tryggheten i malm 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tryggheten i Malmö 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tryggheten i Malmö 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
edan-pitts

Tryggheten i Malmö 2010 - PowerPoint PPT Presentation

131 Views
Download Presentation
Tryggheten i Malmö 2010
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tryggheten i Malmö 2010

 2. Indikationsnivåer Nivå 0 Närmast obefintligt problem Nivå 1 Inte alls påtagligt problem Nivå 2 Inte särskilt påtagligt problem Nivå 3 Ganska påtagligt problem Nivå 4 Påtagligt problem Nivå 5 Mycket påtagligt problem Nivå 6 Alarmerande påtagligt problem

 3. Upplevd otrygghet

 4. Upplevda problem

 5. Utsatthet för brott Upplevd otrygghet

 6. 2007 2008 2009 2010 Utsatthet för brott

 7. 2007 2008 2009 2010 Oro att utsättas för brott

 8. Oro att utsättas för brott

 9. Buss eller tåg 2010 Avstå aktiviteter

 10. Polisinsatser i Malmö under 2010 • Särskild polisinsats avseende: • Serieskytten • Busskjutningarna • Gisslantagningen på Storgatan • Grov organiserad brottslighet

 11. Gemensamma insatser (i urval) • Fem Fokus för ökad trygghet • Kvinnofridsprogrammet - Koncept Karin • Trygg krog • Områdesprogram för socialt hållbar utveckling • Dialogmöte - Malmömodellen • Gatukontorets trygghetsprogram • Hej stadsdel • Trygghetsvandringar • SSP - Skola, socialtjänst och polis (Lokalt brotts- och drogförebyggande arbete) • Problemorienterad polisinsats på Sevedsplan, i samverkan med stadsdelen

 12. 2007 2008 2009 2010 Polisens agerande

 13. Oro att utsättas för brott Utsattheten för brott Upplevda otryggheten Avstått från aktivitet Upplevda problem Polisens agerande Totala trygghetsbilden 2010

 14. Totala trygghetsbilden

 15. 2007 2008 2009 2010 Totala trygghetsbilden