v llalati p nz gyek i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vállalati pénzügyek I. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vállalati pénzügyek I.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Vállalati pénzügyek I. - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Vállalati pénzügyek I. Részvények értékelése 2010. 10. 27. Hivatkozás: Részvények fejezetből: A részvények értékelése, A tőkésítési ráta egyszerű becslése, A részvényárfolyam és egy részvényre jutó nyereség kapcsolata+ előadás. Mai órán. Általában a részvényekről Részvény értékelés

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vállalati pénzügyek I.' - edan-charles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v llalati p nz gyek i

Vállalati pénzügyek I.

Részvények értékelése

2010. 10. 27.

Hivatkozás:

Részvények fejezetből: A részvények értékelése, A tőkésítési ráta egyszerű becslése, A részvényárfolyam és egy részvényre jutó nyereség kapcsolata+ előadás

mai r n
Mai órán
 • Általában a részvényekről
 • Részvény értékelés
 • Az árfolyam (P) és a részvényenkénti nyereség (EPS) kapcsolata
 • P/E mutató értékelése
a finansz roz s m djai
Belső finanszírozás

visszaforgatás:

visszaforgatott eredmény

mérleg szerinti eredmény

Külső finanszírozás

idegen tőke:

pl. kötvény kibocsátás, hitelfelvétel

saját tőke:

részvény kibocsátás

A FINANSZÍROZÁS MÓDJAI
slide5
177. § A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír.
 • A részvény a részvényesnek az alap-tőke meghatározott hányadát kitevő vagyoni betétjét testesíti meg.
 • 178. § A részvény – ha törvény eltérően nem rendelkezik – szabadon átruházható.
 • A részvény átruházhatóságának korlátozása harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha törvény erre lehetőséget ad.
slide6
183. § (1) Részvényfajták:

a) a törzsrészvény,

b) az elsőbbségi részvény,

c) a dolgozói részvény,

d) a kamatozó részvény,

e) a visszaváltható részvény.

 • (2) Az elsőbbségi részvényfajtán belül a részvények különböző részvényosztályokba tartozhatnak, egy részvényosztályon belül eltérő tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények kerülhetnek kibocsátásra.
 • (3) Egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül több részvénysorozat bocsátható ki.
 • Az azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények egy részvénysorozatnak minősülnek. Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól.
slide7
Részvények kibocsátására részvénytársaság alapításakor vagy alaptőkéjének meg-emelésekor kerül sor.
 • Magyarországon alapvetően kétféle részvénytársaság működési forma létezik:
   • a zártkörűen-
   • és a nyilvánosan működő részvénytársaság.
slide8
Zártkörű alapítás esetén az alapítók adják össze az alaptőkét, és a részvényeket nyilvánosan nem hozzák forgalomba.
 • Nyilvános eljárással történő alapítás esetében: alapítási tervezet, részvényjegyzés.
 • A Részvénytársaságnak (Rt.) felelőssége a társaság kötelezettségeiért korlátlan.
 • A részvényes felelőssége az általa szolgáltatott vagyoni hozzájárulás erejéig terjed.
 • A részvénytársasági tagsági viszony megszerzésének és fenntartásának feltétele, hogy a személy rendelkezzen a társaság által kibocsátott részvénnyel.
r szv nyes
Részvényes
 • A részvényes a részvénye által megtestesített vagyoni joga alapján osztalékra jogosult, továbbá likvidációs hányadra tarthat igényt.
slide10

A részvény megjelenése:

 • fizikai (okirat)
 • dematerializált (elektronikus forma)
 • A részvény szó jelentése:
 • Alaptőke meghatározott hányadát jelölő
 • tagi hozzájárulás mértéke.
 • Megjeleníti a részvényes jogait és kötelességeit.
 • 3. Forgalomra szánt értékpapír.
a r szv ny tulajdons gai
A részvény tulajdonságai
 • Nincs lejárati ideje
 • Tulajdonjogot testesít meg

(tulajdoni részarány: papír névértéke /alaptőke %-ban)

 • Korlátozott felelősség

(tulajdonos korlátozott felelőssége: a részvényes csak a részvény értékének megfelelő összeggel felel az Rt. kötelezettségeiért)

 • Hozama változó

(nincsenek előre meghatározott pénzáramlások, hozam forrásai: osztalék, árfolyamnyereség)

a r szv nyesi jogok
A részvényesi jogok
 • Részvételi jog a társaság közgyűlésén

(indítvány, jelentések, szavazati jog)

 • Kisebbségi jogok igénybevételének lehetősége

(szavazatok 5 %-a: pl. közgyűlést kezdeményezhet)

 • Osztalékra jogosult
 • Likvidációs hányadra jogosult

(a részvényes a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az egyéb jogosultságok kielégítését követően a megmaradt, felosztható vagyon arányos részére tarthat igényt)

a r szv ny f bb jellemz i
A részvény főbb jellemzői
 • Névérték
  • Névértéken a részvényen feltüntetett (név-leges) összeget értjük.
   • Részvényt névérték alatt kibocsátani nem lehet.
 • Likvidációs hányad
  • A likvidációs hányad az a vagyonrész, amely a részvényest a részvénytársaság megszűnése esetén egy-egy részvénye után megilleti a hitelezők követeléseinek kielégítése után megmaradó vagyonból.
 • Osztalék

Az osztalék, a részvénytársaság adózott eredményéből a részvényest egy részvénye után megillető hozam.

r szv ny t pusok
Részvény típusok
 • Törzsrészvény (közönséges részvény)
 • Elsőbbségi részvény
 • Dolgozói részvény
 • Kamatozó részvény
 • Visszaváltható részvény
slide15

Törzsrészvények

- tulajdonviszonyt megtestesítő, forgalomképes értékpapír

- ált. eredménytől függő osztalékfizetést ígér (vagy névérték %-a)

- a tulajdonosok a részvények értékéig felelősek

- szavazásra jogosít

- a részvénytulajdonos osztalékra jogosult

- befektetők (osztalék, árfolyamnyereség)

- elsődleges piac, másodlagos piac

- Részvénytársasági forma esetén kötelező

slide16

Elsőbbségi részvények

  • tulajdonviszony
  • köztes értékpapír:
  • csökkenti a befektetői kockázatot
  • korlátozza a juttatásokat, előnyöket
  • osztalék-, szavazat-, likvidációs hányadhoz kapcsolódó
  • pl. osztalékelsőbbségi:
  • előre meghatározott, fix osztalék vagy osztalékráta, korlátozott szavazati jog (vagy nincsen szavazati jog),osztalékfizetés elhalasztása lehetséges
  • követelés kielégítési rangsor
slide17

Dolgozói részvény

  • korlátozottan forgalomképes értékpapír
  • a társaság csak munkavállalók számára bocsáthatja ki
  • ingyenesen vagy kedvezményes áron
  • az alaptőkét a kibocsátási érték összegével meg kell
  • emelni
slide18

Kamatozó részvény

  • Az alapszabály rendelkezései szerint előre meghatározott mértékű kamatra jogosító részvény is forgalomba hozható.
  • A tulajdonosnak a részvény névértéke után, az osztalékon felül, a részvényen feltüntetett módon számított kamat jár.
slide19

Visszaváltható részvény

  • Vagy a részvénytársaságnak van vételi joga,
  • vagy a részvényesnek van eladási joga a részvényre,
  • az alapszabályban meghatározott feltételek szerint.
r szv ny elemz s
Részvény elemzés
 • Fundamentalista elemzők
   • a vállalat jelenlegi és várható jövedelmezősége alapján
 • Technikai elemzők
   • idősor elemzés segítségével (múltbeli)
   • árfolyam táblázatok, ábrák alkalmazása
fundament lis elemz si m dszerek
Fundamentális elemzési módszerek
 • Összehasonlító értékelés
   • Jövedelmezőségi, hatékonysági, eladósodottsági és piaci mutatók összehasonlítása azonos tevékenységű és szerkezetű cégeknél
 • Iparági mutatók
   • Kevéssé alkalmazott módszer
   • Főleg szakmai befektetők stratégiai befektetési döntésénél játszik szerepet
technikai elemz s a chartok b v let ben
Technikai elemzés - a chartok bűvöletében
 • A technikai elemzés a tőzsde múltbeli alakulását figyeli, ebből próbál következtetéseket levonni a várható jövőbeli eseményekről.
 • Árfolyamábrák és forgalmi táblázatok elemzéséből következtet az árak jövőbeli alakulására.
 • A piac 10%-ban logika és racionalitás, 90%-ban pszichológia.
 • Általában rövid távú döntések támogatására szolgál
 • Alapelvek:- Az árakban minden információ benne van

- Az árfolyamok többnyire trendek szerint mozognak, megfigyelhető szabályszerűség

- A történelem ismétli önmagát

a r szv nyek re l rt k elm lete
A részvények reálérték elmélete
 • Minden befektetési eszköznek, így a részvényeknek is van egy un. belső értéke, melyet viszonylag pontosan meg lehet határozni.
  • A részvények belső értéke - A részvény tartása során a részvényből származó bevételek összességének jelenértéke.

Feladat:

 • Jövőbeli bevételek, azaz osztalékok meghatározása
 • Elvárt hozam meghatározása
slide25

Részvények értékelése(DCF módszer)

Diszkontálni kell a részvények várható pénzáramlását azzal a hozammal, amit a befektetők a tőkepiacon a hasonló kockázatú befektetésektől elvárhatnak.

PV(részvény)=PV(várható jövőbeli osztalékok)

rt kel si neh zs gek
Értékelési nehézségek
 • a pénzáramlások nem ismertek és nem garantáltak
 • nincs kötelezettség az osztalékfizetésre
 • nincs lejárati idő
 • az elvárt hozamráta változhat
slide27

Az értékelés általános szabálya

A várható jövőbeli pénzáramlások:

 • osztalékok
 • árfolyamnyereség / veszteség
slide28

Részvény értékelés

 • A modell

OSZTALÉK-ÉRTÉKELÉSI MODELL:

slide29

Osztalék értékelési modell:ALAPESETEK

1. Nincs növekedés az osztalékban

2. Konstans rátájú növekedés az osztalékban (g):

a várható osztalékok állandó átlagos ütemben emelkednek (növekvő járadéktagú örökjáradék)

3. Szupernormál eset

a n veked si tem g becsl se
A növekedési ütem (g) becslése

ESZKÖZEI:

-EPS: részvényenkénti eredmény:

adózott eredmény / részvények száma

- d: osztalékfizetési ráta

- 1-d: újrabefektetési v. visszaforgatási ráta

- ROE: saját tőke hozama, részvénytőke hozama

adózott eredmény / saját tőke;

EPS / 1 részvény könyv szerinti értéke;

g becsl se
„g” becslése

g= (1-d)xROE

 • ha d állandó és ROE állandó

Az osztalékok növekedési üteme egyenlő

az egy részvényre jutó nyereség növekedési ütemével.

Az egy részvényre jutó nyereségből visszaforgatott tőke pedig a saját tőke könyv szerinti értékét növeli, g ütemben.

slide32

SZUPERNORMÁL ESET

 • Változó növekedés az osztalékban
  • egy meghatározott ideig szupernormál (átlag fölötti növekedési ráta)
  • utána egy normális, g ráta szerinti növekedési ütem várható
slide33

Az árfolyam (P) és a részvényenkénti nyereség (EPS) kapcsolata

Speciális eset:

Osztalékorientált részvény

Minden nyereséget kifizetnek osztalék formájában.

slide34
P= D/ r =EPS/r
 • A befektetés várható hozama így megegyezik a tőke alternatívaköltségével.
 • Megjegyzés:
  • A nyereség/árfolyam arány csak akkor egyezik meg a piaci tőkésítési rátával (r), ha az új beruházás nettó jelenértéke nulla.
 • Ebből következik, hogy általánosságban a részvény árfolyamát úgy tekintjük:
  • Növekedésmentes politika melletti átlagos nyereség sorozat jelenértéke + a növekedési lehetőségek jelenértéke
p e mutat rt kel se
P/E mutató értékelése
 • Árfolyam / nyereség ráta (P/E mutató) =

részvényárfolyam (Po) / egy részvényre jutó nyereség (EPS)

Egy részvényre jutó nyereség = adózott eredmény / részvények száma

Ha az osztalék várhatóan állandó ütemben nő, akkor a részvény árfolyam (Po):

Po= D1/r-g

P/E = Po / EPS = D1 / r-g

Tehát,

P/E (D, r, g) függ

 • A P/E (Árfolyam/nyereség ráta)értékei:
  • Ha magas, akkor a befektetők magas osztaléknövekedést (g) várnak;
   • Ha alacsony a részvény kockázata, ezért alacsonyabb hozammal (r) beérik;A vállalkozás átlagos növekedésre számíthat, de nyereségének nagy részét kifizeti osztalékként (Di/EPSi).
  • Ha alacsony, akkor az ellenkező eset áll fent.