mazingira ya haki za wanawake tanzania na mapendekezo ya haki za wanawake kwenye katiba mpya n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Imeandaliwa na Fatuma Semgaya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Imeandaliwa na Fatuma Semgaya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu . - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Mazingira ya Haki za Wanawake Tanzania na Mapendekezo ya Haki za Wanawake kwenye Katiba mpya. Imeandaliwa na Fatuma Semgaya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Utangulizi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Imeandaliwa na Fatuma Semgaya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu .' - dyani


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mazingira ya haki za wanawake tanzania na mapendekezo ya haki za wanawake kwenye katiba mpya

Mazingira yaHakiza Wanawake Tanzania na MapendekezoyaHakiza Wanawake kwenyeKatibampya.

Imeandaliwa na

FatumaSemgaya

Kituo cha Sheria na Haki zaBinadamu.

utangulizi
Utangulizi

Tanzania nimiongonimwanchizaAfrikaambazozimeridhiamikatabayakimataifambalimbaliambazozinawalindawanawakekwanamnamoja au nyingine.

Ipomikatabayakimataifa na yakibaratofautitofautiinayoainishaHakizawanawake

Kwa leotunaangaliamazingirayahakiza Wanawake Tanzania,kunasheriaambazozinazowalindawanawake Tanzania na

haki za wanawake kwenye sheria za tanzania
Hakiza Wanawake kwenyesheriaza Tanzania

KatibayaJamuhuriyamuunganowa Tanzania, Ibaraya 12(usawawabinadamu), Ibaraya 13 (Usawambeleyasheria - ubaguzi)

Sheriayandoa, suraya 29. Kifungu 66 (kinakataza kumchapa viboko mwenzi katika ndoa. Hivyo endapo mtu atamchapa mkewe ama mumewe ni kosa kisheria)

SheriayaKuzuiaMaambukiziyaUkimwi(kulindamaambukiziyakusudi, usiriwataarifa)

SheriayakuzuiaUsafirishajiwaWatuyamwaka2008

haki za wanawake
Hakiza Wanawake….

Sheriayamakosayajinaisuraya 16 mabadilikoya 1998 (k.130 ubakaji, k.135 shambulio la aibu, k.138 A-D unyanyasajiwaaina zote,k157 kufanyamapenzikinyume cha maumbile, k.169A ukeketaji ). PiakinaainishaainanyinginezamakosakamaKupigana, kuumizana, k.89A kutoavitisho, K.240 -243 mashambulio

mazingira yanayopelekea ukiukwaji wa haki za wanawake tanzania
Mazingira yanayopelekeaukiukwajiwaHakiza Wanawake Tanzania

VitendovyaukatiliwaKijinsiakamaambavyovilivyoainishwakwenyeTamko la Umoja wa Mataifa la Uondoshaji wa Ukatili Dhidi ya Wanawake la mwaka 2005 ( the United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women (UNFPA, 2005)], limetafsiri Ukatili kumaanisha:

“Kitendo chochote cha ukatili kuhusu jinsia, ambacho kinaweza kusababisha madhara/maumivu ama mateso ya kimwili au kisaikolojia kwa mwanamke, ikiwa ni pamoja na vitendo vya kutishia, kulazimisha, kunyima uhuru, bila kujali vimefanywa kisiri ama kwenye kadamnasi.”

vitendo ya ukatili kwa wanawake
Vitendoyaukatilikwawanawake.

Ukatiliwakutumianguvu

(kumpigamakofi, mateke,

na kumchapa)

- Ukatiliwakisaikolojia

(kusema mambo yanayo

Kufanyakujisikiamdogo,kuku

nyanyasa, kukusimanga) kulazimisha na kushinikizakufanyanayemapenzi/tendo la ndoa

inaendelea
Inaendelea…….

Ukatiliwakiuchumi(kukunyimamahitajimuhimu na fedhazakujikimu, kukuzuiakufanyakazi)

Kukuwekachiniyake(kukuwekambali na ndugu au marafiki, kuchunguzamwenendowako, kusimamia na kuzuiaupatikanajiwakowataarifa au msaada)

Ukatiliunaotokanana mila na desturi :Ukeketaji- Kitendo cha kukatakidogo au kuondoakabisasehemuyauzaziyamwanamke au msichanakwasababuzozotezile.

inaendelea1
Inaendelea……….

Ndoazautotoni-ndoainayofungwaambayommojawawanandoahajafikishaumriwa utu uzima, unaosababishaashindwekufanyamaamuzimwenyewe, juuyaafyayakeyauzazi, mwenzi wake, kumkosakusoma, kipato.

Hiinimojayasababuzinazosababishaukatilikwawanawakena pianiukatili.

Utakasaji na kurithiwajane

Mauajiyavikongwe

Usafirishajiwawatu – (wanawake na watoto)

mapendekezo ya haki za wanawake kwenye katiba
MapendekezoyaHakiza Wanawake kwenyeKatiba

Baadayakuangaliasheria na mikatabaambayoinalindahakiza Wanawake Tanzania na mazingirayanayopelekeaukiukwajiwaHakiza Wanawake, mchakatowaKatibaninafasimuhimuyakutoamapendekezoyakufanyamabadilikokatikaKatibampya.

Katibayasasahaijaelezeahakiza Wanawake kwaupana wake kwahiyotumeainishamapendekezoyanayohusuhakizawanawakekwenyeKatibampya.

mapandekezo ya jumla
MapandekezoyaJumla.
 • KatibayanchilazimaiainishekwaufasahamisingiyoteyaHakizaBinadamuyaani (Kisiasa, kiraia, kiuchumi, na kijamii na kimaendeleokuwekaulinzimadhubutiwahakihizo.
 • Katibaiainishe na kutoaulinziwahakizamakundihususanihakizawanawake na watoto
inaendelea2
Inaendelea…….
 • IonyeshekuwaMahakamazotezinawezakusikilizaMashauriyauvunjwajiwaHakizaBinadamu.
 • Katibaiainishekutokuwepo na muuingilianowamihimiliyadolayaaniMahakama, Serikali na Bunge.
 • Katibaiainishekuwamapatoyatokanayo na Rasilimalizataifayawanufaishewananchihasamaeneoyanayopatikanarasilimalihizo
haki za kijamii
HAKI ZA KIJAMII
 • Katibaianinishekuwawatuwotewanahakiyakupatahuduma bora za:

Afya

MajiSafi na Salama

Elimu

MakaziBora .

 • Kuwaka na utengwajiwabajetiendelevukwenyesektazahudumambalimbalizakijamiijamii.
 • Mwanamkekuthaminiwa na kupewaulinziwa utu na ubinadamu wake.
inaendelea3
Inaendelea……
 • KuwalindawanawakedhidiyamanyanyasoyoteyakiwemoyaKijinsia na kutoaadhabukwawatendajiwavitendohivyo.
 • KuondoaainazotezaUbaguzi na unyanyasajiwaKijinsiahasakwawalemavu, wanawake na watoto
 • Kutungwakwasheriazinazomlindamtudhidiyakuteswa, kuadhibiwakinyama au kupewaadhabuzinazomtwezaamakumdhalilisha.
haki za kisiasa
HAKI ZA KISIASA:
 • Kuwena uwianosawawaKijinsiaasilimia 50/50 katikangazizotezamaamuzikamavile:

- Bunge

- Mahakama

- NafasimbalimbalizauteuzikamaMakatibuwakuu,

- mawaziri,

- manaibuwaziri, mabalozin.k.

- MadiwaniSerikalizavijiji, miji na mitaa

 • Kuwepo na jitihadachanyazakurekebishamfumoilikuwa na usawakatikangazizotezamaamuzi.
 • SerikalikutungaSheriaitakayohakikishakuwawanawakewanashirikibilayaUbaguzikatikachaguzizote.
inaendelea4
Inaendelea……..
 • Katibakuainishakuwakilamtuanahakiyakujiunga na chamachochote cha siasaanachopenda.
 • Katibakuainishakuwaviongozikutojilimbikiziamaliwakatiwauongoziwao.
 • Kuwepo na ukomowawabunge.
 • Mawaziriwachaguliwekulingana na taalumazao na vilevilewasichaguliwekutokana na wabunge.
haki za kiutamaduni
HAKI ZA KIUTAMADUNI:
 • Mwanamkekulindwadhidiyamila na desturikandamizi na kuwepokwasheriazakumpaulinzimwanamkedhidiyamilahizo.
 • Kuondoa na kubadilishasheriazotezakibaguzi na kandamizidhidiyamwanamkezilizoposasamfanosheriayamirathi, ndoa, sheriayaUraia.
 • KuwekaulinziwahakizaWazeedhidiyaUbaguzi, mali na kunyanga’nywa
haki za kiuchumi
HAKI ZA KIUCHUMI:
 • Kutoahaki na kuhakikishamwanamkeanakuwa na hakiyakupata na kumilikiRasilimalikama :
 • Ardhi/Urithi
 • Madini
 • Mazaoaliyolimamwenyewe.
 • Patolake
 • Katibakutambuahakizawajanekatika :

- Kurithimali

- Kuleawatoto wake.

-Kuishikwenyenyumbayafamilia.

-Hakiyakuolewatena.

inaendelea5
Inaendelea…..
 • Wanawakewapewefursa na usawakatikaajira, na kuwa na uwianowaujiraanaolipwakatiyawanawake na wanaume.
 • Hakiyaulinzikwawanawake na kuwawekeamazingiramazurikutokana na mahitajiyao.
 • MaliasilizotezanchiziwechiniyamamlakayawananchiiliKuwepo na kuhifandhi na ulinzikwakutowekawawekezajiwanyonyaji.
inaendelea6
Inaendelea….
 • Katibaiainishekwakuwekawazimbeleyawananchimikatabayoteinayohusiana na uvunaji na matumiziyaRasilimalizataifa.
 • Wananchiwashirikishwekatikauwekezaji na umilikiwaardhiyaumma na mamlakayasiwemikononimwaraistu.
haki za kiraia
HAKI ZA KIRAIA.
 • KuwepokwaMahakamayakifamiliailiiwezekutatuamatatizoyakifamiliakwaharaka na wakati.
 • Katibakuainishahakiyawatukuwa na Uhuruwakutoamaoni na kuelezafikrazao.
 • Hakiyakupatataarifakwawakatikuhusumatukiombalimbalimuhimukwamaisha na shughulizaummapamoja na mikatabayoteiliyoingiabainayaserikali na wawekezaji.
inaendelea7
Inaendelea…..
 • Katibaiainishejukumu la serikalikutoataarifakwawananchi.
 • Katibaiainishekuwawatuwanastahilikuwa na Uhuruwamawazo, imani na uchaguzikatika mambo yadini.
 • Hakiyawanawakekushirikikatikashughulizaumma na kuwekajukumukwavyombohusikakuhakikishaushirikihuo.
 • KutoajukumukwaserikalikutekelezamikatabayakimataifayahakizaBinadamu na hakizawanawakepindiinaporidhiwa na utekelezajiwamajukumuyakekamayalivyoainishwakwenyemikatabahiyo.
hitimisho
Hitimisho

Kwa kuhitimisha, tumeangaliasheriazinazolindawanawake,nazinazowakandamizawanawakenijukumuletusasakutumiafursatuliyonayokupendekezahakimuhimukuingiakatikakatibampyakwakuangaliahakizamsingiambazohazikokwenyekatibampya.

ad