slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA SL. 24/87 preuzet NN 55/96

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA SL. 24/87 preuzet NN 55/96 - PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Uploaded on

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA SL. 24/87 preuzet NN 55/96. Milan Carević dipl.ing.arh. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA. Član 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA SL. 24/87 preuzet NN 55/96' - eara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJASL. 24/87 preuzet NN 55/96

Milan Carević dipl.ing.arh.

slide2
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 1.

Ovim se pravilnikom propisuju tehničke mjere zaštite skladišta od požara i eksplozija.

Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na:

● zatvorena skladišta koja služe za čuvanje sirovina, poluproizvoda i proizvoda (u nastavku teksta “roba”).

slide3
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na:

● skladišta kojih je nosiva konstrukcija od negoriva materijala i služe za čuvanje negorive robe u negorivoj ambalaži,

● priručna skladišta

● skladišta eksploziva

● skladišta zapaljivih plinova i zapaljivih tekućina, prijenosna kontejnerska

● skladišta ni skladišta opasnih tvari (u nastavku teksta “tvari”) kod kojih opasnost ne potječe od pojave požara i eksplozija.

slide4
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 2.

Izrazi u ovom pravilniku znače:

1) hladnjača je skladište opremljeno uređajima za održavanje niske temperature i određene vlažnosti,

2) priručna skladišta jesu skladišta u kojima se čuva roba za potrošnju u jednom danu,

3) regalno skladište jest skladište u kojemu se roba čuva na policama visine do 12 m,

4) silos je skladište okrugloga ili višekutnoga horizontalnog presjeka koje služi za čuvanje praškastih ili zrnatih tvari,

5) visokoregalno skladište jest skladište u kojemu se roba čuva na policama visine iznad 12 m,

slide5
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 4.

Prema veličini, skladišta se dijele:

1) na mala skladišta, površine do 1000 m2,

2) na skladišta srednje veličine, površine od 1001 m2 do 3000 m2, i regalna skladišta, površine do 3000 m2,

3) na velika skladišta, površine iznad 3000 m2, i sva visokoregalna skladišta

slide6
3

2

1

4

PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 5.

Skladišta moraju imati prilaz za vatrogasna vozila, i to:

1) mala skladišta - najmanje s jedne strane,

2) skladišta srednje veličine - najmanje s dvije strane,

3) velika skladišta i hladnjače - najmanje s tri strane,

4) silos (uključujući prijamno-otpremna mjesta uz silos i ostale pomoćne prostorije koje su izravno uključene u proces rada silosa) - sa sve četri strane.

1 – mala skladišta<1000 m2

2 – srednja i regalna skladišta 1000-3000 m2

3 – velika skladišta i hladnjače >3000 m2

4 – silos

slide7
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 6.

Put za evakuaciju iz skladišta prema sigurnom prostoru mora biti neprekidan, ravan, sa što manje zavoja, uvijek slobodan i nezakrčen. Smjer prema izlazu za evakuaciju označuje se na podu žutom strelicom. Put za evakuaciju mora biti širok najmanje 0,8 m i ograničen svijetlozelenim tracima širine 10 cm.

PUT ZA EVAKUACIJU

10 cm

10 cm

min 0.8m

slide8
1.25 m i više

PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 7.

Vrata ne putu za evakuaciju moraju biti široka najmanje 0,8 m, moraju biti zaokretna, tako da se otvaraju u smjeru izlaženja, i ne smiju imati prag.

Ako su vrata na putu za evakuaciju klizna ili zaokretna i šira od 1,25 m, na njima se moraju napraviti zaokretna vrata koja udovoljavaju zahtjevima iz stava 1. ovog člana.

min 0.8 m

● Otvaranje u smijeru izlaženja

● zaokretna

● bez praga

● Ako su vrata klizna i veća od 1,25 m treba ugraditi zaokretna

slide9
AKO JE Q > 1000 MJ/m2

MIN. 2 IZLAZA

PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 8.

Skladišta s požarnim opterećenjem višim od 1 000 MJ/m2 moraju imati najmanje dva izlaza za evakuaciju, postavljena tako da se prostorija skladišta može sigurno napustiti, bez obzira na to s koje je strane započeo požar.

slide10
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 9.

Stube namijenjene za evakuaciju moraju biti široke najmanje 0,8 m i izgrađene od negoriva materijala, otpornog prema požaru najmanje 0,5 h.

STUBE MIN. F30

0.80

0.80

slide11
SKLADIŠTE U PODRUMU min 2 stube do razine tla

PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 10.

U svakoj od podrumskih ili suterenskih prostorija u skladištu se moraju izgraditi po jedne stube na dvije različite strane, koje vode do razine tla.

slide12
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 13.

Stupanj otpornosti konstrukcijskih elemenata skladišta prema požaru dan je u tablici 1.

Tablica 1

AKO IMA ŠPRINKLER

1 STUPANJ MANJE

slide13
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

STUPANJ OTPORNOSTI HRN U.J1.240

slide14
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 15.

Požarni zid mora nadvisivati krov skladišnog objekta najmanje 50 cm, a ako je krov od goriva materijala, na obje strane, po 160 cm od zida, ugrađuje se i dio krova od negoriva materijala.

Ako požarni zid čvrsto prianja uz donju stranu krovne konstrukcije koja je otporna prema požaru najmanje 2 h, taj zid ne mora nadvisiti krov skladišta.

slide15
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

POŽARNI ZID

NEGORIVI DIO

AKO JE KROV GORIV

50 cm

1.6 m

1.6 m

ILI

ILI

F 120

F 120

slide16
0,5

ZID

F 90 ili F120 ili F180

VRATA

T 90 ili T120 ili T180

PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 16.

Vrata u požarnom zidu moraju biti jednake otpornosti prema požaru kao i zid u kojem se nalaze, moraju se zatvarati automatski i mora postojati mogućnost za njihovo ručno zatvaranje. Površina tih vrata ne smije premašiti 25% površine zida

slide17
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 17.

Zidovi stubišta i otvora za dizala koja služe za prijevoz robe i osoba moraju biti otporni prema požaru:

1) najmanje 1 h u skladištima s požarnim opterećenjem nižim od 1 300 MJ/m2,

2) najmanje 1,5 h u skladištima s požarnim opterećenjem višim od 1 300 MJ/m2.

U slučajevima što su navedeni u odredbama pod 1) i 2) ovog člana vrata na dizalima moraju biti otporna prema požaru najmanje 0,5 h.

ZID F60 za Q do 1300 MJ/m2

T30

T30

ZID F90 za Q > 1300 MJ/m2

slide18
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 19.

Najveće dopuštene površine požarnih sektora u zatvorenim skladištima dane su u tablici 2, pri čemu svaki požarni sektor mora imati najmanje jedan vanjski zid na kojemu je ulaz u skladište.

slide19
PS 3

KATNA SKLADIŠTA

PS 2

PS 1

Svaki kat sektor

PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

…Kod skladišta koja imaju više katova nije dopušteno spajati prostorije s dva kata ili više katova u jedan požarni sektor.

Visokoregalna skladišta, bez obzira na veličinu, čine jedan požarni sektor.

slide20
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

OPASNOST OD STVARANJA EKSPLOZIVNE SMJESE

Član 20.

U skladištima u kojima postoji opasnost od stvaranja ekspozivnih smjesa moraju se poduzeti ove mjere:

1) električni uređaji i oprema te manipulativna i transportna sredstva moraju biti konstrukcijski izvedena u protuekspozijskoj zaštiti;

2) manipulativna i transportna sredstva što se pogone motorima s unutarnjim izgaranjem moraju imati hvatalo iskri na ispušnoj cijevi;

3) podovi moraju biti od negoriva materijala koji ne iskri i moraju provoditi statički elektricitet;

4) vrata, poklopci i prozori koji se otvaraju moraju biti od negoriva materijala koji ne iskri, a ako su metalni - moraju biti uzemljeni;

5) kućišta za žarulje moraju biti od negoriva materijala i moraju biti postavljena tako da se onemogući razbijanje žarulja pri radu mehanizacija;

slide21
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

6) skladišta se moraju prirodno provjetravati, a gdje to nije dopušteno - mora se osigurati i umjetno provjetravanje. Površina otvora za prirodno provjetravanje ili umjetno provjetravanje skladišne prostorije mora biti tolika da se ne može dostići vrijednost 10% donje granice eksplozivnosti bilo koje prisutne zapaljive komponente;

7) na mjestima stvaranja eksplozivnih smjesa, osim općeg provjetravanja, moraju se ugraditi uređaji za lokalno odsisavanje;

8) unutarnje površine skladišta na kojima bi se mogla skupljati zapaljiva prašina moraju biti glatke i bez teško pristupačnih mjesta.

Član 21.

Zapaljiva prašina iz skladišta ne smije se ispuhavati pomoću stlačenog zraka.

slide22
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 22.

Na mjestima prolaza kroz granične konstrukcije elemente požarnog sektora otvori za prolaz električnih kabela moraju se obložiti negorivim materijalom jednake otpornosti prema požaru kao i granični konstrukcijski elementi, i ti otvori moraju biti zabrtvljeni negorivim materijalom.

slide23
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 23.

U skladišnim prostorijama mora postojati glavna sklopka koja omogućuje isključivanje električne struje u cijelom skladištu, a u svakoj skladišnoj prostoriji mora postojati glavna sklopka za isključivanje električne struje u toj prostoriji, bez obzira na broj sektorskih sklopki.

Sklopke iz stava 1. ovog člana moraju se postaviti na mjesta koja su lako pristupačna u slučaju požara.

U visokoregalnim, skladištima, velikim skladištima i skladištima srednje veličine te u silosima i hladnjačama mora postojati sklopka kojom se može isključiti električna struja u cijelom skladištu, a u svakoj skladišnoj prostoriji mora postojati glavna sklopka za isključivanje električne struje u toj prostoriji.

slide24
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 24.

Skladišta moraju imati svjetlo za nuždu koje se automatski uključuje kad nestane električne struje i koje osigurava rasvjetu u slučaju požara u trajanju najmanje 1 h.

Član 25.

Skladišta se mogu grijati električnim radijatorima ili sistemom centralnog grijanja, s toplom vodom ili parom, uz uvjet da je kotlovnica izvan skladišta i izvan opasne zone te da dimnjaci imaju uređaje za sprečavanje ispuštanja iskri.

Grijaća tijela u skladištu opasnih tvari ne smiju dostići temperaturu 10 oC nižu od temperature samopaljenja tvari koja ima najnižu temperaturu samopaljenja.

slide25
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 26.

Mala skladišta negorivih tvari u negorivoj ambalaži čije požarno opterećenje ne premašuje 300 MJ/m2 mogu se grijati i električnim pećima i pećima na kruta, tekuća plinovita goriva. Peći moraju biti smještene u pregrade od negoriva materijala, moraju biti osigurane od ispadanja žara ili izlijevanja tekućega goriva, a njihova postolja moraju biti od vatrostalnog materijala.

slide26
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 27.

Udaljenost skladišne robe od električnih sklopki i hidranata mora biti tolika da im se može nesmetano pristupiti, a od žaruljnih mjesta i grijaćih tijela koja nemaju štitnik od zračenja topline, udaljenost uskladištene robe ne smije biti manja od 0,5 m.

Član 28.

Visokoregalna skladišta u kojima se skladišti goriva roba upakirana u gorivo ili negorivu ambalažu osiguravaju se stabilnim instalacijama za automatsko gašenje požara.

slide27
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 29.

Skladišta moraju biti zaštićena gromobranskim instalacijama.

Član 30.

Ako se skladišta tvari koje mogu stvoriti eksplozivne smjese, u posebno izgrađenim objektima, sastoje od više prostorija, svaka od tih prostorija mora imati zaseban eksplozijski odušnik.

slide28
PRAVILNIKO TEHNIČKIMNORMATIVIMA ZA ZAŠTITUSKLADIŠTA OD POŽARA IEKSPLOZIJA

Član 31.

Skladišta u objektu koji služi i za druge namjene moraju imati najmanje jedan vanjski zid na kojemu je ulaz u skladište.

Skladišta iz stava 1. ovog člana moraju biti odvojena od ostalih prostorija požarnim zidom.

Član 32.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim normativima za skladišta zapaljivih i opasnih tvari (“Službeni list”, br. 14/80 i 9/81).

Član 33.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom listu”.

ad