1 / 31

TESTI 20

TESTI 20. 1.Ne cfare duhet te llogaritni ne kete situate?. Ne kryqezim me rrethrrotullim. Mjetet te cilat levizin ne rrethrrotullim kane perparsi kalimi. Ne kryqezim,ku lejohet tejkalimi. x. x. x. 2.A ju lejohet tejkalimi i motocikletes ne kete situate?. Po. Jo.

eagan-best
Download Presentation

TESTI 20

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TESTI 20

 2. 1.Ne cfare duhet te llogaritni ne kete situate? • Ne kryqezim me rrethrrotullim. • Mjetet te cilat levizin ne rrethrrotullim kane perparsi kalimi. • Ne kryqezim,ku lejohet tejkalimi. x x x

 3. 2.A ju lejohet tejkalimi i motocikletes ne kete situate? • Po. • Jo. • Po,nese nuk i rrezikoj kembesoret. x

 4. 3.Si do te veproni kur topi rrokulliset para jush? • Do te ndalem,pasi qe femijet mund te vrapojne pas topit. • Do te vazhdoje levizjen pa u ndalur. • Mosprezenca e femijeve nuk paraqet rrezik. x

 5. 4.Cilat mjete kane kalimin e lire sipas pozites se policit? • Mjetet qe levizin ne drejtim te ijeve(kraheve). • Mjetet qe levizin ne drjetim te shpines. • Mjetet qe levizin ne drejtim te gjoksis. x

 6. 5.A lejohet tejkalimi para dhe ne kryqezim i mjetit,i cili eshte rreshtuar per kthim djathtas? • Jo. • Po,nese nuk kalon ne shiritin per mjetet qe levizin nga kahja e kundert. • Po,vetem nese udhekryqi eshte i rregullt me shenja te komunikacionit. x

 7. 6.Sa eshte kufizimi i shpejtesise se levizjes per mjetin qe e terheq mjetin tjeter ne defekt? • 35 km/h. • 40 km/h. • 50 km/h. x

 8. 7.Para se te filloni te ktheheni djathtas,majtas apo kthimi gjysemrrethor,si duhet te veproni? • Duke shiquar ne pasqyra dhe duke kthyer koken mbrapa nga kendi i vdekur. • Para cdo kryqezimi do te radhitem me kohe per drejtimin e deshiruar te levizjes. • Duke e rritur shpejtesine e levizjes. x x

 9. 8.Cilat kufizime dhe ndalime nuk aplikohen per automjetet me percjellje? • Kufizimi i shpejtesis. • Rrezikimi i pjesemarresve tjere te komunikacionit. • Nderprerja e kolones. x x

 10. 9.A lejohet ngasja e mjetit motorik vetem me drita pozicionale(drita per shenimin e mjetit)? • Po,brenda vendbanimit ku rruga eshte e ndricuar mire. • Jo. • Po,ne rruge jashte vendbanimit. x

 11. 10.Cka quajme TEJKALIM? • Kalimin me mjet prane mjetit tjeter rrugor qe levize nga kahja e kundert. • Kalimin me mjet prane mjetit tjeter te ndalur ne rruge. • Kalim me mjet prane mjetit tjeter qe leviz ne te njejten rruge dhe kahje. x

 12. 11.Si do te veproni ne rastin e afrimit te kryqezimi i rrugeve me rendesi te njejte? • Do te respektoj perparsine e kalimit te krahut te djathte. • Do te pershtati shpejtesine e levizjes para udhekryqit. • Do t’i jap perparsi kalimi mjeteve nga krahu i majte. x x

 13. 12.A eshte i obliguar shoferi te veproje sipas shenjes ndricuese te komunikacionit kur domethenia e saj eshte ne kundershtin me shenjen e komunikacionit? • Po. • Jo. • Me rregulla te komunikacionit nuk eshte percaktuar. x

 14. 13.A lejohet te terhiqet mjetit motorik i cili gjate levizjes neper rruge ka mbetur pa karburant? • Jo. • Po ne rruge lokale dhe rajonale. • Po ne rruge lokale rajonale dhe magjistrale. x

 15. 14.Nese nuk ka trotuar ose shteg per kembesore,cilen siperfaqe te komunikacionit mund ta perdorin kembesoret? • Skajin e rruges me kusht qe te mos i pengoj mjetet. • Sipas deshires mesin e rruges ose anen e majte. • Mesin e rruges. x

 16. 15.Si duhet te jete radhitja e kalimit neper kryqezim? • Une,biciklisti,vetura e kuqe. • Biciklisti,vetura e kuqe,une. • Vetura e kuqe,biciklisti,une. x

 17. 16.Si do te veproni ne kete situate? • Do te vazhdoje levizjen pas vetures se verdhe. • Do te vazhdoje levizjen para vetures se verdhe. • Do t’i rrespektoj rregullat e pergjithshme te komunikacionit. x x

 18. 17.Si duhet vepruar ne kete situate? • Shenjat e komunikacionit me ndalojne levizjen drejte. • Une vazhdoje levizjen i pari,pasi qe nuk e nderroj drejtimin e levizjes. • Vetura e kuqe dhe biciklisti kane perparsi kalimi. x

 19. 18.Si do te veproni ne kete situate? • Do te vazhdoje levizjen i pari,pasi qe mbaj drejtimin e levizjes. • Do te respektoj perparsine e kalimit te mjetit ne intervenim (policise). • Do te levize i fundit ne kryqezim. x x

 20. 19.A ju lejohet levizja kur ne semafor ndriqon drita e kuqe? • Po. • Jo. • Po ne raste urgjente. x

 21. 20.Cka ju ndalon shenja e komunikacionit? • Kthimin majtas. • Kthimin djathtas. • Levizjen drejt. x

 22. 21.Cili eshte emri i shenjes se komunikacionit? • Rruge e rreshqitshme. • Shembje guresh. • Ure levizese. x

 23. 22.Cili eshte emri i shenjes se komunikacionit? • Kufizim shpejtesie. • Shpejtesia me e vogel e lejuar. • Shpejtesi qe rekomandohet. x

 24. 23.Cka ndalon shenja e komunikacionit? • Tejakalimin e te gjitha mjeteve motorike. • Tejkalimin e te gjitha mjeteve motorike perveq motocikletave pa rimorkio. • Tejkalimin vetem per kamion. x

 25. 24.Cka lajmeron shenja e komunikacionit? • Ndalimin e levizjes per kembesore. • Shtegun per kembesore. • Vendin ku gjendet vendkalimi i shenuar per kembesore. x

 26. 25.Si kycen dritat per ndricimin e rruges gjate levizjes mbrapa? • Me nderpres me te cilin kycen dritat e gjata. • Me nderpres me te cilin kycen drita e shkurtera. • Ne menyre automatike,kur marshi i shpejtesise vihet ne pozite per levizje mbrapa. x

 27. 26.A lejohet levizja e femijeve ne kolone,naten dhe ne kushte me dukshmeri te kufizuar? • Po. • Jo. • Po nen udheheqjen e personit me te ri se 18 vjet. x

 28. 27.A i lejohet shoferit gjate ngasjes se mjetit perdorimi i telefonit? • Po vetem gjate levizjes ne rruge ne vendbanim. • Jo. • Po vetem gjate levizjes jashte vendbanimit. x

 29. 28.Kush e ka te ndaluar te drejtoj mjetin ne komunikacionin rrugor? • Shoferi i cili ka ne organizem permbajtje te alkoolit me shume se 0.5 gr/lit. • Shoferi i cili ka ne organizem permbajtje te alkoolit me shume se 0.3 gr/lit. • Shoferi i cili ka ne organizem permbajtje te alkoolit me shume se 0.2 gr/lit. x

 30. 29.Cka ju sherben freni i parkimit ne mjetin motorik? • Per ruajtjen e stabilitetit te mjetit. • Per mbajtjen e drejtimit te levizjes se mjetit. • Te siguroj qendrimin e mjetit te ndalur ose te parkuar edhe ne rruge te pjerrte. x

 31. 30.Gjate periudhes dimrore,a duhet t’i perdorni zinxhiret per bore,nese mjeti juaj eshte i paisur me pneumatik dimeror M+S? • Po cdo here. • Po nese hasim ne shenje te komunikacionit. • Jo. x

More Related