1 / 13

A közösségi tanulás lehetőségei a KÖZÖD program adta lehetőségek tükrében

A közösségi tanulás lehetőségei a KÖZÖD program adta lehetőségek tükrében. Önkéntesség az Észak-Magyarországi Régióban. A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) története.

dylan
Download Presentation

A közösségi tanulás lehetőségei a KÖZÖD program adta lehetőségek tükrében

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A közösségi tanulás lehetőségei a KÖZÖD program adta lehetőségek tükrében Önkéntesség az Észak-Magyarországi Régióban

 2. A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) története • A Demokratikus Ifjúságért Alapítványt 1999-ben hozta létre a Youth Service International szervezet két munkatársa, Richard Harill és Roger Landrum. • DIA a közösségi tanulást (service learning), mint módszert és az önkéntesség elterjesztését tekintette alapfeladatának. • A DIA közhasznú non-profit szervezet, melynek küldetése, hogy lehetőséget biztosítson fiatalok számára a demokratikus értékek és a hozzájuk kapcsolódó magatartásformák tapasztalatai úton történő elsajátítására. • Ennek érdekében a DIA a közösségi tanulás segítségével kívánja fejleszteni a fiatalok állampolgári készségeit Magyarországon, és a környező régióban, valamint a döntéshozók, és a fiatalokkal foglalkozó szakemberek figyelmét kívánja a témára irányítani.

 3. A KÖZÖD! program • A KÖZÖD! program a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány hálózati programja. • Magyarországon 2002-ben indult. • A programban 14-25 éves fiatalok csoportjai vehetnek részt, akik rövid vagy hosszú távon közösségi önkéntes projekteket valósítanak meg környezetük, a helyi közösség érdekében.

 4. A KÖZÖD! program elemei • KÖZÖD! Pályázati Program, • KÖZÖD! Iránytű Kampány, • KÖZÖD! Találkozók, • KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja.

 5. AZ ÉLET ISKOLÁJA PROGRAMhttp://www.eletiskolaja.org/ • Az élet iskolája újszerű, Magyarországon először megjelenő komplex program, amely 2006 és 2009 között kísérleti jelleggel valósul meg. • Célja 13-18 éves diákok szociális kompetenciáinak fejlesztése annak érdekében, hogy felkészüljenek saját jövőjük tudatos tervezésére és arra, hogy az iskola befejezése után sikerrel alakítsák életüket és valósítsák meg céljaikat. • A program egyszerre szól a diákokhoz és tanárokhoz, akik egy speciális továbbképzésen vesznek részt, így szakmai támogatás mellett segíthetik diákjaikat abban, hogy aktív, céltudatos munkavállaló felnőttekké váljanak.

 6. A DIA-modell

 7. Önkéntesek az Észak-Magyarországi Régióban

 8. Sikeres pályázati program FACTORY Hanggyár

 9. Közösségfejlesztő módszer Miskolcon?? A MuralMoral és a Miskolci Mágnes csoport együttműködése

 10. Borsodbótai Fiatalok (pici település nagy akarás)

 11. Kulturális kavalkád

 12. Nógrád megye, sikeres pályázati programok

 13. 10 éves a DIA 30,000 fiatal 300 önkéntes csoport 200 település 150 iskola 30 gyakornok több tucat konferencia és szakmai fórum országos és nemzetközi kutatások nemzetközi programok és együttműködések a programjaink mérése-értékelése 10 szakdolgozat 5 kiadvány 4 felsőoktatási intézmény 4 KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja 3 üzleti partner 2 Iránytű Kampány és mi még? rengeteg projekt, munka, siker, öröm, mosoly, és elsősorban hit a fiatalság erejében és jobbító szándékában

More Related