podr ka ovr nom zakonu u poslovnim sustavima laus i argosy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podrška ovršnom zakonu u poslovnim sustavima LAUS i Argosy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podrška ovršnom zakonu u poslovnim sustavima LAUS i Argosy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Podrška ovršnom zakonu u poslovnim sustavima LAUS i Argosy - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Podrška ovršnom zakonu u poslovnim sustavima LAUS i Argosy. autor: Mirela Šilje. Sadržaj. ZAKONSKE IZMJENE I PROBLEMI U TUMAČENJU EVIDENCIJA ZAŠTIĆENIH RAČUNA RADNIKA AUTOMATSKI OBRAČUN OVRHA ODLIČNI PRIMJERI SNALAŽENJA KORISNIKA ZAKLJUČAK. Zakonske izmjene i problemi u tumačenju.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podrška ovršnom zakonu u poslovnim sustavima LAUS i Argosy' - edison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sadr aj
Sadržaj
 • ZAKONSKE IZMJENE I PROBLEMI U TUMAČENJU
 • EVIDENCIJA ZAŠTIĆENIH RAČUNA RADNIKA
 • AUTOMATSKI OBRAČUN OVRHA
 • ODLIČNI PRIMJERI SNALAŽENJA KORISNIKA
 • ZAKLJUČAK
zakonske izmjene i problemi u tuma enju
Zakonske izmjene i problemi u tumačenju
 • 2010. i 2011. su godine u znaku zakonskih promjena o evidenciji radnika, radnog vremena i primjene dijela ovršnog zakona
 • Nedorečenost pojedinih članaka zakonskih izmjena uzrokovala je različita tumačenja od strane ovlaštenih kuća kao i pravnih službi naših korisnika, što nam je stvorilo probleme kao proizvođaču aplikativnih rješenja.
evidencija za ti enih ra una radnika
Evidencija zaštićenih računa radnika
 • U skladu s ovršnim zakonom (NN 139/10) radnik odnosno ovršenik kojem se obustavljaju ovrhe na isplaćenoj plaći (bilo preko poslodavca ili preko FINA-e) ima pravo na otvaranje posebnog računa na koji mu treba uplatiti zaštićeni dio plaće,dok se ostatak plaće uplaćuje na redovan radnikov račun za isplatu.
 • Obzirom da smo se susreli sa raznim tumačenjima ovršnog zakona te su uslijed toga pred nas postavljeni različiti, često oprečni zahtjevi korisnika u vezi raspodjele  plaće na zaštićeni i  redovan račun , rješenje smo ponudili na sljedeći način:
evidencija za ti enih ra una radnika1
Evidencija zaštićenih računa radnika
 • Napravili smo zasebnu evidenciju zaštićenih računa s mogućnošću deaktiviranja i po potrebi ponovnog aktiviranja. Način raspodjele plaće na oba računa određen je izborom korisnika zadavanjem uputa kod otvaranja novog obračuna:
 • N - prilikom isplate obračuna ne koriste se uopće zaštićeni računi, iako postoje u evidenciji računa radnika,tj. cijela isplata ide na redovan račun radnika
 • Z - cijeli iznos isplate ide na zaštićeni račun za one radnike koji ga imaju,a na redovan račun za one koji ga nemaju
 • D - isplata se dijeli na oba računa prema pravilu ostatka od 2/3 iznosa plaće.
pravilo za dijeljenje pla e na teku i i za ti eni ra un
Pravilo za dijeljenje plaće na tekući i zaštićeni račun
 • Zakonska odredba
 • Ako je iznos plaće veći od prosjeka RH na zaštićeni račun uplaćuje se 2/3 prosjeka RH, a ako je manji, uplaćuje se 2/3 radnikove plaće. Ako nakon odbitka svih obustava postoji ostatak plaće uplaćuje se na tekući račun radnika.
 • Problemi su nastali kod tumačenja koja primanja čine NETO PLAĆU potrebnu za usporedbu s prosjekom RH (NN 148/10).
 • Neka od njih su bila proturječna samoj definiciji poreza kao obračunske kategorije. Potrebno je voditi računa o tome da se u istom obračunu ne mogu nalaziti primanja koja su oporeziva a imaju različita pravila raspodjele na račune,jer se ne može odrediti neto iznos pojedinog oporezivog primanja obzirom na to da je porez obračunska kategorija koja se odnosi na ukupnu oporezivu osnovicu a ne na pojedina primanja.
pravilo za dijeljenje pla e na za ti eni i teku i ra un
Pravilo za dijeljenje plaće na zaštićeni i tekući račun
 • Pitanja i dileme:
 • - Ulaze li sva neto primanja i naknade koje radnik ima u tekućem obračunu (bruto - doprinosi iz plaće – porez - prirez) ili samo pojedina?
 • - Prebacuju li se neka primanja uvijek u cijelosti na zaštićeni račun a neka uvijek na redovan račun radnika tj. postoje li primanja koja ne ulaze u iznos koji se smatra plaćom kod izračuna 2/3 zaštićenog iznosa te se uvijek isplaćuju na REDOVAN račun radnika,odnosno primanja koja ne ulaze u iznos koji se smatra plaćom kod izračuna 2/3 zaštićenog iznosa ali se uvijek isplaćuju na ZAŠTIĆEN račun radnika?
pravilo za dijeljenje pla e na za ti eni i teku i ra un1
Pravilo za dijeljenje plaće na zaštićeni i tekući račun
 • Rješenje za korisnike koji naknade vode kroz zasebne evidencije omogućeno je definiranjem parametra sustava.
 • Ako je kod otvaranja novog obračuna izabrana opcija dijeljenja plaće na dva računa parametrom se može definirati ulaze li naknade u neto plaću radnika na način:
 • N - naknade (evidentirane kroz evidenciju naknada po djelatniku) ne ulaze u iznos koji se smatra plaćom kod izračuna 2/3 zaštićenog iznosa  i uvijek se isplaćuju na REDOVAN račun radnikaZ -  naknade (evidentirane kroz evidenciju naknada po djelatniku) ne ulaze u iznos koji se smatra plaćom kod izračuna 2/3 zaštićenog iznosa i uvijek se isplaćuju na ZAŠTIĆEN račun radnika ako on postoji
 • D - naknade se smatraju plaćom kod izračuna 2/3 zaštićenog iznosa te se zajedno sa ostalim primanjima raspodjeljuju na oba računa ako postoje.
pravilo za dijeljenje pla e na za ti eni i teku i ra un2
Pravilo za dijeljenje plaće na zaštićeni i tekući račun
 • Rješenje za korisnike koji nemaju zasebnu evidenciju naknada već su naknade ujedno i primanja u tijeku je implementacija koja će omogućiti zadavanje uputa na razini primanja.
automatski obra un ovrha
Automatski obračun ovrha
 • Od 06.2008. imamo i ponuđeno aplikativno rješenje za obračun ovrha (obustava) prema ovršnom zakonu koji se od tada nije mijenjao.
 • Zbog detaljnije evidencije samih obustava i evidencije obustava po djelatnicima nijedan korisnik je nije implementirao (parametar NACOB).
automatski obra un ovrha1
Automatski obračun ovrha
 • Evidencija obustava s uputama proširena dodatnim indikatorima koji označavaju:
 • Koliko treba preostati radnikove plaće nakon odbitka te obustave iskazano kao 1/2 ,2/3 ili 1/4 iznosa definiranog kao N – neto plaća radnika, ili P – prosjek RH i to sve za slučaj kada je radnikova neto plaća veća od prosjeka RH
 • Koliko treba preostati radnikove plaće nakon odbitka te obustave iskazano kao 1/2 ,2/3 ili 1/4 iznosa definiranog kao N – neto plaća radnika, ili P – prosjek RH i to sve za slučaj kada je radnikova neto plaća manja od prosjeka RH
automatski obra un ovrha2
Automatski obračun ovrha
 • Evidencija obustava po djelatnicima proširena je atributima koji označavaju prioritet obustavljanja i iznos suglasnosti.
 • U prioritet se upisuje vrijednost od 1 do n gdje 1 predstavlja obustavu najvećeg prioriteta i obračunava se prva. U iznos suglasnosti upisuje se iznos neto plaće radnika koji treba preostati nakon odbitka te obustave i to prema izjavi radnika. U ovom slučaju upisuje se isključivo brojčani iznos a ne dio plaće, npr. može se upisati 1000 ili 0, ali ne podatak tipa 1/2 ili 1/3.
 • Ukoliko više obustava ima isti prioritet obračunavaju se proporcionalno tako da se prvo primjeni pravilo najvećeg ostatka tj. iznosa suglasnosti, a nakon toga ako neka od njih ima manji ostatak obračunava se dalje prema tom ostatku.
primjer obra una dvije ovrhe istog prioriteta
Primjer obračuna dvije ovrhe istog prioriteta
 • Obustava O001 koja iznosi 800 kn ima iznos suglasnosti (ostatak) 1000 kn, a obustave O002 koja iznosi 1000 kn ima ostatak 2000 kn. Neto plaća radnika je 3000 kn.
 • Veći ostatak je 2000 kn ,znači odbitak može iznositi 1000 kn.
 • Od toga obustava O001 će iznositi 44.44 % od 1000 jer je to njezin udio u ukupnoj rati 800/(800+1000) i to iznosi 444.4 kn. Obustava O002 će iznositi 55.56% od 1000 (udio je 1000/(1000+800) i to iznosi 555.6 kn. Preostala plaća je 2000 kn. Obustava O001 ima ostatak 1000 pa obračun može ići dalje tako da se ta obustava može u cijelosti odbiti tj. još 355.6 kn .
 • Rata za O001 = 444.4 + 355.6 = 800 kn
 • Rata za O002 = 555.6 kn
 • Ostatak plaće = 3000 – 800 – 555.6 = 1644.4.
napomene
Napomene:
 • Nova polja u evidenciji obustava i evidenciji obustava po djelatniku vidljiva su samo ako je parametar NACOB = D
 • Podatak redoslijed oduzimanja iz evidencije obustava u ovom se slučaju više ne koristi
 • Nakon obračuna plaće nema više brisanja obustava jer su pravila o ostatku već primijenjena kod samog obračuna
 • Obustave koje nemaju zadan prioritet u evidenciji po djelatniku neće se obustaviti
odli ni primjeri snala enja korisnika
ODLIČNI PRIMJERI SNALAŽENJA KORISNIKA
 • Morh je odradio uplate dijela plaće na zaštićeni račun otvaranjem nove obustave i evidencijom iste na novootvoreni račun radnika. Zaista za pohvalu.
 • Dobra strana za LausCC je priznanje da aplikacija ima široke mogućnosti i da nas u mnogim situacijama korisnik ne mora čekati za isporuku rješenja određene problematike.
 • Loša strana za LausCC je da nam korisnik može otkazati održavanje jer mu više ne trebamo, sve može dalje sam.
zaklju ak
ZAKLJUČAK
 • Za većinu korisnika u cijelosti izvedeno aplikacijsko rješenje problematike ovršnog zakona.
 • Za korisnike koji ne vode naknade kroz zasebnu evidenciju implementacija u tijeku.
 • Nove zakonske izmjene vjerojatno neće uslijediti barem narednih šest mjeseci.
 • S novim izborima, novom Vladom dolaze nam nove zakonske izmjene i novi izazovi…..