Godsdienst - PowerPoint PPT Presentation

duscha
godsdienst n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Godsdienst PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Godsdienst
148 Views
Download Presentation

Godsdienst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Godsdienst

 2. Wat verwacht jij van het vak gosdienst?

 3. Wat gaan we vandaag doen?! Nadenken over het christelijk geloof. Wat weet ik er van. Hoe denk ik er over?!

 4. Het christelijk geloof Saai, onwaar en achterhaald?

 5. Een belangrijke stap … Soms vraag je je af of je wel goed bezig bent in je leven. De meeste mensen laten het erbij, maar sommigen nemen een beslissing die hun leven echt een stuk beter maakt. https://www.youtube.com/watch?v=kZUxFpPZhqc

 6. Wat zie je?

 7. Christelijk geloof Als je er oppervlakkig naar kijkt dan zie je niet wat het echt inhoud

 8. Verhaal Het is makkelijk om een verkeerd beeld te krijgen door te weinig informatie. In de lessen Godsdienst hopen we een goed beeld te krijgen van God.

 9. Wat is jouw beeld van God?

 10. Er zijn miljoenen jongeren over de hele wereld die niet vinden dat het christendom saai, onwaar of onbelangrijk is. De weg is voor een leven gevuld met een doel en betekenis en plezier De waarheid kan helpen de verwarrende wereld te begrijpen Het kan helpen het goede boven het kwade te kiezen.

 11. Geloven = reflecteren Geloven gaat niet alleen over jezelf maar ook over je ‘naaste’ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=slIhDJnHM2k#t=52