otci, vladaři i Bohu).
 • Molière donu Juanovi ponechal pouze drzou smělost a smysl pro stavovskou hrdost.
 • vSganarellovise propojují ctnosti obyčejného poctivého člověka s pokřiveností sluhy
 • komedie vyššího stylu, hra psána prózou,
 • venkovské prostředí - jadrné reálné prostředí
 • s dialektem z blízkosti Paříže.
slide9

Don Juan vzbudil nevoli církevních a dvorských kruhů a na králův pokyn byl stažen.

 • Na scénu se vrátil až po Molierově smrti ve volném (a veršovaném) zpracování T. Corneillem
 • původní text se ve Francii hrál teprve v 19. stol.
 • Na Molièrovu hru navazují např. G. G. Byron, A. S. Puškin, B. Brecht, M. Frisch aj.
 • Don Juan je i hrdinou opery W. A. Mozarta (1787) drama bylo zfilmováno již za němé éry A. Capellanim (1910) aj.
slide10

Misantrop- insc. 1666, 1667

 • veršovaná francouzská tragikomedieobdobí klasicismu spojující prostředky charakterového dramatu s konverzačním stylem
 • Hlavní hrdina Alcest = misantrop = typ vzdělance, citlivého člověka, zastánce pravdy, z něhož společnost učiní nepřítele lidstva = misantropa – poznává přetvářku, faleš, vypočítavost šlechty
 • Alcest je nositelem konfliktu - je nekompromisním zastáncem pravdy a současně vášnivě miluje ženu, která zde zosobňuje kritizované jevy – společenskou přetvářku, pomlouvačnost, lež, patolízalství, nevěru atd.
slide11

Ukázka ze hry:

 • Alcest: „Ne, cítím ošklivost k všem lidem bez rozdílu.
 • K těm proto, že jsou zlí bez možné nápravy,
 • a k oněm proto pak, že k zlým jsou laskaví,
 • že nechovají k nim té svaté nenávisti,
 • jak patří jistě těm, kdo jsou v své duši čistí.“
slide12

Tartuffe neboli Podvodník - insc. 1664

 • klasicistní komedie, charakterové drama
 • Tartuffe – pokrytecký, zištný, bezcharakterní, vychytralý pokrytec a podvodník, který předstírá náboženskou horlivost.
 • Chce jí zastřít své úsilí získat majetek a úplně zničit rodinu bohatého měšťana, důvěřivého slabocha Orgona.
 • M. použilklasický alexandrin, břitký spád dialogů, jejich satir, váhu i přímá sdělnost,
 • poprvé uvedena 1664 ve Versailles.
 • Satir. zobrazení praktik Sv. kabaly však způsobilo - přes přízeň Ludvíka XIV. - zákaz hry.
slide13

T. si tím vysloužil rychlý ohlas v cizině (1666 žádala jeho opis např. švéd. královna Kristina)

 • V T. najdeme přejaté motivy z Boccaccia,Dantovy Božské komediea ze Scarronových Pokrytců
 • Zfilmováno již za němé éry, nověji C. Mayerem (1963) a G. Depardiem (1984)
 • Ukázka ze hry:
 • „Ne, před zlým jazykem nechrání žádný štít - a tak je nejlepší nechat ho klevetit.
 • Na svoji morálku si musíme dbát sami -
 • a všechny pomluvy, ty nechme pomluvami."
slide14

Zdravý nemocný (1673)

 • žánr komedie-balet
 • hra o 3 jednáních
 • hlavní postava Argantyranizuje rodinu i okolí chorobnou hypochondrií
 • představuje v Molièrově tvorbě osobitý typ divadelního žánru, v němž se uplatňují prostředky charakterové komedie (Argan se stal v dram. literatuře typem hypochondra, jako lakomec Harpagon nebo svatoušek Tartuffe).
 • formou sobecké tyranie se stává kult vlastního zdraví
slide15

Doktorské komedie mají bohatou divadelní tradici, sahají až do středověku a odtud vedou přes komedii dell'arte k Molièrovi, který si v této hře s touto látkou pohrál nejen

 • v rovině situační, ale i jazykové (opírá se kontrast mezi skutečnou hloupostí a řečovou okázalostí,
 • zejména v charakteristice otce syna Diafoira využívá komicky uměle vytvořených charakterizačních jmen - Diafoirus= průjem, Purgon= projímadlo, Fleurant= čmuchal, notář Bennefoi = podšívka, šejdíř, ale i Beline= podvodnice).
slide16

Autorský záměr:

 • Molière zároveň ponechal ve hře prostor pro vážný podtext, obecnější výpovědi o skutečných i falešných hodnotách lidského života
 • Satira proti šarlatánům měla tragikomickou dohru, Molière zemřel těsně po jedné z repríz (hrál Argana), lékaři mu odmítli poskytnout pomoc
 • pohřeb - díky nenávisti církve, již si vysloužil Tartuffem - byl prakticky tajný.
 • Zfilmován 1979 T. Cervim
slide18

Uveďte názvy nejznámějších Moliérových her.

  • Lakomec
  • Tartuffe
  • Misantrop
  • Don Juan
  • Zdravý nemocný
 • Jak se jmenuje hra, ve které je hlavním hrdinou Alcest?
  • Misantrop
slide19

Charakterizujte hlavní postavu hry Misantrop.

 • Typ vzdělance, citlivého člověka, zastánce pravdy,
 • z něhož společnost učiní nepřítele lidstva = misantropa.
 • Kdo je Tartuffe?
 • Pokrytecký, zištný, bezcharakterní, vychytralý pokrytec a podvodník, který předstírá náboženskou horlivost.
 • Co Moliére kritizuje ve hře Don Juan?
 • Ve hře kritizuje cynismus, rozmařilost, povýšenost
 • a pokrytectví šlechty.
slide20

Jaká je hlavní myšlenka hry Zdravý nemocný?

 • Kult vlastního zdraví se stává formou sobecké tyranie.
 • Jakým žánrem je hra Zdravý nemocný?
 • Komedie – balet.
pou it zdroje
Použité zdroje
 • Obrázky:
 • Moliére - podobizna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-2013 [cit. 2013-07-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moli%C3%A8re_-_Nicolas_Mignard_%281658%29.jpg
konec
KONEC
 • Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ ČjL.1.49 – Moliére - Lakomec

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.