uluslararasi kt sat ders 9 slayt g ster s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-9 SLAYT GÖSTERİSİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-9 SLAYT GÖSTERİSİ

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-9 SLAYT GÖSTERİSİ - PowerPoint PPT Presentation

edolie
635 Views
Download Presentation

ULUSLARARASI İKTİSAT DERS-9 SLAYT GÖSTERİSİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ULUSLARARASI İKTİSATDERS-9 SLAYT GÖSTERİSİ • Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara veya CD vb. depolama araçlarıyla çoğaltılması ve ticari olarak kullanılması yasaktır. • Dersi öğrenmek için sadece bu slaytların kullanılması yetersizdir. Tavsiye edilen ek kaynaklara başvurulması zorunludur. Slaytlar derslerde anlatılan tüm konuları kapsamamaktadır. İyi Dersler Dileriz

 2. ULUSLARARASI İKTİSATDERS-2 SLAYT GÖSTERİSİ • Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun çoğaltılması, bilgisayarlara veya CD vb. depolama araçlarıyla çoğaltılması ve ticari olarak kullanılması yasaktır. • Dersi öğrenmek için sadece bu slaytların kullanılması yetersizdir. Tavsiye edilen ek kaynaklara başvurulması zorunludur. Slaytlar derslerde anlatılan tüm konuları kapsamamaktadır. İyi Dersler Dileriz

 3. HECKSCHER-OHLIN TEORİSİ • 1919-Eli Filip Heckscher • 1933-Bertil Ohlin • Dört alt teoriden oluşur: 1)H-O (Faktör Donanımı)Teorisi 2)Faktör Fiyat Eşitliği Teorisi 3)Gelir Dağılımı Teorisi 4)Rybczynski Teorisi Eli Filip Heckscher 1879-1952 Bertil Ohlin 1899-1979

 4. H-O TEORİSİNİN VARSAYIMLARI • Sadece iki üretim faktörü vardır • Ülkeler faktör zenginlikleri bakımından farklıdır • Mallar faktör yoğunlukları bakımından farklıdır • Üretim teknolojisi standarttır • Ölçeğe göre sabit verimler geçerlidir • Ülkelerin talep yapıları benzerdir.

 5. FAKTÖR ZENGİNLİĞİ KAVRAMI Televizyon SERMAYE ZENGİNİ varsayılan Japonya’nın Dönüşüm Eğrisi Buğday Emek Yoğun TV sermaye yoğun Mal olduğu varsayılmıştır xJ xT EMEK ZENGİNİ Varsayılan Türkiye’nin Dönüşüm Eğrisi 0 xJ xT Buğday

 6. Japonya’daki Sermaye Miktarı Türkiye’deki Sermaye Miktarı Japonya’daki Emek Miktarı Türkiye’deki Emek Miktarı FAKTÖR ZENGİNLİĞİ KAVRAMI • Ülkelerin Faktör Zenginliği 3 şekilde tanımlanır: 1)Faktör Miktarı Tanımı (Fiziki Tanımlama) Japonya sermaye zengini, Türkiye Emek Zengini öngörüsü yapılırsa Bu formülasyona göre, eşitsizliğin büyük olan tarafındaki ülke Sermaye Zengini, küçük olan taraftaki ülke ise emek zenginidir. Eşitlik olursa H-O Teorisi geçersizdir.

 7. Japonya’daki Sermaye Fiyatı Türkiye’deki Sermaye Fiyatı Japonya’daki Emek Fiyatı Türkiye’deki Emek Fiyatı FAKTÖR ZENGİNLİĞİ KAVRAMI • Ülkelerin Faktör Zenginliği 3 şekilde tanımlanır: 2)Faktör Fiyatı Tanımı (Ekonomik Tanımlama) Japonya sermaye zengini, Türkiye Emek Zengini öngörüsü yapılırsa Bu formülasyona göre, eşitsizliğin büyük olan tarafındaki ülke Emek Zengini, küçük olan taraftaki ülke ise Sermaye zenginidir. Eşitlik olursa H-O Teorisi geçersizdir.

 8. FAKTÖR ZENGİNLİĞİ KAVRAMI • Ülkelerin Faktör Zenginliği 3 şekilde tanımlanır: 3)Faktör Kullanımı Tanımı (Lancester Tanımı) İhracat sektörlerinde yoğun kullanılan faktör bol faktördür. İthal İkamesi sektörlerinde yoğun kullanılan faktör kıt faktördür.

 9. FAKTÖR YOĞUNLUĞU KAVRAMI • Malların faktör yoğunlukları farklıdır. Mallardan birisi emek yoğun tekniklerle, diğeri ise sermaye yoğun tekniklerle üretilmektedir. Faktör yoğunluğu kavramını anlayabilmek için; Üretim Fonksiyonu kavramını Eş-ürün eğrilerini ve özelliklerini Marjinal Teknik İkame Oranını Eş maliyet doğrularını Kısaca, üretici dengesi analizlerini iyi bilmek gerekir

 10. FAKTÖR YOĞUNLUĞU KAVRAMI • Üretim Fonksiyonu: Bir malın üretiminde kullanılan girdilerle, çıktılar arasındaki ilişkidir • Eş ürün Eğrisi: Üreticiye aynı üretim düzeyini sağlayan farklı faktör Bileşimlerinin geometrik yeridir

 11. FAKTÖR YOĞUNLUĞU KAVRAMI • Eş ürün Eğrilerinin Özellikleri: Birbirini kesmezler Bir eşürün eğrisi üzerindeki her nokta aynı üretim düzeyini verir Sol yukarıdan sağ aşağıya doğru inerler Yani negatif eğilimlidirler Orjine göre dış bükeydirler. Nedeni; MTİO’nın azalan bir seyir izlemesidir. Orjinden İleriye gittikçe daha yüksek üretim düzeyini ifade ederler.

 12. Azaltılan Faktör Miktarı ∆S Tan  MTİO= = = Artırılan Faktör Miktarı ∆E FAKTÖR YOĞUNLUĞU KAVRAMI Sermaye A s1 ∆S Q3 B s2 Eş Ürün Eğrileri C Q2 D ∆E Q1  e1 e2 Emek

 13. FAKTÖR YOĞUNLUĞU KAVRAMI Belirli bir bütçe ile faktör fiyatları veri iken her iki faktörden satın alınabilecek bileşimlerin geometrik yeridir. Üzerindeki her Noktada aynı Harcama miktarı vardır • Eş Maliyet Doğrusu Sermaye Sermayenin Emek cinsinden Fiyatını verir A TM/Fs β Emeğin Sermaye cinsinden Fiyatını verir B  Emek TM/Fe

 14. FAKTÖR YOĞUNLUĞU KAVRAMI TV üretiminde Sermaye Yoğun Teknoloji Malların Faktör Yoğunlukları Farklı olmalıdır Sermaye A β QTV DüTV s1 Buğday Üretiminde Emek Yoğun Teknoloji DüBuğ QBuğ s2 B  Emek e1 e2

 15. H-O FAKTÖR ZENGİNLİĞİ TEORİSİ ANA FİKİR: Bir ülke hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse, o üretim faktörünü Yoğun olarak kullanan üretim dallarında uzmanlaşır ve karşılaştırmalı üstünlük elde eder.

 16. H-O FAKTÖR ZENGİNLİĞİ TEORİSİ GEOMETRİK İSPAT (Artan Maliyet) Televizyon Japonya Sermaye zengini Olduğu için Sermayeyi yoğun Kullanan TV üretiminde Karşılaştırmalı Üstünlük elde eder. FİJ Türkiye emek zengini olduğu için emeği yoğun kullanan Buğday Üretiminde Karşılaştırmalı Üstünlük elde eder β2 xJ FİT β1 t2 DİJ xT DİT U1 t1 2 1 0 b1 b2 xJ xT Buğday

 17. H-O FAKTÖR ZENGİNLİĞİ TEORİSİ GEOMETRİK İSPAT (Sabit Maliyet) Televizyon Türkiye emek zengini olduğu için emeği yoğun kullanan Buğday Üretiminde Karşılaştırmalı Üstünlük elde eder Japonya Sermaye zengini Olduğu için Sermayeyi yoğun Kullanan TV üretiminde Karşılaştırmalı Üstünlük elde eder. xJ FİJ β2 xT FİT β1 DİJ t2 DİT t1 U1 Talep şartları benzer varsayıldığı için tek farksızlık eğrisi çizilir 1 2 0 b2 b1 xJ xT Buğday

 18. GELECEK DERS • Faktör Fiyatlarının Eşitliği Teorisi • Stolper-Samuelson Gelir Dağılımı Teorisi • Rybczynski Teorisi • H-O Teorisinin Eksikleri • H-O Teorisinin Gerçek Hayata Uygunluğu • Alternatif Dış Ticaret Teorileri İşlenecektir.