บทที่
Download
1 / 24

????? 6 ?????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Updated On :

บทที่ 6 การขายส่งและขายปลีกสินค้าอาหาร. 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล. Upstream. แหล่งขายส่ง และขายปลีก ผู้บริโภคสินค้าอาหาร. รวบรวม ขนส่งตลาด เก็บรักษา แปรรูป บรรจุภัณฑ์ จัดสินค้า ตั้งราคา. Farm: ไร่ นา สวน Raw Farm Product. Downstream. ผู้ค้าปลีก (Retailer).

Related searches for ????? 6 ??????????????????????????????

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? 6 ??????????????????????????????' - dusan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6

บทที่ 6การขายส่งและขายปลีกสินค้าอาหาร

119331 หมู่ 1อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล


6

Upstream

แหล่งขายส่ง

และขายปลีก

ผู้บริโภคสินค้าอาหาร

 • รวบรวม

 • ขนส่งตลาด

 • เก็บรักษา

 • แปรรูป

 • บรรจุภัณฑ์

 • จัดสินค้า

 • ตั้งราคา

Farm: ไร่ นา สวน

Raw

Farm Product

Downstream


Retailer
ผู้ค้าปลีก (Retailer)

 • เป็นคนแรกที่รับรู้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค, ความพึงพอใจของผู้บริโภค และรองรับความไม่พอใจของผู้บริโภค

 • พฤติกรรมการจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบ และการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ ของผู้ค้าปลีก มีอิทธิพลต่อความต้องการผู้บริโภค มากที่สุด

  • ส่งผลกระทบต่อยอดขาย

  • ส่งผลกระทบต่อระบบการตลาด


6

แหล่งขายส่งและขายปลีกแหล่งขายส่งและขายปลีก

(ผู้บริโภคสินค้าอาหาร)

ประสิทธิภาพของหน้าที่ทางการตลาดประสิทธิภาพของราคา

Show the result


Assembly markets

shippersแหล่งขายส่งและขายปลีก

commission houses

agents, brokers

auctions

cooperative

buying offices

Assembly Markets

Food Processing

Nontraditional Stores

 • Department store

 • Super center

 • Importer, Exporter

 • Jobbers, Purveyors

 • Agents, Food Brokers

 • Merchant Wholesalers

 • Chainstore Warehouses

 • Mfg. Offices, Branches

 • Foodservice Wholesalers

Retail Foodstores

 • Supermarkets

 • Convenience stores

 • Specialized foodstores

Food Services

 • Restaurant

 • Institutions

 • Plants, offices

 • Recreational places


6

6.1 การขายส่งสินค้าอาหาร

ผู้ค้าส่ง (Wholesalers)คือ ผู้ขายสินค้าให้กับผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง และโรงงาน เป็นผู้ที่ซื้อสินค้ามาเพื่อขายอีกทอดหนึ่งให้กับผู้ขายด้วยกันเอง ที่ไม่ใช่ผู้บริโภคคนสุดท้ายชนิดของการขายส่ง -ตัวแทนขายหรือนายหน้าขายส่ง (Wholesale agents and brokers) -สาขาย่อยของผู้ผลิต (Manufacturers’ sales branches) -ผู้ค้าส่ง (Merchant wholesalers) +แบบเฉพาะสินค้า เช่น เนื้อ นม ไก่และไข่ เป็นต้น +แบบทั่วไป


6

6. การขายส่งสินค้าอาหาร2 การขายปลีกสินค้าอาหาร

 • การโฆษณา และจุดขายของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 • เป็นผู้รู้ราคาและปริมาณความต้องการของผู้บริโภค

 • ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่จะไม่ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาสินค้าแต่มีการสต็อคสินค้าไว้เพียงจำนวนหนึ่งเท่าที่จำเป็น

 • บริการส่งถึงบ้านเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้น

ผู้ค้าปลีก (Retailers)ผู้ค้าปลีก คือผู้ที่ซื้อสินค้ามาเพื่อขายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย


Alternative foodstore formats u s department of agriculture
Alternative foodstore formats การขายส่งสินค้าอาหาร(U.S. Department of Agriculture)

1.Conventional supermarket

 • Self-service

 • Highest percent of food versus nonfood items

 • Size range from 3,000 to 30,000 square feet of selling space and up to 16,000 different items


Alternative foodstore formats u s department of agriculture1
Alternative foodstore formats การขายส่งสินค้าอาหาร(U.S. Department of Agriculture)

2.Combination food and drug store

 • Foodstore and drugstore under one roof

 • More Product variety

 • Nonfood items 25 to 35 percent of sales

 • Nonprescription drugs and general merchandise

 • Prescription drugs

 • Size range from 35,000 to 45,000 square feet


Alternative foodstore formats u s department of agriculture2
Alternative foodstore formats การขายส่งสินค้าอาหาร(U.S. Department of Agriculture)

3.Superstore

 • Some prescription drugs carried

 • Generic and specialty product areas such as bakeries, delicatessens, cheese shops

 • Some self-serve bulk foods

 • Average size 35,000 square feet


Alternative foodstore formats u s department of agriculture3
Alternative foodstore formats การขายส่งสินค้าอาหาร(U.S. Department of Agriculture)

4.Limited assortment store

 • Limited number of product brands

 • Stock the most popular size products

 • Less than 10,000 square feet


Alternative foodstore formats u s department of agriculture4
Alternative foodstore formats การขายส่งสินค้าอาหาร(U.S. Department of Agriculture)

5.Warehouse store

 • Strong price appeal

 • Size ranges from 12,000 to 35,000 square feetSuper warehouse store range from 50,000 to 140,000 square feet

 • Primarily food, some health and beauty aids, but low general merchandise emphasis


Alternative foodstore formats u s department of agriculture5
Alternative foodstore formats การขายส่งสินค้าอาหาร(U.S. Department of Agriculture)

6.Hypermarket

 • Huge variety

 • Food and nonfood products

 • 100,000 to 200,000 square feet

 • Regional market


Alternative foodstore formats u s department of agriculture6
Alternative foodstore formats การขายส่งสินค้าอาหาร(U.S. Department of Agriculture)

7.Gourmet foodstore

 • Variable size

 • High service

 • Premium quality products, brands


Alternative foodstore formats u s department of agriculture7
Alternative foodstore formats การขายส่งสินค้าอาหาร(U.S. Department of Agriculture)

8.Convenience store

 • Small, quick service and narrow assortment of fast-moving staple and impulse items

 • Neighborhood locations

 • Limited assortment

 • Convenience orientation


6

6.3 การขายส่งสินค้าอาหารการแข่งขันและการกำหนดราคาในการขายปลีกสินค้าอาหาร

 • มีจำนวนคู่แข่งขันมาก การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการขายสินค้าจะส่งผลกระทบต่อคู่แข่งขัน

 • ถูกโจมตีจากคู่แข่งขันรายใหม่ได้ง่าย

Gross Margin = รายได้จากการขายสินค้า – ค่าใช้จ่ายทั้งหมด


6

Gross Margin การขายส่งสินค้าอาหาร

100

=

X

%

รายได้จากการขายสินค้า

Gross Margin = รายได้จากการขายสินค้า – ค่าใช้จ่ายในการซื้อ

ยกตัวอย่างเช่น โรตีบอยราคา 25 บาทต่อลูกมีค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบเพื่อมาทำโรตีบอย 10 บาทต่อชิ้น มี Gross Margin เท่ากับ 15 บาท โดย 15 บาท นี้ รวม

 • ต้นทุนในการจัดการ เช่น ค่าโฆษณา ค่าบรรจุหีบห่อ

 • กำไรสุทธิ

 • แสดงถึง

 • แนวโน้มต้นทุนการขายปลีก

 • ประสิทธิภาพทางการตลาด

 • กำไรสุทธิ


6

การกำหนดราคาขายปลีกสินค้าอาหารการกำหนดราคาขายปลีกสินค้าอาหาร

 • หากขายหลากหลายสินค้า ต้องพิจารณาราคาของแต่ละสินค้าให้ดี

 • ควรกำหนดราคาให้แตกต่างคู่แข่งขัน นั่นคือ ควรมีการส่งเสริมการขายควบคู่ไปด้วย


6

 • Market basket pricing การกำหนดราคาขายปลีกสินค้าอาหารคือ การกำหนดราคาสินค้าแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน เช่น ขายอาหารแห้งในราคาถูก แต่ขึ้นราคาเนื้อสด

 • การกำหนดราคาดังกล่าวในแต่ละร้านจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่ามี Promotion อะไรอยู่

 • ผู้ค้าปลีกจะเปรียบเทียบราคาทั้งหมดที่ได้รับในตะกร้า กับราคาขายส่งสินค้าในตะกร้าทั้งหมดที่จ่ายไป

 • Variable price merchandising คือ การกำหนดราคาให้แตกต่าง (ต่ำกว่าต้นทุน) จากคู่แข่งขัน เพื่อดึงดูดลูกค้า แต่เพียงระยะเวลาสั้น ๆ

 • ลดราคาต่ำกว่าทุนเฉพาะบางรายการที่เป็นนิยม และเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ 1-2 วัน แต่ขึ้นราคาสินค้าบางชนิดแพงขึ้น

 • ผู้ค้าปลีกจะกำหนดราคาโดยไม่ขึ้นอยู่กับราคาขายส่ง


6

Everyday low pricing (ELP)การกำหนดราคาขายปลีกสินค้าอาหารคือ การลดราคาสินค้าในทุก ๆ สินค้า หรือ"ถูกทุกวัน" ตอกย้ำผ่านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดทุกรูปแบบ เพื่อสร้างการรับรู้ต่ออาณาจักรสินค้าแบบโลว์ไพรซ์ หวังดึงดูดลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านมากที่สุด "ถูกทุกวัน" เป็นการนำเทคนิคการตั้งราคาแบบ Loss Leader

แนวคิดการตั้งราคาแบบ Loss Leaderเป็นการตั้งราคาแบบ "ขาดทุน" หรือ "ต่ำกว่าทุน" เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้าร้าน โดยหยิบสินค้าขายต่ำกว่าทุนขึ้นมาเพียงไม่กี่รายการเพื่อทำหน้าที่ "นางกวัก" นำสู่การซื้อสินค้าอื่น หรือทำกำไรกับสินค้าอื่นที่ไม่ลดราคา แต่เทคนิคการเลือกสินค้าโปรโมชั่นแบบไม่ซ้ำกันของผู้ค้าปลีกเป็นการปิดช่องว่างของการจับผิดนี้ไปได้อย่างดี เทคนิคต่างๆ ถูกนำมาผสมผสานควบคู่กับการขายราคาต่ำกว่าทุนซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กหลัก จะเห็นว่ารายการลดราคาผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ ขายถูกก็จริงแต่จำกัดการซื้อต่อชิ้น และเวลาในการขาย 1 วัน 3 วัน 7 วัน เป็นต้น


6

ช่วงแรกจึงเน้น การกำหนดราคาขายปลีกสินค้าอาหารEveryday Low Price เมื่อลูกค้าเข้าใจคอนเซปต์นี้ การกระตุ้นการขายต่อไป ก็คือ กลยุทธ์ราคาที่แตกแขนงออกมามากมายในเวลานี้ พร้อมสโลแกนใหม่ฉายภาพลักษณ์กลบคำว่า "ถูกทุกวัน" ออกไป จะเห็นว่า แต่ละค่ายมีประเภทของโปรโมชั่นแยกย่อย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการค้าปลีกต่างตระหนักดีว่า Pricing Policyไม่ใช่ความแตกต่างทางการแข่งขัน มีการใช้กิจกรรมทางการตลาดทั้งอีเวนท์ มาร์เก็ตติ้ง สปอร์ตมาร์เก็ต รวมไปถึงการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือ Celebrity Endosement ดึงดูดแฟนพันธุ์แท้ พร้อมทั้งลงลึกในผลิตภัณฑ์สร้างความแตกต่างหนีคู่แข่ง อย่าง "คาร์ฟูร์" มีโปรแกรม "ควอลิตี้ ไลน์" มัดใจลูกค้ายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ "เทสโก้ โลตัส" ไล่ปรับแผนกทำเงินตั้งแต่กลุ่มสินค้าบิวตี้ เครื่องใช้ไฟฟ้า ใส่ความทันสมัยและเพิ่มสินค้าไลฟ์สไตล์รองรับความต้องการของลูกค้าแบบทันยุค


6

 • การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่


6

6.4 ของห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ พัฒนาการด้านการขายปลีก

 • มีการจัดการตั้งแต่ระดับฟาร์ม ผลิตให้ได้ตามที่ผู้ค้าปลีกต้องการ

 • ผู้ค้าปลีกเป็นทั้งผู้แปรรูป และผู้ค้าส่งเป็นการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร

 • มีการร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างผู้แปรรูป และผู้ขายปลีก

 • มีการพัฒนามียี่ห้อเป็นของตนเอง


ad