Standardy w zakresie systemów rozproszonych
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Standardy w zakresie systemów rozproszonych i baz danych. Wykład 7: Model Driven Architecture (MDA). Piotr Habela Kazimierz Subieta Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa. Plan prezentacji. Modelowanie – rola w dzisiejszych metodykach

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - edalene-meighan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Standardy w zakresie system w rozproszonych i baz danych

Standardy w zakresie systemów rozproszonych i baz danych

Wykład 7:

Model Driven Architecture (MDA)

Piotr Habela

Kazimierz Subieta

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła

Technik Komputerowych, Warszawa


Plan prezentacji
Plan prezentacji

 • Modelowanie – rola w dzisiejszych metodykach

 • Motywacja Model Driven Architecture (MDA)

 • Podstawowe pojęcia i koncepcja MDA

 • Istniejące specyfikacje OMG

 • MDA: podsumowanie i otwarte kwestie

 • MDA a nasze prace


Modelowanie og lne spostrze enia
Modelowanie – ogólne spostrzeżenia

 • Obowiązkowe z punktu widzenia jakości a nawet wykonalności większej skali projektów

 • Pomyślna standaryzacja UML wzmacnia jego pozycję jako środka komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu

  • dynamizuje rozwój narzędzi

 • Narzędzia CASE nie są efektywnym środkiem programowania wyższego poziomu - wbrew początkowym nadziejom

 • Narzędzia CASE są traktowane często jako źródło narzutów metodologicznych i dokumentacyjnych

  • stąd postrzegane negatywnie np. w metodach XP


Geneza mda
Geneza MDA

 • Kolejna inicjatywa konsorcjum OMG (CORBA, UML…), oparta na ramie pojęciowej UML

 • MDA jest stworzone w duchu standardu CORBA:

  • jako rozwiązanie uniwersalne w stosunku do platform i technologii

  • jako nawiązanie architektoniczne obejmujące całość cyklu wytwarzania oprogramowania

 • Bardziej szerokie i realistyczne spojrzenie na rozwój technologii:

  • Nieuniknione jest współistnienie wielu języków programowania,

  • Nieuniknione są różnorodne technologie middleware

  • Technologie ewoluują i są zastępowane przez inne

  • Cykl życiowy systemu/projektu może być długi


Mda motywacja
MDA – motywacja

 • Zapewnienie modelowaniu centralnego miejsca:

  • nie ideologicznie, a praktycznie

  • jako działanie ukierunkowane wprost na wytworzenie produktu

 • Zakłada podniesienie produktywności w następujących aspektach wytwarzania oprogramowania:

  • Implementacja, testowanie

  • Integrowanie, pielęgnacja

 • Modele są abstrakcyjne w sensie technologii:

  • ochrona inwestycji poczynionych podczas analizy w obliczu zmian technologicznych i wymogów współdziałania

 • Realizacja tradycyjnej misji OMG:

  • przenośność, współdziałanie, ponowne użycie.


3 g wne zasady mda
3 główne zasady MDA

 • Bezpośrednia reprezentacja problemu. Tworzenie oprogramowania ma się koncentrować nie wokół konkretnej technologii ale wokół problemu, który mamy do rozwiązania.

 • Automatyzacja. Należy użyć automatycznych narzędzi do zmechanizowania tych aspektów tworzenia oprogramowania, które nie mają wiele wspólnego z ludzką kreatywnością.

 • Otwarte standardy: Ponowne użycie,budowa właściwej infrastruktury rynku, wykorzystanie open source.


Za o enia koncepcyjne mda
Założenia koncepcyjne MDA

 • Oddzielenie specyfikacji funkcjonowania systemu od szczegółów specyficznych dla danej platformy.

 • Podejścia ad-hoc w narzędziach CASE opartych na UML usiłowały zawrzeć w jednym kroku przejście od modelu do kodu. Jest to problematyczne:

  • Albo fiksujemy „jedynie słuszne” odwzorowania abstrakcji modelu na konstrukcje językowe wybranej platformy

  • Albo zaśmiecamy model znaczną liczbą specyficznych dla platformy adnotacji

 • MDA zakłada:

  • Wyodrębnienie modelu abstrakcyjnego - wyniku analizy

  • Modelu określającego sposób implementacji dla określonej platformy

 • Wsparcie odwzorowania pomiędzy tymi modelami jako zasadnicze źródło poprawy produktywności.


Poziomy abstrakcji wyodr bnione w mda
Poziomy abstrakcji wyodrębnione w MDA

 • Określane pojęciem viewpoint:

  • zastosowanie zasady abstrakcji celem uzyskania optymalnego dla prowadzonych działań obrazu systemu.

 • Wyróżniono 4 poziomy:

  • Computation Independent Model (CIM)

   • inaczej: domain model; vocabulary

   • model biznesowy,

   • nie precyzujący zakresu odpowiedzialności oprogramowania;

  • Platform Independent Model (PIM)

   • abstrakcyjna specyfikacja systemu

  • Platform Specific Model (PSM)

   • model odwzorowany na konkretne rozwiązania wybranej platformy;

  • Implementation Model

   • proste przełożenie decyzji z modelu platformowego.

 • Pojęcia „PI” i „PS” są względne – zależne od tego, co uznamy za platformę.


Transformacja pim psm
Transformacja PIM -> PSM

 • Specyfikacja platform

 • Specyfikacja systemu

 • Wybór platformy

 • Transformacja specyfikacji do realizacji na platformie

Źródło: MDA Guide V1.0.1


Czego wymaga pim
Czego wymaga PIM?

 • Zakłada się niewielką liczbę (kilka) profili dla wyrażania modeli PIM przeznaczonych dla rodzajów zastosowań

  • systemy informacyjne, systemy czasu rzeczywistego, itd.

 • Poza zdefiniowaniem pojęć pożądana może okazać się stosowna dla ich użycia notacja graficzna

  • w tej roli UML

 • Niezależność od platformy: złożenie pojęć PIM w spójną abstrakcyjną ramę - „maszynę wirtualną”

  • Takie rozwiązanie pozwala precyzyjnie określić decyzje projektowe przy przejściu na model PSM

  • Stan i akcje maszyny wirtualnej mogą być w jednoznaczny sposób odwzorowane na stan i akcje konkretnego PSM

  • Odwzorowanie może być automatyczne

 • Definicja takiej abstrakcyjnej ramy jest niewątpliwie jednym z najważniejszych kandydatów do standaryzacji.


Pervasive services
Pervasive Services

 • Objaśnienie koncepcji MDA nawiązuje do przedłużenia ewolucji języków programowania, zmierzających ku coraz wyższemu poziomowi abstrakcji.

  • Poziom PIM – najwyższy poziom w programowaniu

 • Pervasive Services zaproponowane jako zręby takiej maszyny wirtualnej:

  • Niezależne od platformy definicje usług, takich jak np. trwałość, transakcyjność, komunikaty, security, etc.

  • W znacznej części planowane jako rozwinięcie / uogólnienie zestawu Common Object Services standardu CORBA.

  • Pewne doświadczeniu przy abstrakcyjnym opisie możliwości oferowanych przez technologie uzyskano przy tworzeniu CWM.


Psm a model platformy
PSM a model platformy

 • Nową jakość ma zagwarantować daleko posunięte wsparcie dla odwzorowania PIM => PSM.

  • Dążenie do zdefiniowanie na poziomie „meta” możliwie dużej liczby zagadnień związanych z tym odwzorowaniem.

  • Będzie to odwzorowanie abstrakcyjnych usług używanych w PIM na konkretne technologie modelu platformowego.

 • Model platformy przedstawiany ma być również za pomocą UML i OCL i przechowywany w repozytoriach MOF.

 • Niezbędne profile UML dla poszczególnych platform

  • specyficzne dla technologii pojęcia w postaci stereotypów oraz związanych z nimi ograniczeń i tagged values

 • Obecnie przykłady koncentrują się na technologiach języka Java

  • dzięki powstaniu profili UML w ramach Java Community Process

  • m.in. JSR026: UML/EJB Mapping Specification;

  • Microsoft nie uczestniczy w tym przedsięwzięciu.


Realizacja odwzorowania transformacji 1
Realizacja odwzorowania (transformacji) (1)

 • Zrealizowane na poziomie metamodeli:

  • opisują, jak mają być odwzorowywane pomiędzy sobą instancje (wystąpienia) tych modeli;

  • elementy (konstrukty) modeli PIM i PSM a także odwzorowania pomiędzy nimi są modelowane za pomocą MOF.

 • Krokiem w stronę wytworzenia PSM jest naniesienie specyficznych dla wybranej technologii oznaczeń (marks) [typy, stereotypy, role…] na model PIM.

 • Oznaczenia te mogą np. określać wybór jednego z kilku szablonów dla transformacji danego elementu modelu.

  • Mogą też dostarczać parametrów dla takich szablonów.

 • Dopuszcza się różne rodzaje oznaczeń mających różne cele, co może nam nasuwać skojarzenia z aspektami czy rolami obiektów.

 • Oczywiście, stosowany zestaw oznaczeń też musi zostać odpowiednio zamodelowany.


Realizacja odwzorowania transformacji 2
Realizacja odwzorowania (transformacji) (2)

Marked PIM + transformation=> PSM + record of transformation

Jak wyrażać transformacje (mappings)?

 • Język naturalny nieprecyzyjny i nieczytelny maszynowo;

 • „technology to be adopted”...

 • Przejście od PIM do PSM może obejmować więcej niż jeden krok transformacji.

 • Model type mapping vs. model instance mapping:

  • Określa, czy modele PIM oraz PSM są wystąpieniami czy specjalizacjami typów zdefiniowanych dla PI oraz PS i opisanych w transformacji.

  • W obu przypadkach na poziomie typów PI oraz PS mogą być zdefiniowane (i odwzorowywane między sobą) całe wzorce (patterns).


 • Rodzaje transformacji wg omg
  Rodzaje transformacji wg OMG

  • Ręczna:

   • Od tradycyjnych podejść różni się oddzieleniem PIM od PSM oraz udokumentowaniem transformacji pomiędzy nimi.

  • Transformacja PIM zdefiniowanego z użyciem profilu.

   • Oznaczenia zdefiniowane w profilu PS odnoszące się do pojęć profilu PI;

   • UML 2 pozwoli na definiowanie operacji w profilach – mogą one posłużyć do zdefiniowania reguł transformacji.

  • Transformacja używająca oznaczeń i wzorców

  • Transformacja automatyczna:

   • Specyficzne sytuacje, gdy sam PIM wystarcza do wytworzenia PSM (sam wybór platformy i PIM determinują go)


  1 sze podej cie do mda elaborationist approach
  1-sze podejście do MDA: „Elaborationist approach”

  Compuware, Interactive Objects, Softeam i inni

  PIM

  • Aplikacja jest definiowana w 3 etapach.

  • Wszystkie wymagają udziału człowieka

  • Reverse engineering czasem jest konieczny.

  • Język akcji nie jest potrzebny, ponieważ logika aplikacji jest specyfikowana na poziomie koduw językach zależnych od platformy

  OCL

  PSM

  kod

  3GL

  uruchomienie

  elaboration


  2 gie podej cie do mda translationist approach
  2-gie podejście do MDA: „Translationist approach”

  Bridgepoint, Kennedy Carter, Telelogic i inni

  • Tylko etap PIM wymaga udziału człowieka. Reszta jest automatyczna.

  • Reverse engineering nie jest potrzebny.

  • Język akcjijest potrzebny aby określić logikę aplikacji na poziomie PIM w sposób niezależny od platformy

  PIM

  Język akcji

  PSM

  „translation”

  kod

  uruchomienie


  Korzy ci z podej cia 2
  Korzyści z podejścia 2

  • Krótsze cykle wytwarzania oprogramowania

   • Sam PIM może zostać wykonany i testowany

  • Dostępność

   • Osoby nie programujące mogą uczestniczyć w cyklu tworzenia aplikacji

   • Ale istnieje niebezpieczeństwo, że język akcji stanie się tak samo trudny, jak język programowania

   • Ponadto, język akcji nie zajmuje się interfejsem użytkownika

  • Jednolite podejście

   • Cały proces wytwórczy odbywa się w ramach UML

   • Nie ma potrzeby używania UML równocześnie z językami, których semantyka była tworzona niezależnie od UML

  • Pełna niezależność od platformy

   • Zmiana platformy nie wymagapowtórnego zakodowania logiki aplikacji

  • Programowanie na wyższym poziomie abstrakcji

   • niezależnie od platformy, np. aspekty


  Transformacje mda po dane w asno ci 1
  Transformacje MDA – pożądane własności (1)

  • Możliwość „dostrojenia” transformacji, poprzez:

   • Pytanie projektanta o decyzje przy wykonywaniu transformacji;

   • Umożliwienie projektantowi uszczegółowienia kryteriów transformacji;

   • Wprowadzenie parametrów do definicji transformacji.

    Mając na względzie klarowność obu modeli, należy rozważyć możliwość przechowywania niektórych parametrów jako własności raczej samej transformacji niż któregokolwiek z modeli.

  • Możliwość śledzenia źródeł (identyfikacja źródła danego konstruktu modelu docelowego).

   • Związane z możliwościami inżynierii odwrotnej.

   • Szczególnie istotne jest jednak zachowanie spójności w warunkach modyfikacji modelu docelowego.


  Transformacje mda po dane w asno ci 2
  Transformacje MDA – pożądane własności (2)

  • Tzw. „spójność inkrementacyjna”:

   • Ponowne wygenerowanie modelu docelowego po modyfikacji modelu źródłowego nie powinno prowadzić do utraty pracy wykonanej w modelu docelowym (np. sprecyzowanie sposobu wyświetlania czy uzupełnienie ciał metod);

   • Bardziej jaskrawym przykładem jest zmiana modelu w warunkach istnienia wypełnionej danymi bazy. W takiej sytuacji bardziej przydatne byłyby definicje niezbędnych zmian schematu, nie zaś wygenerowany kod definicji nowych tabel.

  • Dwukierunkowość transformacji:

   • Nie zawsze wykonalne.

   • Wymaga analogicznych środków wyrazu w obu modelach, zaś głównym motywem rozwijania MDA jest wyższy poziom abstrakcji modelu PIM.

   • Model PSM wprowadza więcej szczegółów implementacyjnych


  Transformacja jako metaobiekt
  Transformacja jako metaobiekt

  • Transformacja jest wykonywanym na modelach procesem.

   • Powinna być jednakże reprezentowana również jako obiekt przechowujący informacje o odwzorowaniu, które logicznie doń przynależą.

  • Związek pomiędzy modelami wyznaczony przez transformację powinien być trwały.

   • Można przyjąć, że powstanie jeden obiekt opisujący (instancję) transformacji na każde zastosowanie reguły transformacji pomiędzy modelami.

  • Transformacje zaś powinny mieć możliwość ich parametryzowania.

   • W instancji transformacji znajdą się wówczas wartości przyjętych parametrów.


  Mda istotne specyfikacje omg 1
  MDA - istotne specyfikacje OMG (1)

  • UML (Unified Modeling Language)

   • rozszerzalny obiektowy język modelowania z wizualną notacją

   • wsparty specjalizowanymi profilami może służyć tworzeniu modeli CIM, PIM, PSM.

  • MOF (Meta Object Facility)

   • pojęciowo zgodny z UML

   • może być traktowany jako podzbiór

   • służy definiowaniu innych metamodeli oraz konstrukcji ustandaryzowanych repozytoriów metadanych, pozwalających przechowywać ich wystąpienia.

  • XMI (XML Metadata Interchange)

   • oparty na MOF standard XML-owego zapisu modeli (UML lub innych zdefiniowanych w terminach MOF).


  Mda istotne specyfikacje omg 2
  MDA - istotne specyfikacje OMG (2)

  • CWM (Common Warehouse Metamodel)

   • definiuje abstrakcyjne własności z obszaru hurtowni danych.

  • Software Process Engineering Metamodel

   • pozwala definiować w jednolitej postaci metodyki wytwarzania oprogramowania.

  • Pervasive Services:

   • abstrakcyjne usługi używane w definicjach modeli PIM (zdarzenia, usługi katalogowe, security, transakcje…).

   • Rozwijane obecnie poprzez inżynierię odwrotną popularniejszych usług CORBA.

  • EDOC (Enterprise Distributed Object Computing), EAI (Enterprise Application Integration)

   • profile UML stosowane do tworzenia PIM.


  Uml 2 0
  UML 2.0

  • Uporządkowanie i ujednolicenie wewnętrznej organizacji pojęć:

   • Ujednolicenie metamodelu z rozwiązaniami MOF.

   • Końce asocjacji traktowane jednolicie z atrybutami – toteż m.in. można modelować statyczne asocjacje (bodajże występuje tam jawnie pojęcie static, w miejce pierwotnie stosowanego owner’s scope).

   • Podobnie poprawiona sprawa parametrów metod – mogą teraz one określać liczności podobnie jak atrybuty i asocjacje.

   • Aktywności (diagramy aktywności) nie są już specjalizacjami (szczególnym rodzajem) stanów z diagramów stanów.

   • OCL będzie również opisany metamodelem.


  Uml 2 0 w asno ci u ytkowe
  UML 2.0 – własności użytkowe

  • Liczność domyślna w UML = *

  • Kolejna nowość – o ile dana rola nie jest oznaczona jako isUnique=true, to dopuszczalne są powtórzenia!

  • Ciekawe właściwości asocjacji (a właściwie ich ról) – dotyczą wszystkich „Property”:

   • subsets nazwaInnejRoli, union -> isDerivedUnion : Boolean

   • rozróżniono „non-navigable” i „unspecified navigability”;

  • Collaboration diagram => communication diagram?

  • Poza diagramami sekwencji diagramy interakcji obejmują ponadto interaction overview diagrams

   • obrazują przepływ sterowania w oparciu o diagram aktywności;

   • każdy węzeł może być diagramem interakcji.


  Uml 2 0 a mof 2 0
  UML 2.0 a MOF 2.0

  • UML zdefiniowany w MOF.

  • Wspólny pakiet Core – stanowi zarówno:

   • fundament dla poszczególnych metamodeli;

   • zestaw pojęć służących definiowaniu metamodeli (meta-metamodel).


  Meta modelowanie
  Meta-modelowanie

  • Niezbędny jest mechanizm definiowania

   • inny niż gramatyka BNF, która jest odpowiednia dla notacji tekstowej.

  • Ważnym zadaniem jest zdefiniowanie języka transformacji, służącego do odwzorowywania wystąpień metamodeli. Wymaga on:

   • Wskazania modeli źródłowego i docelowego;

   • Deklaracji wykorzystywanych przez transformację elementów modeli źródłowego i docelowego;

   • Deklaracji warunków wstępnych i końcowych przekształcenia;

   • Deklaracji przekształceń: mogą przybrać postać prostego skojarzenia elementu źródłowego z docelowym plus ograniczeń nałożonych na model docelowy;

   • Zarówno dla formułowania warunków jak i dla odwzorowań przydają się operatory makroskopowe

    • autorzy [MDA Explained] przyjęli jako robocze rozwiązanie OCL;

   • możliwość definiowania transformacji przez wskazanie innych (np. w postaci sekwencji);


  Uml mocne i s abe strony
  UML – mocne i słabe strony

  • UML jako narzędzie budowy PIM:

   • silna strona = model klas;

   • słaba strona = behavior (środki zróżnicowane, ekspresyjne, ale słabiej sformalizowanie).

  • Executable UML = UML + AS (Action Semantics): maszyny stanów i procedury pisane w AS dla każdego ze stanów. Problemy:

   • dla wielu dziedzin model maszyn stanów może okazać się niewygodny (stosowany głównie dla embedded);

   • AS jest niskopoziomowe (poziom abstrakcji jak w PSM -> mały zysk z przeniesienia definicji do PIM; „UML-owy asembler”);

   • notacja AS nie jest ustandaryzowana.

  • OCL:

   • Może wspierać definicję dynamiki systemu i podnosić precyzję modelu;

   • Nie pozwala na wygenerowanie pełnych ciał metod.

  • Niezbędne jest ustandaryzowanie języka transformacji

   • Rozpisano RFP na język QVT (Query, View, Transformation).


  Microsoft
  Microsoft...?

  • Microsoft odrzuca nie tylko MDA, ale i znaczną część celów UML

  • Jest jedyną wielką organizacją, która nie uczestniczy w OMG

  • Lansuje dziedzinowe języki modelowania zamiast UML

  • Dla Microsoftu UML jest za trudny i nie do końca pasuje do jego narzędzi

  • UML „as a sketch” – popiera

  • UML „as a blueprint” (podejście 1 do MDA) – krytykuje, np. nie można bezpośrednio używać klasy UML jako klasy C#

  • UML „as a programming language” (podejście 2 do MDA) - nie jest zainteresowany, rozwija własne języki

  • Być może Microsoft tworzy jakieś własne wersje UML i MDA ?


  Podsumowanie
  Podsumowanie

  • Języki modelowania – w miarę precyzyjna definicja dzięki MOF.

  • Z kolei brak ustandaryzowanej postaci definiowania transformacji czyni realizacje założeń MDA zależnymi od poszczególnych dostawców.

  • Otwarte kwestie:

   • Czy można wprowadzić dostatecznie precyzyjny język dla definiowania zachowania systemu, który zarazem będzie oferował istotnie wyższy poziom abstrakcji niż postać docelowa w kodzie programu?

   • Co z programowaniem aspektowym i jego ewentualnym wsparciem?

   • Odwzorowania z modelu klas na warstwy danych oraz aplikacyjną są stosunkowo jednoznaczne, natomiast wygenerowanie z nich warstwy prezentacji może być wątpliwe…


  Mda a nasze prace
  MDA a nasze prace

  • MOF dostarcza dość intuicyjnych środków definiowania metamodeli.

  • Tworzone u nas definicje metamodelu dla ODRA można uznać za zgodne z meta-metamodelem MOF.

  • Propozycja specyfikacji QVT (Query View Transformation), jak również przydatność w definiowaniu odwzorowań istniejącego już OCL, zgodnie przemawiają za użytecznością obiektowego języka zapytań jako środka do manipulacji metadanymi.

  • Wobec tego, realizując narzędzie z obszaru technologii CASE możnaby rozpatrywać ODRA jako repozytorium modeli/metamodeli używanych w MDA.