Struktura inzertn ho ozn men
Download
1 / 16

Struktura inzertního oznámení - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Struktura inzertního oznámení. Vypracovali: Veronika Kamenická, Ondřej Vaníček, Markéta Štíbrová. Obsah. Historie inzerátu Jak psát inzerát Základní části inzerátu Typy inzerátu Postupy psaní inzerátu Další druhy inzerátů. Historie inzerátu. Vznik v polovině 17. století

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Struktura inzertního oznámení' - easter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Struktura inzertn ho ozn men

Struktura inzertního oznámení

Vypracovali: Veronika Kamenická, Ondřej Vaníček, Markéta Štíbrová


Obsah
Obsah

 • Historie inzerátu

 • Jak psát inzerát

 • Základní části inzerátu

 • Typy inzerátu

 • Postupy psaní inzerátu

 • Další druhy inzerátů


Historie inzer tu
Historie inzerátu

 • Vznik v polovině 17. století

 • Se vznikem prvních novin

 • Dodnes velmi používané


Rozhoduj c faktory
Rozhodující faktory

 • Výběr média

 • Způsob propojení inzerce s jinými reklamními prostředky

 • Harmonogram otištění inzerátu


Jak ps t inzer t
Jak psát inzerát

 • musíme mít jasno, co chceme říct

 • z nejvýraznějších vlastností nabízeného produktu vytvořit argumenty

 • respektovat způsob uvažování, zájmy, přání, potřeby či problémy cílových skupin

 • inzerát je neoddělitelně spojen se svým médiem

 • inzerát se musí přizpůsobit charakteru a stylu daného média


4 z kladn sti inzer tu
4 základní části inzerátu

 • Titulek

 • Hlavní text

 • Závěr inzerátu

 • Kontaktní údaje


Titulek
Titulek

 • musí upoutat pozornost

 • uvádí daný text inzerátu

 • jak vytvořit dobrý titulek – být originální, snažit se vzbudit zvědavost, délka titulku není podstatná, zkusit čtenáře přímo oslovit

 • obrázek + titulek – působí společně, zvyšuje poutavost

 • slogan jako titulek – slogan není totéž co titulek,může převzít funkci titulku

 • název firmy v titulku – název firmy může být v kterékoliv části inzerátu, v titulku však má mimořádný význam


Hlavn text
Hlavní text

 • vlastní text inzerátu - Body Copy

 • autor inzerátu zde má volnější ruku než při tvorbě titulku

 • inzerát by měl vyprávět určitý příběh

 • poplatky za inzerát jsou účtovány podle velikosti plochy inzerátu

 • vhodný je typ inzerátu s odrážkami.

 • vyprávěcí inzeráty jsou náročnější na místo

 • minimum textu se objevuje v obrázkových inzerátech


Z v r inzer tu
Závěr inzerátu

 • pozornost čtenáře se na prvním místě soustřeďuje na začátek inzerátu a na druhém místě na jeho závěr

 • závěr inzerátu je poslední informace, kterou recipient dostává a která mu také nejčastěji utkví v paměti

 • je proto užitečné uvést v závěru inzerátu tu nejpodstatnější informaci

 • často se v závěru inzerátu objevuje firemní slogan


Kontaktn daje
Kontaktní údaje

 • jde o adresu, číslo telefonu, faxu, emailovou adresu, atd …

 • recipient má možnost si tyto údaje opsat, vystřihnout, atd …


Typy inzer t
Typy inzerátů

 • Převládá obraz nad textem

 • jsou určeny především k propagaci značky, k připomínaní značky a budování její image

 • věcné informace jsou potlačeny ve prospěch vizuální atraktivnosti, hodí se především do obrázkových časopisů

 • Převládá text nad obrazem

 • větší množství věcných informací o produktu

 • bývají racionálnější

 • vyskytují se hlavně v denním tisku, nebo odborných časopisech


Typy inzer t1
Typy inzerátů

 • při rozhodování jaký zvolit druh inzerátu, zvažujme velmi pečlivě tři faktory :

 • předmět nabídky

 • cílovou skupinu

 • typ média ve kterém bude otištěn


Postupy psan inzer tu
Postupy psaní inzerátu

 • Lineární postup : informace jsou uváděny postupně, za sebou v pořadí, které určoval autor

 • drží se kontinuální linie

 • inzeráty působí usedle

 • čtenář může mít pocit, že je příliš veden

 • takový přístup je vhodný pro inzerenty určené konzervativním starším čtenářům

 • Druhý postup : informace nemají předem určené pořadí, jsou recipientovi předloženy naráz

 • působí dojmem dynamiky, mládí

 • recipient má při čtení pocit svobody

 • nevýhodou může být jistá povrchnost

 • jsou vhodné pro propagování zboží rychlé spotřeby


Dal druhy inzer t
Další druhy inzerátů

 • KUPONY

 • umožňují přímý styk se spotřebitelem

 • obsahem kuponu může být otázka, formulář, dotazník

 • jde tedy o zpětnou vazbu v komunikaci mezi subjektem reklamy a zákazníkem

 • INZERTNÍ SERIÁLY

 • jeden inzerát rozdělený na několik částí, které jsou zveřejňovány postupně v intervalech za sebou

 • poměrně velká účinnost

 • inzeráty musí být ve stejném listu, musí zachovat stejnou formu


Zdroje
Zdroje

 • pef.czu.cz/~panek/AT2007/AT.htm

 • http://www.jobpilot.cz/profile/b2b/adcom4.phpad