Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EU - 07 - 44 PowerPoint Presentation
Download Presentation
EU - 07 - 44

EU - 07 - 44

133 Views Download Presentation
Download Presentation

EU - 07 - 44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EU - 07 - 44 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Skalský.Materiál vznikl v rámci projektu EU peníze školám.

 2. Realismus

 3. Podmínky vzniku • realismus – umělecký a literární směr 2. poloviny 19. století • ohromující vědecké poznatky a technický rozvoj • snaha uplatnit vědecké postupy (přesný popis situace) i v literatuře • literatura = vědecká analýza společnosti

 4. Znaky realismu • pravdivý obraz skutečnosti (bez idealizace); studium nitra člověka i života společnosti • typizace – na jednotlivém je zobrazeno obecné • literární hrdina se vyvíjí; někdy je hrdina nahrazen kolektivem • objektivní přístup ke skutečnosti (autor je jakoby nad příběhem, nezasahuje svým názorem)

 5. Znaky realismu • kritika nedostatků ve společnosti - odtud název „KRITICKÝ REALISMUS“ • nové výrazové prostředky: hovorová řeč, nářečí, archaismy • do popředí próza, zejména román

 6. Představitelé realismu • Honoré de Balzac (FR) • Lev Nikolajevič Tolstoj (RUS) • Fjodor Michajlovič Dostojevskij (RUS) • Nikolaj Vasiljevič Gogol (RUS) • Anton Pavlovič Čechov (RUS) • Charles Dickens (VB) • Mark Twain (USA)

 7. Český realismus • rozvíjí se později – závěr 19. a počátek 20. st. • venkovská tematika: K.V. Rais, J. Holeček, T. Nováková • městská tematika: A. Stašek, J.K. Šlejhar, I. Herrmann, K.M. Čapek-Chod • historická tematika: A. Jirásek, Z. Winter • dramatická tvorba: A.+V. Mrštíkové, L. Stroupežnický, G. Preissová

 8. Naturalismus • krajní směr realismu • vidí člověka jako bytost omezenou na svou biologickou podstatu • člověk je výsledkem vlivu prostředí a dědičnosti = osud člověka nelze ovlivnit vůlí nebo výchovou • představitelé: É. Zola (FR), K.M. Čapek-Chod

 9. Realismus ve výtvarném umění • dívá se na skutečnost objektivně, bez iluzí a fantazie • zájem o konkrétní všední skutečnost • fr. malíři: G. Courbet, H. Daumier rus. malíř: I. Repin češ. malíři: K. Purkyně, A. Chitussi

 10. Realismus v hudbě • autoři: • G. Bizet (FR) • G. Verdi (ITA) • G. Puccini (ITA)

 11. Použité zdroje GALÍK, Josef, Lubomír MACHALA, Eduard PETRŮ, Martin PODIVÍNSKÝ, Jan SCHNEIDETR, Jiří SKALIČKA a Alena ŠTĚRBOVÁ. Panorama české literatury: Literární dějiny od počátků do současnosti. 1. opravené a doplněné vydání. Olomouc: Rubico, 1994. ISBN 80-85839-04-0. SOUKAL, Josef. Literární výchova pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 2., upravené a rozšířené vydání. Praha : SPN, 2009. 246 s. ISBN 978-80-7235-438-2. SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk a literatura: literatura, český jazyk, čtenářský deník, cvičení z českého jazyka : [ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy]. 1. vyd. [Havlíčkův Brod: Fragment], 2007, 88, 104, 140, 126 s. ISBN 978-80-253-0468-6.