DO SPRAWDZIANU NR 1 - PowerPoint PPT Presentation

do sprawdzianu nr 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DO SPRAWDZIANU NR 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
DO SPRAWDZIANU NR 1

play fullscreen
1 / 22
DO SPRAWDZIANU NR 1
235 Views
Download Presentation
dympna
Download Presentation

DO SPRAWDZIANU NR 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DO SPRAWDZIANU NR 1 Kierunek: ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA Przedmiot: ANATOMIA, FIZJOLOGIA I PATOLOGIA NARZĄDU ŻUCIA Rok: 2012/2013 EAP

 2. DZIEDZINY POKREWNE • Morfologia • Cytologia • Fizjologia • Patologia • Fizjopatologia • Etiologia • Epidemiologia • Symptomatologia • Embriologia • Ontogeneza dr Elżbieta Alicja Puch

 3. ZDROWIE „ zdolność i gotowość każdej części organizmu człowieka do podjęcia w normalnych warunkach środowiska wszystkich typowych czynności z wystarczającą wydolnością” Zdrowie to stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby czy ułomności. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 1946 … oraz sprawność do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego. dr Elżbieta Alicja Puch

 4. CHOROBA „stan lub zdolność organizmu ludzkiego do wykonywania odpowiednich czynności w określonych warunkach środowiskowych” „ zdolność i gotowość każdej części organizmu człowieka do podjęcia w normalnych warunkach mikro- i makrośrodowiska wszystkich typowych czynności z wystarczającą wydolnością” DEFINICJA CHOROBY WEDŁUG WHO (WORLD HEALTH ORGANISATION): Choroba jest takim stanem organizmu, kiedy to czujemy się źle, a owego złego samopoczucia nie można jednak powiązać z krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem psychologicznym lub bytowym, lecz z dolegliwościami wywołanymi przez zmiany strukturalne lub zmienioną czynność organizmu. Przez dolegliwości rozumiemy przy tym doznania, które są przejawem nieprawidłowych zmian struktury organizmu lub zaburzeń regulacji funkcji narządów. dr Elżbieta Alicja Puch

 5. ANATOMIA dr Elżbieta Alicja Puch

 6. ANATOMIA • CZĘŚCI CIAŁA: • Głowa • Szyja • Klatka piersiowa • Grzbiet • Brzuch • Miednica • Kończyna górna • Kończyna dolna dr Elżbieta Alicja Puch

 7. ANATOMIA CZĘŚĆ MÓZGOWA okolice nieparzyste: czołowa ciemieniowa potyliczna parzyste okolice: skroniowe uszne CZĘŚĆ TWARZOWA nieparzyste okolice: nosowa ustna bródkowa parzyste okolice: oczodołowe podoczodołowe jarzmowe policzkowe przyuszniczo-żwaczowe OKOLICE CIAŁA - GŁOWA dr Elżbieta Alicja Puch

 8. TYPY KONSTYTUCYJNE C. Sigaud (1908 dr Elżbieta Alicja Puch

 9. TYPY KONSTYTUCYJNE endomorficznymezomorficznyektomorficzny Somatotypy wg H.W. Sheldona (1940) dr Elżbieta Alicja Puch

 10. TYPY KONSTYTUCYJNE wg E. Kretchmera (1921) dr Elżbieta Alicja Puch

 11. TYPY KONSTYTUCYJNE wg E. Kretchmera (1921) dr Elżbieta Alicja Puch

 12. EAP

 13. Elementy kostne budowy stawu skroniowo-żuchwowego. • A – Powierzchnia skroniowa części łuskowej kości skroniowej: 1 – guzek stawowy 2 – dołek stawowy, 3 – dół żuchwowy, 4 – szczelina skalisto-bębenkowa; • B – Żuchwa widok z przodu: 5 – wyrostki kłykciowe • C – Powierzchnia boczna gałęzi żuchwy: 6 – głowa żuchwy A • B C EAP

 14. Przyczepy mięśni żucia:1 – przyczep początkowy i końcowy mięśnia skroniowego, 2 – przyczep początkowy i końcowy mięśnia żwacza, 3b – przyczep początkowy mięśnia skrzydłowego bocznego dolnego EAP

 15. Przyczepy mięśni żucia.:1 – przyczep początkowy mięśnia skroniowego, 2 – przyczep początkowy mięśnia żwacza, 3a – przyczep początkowy mięśnia skrzydłowego bocznego górnego, 3b – przyczep początkowy mięśnia skrzydłowego bocznego dolnego. EAP

 16. Przyczepy mięśni żucia w obrębie żuchwy. 1 – przyczepy końcowe mięśni skroniowych prawego i lewego, 2 – przyczep końcowy mięśnia żwacza, 3 – przyczep końcowy mięśnia skrzydłowego dolnego i górnego, 4 – przyczep końcowy mięśnia skrzydłowego przyśrodkowego. EAP

 17. EAP

 18. Numeracja wg. Zigmondiego EAP

 19. EAP

 20. Numeracja wg. Haderupa EAP

 21. Numeracja wg. Światowej Organizacji Zdrowia (FDI) 55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 kwadrant 4 kwadrant 3 EAP