hirsch v index n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hirschův index PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hirschův index

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Hirschův index - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Hirschův index. PhDr.Hana Skálová Ústav vědeckých informací 1.LF UK a VFN v Praze. Začátek. An index to quantify an individual’s scientific research output J. E. Hirsch*

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hirschův index


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hirsch v index

Hirschův index

PhDr.Hana Skálová

Ústav vědeckých informací 1.LF UK a VFN v Praze

za tek
Začátek
 • An index to quantify an individual’s scientific research output

J. E. Hirsch*

 • Communicated by Manuel Cardona, Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Germany, September 1, 2005 (received for review August 15, 2005)
 • Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2005, (105), 46, pp.16569-16572
 • http://www.pnas.org/cgi/content/short/102/46/16569
definice
Definice
 • Hirschůvindex (h-index)

= h- index autora publikací evidovaných ve Web of Science je roven pořadovému číslu té publikace v seznamu se sestupně seřazeným počtem citací, v níž počet citací je roven nebo větší než její pořadové číslo.

Má-li pak např. v pořadí sedmý nejcitovanější článek autora citační ohlas 8 a v pořadí osmý článek citační ohlas 5, pak pro daného vědce je

Hirschův index h=7

v znam
Význam
 • Tradiční hodnocení vědecké práce je založeno na publikování článků ve významných vědeckých časopisech. Rozhodující je počet článků, jejich citovanost a impact factor (IF) časopisu. Hodnota IF se váže ke konkrétnímu časopisu, nevyjadřuje kvalitu publikované práce.
 • H-index je nejmladší ze všech indexů hodnotících vědeckou aktivitu; přináší alternativní způsob hodnocení vědecké práce – hodnotí autora.
 • H-index = kvantifikace celkové individuální výkonnosti autora za celou dobu profesní činnosti
p ednosti a slabiny
Přednosti a slabiny
 • h-index nelze snadno zkreslit autocitacemi
 • h-index má pouze přibližnou vypovídací schopnost, nelze jediným číslem postihnout komplexní vědeckou práci
faktory ur uj c v i h indexu
Faktory určující výši h-indexu
 • h-index je vhodnější pro „odrostlejší badatele“, tj. profesory, docenty, postgraduální studenty
 • obor (citovanost průměrné práce v molekulární biologii je vyšší než např. v matematice)
 • nelze automaticky porovnávat h-indexy lidí pracujících v citačně příliš odlišných oborech
 • WoS zpracovává postupně i stále starší práce – v současnosti jsou k dispozici záznamy za léta 1945-2007
postup pro ur en h indexu konkr tn ho autora
Postup pro určení h-indexu konkrétního autora
 • http://uvi/lf1.cuni.cz - Databáze - Web of Science (na Web of Knowledge)

- ISI Web of Knowledge

- Select a Database

- Web of Science (1945 – present)

- General Search

- Search for:

- do 1. řádku napíšeme jméno hledaného (Novak J)

- do pravého okénka vybereme „AUTHOR“ a potvrdíme „Search“

 • Systém vybere práce hledaného autora a zobrazí vše v požadovaném třídění (např. podle data)

- Klikneme na ikonu „Create Citation Report“ v pravé části obrazovky

==>

Podrobný aktuální návod je na adrese:

http://uvi.lf1.cuni.cz – Bibliografie – h-index

postup pro ur en h indexu konkr tn ho autora1
Postup pro určení h-indexu konkrétního autora
 • Systém vypočítá h-index a zobrazí vybrané záznamy sestupně od záznamu s nejvyšším počtem citací. Hodnota h-indexu je vyznačena zelenou čárou. Nad ní musí být pouze práce hledaného autora.
 • Pokud je mezi vybranými publikacemi práce jiného autora, označíme ji v okénku na levé straně a klikneme na funkci „Go“ uprostřed obrazovky. Tak se ze seznamu odstraní práce jiného autora.
 • Jakmile jsou nad zelenou čárou pouze práce hledaného autora, zobrazí se v pravé hodní části obrazovky hodnota h-indexu
 • H-index lze určit nejen pro konkrétního autora (Jan Novák), ale i pro konkrétní instituci (1. LF UK v Praze). I proto je nezbytně nutné uvádět správně pracoviště autora v předepsaném tvaru – Opatření děkana č.28/2008 !
postup pro ur en h indexu instituce
Postup pro určení h-indexu instituce
 • http://uvi/lf1.cuni.cz - Databáze - Web of Science (na Web of KnowledgeSM)

- ISI Web of Knowledge

- Select a Database

- Web of Science (1945 – present)

- General Search

- Search for:

- do 1. řádku napíšeme jméno instituce („charles uni“)

- do pravého okénka vybereme „Address“

- do 2. řádku napíšeme upřesnení („1st med fac“)

- do pravého okénka vybereme „Address“ a do levého operátor „AND“

- do 3. řádku napíšeme další upřesnení („med fac 1“)

- do pravého okénka vybereme „Address“ a do levého operátor „OR“

- potvrdíme „Search“

 • Systém vybere práce hledané instituce autora a zobrazí vše v požadovaném třídění (např. podle data).
 • Klikneme na ikonu „Create Citation Report“ v pravé části obrazovky a dále postupujeme stejně, jako když hledáme konkrétního autora
 • Nad zelenou čárou musí zůstat pouze práce, které mají v adrese pracoviště uvedenu 1. LF UK v Praze !
pou it internetov odkazy
Použité internetové odkazy
 • Wikipedia

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hirsch%C5%AFv index

 • Vesmír

http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=6889

 • OSEL (Objective Source E-learning) :

http://www.osel.cz/index.php?clanek=2292

slide12

Jorge E. Hirsch * 1951 Buenos Aires (Argentina)Professor of physics Ph.D. University of Chicago E-mail: jhirsch@ucsd.eduTel: 858-534-3931  

http://physics.ucsd.edu/~jorge/jh.html