1 / 64

I šorinė atmintis

I šorinė atmintis. lekt. V.Giedrimas. Hierarchin ė atmin č i ų sistema. CPU reg istrai. Kešas. Greitis, kaina. Talpa. Pagrindinė atmintis. Išorinė atmintis. I šorinė atmintis. Kietieji (standieji) diskai (HDD) Lankstieji diskeliai (FDD) Optiniai diskai (CD, DVD)

edda
Download Presentation

I šorinė atmintis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Išorinė atmintis lekt. V.Giedrimas

 2. Hierarchinė atminčių sistema CPU registrai Kešas Greitis, kaina Talpa Pagrindinė atmintis Išorinė atmintis

 3. Išorinė atmintis • Kietieji (standieji) diskai (HDD) • Lankstieji diskeliai (FDD) • Optiniai diskai (CD, DVD) • Magnetooptiniai diskai • Juostiniai įrenginiai • Flash atmintis

 4. Diskinis kaupiklis

 5. Diskinio kaupiklio dalys • Mechaninė dalis • Diskų plokštelės • Galvutės • Galvutės sukimosi pavara • Elektroninė dalis

 6. Diskinio kaupiklio mechanizmas • Takelis • Cilindras • Sektorius 3 2 1

 7. Diskinio kaupiklio mechanizmas

 8. Diskų sukimosi greitis • Kaupikliuose su lanksčiaisiais diskeliais sukimosi greitis 300-360 aps/min • diskiniuose kaupikliuose – 3600 - 10500aps/min • Nešiojamųjų kompiuterių diskiniuose kaupikliuose – apie 5400 aps/min.

 9. Pozicionavimo būdai • Žingsninis varikliukas • Judančių ričių pavara

 10. Judančių ričių pavara

 11. Duomenų kodavimo būdai • Dažninės moduliacijos- FM (Frequency Modulation) • Modifikuotasis dažninės moduliacijos- MFM (Modified FM) • Su riboto ilgio “tarpu” RLL (Run Length Limited).

 12. Loginiai ir fiziniai adresai • CHS – fiziniai adresai(Cylinder, Head, Sector) • LBA (Logical Block Address) –loginiai adresai • Tiesinio LBA adreso skaičiavimo formulė yra tokia: • LBA = (CYL × HDS + HD) SPT + SEC – 1 , • kur, HDS – galvučių skaičius, SPT –  sektorių takelyje skaičius.

 13. Disko sužymėjimo (formatavimo) etapai • Žemo lygmens sužymėjimas(LLF – Low-Level Formatting) • Disko suskaidymas į skirsnius(Partitioning) • Aukšto lygmens sužymėjimas (HLF – High-Level Formatting)

 14. Diskelių sužymėjimo tipai • Saugusis • diske išsaugoma (kopijuojama) pagrindinio katalogo {Root Directory} ir FAT lentelės informacija, o paskui šios sritys užpildomos nuliais, • Greitasis • pagrindinio katalogo ir FAT lentelės sritys taip pat išsaugomos ir užpildomos nuliais, tačiau „netinkamų“ blokų neieškoma • Besąlyginis • Iš pradžių rašoma būtiniausia tarnybinė informacija, toliau pagrindinio katalogo ir FAT lentelės sritys užpildomos nuliais, o į duomenų sritį rašomi F6h baitai, be to, ieškoma ir pažymima defektiniai sektoriai. 

 15. Diskų kaupiklių sąsajos • ST-506/412 • ESDI • IDE • SCSI

 16. ST-506/412 • 1980 m. , Seagate Technology • Pagrindinis šio interfeiso trūkumas – duomenų šifratorius/dešifratorius yra pačiame valdiklyje, todėl duomenys tarp kaupiklių ir valdiklio perduodami analogine forma. • Dėl ribotos sujungimo kabelių praleidžiamų dažnių juostos analoginis signalas gali būti iškreiptas, todėl ST-506/412 interfeise taikomas beveik tik MFM kodavimas

 17. ST-506/412

 18. 1983 m. , Maxtor Numatytos priemonės duomenų atkūrimo patikimumui padidinti, pvz., (de)šifratorius sumontuotas pačiame kaupiklyje. Keitimosi duomenimis greitis neviršija 2 MB/s. Skirtingos ESDI interfeiso realizacijos dažnai nesiderino tarpusavyje ESDI sąsajos struktūrinė schema tokia pati kaip ST-506/412 interfeiso. Laidininkų skaičius taip pat vienodas, tačiau skiriasi jų paskirtys. ESDI (Enhanced Small Device Interface)

 19. IDE (Integrated Drive Electronics) • IDE kaupikliuose, kaip ir ESDI, valdiklis sumontuotas pačiame kaupiklyje. • Yra 3 IDE interfeiso tipai, atitinkantys tris standartines sistemines  magistrales: • AT Attachment – ATA IDE (16-skilčių ISA magistralė) • XT IDE (8 skilčių ISA magistralė) • XT ir ATA versijose naudojamos tos pačios 40 kontaktų jungtys tačiau jie tarpusavyje nesuderinami • MCA IDE (16 skilčių MCA magistralė) • naudojamos 72 kontaktų MCA magistralės jungtys

 20. IDE ATA • 6 darbo režimai • Priklausomai nuo režimo duomenų perdavimo greitis yra nuo 3,3MB/s iki 133MB/s

 21. IDE ATA

 22. SATA (Serial ATA) • SATA Duomenų perdavimo greitis - 150MB/s • 2004m. Sukurta Serial ATA II (300MB/s) • 2007m. Numatoma išleisti SATA, kurios duomenų perdavimo greitis bus 600MB/s

 23. eSATA • Išoriniams įrenginiams (pvz. nešiojamam HDD jungti) • Tik iki 2m kabelis

 24. SCSI (Shugart Associates System Interface) • SCSI magistralė užtikrina 8-ių su ja sujungtų  įrenginių veikimą, kiekvienam iš jų suteikiamas identifikavimo numeris SCSI#: • 7 – adapteris • 6 – magnetinis diskelis • 3 – CD-ROM • 2 – skaneris, spausdintuvas • 0-1 – HDD

 25. SCSI

 26. SCSI (Shugart Associates System Interface) • Dvi modifikacijos: • Narow (8) • Wide (daugiau kaip 8) • Duomenų perdavimo greitis:5MB/s iki 320MB/s

 27. SCSI

 28. SSD (Solid State Drive)

 29. SSD

 30. Išorinė atmintis • Kietieji (standieji) diskai (HDD) • Lankstieji diskeliai (FDD) • Optiniai diskai (CD, DVD) • Magnetooptiniai diskai • Juostiniai įrenginiai • Flash atmitis

 31. Optiniai diskai lekt. V.Giedrimas

 32. CD-R CD-RW DVD-R DVD+R DVD-RW, DVD+RW DVD-D9, DVD DL DVD-RAM BD (Bluray Disk) HD DVD Optiniai diskai

 33. DVD-ROM įrenginių greičiai

 34. DVD-R • 1997 m. sukūrė Pioneer • Palaiko asociacija DVD Forum • Talpa [4.700,000,000 bytes ÷ 1024 = 4,589,844 KB ÷ 1024 = 4,482.27 MB ÷ 1024 = 4.38 GB • DVD-R diske yra žymės (angl. land prepits) pagal kurias orientuojamas lazerio spindulys.

 35. DVD-R

 36. DVD+R • 2002 m. sukūrė SONY ir Philips • Palaiko asociacija DVD Aliance • DVD+R diskas žymių neturi. Diskų skaitytuvas matuoja dažnį (angl. wobble frequency)

 37. DVD+R

 38. DVD±R/W rašymo greičiai • 1x = apie 60 minučių(1x skaitymo greitis - 1,32MB/s(1 385 000 000 baitai/s) = ~57 minutės) • 2x = apie 30 minučių(2x skaitymo greitis - 2,62MB/s = ~28 minutės) • 2,4x = apie 25 minutes(2,4x skaitymo greitis - 3,17MB/s = ~24 minutės) • 4x = apie 15 minučių(4x skaitymo greitis - 5,28MB/s = ~14 minučių)

 39. DVD±R/W rašymo greičiai • 6x = apie 12 minučių(6x skaitymo greitis - 7,93MB/s = ~9 minutės) • 8x = apie 10 minučių(8x skaitymo greitis - 10,57MB/s = ~7 minutės) • 12x = apie 7 minutes(12x skaitymo greitis - 15,85MB/s = ~5 minutės) • 16x = apie 5 minutes(16x skaitymo greitis - 21,13MB/s = ~3,5 minutės)

 40. DVD±R DL rašymo greičiai • 1x = apie 104 minutes (1x skaitymo greitis - 1,32MB/s = ~103 minutės) • 2,4x = apie 44 minutes (2,4x skaitymo greitis - 3,17MB/s = ~43 minutės) • 4x = apie 28 minutes (4x skaitymo greitis - 5,28MB/s = ~26 minutės)

 41. DVD regionai • 1 - JAV, Kanada, JAV priklausančios teritorijos • 2 - Europa (išskyrus NVS), Artimieji rytai, Japonija, Pietų Afrikos Respublika • 3 - Pietryčių Azija • 4 - Lotynų Amerika (išskyrus Puerto Riką), Australija ir Okeanija (įskaitant Papua Naujają Gvinėją) • 5 - NVS, Baltijos šalys, IndostaNe pusiasalio šalys, Mongolija, Afganistanas, Afrika išskyrus PAR ir Egiptą • 6 - Kinija (Liaudies Respublika) • 7 - paliktas laisvas galimam panaudojimui ateityje, jei prireiktų • 8 - skirta rodyti laivuose, lėktuvuose. • 0 - Tokio regioNe išties nėra, bet kartais taip žymimi diskai veikiantys visuose regionuose.

 42. DVD regionai

 43. Light Scribe savybė

 44. LabelFlash savybė

 45. DVD-RAM • 1996 asociacija DVD Forum • Palaiko RAM Promotion Group (Hitachi, Toshiba, Maxell, LG Electronics, Matsushita/Panasonic, Samsung ir Teac) • Gali saugoti duomenis apie 30 metų • Perrašymų skaičius > 100 000 • Dažniausiai nenaudojoma speciali įrašymo programa, pakanka vieną kartą suformatuoti (pvz. FAT32) • Brangus

 46. DVD-RAM

 47. DVD-RAM • DVD-RAM 1.0 • Single-sided, one layer discs with a capacity of 2.58 GB • Double-sided one layer discs with a capacity of 5.16 GB • DVD-RAM 2.0 • Single-sided, one layer discs with a capacity of 4.7 GB • Double-sided one layer discs with a capacity of 9.4 GB

 48. Blu-ray BD Diskai • Naudojamas trumpesnės bangos (405 nm) mėlynos šviesos lazeris (palyginimuis DVD naudojamo lazerio bangos ilgis (650 nm) • 2003m. sukūrė SONY ir PHILIPS • Palaiko Blu-ray Disc Association • Talpa: • Vieno sluoksnio23,3-27 GB • Dvisluoksnio46.6-54 GB • Keturių ar aštuonių sluoksnių – iki 200GB

 49. Blu-ray BD Diskai • CD • DVD • Blue-Ray

 50. Blu-ray BD Diskai

More Related