PROJEKTU ĪSTENOTĀJU APTAUJA 10.06.2010. - PowerPoint PPT Presentation

edan-knight
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJEKTU ĪSTENOTĀJU APTAUJA 10.06.2010. PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJEKTU ĪSTENOTĀJU APTAUJA 10.06.2010.

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
PROJEKTU ĪSTENOTĀJU APTAUJA 10.06.2010.
107 Views
Download Presentation

PROJEKTU ĪSTENOTĀJU APTAUJA 10.06.2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. „IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ” PROJEKTU ĪSTENOTĀJU APTAUJA 10.06.2010.

  2. NVA ESFD semināri Jums palīdz:

  3. Sakārtojiet pēc nozīmīguma pakāpes, kas Jums ir svarīgi šādos semināros?

  4. Novērtējiet NVA ESFD līdz šim piedāvātās semināru tēmas

  5. Kā vērtējat jaunās tēmas, ko NVA ESFD plāno piedāvāt papildus?

  6. Kādas tēmas Jūs ieteiktu turpmākajiem semināriem? • NVA darbība atskaišu procedūru vienkāršošanā un efektivizēšanā. Vienotu prasību un vērtēšanas kritēriju piemērošana ES fondu uzraudzībā. • Struktūrfondu 2007.-2013.g. plānošanas perioda vadības un kontroles sistēma ar vadošo, atbildīgo un sadarbības iestāžu funkciju/atbildību sadalījumiem un pārstāvju dalību. • Ārpakalpojums administrēšanā, atbildība un to darbības uzraudzība. • Par aktuālajām prasībām izdevumus attaisnojošo dokumentu aizpildīšanā. IETEIKUMS: Prezentāciju saturs jāpilnveido, papildinot ar praktiskiem piemēriem un ieteikumiem.

  7. Cik regulāri, Jūsuprāt, būtu jāorganizē semināri projektu īstenotājiem?

  8. Paldies! Baiba Jakovļeva 67072007