slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kiemelt projektek Csabina Zoltán, főosztályvezető PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kiemelt projektek Csabina Zoltán, főosztályvezető

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Kiemelt projektek Csabina Zoltán, főosztályvezető - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Kiemelt projektek Csabina Zoltán, főosztályvezető. Finanszírozási keretek. Kohéziós támogatások: Phare, ISPA, SAPARD, Strukturális és Kohéziós Alap. Egyéb források? Hazai társfin.: (15%); Más uniós források (k+f) Magánszféra (PPP). Mire és hogyan (ne) költsük?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kiemelt projektek Csabina Zoltán, főosztályvezető


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kiemelt projektek

Csabina Zoltán, főosztályvezető

finansz roz si keretek
Finanszírozási keretek

Kohéziós támogatások:

Phare, ISPA, SAPARD, Strukturális és Kohéziós Alap

Egyéb források?

Hazai társfin.: (15%);

Más uniós források (k+f)

Magánszféra (PPP)

mire s hogyan ne k lts k
Mire és hogyan (ne) költsük?
 • „Lyukas zsákba nem öntünk pénzt” – Államreform:struktúra átalakítása v. új struktúra fejlesztése
 • GDP-n belüli újraelosztás csökkentése – költségvetés terhei ne nőjenek a fejlesztések eredményeként
 • A magántőke számára nem megtérülő beruházások finanszírozása – magántőkét nem helyettesítjük, hanem ösztönözzük
 • Átláthatóság – biztosítja, hogy a részérdekek ne kerüljenek az összérdek elé
 • „Gazda szeme hizlalja a jószágot” – Egy projekt akkor lehet sikeres, ha az foglalkozik vele, akinek fontos
projektk lts gvet s szerkezete
Projektköltségvetés szerkezete

Elszámolható ktsg.

Ezt adja az EU(22,4 mrd EURO)

Nemelszámolható ktsg.ezt is a pályázó fizeti

Állami támogatás

=

EU támogatás + hazai költségvetési forrás(85 /15)

Saját erő

A fejlesztés összvolumene

t mogat s intenzit s
Támogatás intenzitás
 • Középvállalkozásnál +10%
 • Kisvállalkozásnál + 20%
 • 25% 10% (2011)
 • 30%
 • 40%
 • 50%
a ii nft rendszere
A II. NFT rendszere
 • Kötelező és „szabadon választott” elemek
 • Az alap: 2020-ig terjedő időtávban:
  • Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció
  • Országos Területfejlesztési Koncepció
 • 2007-2013 közötti stratégia meghatározása:
  • Új Magyarország Fejlesztési Terv(= Nemzeti Stratégiai Referenciakeret, NSRK)
 • Operatív programok – 22,4 mrd € (KA+SA)
 • Akciótervek – 2 évre, gördülő tervezés

Zászlóshajó programok

Pályázatok, projektek

az mft tfog c ljai
Az ÚMFT átfogó céljai
 • Foglalkoztatás bővítése – felzárkózás az EU foglalkoztatási mutatóihoz
  • foglalkoztathatóság és aktivitás javítása – társadalmi stabilitás
  • munkaerő-kereslet bővítése – munkahelyteremtés
  • munkaerő-piaci környezet fejlesztése – állásközvetítő rendszer
 • Tartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjön
  • versenyképesség – hogy a világ élvonalába tartozzunk
  • a gazdaság bázisának szélesítése – az egész ország részesedjen belőle
  • üzleti környezet fejlesztése (elérhetőség javítása, szabályozási környezet javítása, állami szolgáltatások hatékonyságának növelése)– ne fogjuk vissza a fejlődést
horizont lis c lok
Horizontális célok
 • Fenntarthatóság
  • környezeti
  • makrogazdasági (egyensúly)
  • társadalmi (megújulás, biztonság)
 • Kohézió - esélyteremtés
  • területi különbségek csökkentése
  • társadalmi (esélyegyenlőség, igazságosság)
a fejleszt s ter letei operat v programok
A fejlesztés területei, operatív programok

Környezet és Energia

Humán

Államreform

Régiók

6+11840,5mrd Ft

Gazdaság

Közlekedés

Környezet és energia OP1332,3mrd Ft

Államreform OP46,7 mrd FtElektronikus közigazg. OP114,3 mrd Ft

Gazdaság fejlesztés OP795,7 mrd Ft

Közlekedés OP1984,2mrd Ft

Társadalmi megújulás OP1110,3 mrd Ft

Társadalmi infrastruktúra OP621,4 mrd Ft

15 % nemzeti társfinanszírozással együtt

271 Ft/EURO, folyó áron

a t mogat si rendszer talak t sa
A támogatási rendszer átalakítása
 • Új eljárások – egységes folyamatok:
 • Jogosultsági alapú értékelés
 • Egyfordulós pályázat
 • Kétfordulós pályázat – előkészítési támogatás, stratégiai megközelítés
 • Nagy/kiemelt projekt – projektcsatorna
 • Hitel, tőke, garancia
 • Közvetett támogatás
tervezett p ly zati forr sok 2007 2008 ban
Tervezett pályázati források 2007-2008-ban
 • 2007-2008-ban összesen 150 pályázati kiírás

Mrd Ft

* A projektgazda kiválasztott állami szerv, de a kedvezményezett nyílt eljárásban lesz kiválasztva.Pl. Start program, kkv-k hitel- és tőke-konstrukciója

k zponti programok az i nft ben
Központi programok az I. NFT-ben

* Az AVOP-ban nincs központi program

projektkiv laszt si elj r sok
Projektkiválasztási eljárások
 • Pályázatok:
  • Egyfordulós pályázatnormatív (= jogosultság alapú) is lehet
  • Kétfordulós pályázat(előzetes javaslat  részletes kidolgozás)
 • Speciális támogatások:
  • Közvetett támogatás
  • Hitel, tőke, garancia (visszatérítendő)
 • Pályázat nélküli egyedi jóváhagyás(nevesített/egyedi projektek)
  • Nagyprojekt
  • Kiemelt projekt
speci lis projektt pusok
Speciális projekttípusok
 • Nagyprojekt (EU rendelet)
  • Oszthatatlan (műszaki, gazdasági szempontból)
  • ERFA-ból vagy KA-ból finanszírozható
  • költségigénye meghaladja az 50 millió EUR-t (környezetvédelem területén a 25 millió EUR-t)
  • EU Bizottsági jóváhagyás szükséges;
  • Indikatív listát az OP tartalmazza
speci lis projektt pusok16
Speciális projekttípusok
 • Kiemelt projekt (255/2006. korm.rend.)
  • egyedileg, pályáztatás nélkül jóváhagyott(az akcióterv nevesítve tartalmazza);
  • Országos/regionális jelentőségű(projektméret: 5, ill. 1 mrd Ft)
  • nincs rá pályázat az akciótervben(nem „kiskapu”)
  • Projektgazda: költségvetési szerv, állami tulajdonú szervezet, ök., ök-i társulás, ök-i intézmény, egyház (kormány eltérhet)
a kiemel s folyamata
A kiemelés folyamata
 • Bemenetek:
 • Minisztérium (miniszter);
 • regionális fejlesztési tanács;
 • NFÜ
  • Zászlóshajó programok elemei
  • Államreformhoz kapcsolódó projektek
  • Országos közlekedési nagyprojektek stb.
a kiemel s folyamata18
A kiemelés folyamata
 • Adatlap  regisztráció (hiánypótlás) előminősítés (projektgazda, méret, pályázat)
 • (Elő-)megvalósíthatósági tanulmány Szakértői értékelés1. és 2. lépés összevonható
 • Zsűri
  • NFÜ elnöke, IH-k, szaktárcák, régiók, civil szakértő
 • Kormány
  • Akcióterv részeként
  • Tájékoztatás az „elvetett” projektekről is
 • IH: tervezési felhívás részletes tervezés szerződéskötés
alapkrit riumok
Alapkritériumok
 • megvalósulása hozzájárul az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz;
 • egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik;
 • költség-hatékony;
 • megfelelően előkészített, így gyors megvalósításának feltételei biztosítottak.
 • De!előkészítettség ≠ műszaki, kiviteli tervek léte