evropsk unie vznik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evropská unie - vznik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evropská unie - vznik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Evropská unie - vznik - PowerPoint PPT Presentation


  • 141 Views
  • Uploaded on

Evropská unie - vznik. vznik 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii ( Maastrichtská smlouva ) navazovala na evropský integrační proces od padesátých let. Evropská unie – důležité smlouvy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evropská unie - vznik' - eadoin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evropsk unie vznik

Evropská unie - vznik

vznik 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii (Maastrichtská smlouva)

navazovala na evropský integrační proces od padesátých let

evropsk unie d le it smlouvy

Evropská unie – důležité smlouvy

1993 – Maastrichtská smlouva– 3 pilíře EU - vztah ke třem Společenstvím, společná zahraniční a bezpečnostní politika, policejní a justiční spolupráce

1993– Kodaňská kritéria – podmínky pro vstup do EU – politické, ekonomické, přijetí závazků

evropsk unie d le it smlouvy1

Evropská unie – důležité smlouvy

1999 – Amsterodamská smlouva – právní základ pro Schengenský prostor

2003 – smlouva z Nice –příprava na rozšíření počtu členů

2007 Smlouva o ústavě pro Evropu, neschválila Francie a Nizozemí

evropsk unie d le it smlouvy2

Evropská unie – důležité smlouvy

2009– Lisabonská smlouva

upravila a pozměnila 3 pilíře politiky EU

evropsk unie st ty1

Evropská unie – státy

1952 - Belgie, Francie, Lucembursko, Německo, Itálie, Nizozemsko

1973 – Dánsko, Irsko, Velká Británie

1981 – Řecko

1986 – Španělsko, Portugalsko

evropsk unie st ty2

Evropská unie – státy

1995 – Finsko, Rakousko, Švédsko

2004 – Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko

2007– Rumunsko, Bulharsko

Jednání s Chorvatskem a Tureckem

evropsk unie 7 instituc

Evropská unie – 7 institucí

Evropský parlament

Evropská rada

Rada Evropské unie

Evropská komise

Soudní dvůr Eu

Evropská centrální banka

Účetní dvůr

evropsk unie evropsk parlament

Evropská unie:Evropský parlament

legislativní a rozpočtová funkce

členové voleni občany jednotlivých států

volební období 5 let

nejvyšší počet členů 751 + předseda

zasedání střídavě Brusel a Štrasburk

evropsk unie evropsk rada

Evropská unie:Evropská rada

hlavy států

předsedové vlád

předseda Evropské komise

zásadní politické a ekonomické otázky

předseda Evropské rady na 2,5 roku

jednomyslnost rozhodnutí

evropsk unie rada evropsk unie

Evropská unie:Rada Evropské unie

ministři jednotlivých zemí

zástupci zemí

přijímání legislativy

rozhoduje kvalifikovaná většina

každých 6 měsíců předsedá jiná země EU

evropsk unie evropsk komise

Evropská unie:Evropská komise

27 zástupců

předseda José Barroso

návrhy legislativy a dodržování smluv

návrh rozpočtu a kontrola jeho plnění

zastupuje EU při mezinárodních jednáních

sídlí v Bruselu

evropsk unie soudn dv r eu

Evropská unie:Soudní dvůr EU

jednotný výklad evropského práva

sídlo Lucemburk

evropsk unie evropsk etn dv r

Evropská unie:Evropský účetní dvůr

kontroluje hospodaření EU

evropsk unie poradn org ny

Evropská unie:poradní orgány

Hospodářský a sociální výbor

Výbor regionů

evropsk unie dal instituce

Evropská unie:další instituce

Evropská investiční banka - Lucemburk

Evropský ombudsman - Štrasburk

Evropský investiční fond - Lucemburk

evropsk unie schema rozhodov n

Evropská unie:schema rozhodování

Evropská komise navrhuje

Evropský parlament doporučuje

Rada Evropské unie rozhoduje

Evropský soudní dvůr řeší spory

Evropská rada určuje strategii dalšího vývoje EU

c le evropsk unie

Cíle Evropské unie

vytvoření

- společného trhu

- hospodářské a měnové unie

podpora rozvoje a růstu

- hospodářství

- zaměstnanosti

- konkurenceschopnosti

- zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí

zabezpe en c l eu

Zabezpečení cílů EU

čtyři základní svobody vnitřního trhu: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu

společná politika EU například v oblastech hospodářské soutěže, společné vnější obchodní politiky a zemědělství

schengensk prostor

Schengenský prostor

1985

Schengenská dohoda o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích

1990

Schengenská prováděcí úmluva

platnost 1995

ekonomika eu

Ekonomika EU

největší světová ekonomika s HDP 11,8 biliónu euro

nízká inflace

kladná platební bilance běžného účtu

vyrovnaný rozpočet

evropsk m nov unie

Evropská měnová unie

Eurozóna

Belgie, Estonsko, Finsko

Francie, Irsko, Itálie, Kypr

Lucembursko, Malta

Německo,Nizozemí

Portugalsko, Rakousko

Řecko, Slovensko, Slovinsko

Španělsko

jazyky eu

Jazyky EU

Úřední jazyky (23)

angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština, švédština

eu a esk republika

EU a Česká republika

1990 fond Phare

90. léta – asociační dohody s postkomunistickými zeměmi – účast na jednání Evropské rady, Rady EU

1996 žádost ČR o vstup do EU

1998 začala přístupová jednání

eu a esk republika1

EU a Česká republika

2003 smlouva o přistoupení

2003 referendum o vstupu – 77,3 % voličů pro vstup

1.5.2004 datum vstupu do EU

Přechodná období – nabývání půdy a lesů cizozemci, volný pohyb pracovních sil, drůbeží klece apod.

eu a esk republika2

EU a Česká republika

Fondy EU

26,69 mld eur 2007 – 2013

Strukturální fondy:

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

Evropský sociální fond (ESF)

Fond soudržnosti (FS)