slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
POCKET ECG - GHID DE INFORMARE RAPID?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

POCKET ECG - GHID DE INFORMARE RAPID? - PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on

POCKET ECG - GHID DE INFORMARE RAPID?\nhttp://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POCKET ECG - GHID DE INFORMARE RAPID?' - edituraall


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.htmlhttp://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

Bruce Shade

Pocket

Traducere din limba engleză de Robert Tudor

ECG

_

_

)

GHID DE INFORMARE RAPIDA

slide2

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.htmlhttp://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

POCKET ECGs: A QUICK INFORMATION GUIDE

Bruce Shade

Copyright © 2008 by Th e McGraw-Hill Companies, Inc.

All rights reserved.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

SHADE, BRUCE

Pocket ECG / Bruce Shade ; trad. : Robert Tudor. –

Ed. a 2-a. – București : Editura ALL, 2015

Index

ISBN 978-606-587-137-3

POCKET ECG. Ghid de informare rapidă

Bruce Shade

Copyright © 2015 Editura ALL

I. Tudor, Robert (trad.)

616.12

Editura ALL :

Distribuţie :

Comenzi :

Toate drepturile rezervate Editurii ALL.

Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată

fără permisiunea scrisă a Editurii ALL.

Drepturile de distribuţie în străinătate aparţin în exclusivitate

editurii.

All rights reserved. Th e distribution of this book outside

Romania, without the written permission of ALL,

is strictly prohibited.

Copyright © 2015 by ALL.

Bd. Constructorilor nr. 20A, et. 3,

sector 6, cod 060512 – Bucureşti

Tel.: 021 402 26 00

Fax: 021 402 26 10

Tel.: 021 402 26 30; 021 402 26 33

comenzi@all.ro

www.all.ro

Redactare: Bianca Vasilescu

Tehnoredactare: Liviu Stoica

Corectură: Simona Nicolae

Design copertă: Alexandru Novac

slide3

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.htmlhttp://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

Dedica?ie

Dedic această carte soţiei mele Cheri, fiicei mele Katherine și fiului meu Christopher. Dragostea și

sprijinul lor mi-au dat puterea de a duce această idee de la concept la un ghid de buzunar util.

Bruce Shade

iii

slide4

iv

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

Prefa??

Această carte, după cum îi spune și titlul, este un

ghid de buzunar, ușor și rapid de consultat, care oferă

infor mații de referință. Veți avea imediat acces la infor-

mații-cheie privind diferitele aritmii și alte afecțiuni

cardiace. Aceste informații esențiale (ceea ce trebuie să

știți) sunt redate în pagină cu coduri de culori atractive

vizual, astfel încât să vă fie ușor să găsiți ceea ce căutați,

permițându-vă să identificați rapid traseele ECG pe

care le întâlniți în practica clinică. De asemenea, este

un instrument util pentru studenți la orele de curs pen-

tru căutarea rapidă de informații-cheie. De dimensiuni

mici și compact, poate fi purtat ușor într-un buzunar.

Capitolul 1 conține o scurtă introducere privind lo-

calizarea inimii și plasarea electrozilor.

În capitolul 2 este descris procesul de analiză a

ECG-ului în nouă pași, cu interpretarea traseelor nor-

male și modificate ; este demonstrat modul de calcul

al frec venței cardiace, de identificare a aritmiilor și de

identificare și măsurare a diferitelor unde, segmente

și intervale. În capitolele 3-7 sunt redate caracteristi-

cile aritmiilor nodale, atriale, joncționale, atrioventri-

culare, ventriculare, precum și ale blocurilor cardiace

atrioventriculare. Fiecare traseu este însoțit de desene

care ilustrează originea și locul de apariție a aritmiei

respective. Toate acestea vă ajută să înțelegeți aritmii-

le din punct de vedere electrocardiografic. În capitolul

8 se introduce conceptul de axă electrică. În capitole-

le 9 și 10 veți găsi descrierea ECG-ului cu 12 derivații,

slide5

v

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

precum și interpretarea și recunoașterea hipertrofiei,

blocurilor de ramură, sindroamelor de preexcitație, is-

chemiei și infarctului. În final, în capitolul 11 se discu-

tă despre alte afecțiuni cardiace și efectele lor pe ECG.

Sperăm ca acest program de învățare să fie util atât

studenților, cât și profesorilor lor. Înțelegerea deplină

a interpretării ECG nu poate duce decât la o mai bună

îngrijire a pacienților.

cartea ca prioritară, demarând proiectul. Aș dori, de

asemenea, să îi mulțumesc lui Dave Culverwell, editor

la McGraw-Hill. Dave a primit cu mult entuziasm ide-

ea acestei cărți și ne-a oferit susținerea și experiența sa.

Aș vrea să îi mulțumesc lui Michelle Zeal, editorul de

dezvoltare a proiectului. Michelle a făcut o treabă gro-

zavă în a ține toate lucrurile pe drumul cel bun, dar

fără să adauge un stres în plus unui proiect deja stre-

sant. Munca depusă de ea a dus la concretizarea for-

mei grozave și stilului acestei cărți, cât și la acuratețea

conținutului. Această carte, datorită abordării dinami-

ce, simpliste, vizuale, a necesitat experiență considera-

bilă din partea managerului de producție, Sheila Frank.

Ea a ajutat la condensarea conținutului vast de text și

imagini într-un ghid compact de buzunar care menține

modelul cărții de referință, Fast & Easy ECGs.

Mul?umiri

Aș vrea să mulțumesc în primul rând lui Lisa

Nicks, director de Marketing, și echipei de vânzări de

la McGraw-Hill care au venit la Claire Merrick, edi-

torul nostru și au spus că cititorii își doresc o uneal-

tă ușor de folosit care să completeze cartea noastră

Fast & Easy ECGs. Claire s-a mișcat rapid și a marcat

slide6

vi

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

Mul?umirile editorului

Rosana Darang, MD

Medical Professional Institute, Malden, MA

Robert W. Emery

Philadelphia University, Philadelphia, PA

Carol J. Lundrigan, PhD, APRN, BC

North Carolina A&T State University, Greensboro, NC

Gary R. Sharp, PA-C, M.P.H.

University of Oklahoma, Oklahoma City, OK

Rita F. Waller

Augusta Technical College, Augusta, GA

Lyndal M. Curry, MA, NREMT-P

University of South Alabama, Mobile, AL

slide7

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.htmlhttp://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

1

Electrocardiograma

slide8

Capitolul 1 Electrocardiograma 2

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

Ce ve?i afla în acest capitol ?

• ECG

? ECG-ul normal

• Inima

• Sistemul de conducere

? Direc?ia undelor

• Hârtia pentru înregistrarea ECG-ului

• Deriva?iile ECG – I, II, III

• Deriva?iile augmentate ale membrelor –

aVR, aVL ?i aVF

• Deriva?iile precordiale (toracice) – V1,

V2, V3, V4, V5 ?i V6

• Deriva?iile toracice modificate (MCL)

ECG-ul

slide9

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.htmlhttp://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

• Identific? neregularit??ile ritmului

cardiac.

• Arat? lezarea, necroza sau alte modi-

fic?ri fizice ale mu?chiului cardiac.

• Este utilizat ca instrument de evalu-

are ?i diagnostic în ambulator, spital

sau alte locuri.

• Poate oferi monitorizare continu? a

activit??ii electrice a inimii.

Traseu ECG

Figura 1-1

Electrocardiograful este un dispozitiv care detectează, măsoară și înregistrează acti-

vitatea electrică a inimii.

Capitolul 1 Electrocardiograma 3

slide10

Capitolul 1 Electrocardiograma 4

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

QRS

QRS

QRS

QRS

QRS

QRS

QRS

T

T

T

T

T

T

T

P

P

P

P

P

P

P

Figura 1-2

Electrocardiograma este un traseu sau o reprezentare grafică a activității electrice a inimii.

ECG-ul normal

• Unde P pozitive, rotunde, care apar la intervale regulate, cu o frecven?? de 60-100 pe minut.

• Interval PR de durat? normal? (0,12-0,20 de secunde) urmat de un complex QRS cu contur, durat? (0,06-0,12

secunde) ?i configura?ie normale.

• Segment ST plat, urmat de o und? T pozitiv? u?or asimetric?.

slide11

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.htmlhttp://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

Inima

• Aproximativ aceea?i m?rime cu a

pumnului pacientului.

• Localizat? între cei doi pl?mâni, în

mediastin, în spatele sternului.

• Inferior de inim? se afl? diafragmul,

iar posterior traheea, esofagul ?i ver-

tebrele toracice.

• Aproximativ dou? treimi din inim?

sunt situate în partea stâng? a

cavit??ii toracice.

Coasta 2

Baza inimii

Sternul

Apexul

inimii

Coasta 5

Diafragmul

A

Capitolul 1 Electrocardiograma 5

slide12

Capitolul 1 Electrocardiograma 6

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

• Are o orientare antero-posterior?.

? baza inimii este direc?ionat? spre pos-

terior ?i u?or superior pân? la nivelul

spa?iului doi intercostal ;

? apexul (vârful) este direc?ionat spre

anterior ?i u?or inferior la nivelul

spa?iului cinci intercostal în stânga

liniei medioclaviculare ;

? în aceast? pozi?ie ventriculul drept

este mai aproape de toracele anterior

stâng, iar ventriculul stâng este situat

mai aproape de partea lateral? a tora-

celui.

Cunoașterea poziției și a orientării inimii este utilă pentru a înțelege

de ce apar anumite unde ECG așa cum se întâmplă în cazul în care

impulsul electric se mișcă spre un electrod negativ sau pozitiv.

Posterior

Plămâni

Vertebră

toracică

Ventricul stâng

Apex

Baza

inimii

Stern

Ventricul drept

B

Anterior

Figura 1-3

(A) Poziția inimii în torace.

(B) Secțiune transversală prin torace la nivelul inimii.

slide13

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.htmlhttp://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

Sistemul

de conducere

• Nodul sinoatrial (SA) ini?iaz? impulsul electric.

• Apoi impulsul se r?spânde?te în atriul drept ?i

stâng.

• Nodul atrioventricular (AV) transmite impulsul

electric de la atrii la ventricule.

• De la nodul AV impulsul ajunge în fasciculul

His, care se divide în dou? ramuri : dreapt? ?i

stâng?.

• Ramurile dreapt? ?i stâng? ale fasciculului His

se distribuie în ventricule terminându-se în cele

din urm? cu fibrele re?elei Purkinje.

Frecvență proprie

de : 60-100 de

bătăi/minut

Nod

sinoatrial

Atriu stâng

Nod

atrioventricular

1

Frecvență

proprie de :

40-60 de

bătăi/minut

2

Ventricul stâng

3

Fascicul

His

Frecvență

proprie de :

20-40 de

bătăi/minut

Ramurile dreaptă și

stângă ale fasciculului His

4

Rețeaua

Purkinje

Apex

Figura 1-4

Sistemul de conducere electric al inimii.

Capitolul 1 Electrocardiograma 7

slide14

Capitolul 1 Electrocardiograma 8

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

Direc?ia

undelor

• Direc?ia unei unde ECG

depinde de modul de

progresie a curen?ilor

electrici : se apropie sau se

dep?rteaz? de un electrod

pozitiv.

Impulsurile care sunt

perpendiculare pe

un electrod pozitiv

produc o undă

bifazică (care are

atât o deflexiune

pozitivă, cât și una

negativă).

Impulsurile care se

depărtează de un

electrod pozitiv

și/sau se apropie

de un electrod

negativ vor

produce deflexiuni

negative.

Impulsurile care se

apropie de un

electrod pozitiv

produc o deflexiune

pozitivă (în sus).

+

Electrod

pozitiv

Electrod

negativ

Figura 1-5

Direcția impulsurilor electrice și a undelor.

slide15

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.htmlhttp://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

Hârtia de

înregistrare

• ECG se înregistreaz? pe hârtie

milimetric? ce ruleaz?.

• Permite determinarea rapid? a dura-

tei ?i a amplitudinii undelor, a inter-

valelor ?i a segmentelor.

• Liniile verticale reprezint? amplitu-

dinea – se m?soar? în milimetri ?i

constituie o m?sur? a voltajului (mV).

• Liniile orizontale marcheaz? timpul.

Vârf de scriere

încălzit

Vertical

Voltaj

Stilou în

mișcare

Timp

Orizontal

Figura 1-6

Înregistrarea unui ECG.

Capitolul 1 Electrocardiograma 9

slide16

Capitolul 1 Electrocardiograma 10

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

• Un p?trat mic ? 0,04 secunde ca

durat? ?i 0,1 mV ca amplitudine.

• Cinci p?trate mici ? un p?trat mare,

cu o durat? de 0,20 de secunde.

• M?surând lungimea pe axul orizontal

putem determina frecven?a cardiac?.

• 15 p?trate mari ? 3 secunde.

• 30 de p?trate mari ? 6 secunde.

• În partea de sus sau de jos a

imprim?rii sunt de multe ori marcaje

verticale pentru a reprezenta inter-

valele de 1-, 3- sau 6 secunde.

Timp

3 secunde

Voltaj

Figura 1-7

Hârtia pentru ECG.

0,2

secunde

0,5 mV

(5 mm)

0,04

secunde

0,1 mV

(1 mm)

slide17

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.htmlhttp://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

Deriva?iile ECG –

I, II, III

• Deriva?ii bipolare

Deriva?ia I

• Electrod pozitiv – bra?ul stâng (sau sub

clavicula stâng?).

• Electrod negativ – bra?ul drept (sau sub

clavicula dreapt?).

• Electrod „p?mânt“ – gamba stâng?

(sau toracele anterior stâng pe linia

medioclavicular?, imediat sub ultima

coast?).

• Undele sunt pozitive.

Pentru a poziționa corect electrozii, folosiți literele inscripționate în

partea de sus a conectorului pentru fiecare derivație ; LL înseamnă

piciorul stâng ; LA = brațul stâng și RA = brațul drept.

= Unde

pozitive

Impulsul se

orientează

spre

electrodul

pozitiv

=

vedere

+

sau

+

vedere

RA

LA

LL

G

A

Derivația I

Capitolul 1 Electrocardiograma 11

slide18

Capitolul 1 Electrocardiograma 12

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

Deriva?ia II

• Electrod pozitiv – gamba stâng? (sau

toracele anterior stâng pe linia medio-

clavicular?, imediat sub ultima coast?).

• Electrod negativ – bra?ul drept (sau sub

clavicula dreapt?).

• Electrod „p?mânt“ – bra?ul stâng (sau sub

clavicula stâng?).

• Undele sunt pozitive.

Deriva?ia III

• Electrod pozitiv – gamba stâng? (sau

toracele anterior stâng pe linia medio-

clavicular?, imediat sub ultima coast?).

• Electrod negativ – bra?ul stâng (sau sub

calvicula stâng?).

• Electrod „p?mânt“ – bra?ul drept (sau sub

clavicula dreapt?).

• Undele sunt pozitive sau bifazice.

= Unde

pozitive

Impulsul se

orientează

spre

electrodul

pozitiv

sau

=

G

RA

LA

vedere

vedere

+

LL

+

B

Derivația II

= Unde

pozitive sau

bifazice

Impulsul se

intersectează

cu aspectul

negativ

până la

pozitiv al

derivațiilor

ECG

sau

=

RA

LA

G

vedere

vedere

LL

+

+

C

Derivația III„

Figura 1-8 (A) Derivația I. (B) Derivația II. (C) Derivația III.

slide19

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.htmlhttp://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

Deriva?iile augmentate

ale membrelor –

aVR, aVL ?i aVF

• Deriva?ii unipolare.

• Amplificate de ecograf deoarece undele produse

prin aceste deriva?ii sunt mici.

Deriva?ia aVR

• Electrodul pozitiv este plasat pe bra?ul drept.

• Undele au o deflec?ie negativ?.

• Prive?te baza cordului, în primul rând atriile.

= Unde

negative

Impulsul se

îndepărtează

de electrodul

pozitiv

Vedere

+

A

Derivația aVR

Capitolul 1 Electrocardiograma 13

slide20

Capitolul 1 Electrocardiograma 14

http://www.all.ro/carte/pocket-ecg-ghid-de-informare-rapida.html

Deriva?ia aVL

• Electrodul pozitiv este plasat pe

bra?ul stâng.

• Undele au o deflec?ie pozitiv?.

• Prive?te peretele lateral al ventricu-

lului stâng.

Deriva?ia aVF

• Electrodul pozitiv este plasat pe

gamba stâng?.

• Undele au o deflec?ie pozitiv?.

• Prive?te peretele inferior al ventricu-

lului stâng.

= Unde

pozitive

Impulsul se

deplasează

spre

electrodul

pozitiv

sau bifazice

Vedere

+

B

Derivația aVL

Impulsul se

deplasează

spre

electrodul

pozitiv

= Unde

pozitive

Vedere

+

C

Derivația aVF

Figura 1-9 (A) Derivația aVR ; (B) Derivația aVL ; (C) Derivația aVF.

ad