Solar Lightning Entreprise ApS - PowerPoint PPT Presentation

edan-schneider
solar lightning entreprise aps n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Solar Lightning Entreprise ApS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Solar Lightning Entreprise ApS

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Solar Lightning Entreprise ApS
102 Views
Download Presentation

Solar Lightning Entreprise ApS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Solar LightningEntreprise ApS • Lokalt kraft varme værk - CO 2 neutralt • Superceller, grøn solstrøm og varme- Effekt • Systemleverance i totalentreprise • Salgspris, afsætning og tilskudsmidler

  2. Fossile varmeværker og PV solcellepark kan erstattes af PVT Combi ==> • Soldrevet Kraft- Varmeværk

  3. Solar Lightning Entreprise ApS • Næste generation solenergi? • Kraft-varme, • ny mulighed via PVT • Op til 80% af sol energi kan udnyttes

  4. Solar Lightning Entreprise ApS • Nyt systemkredsløb , koldt/varmt vand og el • Kan få stor betydning for vores energiforsyning • Vil forsyningsselskaberne tage godt imod det ?

  5. Opbygning af et • standard solvarme modul

  6. Solar Lightning Entreprise ApS • Meget mere solenergi kan udnyttes • fra 1000 W/m2 sollys kan PVT udnytte de 800 W

  7. Combi PVT modul bygningsintegreret

  8. Solar Lightning • Combi PVT – Smart Grid i fremtiden? • Sensorer, ventiler o.lign. indbygget i PVT modulerne • Regulerbare ved • fjernkontrol • Lagring i samspil med fjernvarme, fjernkøling m.v.