Infrastrukturdag 24 maj 2012
Download
1 / 9

Infrastrukturdag 24 maj 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Infrastrukturdag 24 maj 2012. Lägesrapport, Regional plan LTP Per-Ove Persson, Trafikverket Stefan Dahlskog, Regionförbundet Östsam. Nationell plan. Större objekt: Farleden till Norrköpings hamn, invigd

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Infrastrukturdag 24 maj 2012' - duyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Infrastrukturdag 24 maj 2012
Infrastrukturdag 24 maj 2012

Lägesrapport, Regional plan LTP

Per-Ove Persson, Trafikverket

Stefan Dahlskog, Regionförbundet Östsam


Nationell plan
Nationell plan

Större objekt:

 • Farleden till Norrköpings hamn, invigd

 • Dubbelspår Mjölby-Motala, inkl pendeltågstationer i Skänninge och Motala, klart årsskiftet 2012/2013, pendeltågsstart beräknas mars 2013

 • Rv 50 Mjölby-Motala, klart september 2013

 • Rv 50 Nykyrka-Brattebo Backe, vägutredning påbörjas höst 2012

 • E22 Norrköping-Söderköping, cykelbana och mittvajer på gång på befintlig väg (med i den ekonomiska planen)

 • E22 Förbi Söderköping, efter årsskiftet kommer arbetsplan för hela förbifarten påbörjas, (ska kunna etappindelas). Förstudie på den sk Skärgårdslänken (ny anslutning lv 210/E22) klar 2012

 • Kardonbanan till Norrköpings hamn, arbetet bedrivs av kommunen, järnvägsplanen ej fastställd


Nationell plan1
Nationell plan

Smärre objekt/särskilda potter:

 • Gamla Rv 50 Motala-Ödeshög (korsningar, GC mm) som syftar till att flyta över den tunga trafiken till nya rv 50, förstudie klar 2012, åtgärder påbörjas 2013

 • Gamla Rv 50 förbi Vadstena, samfinansiering kommun och länsplan, arbetsplan vunnit laga kraft, start maj 2012, klart 2013

 • Rv 34 2+1-väg Linköping-Kisa, etappindelad, sträckan Linköping-Skeda Udde, inkl cykelbana byggs nu troligen klart 2012, arbetsplan finns framme för resterande sträckor, pengar äskade

 • E22 trafikplats Navestad, pågår trafikverket bygger, kommunen finansierar

 • E4 trafikplats Staby, förstudie påbörjad


Ltp vp 2012 2014
LTP- VP 2012-2014

Större investeringar

 • Lv 210 ny sträckning förbi Evertsholm, klart 2012

 • Rv 50 förbi Vadstena, klart 2012/2013

 • Lv 799 Snöveltorp-Djurtorp, klart 2012

 • Rv 35 Östra Länken, klart 2013, samfinansiering Lkp

 • Lv 131 Ramfall-Hestra, vägutredning klar 2012, arbetsplan 2013, byggs 2014-2015

 • Rv 34 Borensberg-Ervasteby, arbetsplan klar 2013, byggs 2014-2016

 • Rv 35 Hackefors-Vårdsberg-Målbäck, etapp 1 Hackefors-Vårdsberg-Bankekind, förstudie klar 2011, arbetsplan klar 2013, beräknad byggstart 2017


Ltp prelimin r vp 2012 2014
LTP- preliminär VP 2012-2014

Större investeringar

 • Lv 206 Skänninge-Vadstena, förstudie 2013, arbetsplan 2015, byggstart 2018

 • Rv 35/Lv 757 Vårdsberg-E4 delen förbi Linghem, förstudie 2013, arbetsplan 2015, byggstart 2018

 • Rv 35 Vårdsberg-Målbäck, etapp 2 delen Bankekind-Målbäck, oklart när

 • Rv 23 förbi Kisa, oklart när

 • Rv 51 förbi Finspång, oklart när


L nstransportplan 2010 2021
Länstransportplan 2010-2021

Mindre investeringar – prioriterade vägar i LTP

 • Lv 1153 Skärblacka-Torp, breddning, byggstart 2018

 • Lv 210 ny anslutning till E4 vid Norsholm, arbetsplan 2012, byggs 2013-2014

 • Rv 34/Lv 1050 ombyggnad korsning vid St Sjögestad, arbetsplan klar 2012, byggs 2013-2014

 • Rv 35 korsning Hackefors, byggs nu klar 2012, samfinan-siering Lkp

 • Rv 51 mittbarriär, inkl GC, Svärtinge-Finspång, arbets-plan 2012, byggs 2013-2014

 • Övrigt, ett antal GC-vägar (Vikingstad-FFV, Djurtorp-Vrinnevi, Kungsbro-Björkö, Rappestad-Vikingstad,)


L nstransportplan 2010 2021 mindre investeringar kollektivtrafik
Länstransportplan 2010-2021Mindre investeringar - kollektivtrafik

Regionalt stomlinjenät för kollektiv-trafiken (blå=tåg, röd=buss)

Omstigningshållplatser 2012-2013

 • Fågelsången, Åtvidaberg, Rv 35

 • Bankekind, Rv 35

 • Rimforsa, Rv 23

 • Skeda Udde, Rv 23

 • Vistinge, Rv 51

 • (Grebo, Rv 35, senare, kopplat till om-byggnad Rv 35)

 • (Ev Gusum, E22, senare, utredning krävs)

 • (Ev Ringarum, E22, senare, utredning krävs)

  Här har pengar från EU:s regionalfond 2010-2013 beviljats. Är nu med i VP under perioden.


L nstransportplan 2010 2021 planschema 100 ramtilldelning
Länstransportplan 2010-2021Planschema, 100 % ramtilldelning


ad