Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EU - 07 - 47 PowerPoint Presentation
Download Presentation
EU - 07 - 47

EU - 07 - 47

130 Views Download Presentation
Download Presentation

EU - 07 - 47

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EU - 07 - 47 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Skalský.Materiál vznikl v rámci projektu EU peníze školám.

 2. Lev Nikolajevič Tolstoj Obr.1

 3. L. N. Tolstoj - život • *1828 - † 1910 • pocházel ze starého šlechtického rodu • studium na univerzitě nedokončil • bojoval v krymské válce • založil školu, psal učebnice • svatba s mladou dívkou – krize manželství • impulsivní, panovačný, nevěrný

 4. L. N. Tolstoj - život • odmítal carismus, soudobé pravoslaví, ale i evropský liberalismus a průmyslový pokrok • životní krédo: „neprotivit se zlu násilím“ – navazuje na Chelčického • odmítal moderní umělce • během cestování vlakem onemocněl a zemřel

 5. L. N. Tolstoj - dílo • Vojna a mír(1865-1869) • nejvýznamnější dílo • rozsáhlá historická románová epopej – 4 díly • popis ruské společnosti v době napoleonských válek • velké množství postav • hl. hrdinové: dva muži z vyšší společnosti; Andrej Bolkovskij, zasnoubený s Natašou Rostovovou, umírá v bitvě u Borodina. Pierre Bezuchov, idealista a snílek, se po návratu z války oženil s Natašou (ideál ženy)

 6. L. N. Tolstoj - dílo Vojna a mír hlavní myšlenka: jedinec, byť sebeschopnější, nedokáže zásadněji ovlivnit běh dějin • Anna Karenina (1873-1877) • psychologický román děj: Anna, provdaná za vysokého úředníka, se z nedostatku citu zamiluje do přitažlivého Vronského. Vronský se lekne pevnějšího vztahu, lidé Annu odsuzují za nevěru – Anna spáchá sebevraždu.

 7. L. N. Tolstoj - dílo • Sevastopolsképovídky(1855-56) • Vzkříšení(1899) • HadžiMurat(1896-1904)

 8. Fjodor Michajlovič Dostojevskij Obr.2

 9. F. M. Dostojevskij - život • *1821 - † 1881 • ruský spisovatel a filosof • narozen v rodině lékaře • vystudoval vojenské učiliště, rozhodl se ale pro literaturu • za účast v pokrokové skupině odsouzen k trestu smrti – před popravou změněno v nucené práce na Sibiři (4+6 let)

 10. F. M. Dostojevskij - život • trpěl epilepsií, dokázal se vciťovat do lidí s narušenou osobností • chtěl změnit Rusko: východisko viděl v návratu jedince k pokoře, v respektování ruských tradic; odmítal západní svět • v dílech psychologicky rozebíral zločince, revolucionáře, prostitutky a lidi duševně narušené

 11. F. M. Dostojevskij - život • předchůdce autorů moderní psychologické prózy • jeden z nejlepších světových spisovatelů • vrcholný představitel ruského realismu

 12. F. M. Dostojevskij- dílo • Zápisky z mrtvého domu(1860-1862) • zážitky a zkušenosti z věznice na Sibiři • Zločin a trest (1866) • realistický filosofický román: chudý petrohradský student RadionRaskolnikov oloupí a zabije starou lichvářku. Je přesvědčen, že udělal dobře. Vraždu viděla sestra lichvářky, zabije i ji. Má pocit provinění. Prostitutka Soňa mu poradí, aby se přiznal. Dostane 7 let na Sibiři, Soňa jej doprovází. Raskolnikov se chce polepšit, plánuje budoucnost se Soňou.F.47

 13. F. M. Dostojevskij- dílo • Idiot (1868) • kníže Lev Myškin je mravně čistý člověk trpící epilepsií, lidé jej ale považují za blázna. Léčil se v cizině, po návratu chtěl pomáhat trpícím lidem. Nedařilo se mu, duševně se zhroutil. • Bratři Karamazovi (1879-80) • statkář Karamazov je zavražděn. Má tři syny, obviněn je nejstarší Dmitrij – bez důkazů, jen pro jeho životní styl bohéma. Ve vězení na Sibiři plánuje útěk do Ameriky. Skutečný vrah (nevlastní syn) kvůli pocitu viny spáchal sebevraždu.

 14. F. M. Dostojevskij- dílo • Uražení a ponížení (1861) • Zápisky z podzemí (1864) • Běsové(1871-72) č.137

 15. Použité zdroje • Všechny uvedené odkazy cit. 2013-01-23. Dostupné pod licencí CreativeCommons na WWW: • Obr.1http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ilya_Efimovich_Repin_%281844-1930%29_-_Portrait_of_Leo_Tolstoy_%281887%29.jpg • Obr.2http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dostoevsky_1872.jpg • GALÍK, Josef, Lubomír MACHALA, Eduard PETRŮ, Martin PODIVÍNSKÝ, Jan SCHNEIDETR, Jiří SKALIČKA a Alena ŠTĚRBOVÁ. Panorama české literatury: Literární dějiny od počátků do současnosti. 1. opravené a doplněné vydání. Olomouc: Rubico, 1994. ISBN 80-85839-04-0. • SOUKAL, Josef. Literární výchova pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 2., upravené a rozšířené vydání. Praha : SPN, 2009. 246 s. ISBN 978-80-7235-438-2. • SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk a literatura: literatura, český jazyk, čtenářský deník, cvičení z českého jazyka : [ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy]. 1. vyd. [Havlíčkův Brod: Fragment], 2007, 88, 104, 140, 126 s. ISBN 978-80-253-0468-6.

 16. PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. 3. vyd. Jíloviště: Mercury Music, 2007, 346 s. ISBN 978-80-239-9284-7. NEZKUSIL, Vladimír. Literární výchova 7: pro 7. až 8. ročník základní školy, pro nižší ročníky víceletého gymnázia, popřípadě pro školy střední. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 1997, 207 s. ISBN 80-716-8389-2. [zkratka: č.(číslo stránky ukázky)] LEDERBUCHOVÁ, Ladislava a Monika STEHLÍKOVÁ. Čítanka 9: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 232 s. ISBN 80-723-8539-9.[zkratka: F.(číslo stránky ukázky)]