prirodoslovno matemati ki fakultet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prirodoslovno-matematički fakultet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prirodoslovno-matematički fakultet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Prirodoslovno-matematički fakultet - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Prirodoslovno-matematički fakultet. Programi mobilnosti Program za cjeloživotno učenje (LLP) Potprogram Erasmus ak. god. 2010./11. – provedba • studenti studijski boravak. Programi mobilnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Prirodoslovno-matematički fakultet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prirodoslovno matemati ki fakultet

Prirodoslovno-matematički fakultet

Programi mobilnosti

Program za cjeloživotno učenje (LLP)Potprogram Erasmus ak. god. 2010./11. – provedba• studenti studijski boravak

programi mobilnosti
Programi mobilnosti
 • Punopravno sudjelovanje Republike Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje i programu Mladi na djelu koje će započeti u akademskoj godini 2011./2012.  
 • Svečana konferencija obilježavanja početka punopravnog sudjelovanja najavljena je za 10. studenog 2010. godine.
 • Hrvatska će od ak. god. 2011./2012. ravnopravno sudjelovati u svim sektorskim programima (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig) i transverzalnim programima (suradnja  i inovacije u cjeloživotnom učenju, učenje jezika, IKT, diseminacija rezultata) te Jean Monnet programu.
 • Comenius – program EK usmjeren i studentima nastavnih smjerova
pmf rezultati 2010 2011
PMF rezultati 2010/2011
 • 22 prijavljena studenta
 • 11 biološki o.
 • 5 matematički o.
 • 4 geografski o.
 • 2 kemijski o.
 • 2 naknadno odustala studenta
novi erasmus 2011 2012 ugovori
Novi ERASMUS 2011/2012 ugovori

Rok za potpisivanje 1.12.2010

Sve upute za potpisivanje ugovora uključujući i priloge (popis šifri područja i priručnik, Erasmus kodovi ustanova, primjerak obrasca ugovora) možete pronaći mrežnoj straniciSveučilišta u Zagrebu u padajućem izborniku lijevo u "LLP/Erasmus" mapi :

http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/erasmus/sklapanje_erasmus_sporazuma

 • NOVO ! Šifre područja (subject areas): moramo obavijestiti da se uputom E.Komisije moramo vratiti na upotrebu novih ISCED kodova ali onih s 3 znamenke (umjesto unaprijedenog detaljnijeg sistema s 4 znamenke).

ISCED kodovi s 3 znamenke nisu uvijek detaljni i predviđaju samo generalno područje (npr. u "38 odnosno 380 Law" spadaju sva podpodručja iz starih šifri podjeljena na 10.0-10.9). 

 • Obzirom na navedeno, predlažemo da ako je potrebno detaljnjije definirati područje u ugovor uključite i staru i novu šifru kao i do sada: npr. "322 Library, inform., archive (ERA 15.6. Museum St.,Conservation)"
novi ugovori
Novi ugovori
 • Može se dogovarati i uključivati dolazna mobilnost studenata i nastavnog osoblja
 • Postojeće ugovore koji se nastavljaju, a od 2011/2012 bi uključivali dolaznu mobilnost, treba revidirati
natje aj za ak godinu 2011 2012
Natječaj za ak. Godinu 2011/2012
 • Objava u siječnju 2011.
 • Punopravno članstvo Hrvatske (dolazni studenti i osoblje)
 • Iznos stipendije za studente 400 € direktno od Europske komisije
op enito
Općenito
 • Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti: http://international.unizg.hr/
 • stupio na snagu u svibnju 2010.godine
 • sadrži prava i obveze studenata/nastavnog i nenastavnog osoblja u međunarodnoj mobilnosti te obveze ECTS koordinatora
pro li natje aj
Prošli natječaj
 • Prijava
 • Studenti su dužni ispuniti obrazac koji je sastavni dio Natječaja i priložiti sve potrebne dokumente. Nepravilno ispunjeni obrasci i nepotpuna dokumentacija neće se evaluirati. Prijavi je potrebno priložiti:
 • životopis na engleskom jeziku (na Europass obrascu)
 • pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi)
 • prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova, ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta/akademije (na hrvatskom jeziku), te potvrdu o upisanom semestru
 • dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide ili na kojem se izvodi nastava (svjedodžba škole stranih jezika i sl.)
 • za studente s invaliditetom – i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.
 • Natječaj objavljen početkom veljače 2010., Rok za predaju prijava 8.3.2010, rezultati objavljeni u svibnju
slide12
1. Ispuniti priloženi obrazac u elektroničkom obliku i poslati ga Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta te na e-mail ECTS koordinatoru na svojoj akademiji/fakultetu (popis i kontakti u posebnom dijelu Natječaja).
 • 2. Obrazac i kompletnu dokumentaciju predati ECTS koordinatoru/Uredu za međunardnu suradnju PMF-a na svojoj akademiji/fakultetu.
povjerenstvo
Povjerenstvo
 • Povjerenstvo sastavljeno od članova odsjeka s kojih su bili studenti sastavilo listu za PMF
 • Kriteriji – izvrsnost, ravnopravna rotacija odsjeka, motivacijsko pismo
 • Na osnovu fakultetskih lista Sveučilište u Zagrebu objavilo rezultate natječaja sukladno broju raspoloživih mjesta
postupak nakon rezultata natje aja
POSTUPAK nakon rezultata natječaja:
 • 1.Nominacija - Odabranog studenta Sveučilište nominira stranom sveučilištu koje

donosi konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju kandidata.

– ako postoji posebno rani rok nominacije za neko sveučilište – student samostalno mora obavijestiti ured za međunarodnu suradnju : erasmus-student-sms@unizg.hr

 • 2. Nakon nominacije

Dužnost je svakog studenta proučiti internetske stranice stranog sveučilišta Ividjeti što je potrebno za PRIJAVU: koje prijavne obrasce, dokumente stranog

sveučilišta mora popuniti i poslati stranom sveučilištu i u kojem roku

 • Student se samostalno prijavljuje !
 • Ponekad dokumente osim studenta moraju potpisati i predstavnici sveučilišta. U

tom slučaju student se treba obratiti ECTS-koordinatoru na svom fakultetu te uslučaju da treba dva potpisa i nadležnom prodekanu.

prijava studenta
PRIJAVA studenta:
 • Student nakon nominacije samostalno šalje prijavu stranom
 • sveučilištu.
 • Najčešći obrasci koji se traže su :
 • prijavni obrasci za studentsku razmjenu,
 • obrasci za smještaj,
 • prijepis ocjena (Transcript of Records),
 • Ugovor o učenju (Learning Agreement).
 • Potvrda o jeziku - odgovarajuću potvrdu o znanju traženog jezika: prema
 • zahtjevu stranog sveučilišta (na nekim sveučilištima dozvoljeno je potvrdu poslatinaknadno).
ugovor o u enju learning agreement
Ugovor o učenju (Learning Agreement):
 • dogovoriti s ECTS koordinatorom i mentorom(ako postoji)

prema Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti (čl.16.st.1):

 • - upisati min. 25 ECTS bodova po semestru ili proporcionalno manje za kraći

boravak (pisanje rada se od tog pravila izuzima).

 • Ugovor potpisuju 3 strane:

Student = potpis

Sveučilište domaćin (strano sveučilište) =potpis + pečat

Matični fakultet/akademija = potpis + pečat

 • - Sveučilište domaćin potpisom potvrđuje da će omogućiti studentu pohađanje navedenih predmeta
 • -Matični fakultet/akademija potpisom potvrđuje da će priznati studentu navedene položene predmete
 • Potpisuje se prije slanja prijave ili prije odlaska (uvjet za Ugovor o finan. potpori)
 • Promjene LA - Naknadno se može promijeniti uz suglasnost svih triju strana:
 • potpis+pečat (rok 30 dana od dolaska na strano sveučilište ! ).
prihva anje kandidata
Prihvaćanje kandidata
 • PRIHVATNO PISMO od Stranog Sveučilišta:
 • Strano sveučilište po primitku nominacije i studentske dokumentacije odlučuje i
 • izdaje prihvatno /pozivno pismo .

* Ako prihvatno pismo ne stigne u uobičajenom roku (otprilike mjesec i pol dana)student se treba obratiti kontakt osobi na stranom sveučilištu.

 • VIZA: student mora imati studentsku vizu (ne turističku, ne bez vize i za 3 mj.)
 • – na temelju prihvatnog pisma student aplicira za vizu.
 • Dobro je da se student i ranije informira o studentskoj vizi , potrebnim
 • dokumentima i financijskim zahtjevima za tu zemlju.
 • • Potvrdu o stipendiji za potrebe vize možete tražiti od Ureda za međunarodnu
 • suradnju Sveučilišta(erasmus-student-sms@unizg.hr)
odustanak od mobilnosti
Odustanak od mobilnosti
 • U slučaju da student odustane od mobilnosti – to mora učiniti u određenom roku – rokovi
 • za ak.god. 2010./11. :
 • Za ljetni semestar do 15. rujna, 2010 i o tome mora obavijestiti:

e-mailom (= nasloviti email: “IME I PREZIME – ERASMUS 2010./11. ODUSTANAK”)

 • original vlastoručno potpisanu izjavu o odustanku dostaviti POŠTOM

1. koordinatoru za odlazne studente Ureda za međun.suradnju Sveučilišta (erasmusstudent-sms@unizg.hr)

2. ETCS koordinatoru matičnog fakulteta/akademije .

 • U SKLADU S ODUSTANCIMA STUDENATA – rang lista od lipnja 2010 se automatski pomičena sljedeće mjesto (ako je moguće = postoji slobodno mjesto)
 • - krajem rujna 2010, ako se lista pomakla, student i njegov ECTS koordinator će bitiobaviješteni.
 • * Posebno za ljetni semestar ak.god.2010/11 neće se raspisivati novi Erasmus natječaj.
financijska potpora stipendija
FINANCIJSKA POTPORA = STIPENDIJA:
 • Iznos: 300 EUR (Erasmus) + 100 EUR Sveučilište = 400 EUR
 • Važno: Erasmus stipendija pokriva samo DIO troškova života
 • Isplata u HRK – 2 rate (80+ 20 % ili 4+1 mjesec¸8+2 mjeseca)
 • Prva uplata otprilike 80 % = prije odlaska
 • Druga uplata otprilike 20 % = nakon povratka i dostave dokumentacije =
 • izračunava se prema stvarno ostvarenom boravku (datumi na potvrdama odolasku i odlasku: 3 puna mjeseca minimum, svaki sljedeći mjesec min. 16 danau zadnjem mjesecu- uključeni i dani vikenda).
 • *potrebno je na vrijeme - potpisati ugovor o finan. potpori sa Sveučilištem jer seisplata vrši u roku od 45 dana nakon potpisa ugovora s obje strane.
prije odlaska student fin potpora 1 2 3 zero grant 1 i 2
PRIJE ODLASKA : student fin.potpora= 1,2,3; Zero grant= 1 i 2
 • Dokumenti potrebni:Studenti šalju Uredu za međunarodnu suradnju* Molimo da se dokumenti 2) i 3) šalju u 1 jedinom emailu / dostave poštom / donesu u ured
 • skupno (ne pojedinačno).

1) Potvrda fakulteta/akademije da je student redovno upisan u sljedeći

semestar (redovni i izvanredni studenti) – dostaviti original

2) Ugovor o učenju - ispunjen, potpisan i pečatiran od obje strane – dostavitikopiju

3) skeniran žiro račun i osobnu iskaznicu (obje strane kako bi se vidjela adresastanovanja)

 • Nakon dostave dokumenata:

1. Potpis ugovora o financijskoj potpori (potpisuju svi uključujući Zero-grantstudente).

2. Zdravstveno osiguranje

prije odlaska
Prije odlaska:
 • Potpis ugovora o financijskoj potpori: Sklapa se sa Sveučilištem u Zagrebu

-barem 30 dana prije odlaska !

 • Student na poziv Ureda za međunarodnu suradnju dolazi potpisati tri primjerkaugovora te jedan primjerak zadržava za sebe.
prije odlaska1
PRIJE ODLASKA :
 • Zdravstveno osiguranje
 • sklopiti zdravstveno osiguranje, osiguranje od nesreće za cjelokupno

razdoblje mobilnosti - 3 mogućnosti:

 • 1. Osiguranje na stranom sveučilištu: dobrovoljno ili obvezno za strane studente

- studenti informacije mogu potražiti na internetskim stranicama stranih sveučilišta ili u brošurama koje dođu s prihvatnim pismom.

2. Privatna osiguravajuća kuća u Hrvatskoj – npr. Allianz, Grawe,...

3. HZZO – 18 kuna po danu - ako imamo ugovor o soc. osiguranju s tom

državom (to su: Austrija, Belgija, Češka, Francuska, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska,Njemačka, Poljska, Slovačka, Slovenija i Velika Britanija).

Važno: Za bilo koju vrstu osiguranja za koju se student odluči mora provjeriti dali isto prihvaća inozemna ustanova na kojoj će ostvariti mobilnost, da li je iznosdo kojeg ste osigurani dovoljan(neke zemlje propisujuiznos) te sve ostale detalje.

povratak
POVRATAK:
 • Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta dostaviti u roku od 30 dana nakon
 • povratka:
 • 1. Izjave stranog sveučilišta (Confirmation of arrival /departure)

2. Prijepis ocjena/kolegija koje su slušali/polagali na stranom sveučilištu – ukopiji (original dostaviti matičnom fakultetu/ akademiji; * ako je moguće nastranom sveuč. tražiti i posebno objašnjenje ocjena i bodova zbog lakšegpriznavanja na matičnom fakultetu ).

3. Završno izvješće o studentskoj razmjeni = Final report

 • - Obrazac za izvješće dostupan na web stranici Erasmus programa pod“Obrasci”:
 • http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/bilateralna_razmjena/mobilnost_studenata/pro .
 • Upis u evidenciju međunarodne mobilnosti – OBVEZA PREMA PRAVILNIKU – odsječki koordinatori
posebna pitanja i odgovori
Posebna pitanja i odgovori:
 • Potvrde o upisu sljedećeg semestra na vašem fakultetu/akademiji:
 • mora omogućiti fakultet/akademija prije vašeg odlaska (obratite se ECTs koordinatoruili vašem uredu za međunarodnu suradnju). Ako to nije moguće – sastavnice moraju otome voditi računa pri odabiru (rang listi) – te studentima koji upisuju novi stupanjdozvoliti mobilnost u ljetnom semestru (ne zimski) !!
 • Learning Agreement: original i promjene LA:

obostrano potpisan i pečatiran PRIJE odlaska,

 • promjene LA - u roku od 30 dana od dolaska poslati isto obostrano potpisane + pečat(ne možete potpisati LA ili promjene kad semestar završi i tako donijeti !)
 • Dužina boravka na stranom sveučilištu- prva 3 mjeseca se računaju 1 mjesec=30/31 dan, aostali mjeseci - 1 mjesec=min.16 dana(uključujući radne dane i vikend). Znači, da biprimili stipendiju za sve ugovorene mjesece boravka, morate nakon 3-ćegmjeseca, zadnji mjesec imati barem 16 dana boravka. Izračun se vrši prema datumimana potvrdi dolaska/odlaska koje izdaje strano sveučilište.
slide25
Confirmation of arrival/departure:

student mora samostalno tražiti na stranom sveučilištu (ne očekivati da mu se uruči) ,a po mogućnosti upotrebiti naše obrasce.

 • Prijepis ocjena = u skladu s Learning Agreementom ! PROVJERITI

= Popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim ocjenama i ECTS.

Nepoloženi ispiti – svejedno se moraju pojaviti u prijepisu (“odslušano/obveze ispunjene” ilisl.: koji puta za takav prijepis bez položenog ispita morate tražiti da to profesorpotvrdi i donijeti uredu za međ.sur. stranog sveučilišta).

 • Završni rad i prijepis ocjena: Studenti kojima u LA piše da će pripremati završni rad za štoneće dobiti ECTS bodove sukladno tome ne mogu dobiti niti prijepis ocjena, ali morapostojati neki trag npr. mišljenje mentora, potvrda o obrani završnog rada... čime sedokazuje da je student tijekom razdoblja mobilnosti ostvario određene ciljeve

= treba biti napisano na memorandumu, potpisano od mentora i pečatirano odustanove.

slide26
Posebna napomena za dostavu svih dokumenata potrebnih prije odlaska i nakonpovratka studenta:

Važno: Student mora voditi računa da se dokumenti dostave u roku !

-ako dostavljeni dokumenti ne odgovaraju ovim uputama i pravilima Erasmusprograma(npr. nemaju sve potpise, pečate, nema popisa svih predmeta u Prijepisuocjena...) - ured za međunarodnu suradnju ih neće moći prihvatiti !U tom slučaju morati ćete ponovo dostaviti odgovarajući dokument .

 • U slučaju da bilo koji od obveznih dokumenata ne možete dostaviti u roku zbog stranogsveučilišta (npr. Transcript of records nije gotov, dokumente izdaju svim studentima tekkasnije ili slično) – tada morate – u roku !– dostaviti objašnjenje stranog sveučilišta ukojem potvrđuju razlog zašto vam još nisu izdali dokument (može biti potvrđeno emailomnjihovog ureda za međunarodnu ).
slide27
U listopadu će biti organiziran info dan za sve studente koji

odlaze na ljetni semestar:

 • -sve ažurirane upute za studente će biti dostupne na portalu ureda za međunar.suradnju http://international.unizg.hr/Erasmus/Studentska mobilnost
 • http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/bilateralna_razmjena/mobilnost_studenata/pro
 • Promjena koordinatora za odlazne studente:

kolegica Ivana Zganjar više ne radi u uredu za međunarodnu suradnjuSveučilišta, zamjenjuje ju kolegica Maja Grđan.a od 01.10.2010. će biti uvedena i nova adresa za koordinatora za odlaznestudente: erasmus-student-sms@unizg.hr (adresa ivana.zganjar će biti ugašena)

ured za me unarodnu suradnju pmf a
Ured za međunarodnu suradnju PMF-a
 • Sve informacije o ERASMUS programu za studente
 • Antonijo Šimunović
 • Dekanat, Horvatovac 102a

01/460 6091

international@dekanat.pmf.hr

slide29
Zahvaljujemo na pažnji!

Prof dr.sc. Borna Fuerst-Bjeliš

Antonijo Šimunović