slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Amaç

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Amaç - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on

Amaç. Ateroskleroz risk belirlemede kullanılan biyokimyasal parametreleri bilecekler. Öğrenim Hedefleri. Dönem III öğrencileri bir saatlik eğitim oturumu sonunda bir hastada ateroskleroz riskini değerlendirebilmek için; Aterosklerozla ilişkili risk faktörlerini sayabilecekler,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Amaç' - edan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Amaç
 • Ateroskleroz risk belirlemede kullanılan biyokimyasal parametreleri bilecekler.
renim hedefleri
Öğrenim Hedefleri
 • Dönem III öğrencileri bir saatlik eğitim oturumu sonunda bir hastada ateroskleroz riskini değerlendirebilmek için;
  • Aterosklerozla ilişkili risk faktörlerini sayabilecekler,
  • Bu risk faktörlerinden önemlilerinin olası etkilerini tanımlayabilecekler,
  • Lipidlerle KKH arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecekler,
  • Majör risk değerlendirmesi ile olması gereken LDL-K düzeyini belirleyebilecekler,
  • Lipid parametrelerinin çalışılmasında preanalitik dönemde nelere dikkat edileceğini sayabileceklerdir.
ateroskleroz risk fakt rleri
Ateroskleroz Risk Faktörleri
 • İflamatuvar markerlar
 • Hemostaz/tromboz ve platelet ilişkili faktörler
 • Lipid ilişkili faktörler
 • Diğer faktörler
nflamatuvar markerlar
İnflamatuvar Markerlar
 • C-reaktif protein
 • İnterlökinler (IL-6)
 • Serum amiloid A
 • Vasküler ve sellüler adezyon molekülleri
 • Soluble CD40 ligand
hemostaz tromboz ve platelet li kili fakt rler
Hemostaz/Tromboz ve Platelet İlişkili Faktörler
 • Fibrinojen
 • vW faktör antijen
 • Plazminojen aktivatör inhibitör 1
 • Fatör V, VII, VIII
 • D-dimer
 • Fibrinopeptid A
 • Platelet agregasyonu ve aktivitesi
lipidle li kili fakt rler
Lipidle İlişkili Faktörler
 • Küçük-yoğun LDL ve Ox-LDL
 • Lp(a)
 • Kalıntı lipoproteinler
 • Apo A1 ve B
 • HDL
di er fakt rler
Diğer Faktörler
 • Homosistein
 • Lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2
 • Mikroalbuminuri
 • İnsulin direnci
 • PAI-1 genotipi
 • ACE genotipi
 • Apo E genotipi
 • İnfeksiyoz ajanlar (CMV, C. pneumonia, H. pylori, HSV)
 • Psikososyal faktörler
slide9
CRP
 • Akut faz reaktanı
 • Doku hasarı ya da infeksiyondaki inflamatuvar yanıtla
 • Primer olarak kc.de sentez
 • IL-6 gibi inflamatuvar sitokinlerce salımı uyarılır
 • Asemptomatik, sağlıklı bireylerde normal sınırlar içinde dahi CRP’deki küçük  gelecekteki vasküler olayların habercisi olb.
slide10
CRP
 • CRP normal alt sınırındaki bireylerle, üst sınırındaki bireyler arasındaki düzeltilmiş risk oranı 1.9
 • Atheroskleroz patogenezinde CRP’nin direk rol oynadığı;
  • Ateromatöz plaklarda protein oldukça 
  • Makrofajlarca LDL uptake’ini teşvik edebilir
  • Endotelyal h.lerden adezyon molekülleri sentezi   plak bölgesine dolaşan monositlerin katılımı
slide11
CRP
 • Birlikte bulunan inflamatuvar durumlarda özgünlüğü 
 • Fibrinojen gibi diğer KV risk faktörleri ile güçlü korelasyon
 • Fibrinojenden bağımsızlığı henüz gösterilmemiş
 • Aspirin ve statinler CRP 
 • Henüz CRP’yi  riski azalttığını gösteren klinik prospektif çalışmalar bitmemiş
slide12
Lp(a)
 • Kan düzeyi büyük oranda genetik olarak kontrol edilmekte
 • Diyet ya da egzersiz ile değişiklik 
 • Biyolojik fonk.u 
 • Akut faz reaktanı
  • IL-6’ya yanıt olarak düzeyi 2 katına çıkabiliyor
slide13
Lp(a)
 • Lp(a) endotelyal h.lere bağlanıp
  • Vasküler düz kas h. proliferasyonu 
  • Monosit kemotaksisi 
  • Doku hasarı olan bölgede pıhtı fibrinolizini inhibe eder
  • PAI1 üretimini  (fibrinolitik sistemin esas inh.ü)
 • Kabul edilmiş, standardize bir Lp(a) ölçüm yöntemi 
 • Yüksek doz niacin Lp(a) düzeyini 
fibrinojen
Fibrinojen
 • Pıhtılaşma faktörlerinden
 • Fibrinojen Fibrin
 • Akut faz reaktanı (infl. ya da enf. 4 kat )
 • Diğer fonk.ları;
  • Hücre adezyon, kemotaksis ve proliferasyon reg.u
  • Damar duvar hasarında vazokons.u uyarır
  • Platelet agg.u uyarır
  • Kan viskosite belirleyicilerinden

Trombin

fibrinojen1
Fibrinojen
 • Epidemyolojik veriler KV morbidite ve mortalite ile fibrinojenin  düzeyleri arasında bağımsız ilişki
 • Normal değerlerin alt sınırına yakın bireyler ve üst sınırına yakın bireyler arasında risk oranı 1.8
fibrinojen d zeyi
Fibrinojen düzeyi 

Fibrinojen düzeyi 

 • Sigara (içilen sigara sayısı ile orantılı)
 • DM
 • HT
 • Obesite
 • Sedanter yaşam
 • Fibrat ve niacin
homosistein
Homosistein
 • Metionin met.da yan ürün
 • Vasküler hasarı indükleyebilir;
  • Platelet aktivasyonu
  • Oksidatif stress
  • Endotelyal disfonksiyon
  • Hiperkoagülasyon
  • Vasküler düz kas h. proliferasyonu
homosistein1
Homosistein
 • MTHFR geninde nokta mutasyonu için (677CT) homozigotluk %15
 •  homosistein ve erken yaşta vasküler hastalık
 • TT ve CC genotipi arasında iskemik kalp hastalık riski 1.21
 • Homosistein düzeyini  için vitamin B6, B12 ve folat
lipid kkh ili kisi
Lipid-KKH ilişkisi
 • 1910 yılından beri aterosklerotik arter lezyonlarında kolesterol varlığı
 • 1938 yılında kolesterol ile ateroskleroz ilişkisi
artm kkh
Artmış KKH
 • Artmış LDL-K
  • Özellikle de küçük, yoğun LDL subfraksiyonu
 • Azalmış HDL-K
 • LDL düzeyine karar vermek için risk değ.si yapılır
risk fakt rleri
Risk Faktörleri
 • Majör
 • Çevresel
 • Diğer
evresel risk fakt rleri
Çevresel risk faktörleri
 • Obesite (BMI 30)
 • Fiziksel inaktivite
 • Aterojenik diyet
risk de erlendirme
Risk değerlendirme

Majör risk faktörleri sayılır

 • Çoklu risk faktörü (2+) olan hastalar
 • Az (0–1) risk faktörü olan hastalar
maj r risk fakt rleri ldl hedef de erini d zenlemek amac yla
Majör risk faktörleri(LDL hedef değerini düzenlemek amacıyla)
 • Sigara
 • HT (KB 140/90 mmHg ya da antihipertansif ilaç kullanımı)
 •  HDL-C (<40 mg/dL)†
 • Prematür KKH aile öyküsü
  • Erkeklerde 1. derece akrabalarda <55 yaş KKH
  • Kadınlarda 1. derece akrabalarda <65 yaş KKH
 • Yaş (erkek 45 yaş; kadın 55 yaş)

(†: HDL-C60 mg/dL “negatif” risk faktörü olarak sayılır; varlığı total sayıdan bir risk faktörünü uzaklaştırır)

kkh risk e de erleri
KKH risk eşdeğerleri
 • Atherosklerotikhastalığın diğer klinik formları
  • periferal arterial hastalık
  • abdominal aortik anevrizma
  • semptomatikkarotid arter hastalığı
 • DM
ldl d zeyini d zenlemek amac yla kullan lan risk kategorisi
Risk kategorisi

KKHveKKH riskeşdeğeri

Çoklu (2+) risk faktörleri

0-1 risk faktörü

LDL hedefi (mg/dL)

<100

<130

<160

LDL düzeyini düzenlemek amacıyla kullanılan üç risk kategorisi
slide28
LDL-K (mg/dL)

<100 Uygun

100–129 Uyguna yakın/üstü

130–159 Sınırdayüksek

160–189 Yüksek

190 Çok yüksek

slide29
HDL-K (mg/dL)

<40 Düşük

60Yüksek

slide30
Total-K (mg/dL)

<200 Arzu edilen

200–239 Sınırdayüksek

240 Yüksek

slide31
Hiperlipidemiler primer ya da sekonder olb.

Laboratuvarda ilk basamak fenotipik görünümü ortaya çıkarmak;

 • Total kolesterol
 • Trigliserid
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
primer hiperlipidemilerde
Primer hiperlipidemilerde;
 • Apolipoproteinler
 • Enzimler
 • Lipoprotein reseptörleri
primer hiperlipidemilerde etyolojiye y nelik olarak
Primer hiperlipidemilerde etyolojiye yönelik olarak
 • Apo E izoformları
 • Apo CII düzeyi
 • Apo B 3500 mutasyonu
 • Postheparin lipolitik aktivite
 • LDL reseptör aktivite ölçümleri
slide36
60 yaşında hipertansiyon için ilaç kullanan bayan hasta, babası 45 yaşında koroner kalp hastalığından ex olmuş. 12 saat açlığı takiben yapılan laboratuar tetkiklerinde;

Total-K 220 mg/dL

HDL-K 65 mg/dL

LDL-K 135 mg/dL

Trigliserid 100 mg/dL ise LDL-K düzeyi nasıldır?

 • Yaş, HT, baba KKH = 3 + risk
 • HDL 65 = 1 – risk
 • 2 majör risk LDL 130’un altına indirilmeli
slide37
60 yaşında bayan hasta, babası 40 yaşında koroner kalp hastalığından ex olmuş. 12 saat açlığı takiben yapılan laboratuvar tetkiklerinde;

Total-K 220 mg/dL

HDL-K 65 mg/dL

LDL-K 135 mg/dL

Trigliserid 100 mg/dL olduğuna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

 • HDL-K düzeyi (-) risk faktörü olacak kadar yüksek değildir.
 • Lipid değerleri taşıdığı risk faktörlerine göre normal değildir.
 • LDL-K düzeyi 100 mg/dL’nin altına indirilmeli.
 • LDL-K düzeyi 130 mg/dL’nin altına indirilmeli.
 • LDL-K düzeyi 160 mg/dL’ye kadar normal kabul edilebilir.
ad