108.1 BAJKA - PowerPoint PPT Presentation

echo-hyde
108 1 bajka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
108.1 BAJKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
108.1 BAJKA

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
108.1 BAJKA
150 Views
Download Presentation

108.1 BAJKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 108.1 BAJKA EZOP Autor: Mgr. Pavlína Sirová

  2. 108.2 Co už víš? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura • Bajka • je příběh, ve kterém zvířata jednají jako lidé. • Na chování zvířat autor ukazuje některé špatné lidské vlastnosti.

  3. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura řecký otrok 108.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? mravoučné vyprávění Ezop Karel Čapek bajka

  4. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura • první bajky pravděpodobně napsal už před více než 2 000 lety moudrý řecký otrok EZOP • u nás psal bajky například Karel Čapek • Bajka • mravoučné vyprávění • zvířata nebo věci myslí a jednají jako lidé • prostřednictvím zvířat nebo věcí bajky odrážejí špatné vlastnosti a jednání lidí • na konci bývá obvykle krátké shrnutí vyjadřující, v čem by se měli lidé ponaučit 108.4 Co si řekneme nového?

  5. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Zkuste říct, jakou špatnou vlastnost měl kohout. Najděte v textu slova souznačná se slovem kohout a slepice. Rozdělte si role: vypravěč, slepice, kohout a text sehrajte jako scénku. O NEBEZPEČNÉM SKÁKÁNÍ DO ŘEČI Jiří Žáček Na dvůr statku vnikla kuna. Zezadu se plížila ke kohoutovi. Všimla si jí jedna z kvočen, ale hrůzou zakoktala: „Ku-ku-ku-ku…“ „Jak to kvokáš,“ zasmál se kohout. „Kukáš jako kukačka!“ „Ku-ku-ku…,“ zoufale opakovala slepice. „To je pořádek,“ žertoval kokrháč. „Ještě budu muset zavést kurzy kvokání.“ „Pozor, ku-ku-kuna!“ konečně vykoktala kvočna, ale bylo pozdě. Hladová kuna už vlekla ubohého kohouta pryč. Ponaučení? Neskákej nikomu do řeči, možná si tím zachráníš krk! (Mateřídouška) 108.5 Procvičení a příklady

  6. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura EZOP • považován za zakladatele řecké bajky • dodnes patří k nejznámějším bajkařům • působil v Řecku asi v 6. st. př. n. l. • pocházel údajně z Malé Asie, žil v Athénách a na ostrově Samos • narodil se pravděpodobně jako otrok • po propuštění z otroctví hodně cestoval • (procestoval Řecko, Babylonii a Egypt) • bajky přednášel ústně, teprve ve 3. st. př. n. l. byly písemně zaznamenány a zpracovány • na jeho tvorbu navázali pozdější bajkaři Jean de La Fontaine • a Ivan AndrejevičKrylov 108.6 Něco navíc pro šikovné

  7. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 108.7 CLIL fables book writer bajka, spisovatel, kniha, zvířata, ponaučení animals lessons

  8. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Správné odpovědi: d c c b 108.8 Test znalostí

  9. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 108.9 Použité zdroje, citace • Čítanka pro 2. ročník – Mgr. Zita Janáčková a kolektiv, Nová škola, 2003 • Čítanka pro 5. ročník – Mgr. Zita Janáčková, Nová škola, 2007 • Obrázky z databáze klipart • http://nd01.jxs.cz/190/487/b2de24dcd7_20094692_o2.jpg • http://milanturek.files.wordpress.com/2010/09/397px-aesop_pushkin01.jpg • http://www.fortunalibri.cz/files/cat/446t1_ezop.jpg • http://www.valentinska.cz/images/L_33.ezopske.bajky.jpg • http://i.knihkup.cz/f/18318.jpg • http://www.kukysek.cz/images/pic_knihy/nejkrasnejsi-bajky.jpg • http://www.bookfan-static.eu/images/cover/book/8/8/0/9/9/Bajky-a-podpovidky-Karel-Capek---w-361-h-554.jpg • http://www.bookfan-static.eu/images/cover/book/1/4/0/3/3/Bajky-Jiri-Zacek---w-170-h-240.png • http://www.wissen-leben.de/4Weisheiten/Fabeln/fabeln4.gif • http://www.spektrumdirekt.de/fm/912/thumbnails/Fuchs-und-Rabe.jpg.571760.jpg • http://obalky.kosmas.cz/ArticleCovers/156235_big.jpg • http://www.quido.cz/osobnosti/images/capek.jpg • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Jean_de_La_Fontaine.jpg/220px-Jean_de_La_Fontaine.jpg • http://www.cojeco.cz/attach/ilustrations/3a06b3d6be677.jpg

  10. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 108.10 Anotace