Ev kp na mzlu v brn
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

eV ŠKP na MZLU v Brně. Milan Šorm sorm @uikt.mendelu.cz. Obsah prezentace. Motivace a důvody Životní cyklus eVŠKP Pohled studenta Pohled vedoucího a oponenta práce Pohled vedoucího katedry a studijního odd. Zveřejňování prací Několik problémů Závěry a doporučení.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - edie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ev kp na mzlu v brn

eVŠKP na MZLU v Brně

Milan Šorm

sorm@uikt.mendelu.cz


Obsah prezentace
Obsah prezentace

 • Motivace a důvody

 • Životní cyklus eVŠKP

 • Pohled studenta

 • Pohled vedoucího a oponenta práce

 • Pohled vedoucího katedry a studijního odd.

 • Zveřejňování prací

 • Několik problémů

 • Závěry a doporučení

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


Motivace a d vody
Motivace a důvody

 • Požadavek zpřístupnění VŠKP je kladen zákonem, který však nestanoví formu

 • Administrativní náročnost pro katedry

 • Existence centrálního IS umožňuje eVŠKP

 • Směrnice rektora ukládá povinnosti

  • studentům

  • vedoucím a oponentům ZP

  • trestem nepřipuštění ke státní zkoušce

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


Univerzitn informa n syst m
Univerzitní informační systém

 • webový přístup

 • komplexní řešení

 • DBS Oracle

 • max. interace

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


Ivotn cyklus ev kp
Životní cyklus eVŠKP

vypsánítémat

potvrzenípráce

zápočet

volbatématu

odevzdánípráce

posudky

zadánípráce

řešenípráce

doplňujícíúdaje

utajenípráce

zveřejněnípráce

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


Pohled studenta
Pohled studenta

 • Vybírá si z nabízených témat prací

 • Využívá nástroje pro spolupráci ve skupině pro řešení práce (dokumentový server, správa úkolů, harmonogram, kontakty, poštovní služby …)

 • Vkládá doplňující informace o své ZP

 • Odevzdává vlastní práci

 • Odevzdává přílohy

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


Dopl uj c informace
Doplňující informace

 • Vychází z návrhu struktury metadat národního registru eVŠKP

 • Maximum informací generuje informační systém sám (datový sklad univerzity, zadání)

 • Student vkládá jazyk práce, abstrakt, klíčová slova a právní doložku

 • Student zajišťuje překlad (český, anglický, příp. jazyk práce)

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc
Odevzd v n pr ce a p loh
Odevzdávání práce a příloh

 • Směrnicí rektora je stanoven výčet povolených formátů (PDF, DOC)

 • Na pozadí probíhá konverze do PDF

 • Kvóty na velikost práce (velký problém)

 • Tlak na přesun méně podstatných věcí do příloh (fotografie, mapy, demo CD apod.)

 • Prohlášení studenta o shodnosti tištěné a eVŠKP

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


Pohled vedouc ho pr ce
Pohled vedoucího práce

 • Vypisování možných témat

 • Vytváření zadání práce

 • Sledování průběhu tvorby práce přístupem do studentova řízení projektu (dokumenty, harmonogram, úkoly, poštovní služby)

 • Stanovení oponenta práce

 • Potvrzení shodnosti práce

 • Regulace utajení práce

 • Vkládání posudku

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc

Posudek a utajen pr ce
Posudek a utajení práce

 • Vkládá posudek (DOC, PDF, XLS, JPG)

 • Určuje míru utajení práce

  • začernění některých údajů v práci

  • utajení celé práce

  • utajení posudků

 • V případě utajení je zveřejněn kontakt

 • Stálé diskuze na AKVŠ ovlivní zpětně univerzitu

 • Asi 12% utajených prací

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


Pohled oponenta pr ce
Pohled oponenta práce

 • Oponent může být fyzickým uživatelem informačního systému – pracuje analogicky jako vedoucí práce

 • Externí oponent nemusí vstupovat do systému – posudky za něj vkládá vedoucí nebo studijní oddělení

 • Problém tištěných posudků – uložení skenu

 • Konvergence formulářů na posudky (do UIS)

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


Pohled vedouc ho katedry
Pohled vedoucího katedry

 • Kontrola vypisování témat závěrečných prací

 • Potvrzování zadání závěrečných prací

 • Možnost monitorovat průběh odevzdávání prací jednotlivých vedoucích a oponentů

 • Napojení agendy závěrečných prací na interní evaluaci školy (hodnocení práce)

 • Součást manažerského nástroje Portál vedoucího

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


Pohled studijn ho odd len
Pohled studijního oddělení

 • Studijní oddělení může suplovat funkci všech složek (studenta, vedoucího, oponenta)

 • Veškerá agenda přístupná přímo ze studijní evidence u studií jednotlivých studentů

 • Studijní kontroluje seznamy hříšníků (jak studentů, tak vedoucích a oponentů)

 • Regulace chodu nepřipuštěním studentů ke státní zkoušce

 • Spolupráce s katedrami

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


Zve ej ov n prac
Zveřejňování prací

 • Všechny práce po převodu do PDF vč. doplňujících informací vstupují do veřejného portálu univerzity:

  • Závěrečné práce studentů a absolventů

  • Závěrečné práce kateder a fakult

  • Prohledávání katalogu závěrečných prací

  • Procházení katalogu závěrečných prací

  • Publikace univerzity

  • Tematické vyhledávání (fulltext)

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc

N rodn registr ev kp
Národní registr eVŠKP

 • Systém má připraveno generování metadat pro národní registr eVŠKP

 • Zatím chybí podrobné informace od národního registru o metodě zpřístupnění

 • Jsme nachystání na metodu stahování XML souborů ze strany národního registru

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


N kolik probl m
Několik problémů

 • Velikost uchovávaných dat (ročně 50 GB)

  • většina závěrečných prací do 10 MB

  • existují ale závěrečné práce přes 200 MB

  • extrémní práce s přílohami dosahující 1,3 TB

 • Formáty odevzdávání práce

  • netisknutelné a nekopírovatelné PDF

  • špatně konvertované DOC soubory

  • neschopnost studentů připravit použitelný formát

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


N kolik probl m1
Několik problémů

 • Nejednotné posudky od vedoucích a oponentů (i různé formáty)

 • Problém skenovaných posudků (nepoužitelné pro další práci)

 • Neschopnost studentů doplnit smysluplné doplňující údaje o závěrečné práci

 • Utajování prací

  • právní problém

 • Bojkot vedoucích ústavů

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


Budoucnost
Budoucnost

 • Dnes 2000 závěrečných prací ročně

 • Podpora atypických prací (rigo, habilitace)

 • Indexace fulltextem všem eVŠKP

 • Selektivní míra utajení práce

 • Šablony pro zpracování práce

 • Propojení na citační nástroje VV systému

 • Šíření nástroje na partnerské univerzity

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


Z v ry a doporu en
Závěry a doporučení

 • Významný zdroj informací i pro školu

 • Poměrně snadno a levně zveřejnitelný

 • 200 tisíc stran pro fulltext za rok (pěkný zdroj)

 • Kladně přijímáno univerzitou i veřejností

 • Hlavní problémy:

  • právní problémy utajování

  • kapacitní problémy

  • bojkot vedoucích ústavů

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


Pozdrav v vojov ho t mu
Pozdrav vývojového týmu

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


D kuji za pozornost dotazy
Děkuji za pozornost.Dotazy?

eVŠKP na MZLU v Brně, CPVŠK Olomouc


ad