mad ch imre l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Madách Imre PowerPoint Presentation
Download Presentation
Madách Imre

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Madách Imre - PowerPoint PPT Presentation


 • 1059 Views
 • Uploaded on

Madách Imre. Az ember tragédiája. Madách Imre életének főbb állomásai. 1823-ban született, a mai Szlovákia területén található Alsósztregován A váci piarista gimnáziumban, majd a pesti egyetemen tanul. Tanulmányait magánúton, Nógrádban fejezi be Bory László ügyvéd vezetése mellett

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Madách Imre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mad ch imre

Madách Imre

Az ember tragédiája

mad ch imre let nek f bb llom sai
Madách Imre életének főbb állomásai
 • 1823-ban született, a mai Szlovákia területén található Alsósztregován
 • A váci piarista gimnáziumban, majd a pesti egyetemen tanul. Tanulmányait magánúton, Nógrádban fejezi be Bory László ügyvéd vezetése mellett
 • Pesten beleszeret Lónyay Etelkba, neki ajánlja első verseskötetét, a Lantvirágokat.
szem lyes trag di k mad ch let ben
Személyes tragédiák Madách életében
 • Az 1848-49-es szabadságharc idején a nővérét és családját román parasztok felkoncolták
 • 1851-ben Rákóczy János szabadságharcos rejtegetése miatt börtönbe zárták
 • 1854-ben elvált feleségétől
a szabads gharc buk s nak hat sa az ember trag di j ra
A szabadságharc bukásának hatása az ember tragédiájára
 • Madách művét 10 évvel a szabadságharc bukása után írta, ez elegendő idő volt ahhoz, hogy feldolgozza az eseményeket, és a nemzeti tragédiát egyetemes nézőpontból értelmezze.

A 13 aradi vértanú

az ember trag di j nak m faja
Az ember tragédiájának műfaja
 • A drámai költemény (lírai dráma): sajátos formában írt költői mű, melyben a drámaiság a gondolati lírának van alárendelve.
 • Emberiségdráma (emberiségköltemény): az ilyen műfajú művek általában az emberiség, a filozófia nagy, végső kérdéseivel foglalkoznak.
 • Könyvdráma: e drámák általában nem előadásra, hanem olvasásra készültek.
 • Lírai drámák a világirodalomban: Byron: Kain; Shelley: A megszabadított Prométheusz; Goethe: Faust I.,II. ; Ibsen: Peer Gynt
 • Lírai drámák a magyar irodalomban: Vörösmarty Csongor és Tünde
a hegeli dialektika
A hegeli dialektika
 • A történeti színek egymásutániságát, belső logikáját a hegeli dialektika határozza meg

Minden korszakban megjelenik egy eszme. Ez lesz a

tézis

Az eszme elkorcsosul, kifordul önmagából, így lesz belőle

antitézis

(tézis)

A tézis és az antitézis összeütközéséből megszületik a

szintézis

A szintézis a következő színben újra tézissé válik, ami mellett megjelenik az újabb antitézis

az ember trag di j ra hat tudom nyos hipot zisek
Az ember tragédiájára ható tudományos hipotézisek
 • Frenológia: koponyatan
  • A koponya alakjából következtetni lehet az ember pszichés és erkölcsi tulajdonságaira
 • A nap kihűlése
  • A nap véges életű, hamarosan kimerül, a Föld eljegesedik, és lakhatatlanná válik
 • Biológiai determinizmus
  • Az embert alapvetően meghatározzák a vele született tulajdonságai
a keretsz nek
A keretszínek
 • II. szín
 • Helyszín: Paradicsom
 • Éva kísértésbe esik, és Ádámnak is ad a tiltott gyümölcsből. Kivonulnak a paradicsomból
 • I. szín
 • Helyszín: Menny
 • Az angyalok dicsőítik Istent és a teremtés művét, egyedül Lucifer bírálja
 • Lucifer részt kíván a teremtésből, és a tiltott gyümölcsöt termő fát kapja meg
 • III. szín
 • Helyszín: Paradicsomon kívüli táj
 • Ádám és Éva megpróbálják maguk köré varázsolni az elveszett paradicsomot
 • Lucifer megjelenik, és felajánlja Ádámnak, hogy megmutatja utódai sorsát. Álmot bocsát Ádámra.
 • XV. szín
 • Helyszín: Paradicsomon kívüli táj
 • Ádám kiábrándul, és öngyilkos akar lenni. Ebben Éva akadályozza meg, azzal, hogy elmondja Ádámnak, hogy várandós: „anyának érzem oh Ádám magam”
 • Isten megjelenik: „Ember küzdj, és bízva bízzál”
iv sz n egyiptom
IV. Szín: Egyiptom
 • Ádám: fáraó
 • Éva: rabszolganő
 • Lucifer: a fáraó minisztere
 • Eszme: A fáraó teljhatalmat élvez, az összes rabszolga az ő boldogságáért tevékenykedik: „milliók egy miatt”. Ádám felszabadítja a rabszolgákat, és egy demokratikus államot tervez.
 • „Pár ezredév gúláidat elássa.”
v sz n g r gorsz g
V. Szín: Görögország
 • Ádám: Miltiádész
 • Éva: Lucia (Miltiádész felesége)
 • Lucifer: harcos
 • Eszme: Az athéni demokráciában az egyén kiszolgáltatottá válik. Miltiádész Athénért küzd, de amikor hazatér, hazaárulónak kiáltják ki. A köznép nem tűri el, hogy bárki is kiemelkedjen közüle.
vi sz n r ma
VI. Szín: Róma
 • Ádám: Sergiolus
 • Éva: Júlia
 • Lucifer: Miló
 • Eszme: Az eszmékben csalódott emberek csak a saját boldogságukat keresik, tivornyákon vesznek részt. Ádám megcsömörlik, a kereszténység erkölcsössége jelenti számára a megoldást.
vii sz n konstantin poly
VII. Szín: Konstantinápoly
 • Ádám: Tankréd
 • Éva: Izóra
 • Lucifer: Tankréd fegyvernöke
 • Eszme: A kereszténység elveszti a lényegét, hitviták miatt embereket ölnek meg a vallás nevében.
viii sz n pr ga
VIII. Szín: Prága
 • Ádám: Kepler
 • Éva: Borbála
 • Lucifer: Kepler famulusa (diák, segítő)
 • Eszme: Ádám a tudománynak akar élni, de áltudományos dolgokkal kell foglalkoznia (horoszkópot, nativitást {újszülöttek számára készült sorsjóslat} kell készítenie)
ix sz n p rizs
IX. Szín: Párizs
 • Ádám: Danton
 • Éva: nemes hölgy / pórnő
 • Eszme:
  • Szabadság – egyenlőség – testvériség, a francia forradalom eszméi, Ádám nem csalódik az eszmékben, de a megvalósítás tökéletlen

A szín dramaturgiailag is érdekes, hiszen Prágában álmodja ezt Ádám. Mivel a történelmi színeket is álmodja Ádám, ezért ez a szín „álom az álomban”

x sz n pr ga
X. Szín: Prága
 • Ádám elmélkedik a Párizsban látottakon. A párizsi az egyetlen szín, amelynek végén Ádám nem pesszimista.
 • Megjelenik Kepler tanítványa, akinek Kepler a tudományok határaira hívja fel figyelmét és az önálló gondolkodásra buzdítja.
xi sz n london
XI. Szín: London
 • Ádám: polgár
 • Éva: polgárlány
 • Lucifer: Ádám kísérője

Ettől a színtől kezdve Ádám nem tevékeny szereplője a történelemnek, csak megfigyelő

Ez a szín nem a múltban, hanem Madách jelenében játszódik. Az itt megjelenő eszme a kapitalizmus. Mindenki a saját érdekeit nézi, megszűnik az együttérzés.

A szín haláltánc-jelenettel zárul, mindenki meghal, egyedül Éva lépi át a sírgödröt

xii sz n falanszter

1

XII. Szín: Falanszter
 • A jövőben játszódik, ahol tudósok által létrehozott létesítményekben próbálják megtalálni a megoldást a Nap kihűlésére
 • Az állatok és a növények közül már csak az található meg, ami hasznos, azok is „tökéletesítve”
 • Az érzelmeket elnyomják, a házaspárokat is a tudományok alapján jelölik ki

Az embereket számokkal jelölik, s bár mindenki egyenlőképp részesül a munkából, az olyan kitűnő tehetségek, mint Luther, Cassius, Platón és Michelangelo elnyomottként élnek: Michelangelo-nak egész életén át ugyanolyan székeket kell gyártania, bár kreativitásából többre tellne.

1 Fourier, francia író elképzelése és ötlete alapján írta meg Madách

xiii sz n r
XIII. Szín: Űr
 • Ádám el akarja hagyni a Földet, de a Föld légkörén túl nem tud élni.
 • („Győzött hát avén hazugság”),
 • A Föld szelleme visszarántja Ádámot
 • Üzenete: „A célt tudom, még százszor el nem érem.Mit sem tesz. A cél voltaképp mi is? A cél, megszünte a dicső csatának, A cél halál, az élet küzdelem,S az ember célja a küzdés maga.”
xiv sz n az egyenl t vid ke eszkim vil g
XIV. Szín: Az egyenlítő vidéke-Eszkimó világ
 • Az emberiségnek nem sikerül megoldást találnia a nap kihűlésére, a Föld eljegesedik. Az egyenlítő környékén élnek már csak emberek.
 • Az emberek lealacsonyodnak, csak az önfenntartásra szorítkoznak.
a szerepl k jellemz se d m
A szereplők jellemzése: Ádám
 • A legfontosabb szereplője a történetnek, minden színben jelen van, köré épül a cselekmény, folyamatosan hinni akar valamilyen eszmében. Kíváncsi. Szeretne fejlődést látni. „Megyen-é majdan előrébb fajzatom”
 • Ádámot folyamatos nagyra törés és küzdés jellemzi, a csalódások sem tudják lehangolni. Lucifer szerint is a megtörhetetlensége az egyik legjobb tulajdonsága. Folyamatosan küzd, elbukik, azután ismét talpra áll. Ő az, aki igényli a továbblépést és a változást.
a szerepl k jellemz se va
A szereplők jellemzése: Éva
 • Ádám és Lucifer egymással szembenálló értékeket testesít meg, Éva pedig kettejük között áll: Ádám idealizmusával és Lucifer eszménytelenségével szemben a sokszínű “természetet” képviseli. Alakja színről-színre változik.Bár Éva miatt vesztette Ádám a Paradicsomot, Éva a nőisége révén őrzi ennek visszfényét, s képes felidézni valamit az Édenből.Lucifer “legerősebb ellenfele” Éva. A lelki nemesség, az érzelem “vékony szálát” Lucifer képtelen széttépni.Éva veszi rá ugyan Ádámot a “bűnre”, de ő menti meg a pusztulástól is.
a szerepl k jellemz se lucifer
A szereplők jellemzése: Lucifer
 • Lucifer nem dicséri alázattal a létrejött világot, szembeszáll az Úrral. A világban a cél, a változás és az összhangzó értelem hiányát kifogásolja. Az Úr elűzi őt a mennyekből, s az Édenben két megátkozott fát, a tudás és a halhatatlanság fáját kénytelen átengedni neki. Lucifer öntudatosan vágja az Úr szemébe:
 • „Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy -S egy talpalatnyi föld elég nekem.Hol a tagadás lábát megveti,Világodat meg fogja dönteni.”
 • Célja világos: az Úr világának megdöntése. Meg akarja semmisíteni az embert, meg akarja akadályozni az emberi történelmet.Lucifer az első színekben az újat teremtő gondolat indulataival lép elénk. Végzete a szüntelen bukás, de ennek tudatában is vállalja lázadó szerepét.Lucifer tragikus magasságba emelt hősi alak. Az Úrral való vitájában az írói rokonszenv az ő oldalán van a kicsinyes, hiú Úrral szemben.