lun rn uzly jako st elka kompasu v horoskopu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 47
Download Presentation

Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu - PowerPoint PPT Presentation

earlene-marnell
208 Views
Download Presentation

Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lunární uzlyjako střelka kompasu v horoskopu Astrostředa, 6. února 2013Eva Prokešová

 2. Obsah přednášky • Trocha astronomie (nikoho nezabije:-) • Různá pojetí uzlů • Význam uzlů v jednotlivých domech • Uzly v kontextu horoskopu - aspekty a vládci • Tranzity lunárních uzlů a na uzel

 3. Literatura • Tracy Marksová: Horoskop a jeho správný výklad (cca 2 strany) • Tracy Marksová: Astrology of Self Discovery • Steven Forrest: Yesterday's Sky • Martin Schulman: Karmická astrologie - Lunární uzly a reinkarnace

 4. Terminologie • V každém horoskopu existují dva lunární uzly • severní (vzestupný) lunární uzel - dračí hlava • jižní (sestupný) lunární uzel - dračí ocas • Uzly v horoskopu stojí vždy přesně naproti sobě • na stejném stupni protilehlých znamení • na tzv. ose lunárních uzlů neboli drakonické přímce • proto se planety v aspektech dotýkají vždy obou uzlů • Někteří astrologové pro zjednodušení jižní uzel v kolečku horoskopu nezobrazují

 5. Ukázka umístění uzlů v horoskopu

 6. Astronomická podstata • Země obíhá kolem slunce v rovině ekliptiky • Luna neobíhá ve stejné rovině • její oběžná dráha je mírně skloněná • svírá s rovinou ekliptiky úhel 5° • Průsečík oběžné dráhy luny s rovinou ekliptiky se nazývá lunární uzel • Severní lunární uzel (dračí hlava) je bod, kde luna vychází nad ekliptiku • Jižní lunární uzel (dračí ocas) je bod, kde luna sestupuje pod ekliptiku

 7. Schéma lunárních uzlů • Lunární uzly jsou průsečíky oběžné dráhy luny s rovinou ekliptiky

 8. Pravý nebo střední uzel • Rozlišujeme pravý a střední lunární uzel: • Lunární uzel pravý (true) • je skutečný průsečík ekliptiky a dráhy luny • jeho pohyb je nerovnoměrný, převážně retrográdní • Lunární uzel střední (mean) • je střední vypočtená dráha průsečíku • jeho pohyb je rovnoměrný, stále retrográdní • Používám pravý lunární uzel. Stejně jako například Antonín Baudyš senior nebo Robert Hand

 9. Pohyb lunárních uzlů - rychlost • Lunární uzly projdou celým horoskopem za 18,6 roku • jedním znamením procházejí cca 1,5 roku • Výkladový důsledek: • Rychlost uzlů v horoskopu je obdobná Jupiteru – Saturnu • Proto bude účinek tranzitních uzlů podobný

 10. Pohyb lunárních uzlů - směr • Lunární uzly se v horoskopu pohybují retrográdně • Tedy směrem od Ryb přes Vodnáře, Kozoroha... až k Beranu • Výkladové důsledky: • Uzly nezapočítáváme do celkového počtu retrográdních planet • V tranzitech procházejí uzly skrze domy opačně, na hrotu domu (či ose) téma uzavírají • Je otázkou, zda uzly v radixu uzly přepadávají do následujícího domu

 11. Retrogradita uzlů - důsledek č. 1 • Uzly nezapočítáváme do celkového počtu retrográdních planet • Uzel je retrográdní vždy, proto by počet retrográdních planet uměle zvyšoval • Jde o tento výklad retrogradity: • * 2 – 3 planety – většina lidí, normální stav • * 0 – 1 planeta – člověk je méně obrácen dovnitř, většinu schopností si osvojí již v mládí • * 4 a více planet - člověk je obrácen do svého nitra, je složitý, přemýšlivý a individualistický. Hledá svoji životní filosofii.

 12. Retrogradita uzlů - důsledek č. 2 • Tranzitní uzly na hrotu domu (či na ose) téma uzavírají • Tranzit planety domem se obecně nejsilněji projevuje na jeho hrotu • V případě uzlů to ovšem není začátek tématu nýbrž jeho ukončení • Témata tak v případě uzlů spíš „nazrávají“

 13. Retrogradita uzlů - důsledek č. 3 • Přepadávání uzlů do následujícího domu je otázkou, protože uzly na hrotu dům opouštějí • Pokud se planety nacházejí těsně před hrotem domu, vykládám je již v domě následujícím • Intuitivně bych uzly nenechala přepadávat přes hroty vedlejších domů, u hlavních domů bych zvážila konjunkci s osou

 14. Váha uzlů v horoskopu • Různí astrologové přikládají výkladu uzlů v horoskopu velice odlišnou váhu: • Od těch, kteří je prakticky vynechávají • Až po ty, kteří je považují za jedno z nejdůležitějších témat horoskopu • Sama jsem prošla výrazným vývojem: • V kurzu jsem se učila tradiční čtení uzlů • Pak jsem se vzhledem ke svému horoskopu přiklonila k Janu Keferovi • Až jsem dospěla k pojetí střelky kompasu

 15. Výklad uzlů – odlišné přístupy • Kromě odlišné váhy uzlů v horoskopu se astrologové liší i ve způsobu výkladu • Zmíním tři základní pojetí: • Tradiční (vztahy k druhým lidem) • Dle Kefera (Saturnsko – Jupiterský) • Dle Tracy Marksové (karmicko-psychologické pojetí) • Osobně při výkladu uzlů vycházím z Tracy Marksové • Mám dobrou zpětnou vazbu od studentů a klientů

 16. Tradiční výklad uzlů • Severní uzel • ukazuje na setkání s významnými lidmi našeho života • na vztahy, které nám něco přinesou • Jižní uzel • naopak indikuje rozchody • a nevhodné spoje • Takto fungují uzly jak v horoskopu narození, tak v tranzitech

 17. Výklad dle Jana Kefera • Uzly nemají sílu zvrátit horoskop výrazně odlišným směrem, ale mohou posílit témata v horoskopu již naznačená • Severní uzel má vlastnosti Jupitera • příznivé spoje, celkový úspěch • v dané oblasti využijeme svůj potenciál a rozšíříme si obzory • Jižní uzel má vlastnosti Saturna • odcizení, špatná spojení a ztráty • oblasti, kde se musíme omezit, podrobit

 18. Výklad dle Tracy Marksové • Uzly ukazují, kterým směrem se v životě vydat, jak splnit naše poslání a jak se osvobodit od přežitků z minula • Jižní uzel • naznačuje naše minulé zkušenosti • buď z raného dětství nebo z minulých životů podle světonázoru • Severní uzel • naznačuje zkušenosti, které se máme naučit • osudové určení, životní úkol, poslání v této inkarnaci, opět podle víry každého

 19. Jižní uzel dle Marksové • Jižní uzel je cestou nejmenšího odporu • Tuto oblast známe z minulosti, máme ji zvládnutou • Poskytuje nám pevnou půdu pod nohama • V náročných situacích se do ní stahujeme, je nám útočištěm • Věnovat se této oblasti je však krokem zpátky • Setrvávání v této oblasti přináší pocity frustrace • Pokud neuposlechneme pocity, budeme v dané oblasti zažívat problémy nejrůznějšího druhu • Oblast však můžeme použít jako odrazový můstek

 20. Severní uzel dle Marksové • Severní uzel ukazuje naši cestu vpřed • Oblast je nám neznámá • Můžeme ji vnímat jako riskantní • Opět se můžeme spolehnout na své pocity: • Odhodlání se nám přinese pocity naplnění a uspokojení • Budeme cítit, že naplňujeme naše poslání • Postavení lunárních uzlů nám tak pomáhá zorientovat se ve svém směřování, činit vědomá rozhodnutí a posouvat se kupředu

 21. Osobní poznámka • Sama vykládám uzly především jako indikátor osudového určení • Vnímám je jako střelku kompasu, přehledně ukazují směr odkud – kam • Střelka stojí nad zbytkem horoskopu, proto je snadno čitelná • Nemusí být v souladu s hlavními tématy horoskopu, ale přesto funguje • Do celku horoskopu je zapojena skrz aspekty a vládce

 22. Význam uzlů v jednotlivých domech • Pro jednoduchost budu vykládat uzly pouze v duchu Tracy Marksové • Doporučuji studovat i Jana Kefera, jeho výklady jsou mile dobové • Při výkladu preferuji výklad uzlů v domech • Protože sledujeme především oblasti, odkud kam se máme vydat • Znamení doplňují způsob • jakým se odpoutáme od minulosti a poté přeorientujeme na novou oblast zájmu

 23. Severní uzel v I. domě (jižní v VII.) • Smyslem zde je rozvinout svoji vlastní osobnost, nebrat stále jen ohledy na druhé • Přestat podléhat partnerům – životním i pracovním • Nepodřizovat jim svá rozhodnutí, směřování, potřeby • Nesnažit se dosahovat kompromisu • Naučit se obhájit své vlastní zájmy, umět sledovat své vlastní cíle • Víc si věřit, rozhodovat se na základě vlastních potřeb • Rozvinout vlastní osobnost, “vyloupnout se”

 24. Severní uzel v II. domě (jižní v VIII.) • Smyslem je vydělat si své vlastní peníze, umět se o sebe finančně postarat • Souvisí to s naší sebehodnotou • Až když se umíme ocenit, peníze přijdou • Pokud se umíme finančně zajistit, vážíme si svých schopností • Oprostit se od finanční závislosti na druhých lidech • I když se možnosti nabízejí samy – dobře vydělávající partner, dědictví • Vytvořit si vlastní žebříček hodnot, nezávisle na druhých • Je to směr od esoteriky k zapojení do materiálního života

 25. Severní uzel v III. domě (jižní v IX.) • Cílem je zaměřit se na konkrétní fakta, skutečnosti, jednotlivosti. • Rozvíjet verbální, komunikační dovednosti. • Vzdát se tendence přemýšlet o vzdálených věcech a souvislostech. Přestat filozofovat a tvořit globální koncepce • V úvahách sestoupit z výšin na zem • Místo abstraktních záležitostí se věnovat detailům, ze kterých jsou koncepty tvořeny • Neinklinovat k moralizování či vyučování, ale informace sdílet s druhými, tvořit si názory či psát. • Není třeba cestovat do daleka, i rodný kraj či komunální okolí jsou obohacující

 26. Severní uzel v IV. domě (jižní v X.) • Zaměřit se spíš na osobní, domácké záležitosti, než na vnější okolnosti života • Pokud bude člověk hledat své vlastní potvrzení ve vnějším světě skrz budování svého postavení a kariéry a z toho viditelný úspěch, je to krokem zpět • Na místo toho by se měl věnovat vytváření svého zázemí • Trávit dostatek času v rodinném kruhu, při běžných domácích činnostech a přetváření obydlí • Případně může najít uspokojení v poskytování servisu a zázemí druhým lidem.

 27. Severní uzel v V. domě (jižní v XI.) • Člověk může mít tendenci splývat s nějakou skupinou, být členek party, soustředit se na kolektivní činnost. • Tedy patřit k nějakému celku, být jeho součástí • Případně se věnovat veřejným věcem nebo zájmům • Místo toho by měl jedinečným způsobem rozvíjet vlastní schopnosti • Doporučeníhodné je věnovat se tvorbě – hravé, kreativní, ale především vlastní. Která o člověku něco vypovídá. • Děti s sebou často nesou radost. • Případně se ujmout vedoucího postavení a motivovat druhé

 28. Severní uzel v VI. domě (jižní v XII.) • Pozor na tendenci nechávat věci samovolně plynout, být pasivním příjemcem svého osudu. • Nebo se ukrývat se před světem. • Případně unikat mimo realitu – být zapřisáhlým idealistou či notorikem nebo závislákem • Místo toho by si měl nositel horoskopu vyhrnout rukávy a vrhnout se do práce. • Každodenní, rutinní, obyčejné. • S konkrétními výsledky. • Díky její smysluplnosti a užitečnosti může získat pevnou půdu pod nohama, vrátit se ze snu do reality

 29. Severní uzel v VII. domě (jižní v I.) • Je zde jasný směr od individualismu k partnerské orientaci • Přestat sledovat své vlastní zájmy a prosazovat své potřeby • Nespoléhat se jen na sebe • Místo toho nalézt radost a potěšení z partnerství a ze spolupráce • Naučit se hledat řešení schůdná pro obě strany, dělat kompromisy • Slevit z vlastních požadavků ve prospěch druhého

 30. Severní uzel v VIII. domě (jižní v II.) • Usilování o vlastní finanční zabezpečení a nezávislost je zde krokem zpět • Člověk se má naučit důvěřovat materiální podpoře druhých • Naučit se finančně spoléhat na své blízké, nebát se, že se jim tím vydává všanc • Často to s sebou nese zájem o duchovědná témata nebo obecně tajemství, významy skryté pod povrchem, podstatu věcí

 31. Severní uzel v IX. domě (jižní v III.) • Člověk bude mít tendenci se ve svých úvahách příliš držet konkrétních fakt, aniž by si je dával nějak do souvislostí • Jeho myšlení může sklouzávat k omezenému pohledu, měl by vzhlédnout vzhůru • Měl by se učit mít nadhled, vidět věci z odstupu, zařadit je do kontextu • Zabývat se otázkami spravedlnosti, morálky, etiky a dalšími nadstavbovými tématy • Měl by se víc zajímat o vzdálené země, cizí kultury, rozšiřovat si dál své vědomosti a vzdělání • Vyrazit ven, do ciziny místo jen na výlet po vlasti

 32. Severní uzel v X. domě (jižní v IV.) • Člověk by neměl hledat bezpečí ve své rodině a ve svém domově • Neměl by nacházet štěstí v péči o své blízké nebo obecně o druhé lidi je krokem zpět • Naopak vyrazit ven a tam zkoušet, co umí • Učit se prosadit ve vnějším světě, něco dokázat, sám se zasloužit o svůj úspěch • Jeho úkol je v zaměstnání a v budování kariéry, případně v budování autoritativní role

 33. Severní uzel v XI. domě (jižní v V.) • Člověk by se měl odpoutat od přílišného zaměření na radosti a zábavu • Místo toho by se měl věnovat například veřejným nebo teoretickým záležitostem • Spíš než vlastní kreativitě a tvorbě by se měl zaměřit na kolektivní činnosti • Místo strhávání pozornosti na vlastní osobu by se měl snažit stát se rovnocenným a právoplatným členem nějaké party • Získávat radost skrz součinnost s dětmi je v tomto případě krokem zpět

 34. Severní uzel v XII. domě (jižní v VI.) • Člověk by neměl uvíznout v řešení každodenních povinností, měl by se víc věnovat niterným záležitostem • Nesoustředit se jen na výkon práce. To, co člověk dělá, by mělo mít také nějaký svůj vyšší smysl • Odpoutat se od každodenní, rutinní reality a naslouchat víc sobě, svému vnitřnímu hlasu • V ideálním případě na něj spolehnout a nechat se vést • Případně to může být směr od pragmatismu k většímu idealismu, obětavosti, závanu charity

 35. Uzly v kontextu horoskopu • Uzly je třeba vykládat v kontextu celého horoskopu • Někteří lidé rovnou směřují ke svému poslání, zatímco jiní se nemohou odpoutat od minulosti • Aspekty ukazují okolnosti, které nám v směřování pomáhají či brání • Vládci uzlů přinášejí doplňující informace

 36. Aspekty na lunární uzly ukazují • Zapojení osudového směřování do celku horoskopu • Uzly vnímám nad celkem horoskopu • Aspekty ukazují, kde se celek a osud potkává • Jak snadno či obtížně bude člověk sledovat svoje osudové určení • Někteří lidé rovnou nastoupí cestu severního uzlu, jiní se k ní složitě propracovávají • Aspekty pak ukazují pomoc či překážky zvenku

 37. Pravidla pro práci s aspekty • U lunárních uzlů používám poloviční orbisy • maximálně čtyři stupně • Solar Fire to neumožňuje • je třeba manuálně proškrtat aspektární mřížku • Pokud je planeta v aspektu k jednomu lunárnímu uzlu, je automaticky v aspektu i k druhému • protože uzly leží v horoskopu přesně naproti sobě

 38. Konjunkce planet s lunárními uzly • Planety v konjunkci představují energii přímo v místě lunárního uzlu: • Proto jsou konjunkce ze všech aspektů nejsilnější • Proto používám i větší orbisy • Stačí, že planeta jen leží ve stejném domě, protože postavení uzlů v domě je klíčové • Planety stáčejí pozornost člověka k dané oblasti skrze energii sobě vlastní • Mars – činnost, prosazení, Venuše – radost, pohodlí... • Vykládám i dům, kterému planeta v konjunkci vládne

 39. Konjunkce planet s Lunárními uzly • Planeta v oblasti severního uzlu • Člověk se snadno vydává vstříc svému poslání • Protože planeta je energie a generuje dění v místě, kam má člověk směřovat • Je přirozeně rozdíl, zda je planeta dobroděj či škůdce • Planeta v místě jižního uzlu • Je obtížné opustit minulá témata a vydat se směrem k životnímu úkolu • Protože planeta generuje dění, které strhává člověka zpět. Na dění nelze rezignovat. • Řešení: použít jižní Uzel jako branku, průchod. Tedy nevyhýbat se mu, ale nespočinout, projít.

 40. Kvadráty na lunární uzly • Pokud je planeta v kvadrátu s jedním uzlem, je automaticky v kvadrátu i s druhým • Planety v kvadrátu brání člověku ve vývoji tím, že mu do cesty kladou překážky, které je třeba vyřešit a překonat • Planety brání člověku podle své přirozené povahy: • Pluto, Saturn – úporně, vytrvale brání posunu • Mars, Uran – ruší, odvádějí pozornost od směřování k cíli • Neptun – neumožňuje objektivní nahlédnutí situace • Planety v kvadrátu vykládám v celku, tedy včetně domu, kde leží a kterému vládnou

 41. Harmonické aspekty na uzly • Planety, které jsou v sextilu na jeden uzel jsou automaticky v trigonu na druhý uzel • Planety v harmonických aspektech vývoji člověka pomáhají tím, že ho nějak usnadňují zvenku • Záleží na povaze planety • Dobrodějové a neutrální tělesa pomáhají snáz než škůdci • Škůdci mohou škodit v oblasti domu, kde leží, ale pomáhat posunu člověka k životnímu cíli • I zde vykládám planety v celku, tedy v domě, kde leží a kterému vládnou

 42. Vládci lunárních uzlů • Vládcem lunárního uzlu je planeta, která vládne znamení, ve kterém uzel leží • Vládce severního uzlu • Doplňuje informace o naší minulé zkušenosti • Ukazuje oblast, kde můžeme svoje životní poslání aplikovat • Vládce jižního uzlu • Doplňuje informace o našem poslání • Oblast dnes můžeme používat jako útočiště

 43. Tranzity lunárních uzlů a na uzly • U tranzitů je třeba rozlišit, zda se jedná o tranzity na uzly či tranzity uzlů • Tranzity pomalých planet na uzly osobně považuji za výkladově významnější než tranzity samotných Uzlů • Je to dáno rychlostí tranzitního prvku

 44. Tranzity na lunární uzly • Tranzity pomalých planet na lunární uzly ukazují na důležitá setkání či rozchody s osudovým přesahem • Příklady: • Pluto sextil severní uzel v X. domě – moji první studenti, díky kterým jsem vůbec astrologii začala dělat • Pluto kvadrát oba uzly – pocit svázanosti stávajícím vztahem, hluboká nespokojenost, touha odejít • Podobně Uran konjunkce jižní uzel – touha vztah okamžitě ukončit

 45. Tranzity lunárních uzlů • Rychlost uzlů je obdobná Jupiteru/Saturnu, tomu odpovídá význam indikovaných událostí • Tranzity severního uzlu (rozuměj konjunkcí) ukazují na spojení, tranzity jižního uzlu na odloučení, odcizení • Tranzity Uzlů osobně považuji za dokreslení celkové situace • Příklady: • Antonín Baudyš v Uvolněte se prosím Jana Krause • Od srpna 2012 do února 2013 mi severní uzel přešel konjunkcí přes čtyři planety a nic zásadního se nestalo

 46. Tranzity uzlů skrze domy • Připomínám, že lunární uzly procházejí skrze domy opačným směrem, odzadu • Příklad: severní uzel konjunkce MC uzavírá téma kariéry a povolání, které tímto okamžikem graduje

 47. Čas na dotazy, prosím