slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Szpital "Latawiec" w budowie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Szpital "Latawiec" w budowie - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Szpital "Latawiec" w budowie. Szpital „Latawiec” w budowie. DANE TECHNICZNE: Powierzchnia terenu 12,23 ha Kubatura budynków 125.227,0 m 3 Powierzchnia użytkowa 33.426,8 m 2 Powierzchnia zabudowy 8.790,0 m 2. INWESTOR BEZPOŚREDNI:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Szpital "Latawiec" w budowie' - dung


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Szpital „Latawiec” w budowie

DANE TECHNICZNE:

Powierzchnia terenu 12,23 ha

Kubatura budynków 125.227,0 m3

Powierzchnia użytkowa 33.426,8 m2

Powierzchnia zabudowy 8.790,0 m2

INWESTOR BEZPOŚREDNI:

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

INWESTOR ZASTĘPCZY:

Szpital „Latawiec” w budowie

PRZYSZŁY UŻYTKOWNIK:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

slide3

GENERALNY WYKONAWCA:

„PEBEK” Sp. z o.o. w Świdnicy ul. Metalowców 14

GŁÓWNY PROJEKTANT:

Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia Sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Podwale 7

 • WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • wg aktualizacji Zestawienia Kosztów Przedsięwzięcia Inwestycyjnego sporządzonej przez BS i PSZ Sp. z o.o. we Wrocławiu wynosi 187.447 tys. zł, w tym:
 • wartość robót budowlano – montażowych 110.454 tys. zł
 • wartość wyposażenia i urządzeń 62.767 tys. zł
 • wartości pozostałe 14.226 tys. zł
 • Poziom cen – grudzień 2004r.
slide4

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 • Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa niedokończonego obiektu z okresu drugiej wojny światowej (przeznaczonego pierwotnie na sanatorium) na szpital w Świdnicy o 369 łóżkach plus 18 łóżek noworodkowych.
 • Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest przeniesienie oddziałów specjalistycznych, pracujących do tej pory w budynkach skazanych na śmierć techniczną. Projektowany szpital będzie obsługiwał miasto Świdnicę plus powiat świdnicki – razem około 168 tys. mieszkańców oraz powiaty ościenne.
 • Adaptację wzniesionych w latach 1940-1943 budynków z przeznaczeniem na Szpital Miejski w Świdnicy, rozpoczęto w listopadzie 1985r.
 • W latach 1985-1998 inwestorem przedsięwzięcia był Wojewoda Wałbrzyski i w jego imieniu obowiązki inwestora na przestrzeni lat 1986-1994 sprawowała Okręgowa Dyrekcja Inwestycji w Świdnicy, a od dnia 1 czerwca 1994r. Szpital Miejski „Latawiec” w budowie.
slide5

Informacja z realizacji zakresu rzeczowo – finansowego inwestycji Szpitala „Latawiec” w Świdnicy – stan realizacji i wykorzystanie środków na dzień 31 grudnia 2006r.

W latach 2001-2006 inwestycja realizowana w ramach Kontraktów Wojewódzkich dla Województwa Dolnośląskiego z finansowaniem:

2001r. - 18.118 tys. zł

2002r. - 12.181 tys. zł.

2003r. - 20.295 tys. zł.

2004r. - 10.000 tys. zł.

2005r. - 8.342 tys. zł.

oraz środki własne - 1.584 tys. zł

2006r. - 8.342 tys. zł.

RAZEM: 80.520 tys. zł.

W latach 1985-2006r. na inwestycję poniesiono nakłady w wysokości 130.827 tys. zł.

Niezbędne nakłady do zakończenia realizacji inwestycji 48.278 tys. zł.

slide6

STRUKTURA ŁÓŻEK SZPITALA „LATAWIEC” W ŚWIDNICY

WG AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA

 • oddział chorób wewnętrznych i gastrologicznych 45 łóżek
 • oddział kardiologiczny 40 łóżek
 • oddział laryngologiczny 18 łóżek
 • oddział neurologiczny 29 łóżek
 • oddział onkologii klinicznej 20 łóżek
 • oddział dziecięcy 24 łóżek
 • oddział okulistyczny 16 łóżek
 • oddział medycyny ratunkowej 6 łóżek
 • oddział chirurgii ogólnej 45 łóżek
 • oddział chirurgii onkologicznej 10 łóżek
 • oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej 30 łóżek
 • oddział ginekologiczno – położniczy 45 łóżek
 • oddział anestezjologii i intensywnej terapii 10 łóżek
 • oddział fizjologii i patologii noworodka 11 łóżek
 • oddział urologiczny 20 łóżek

Razem: 369 łóżek

+ 18 łóżek noworodkowych

slide7

W LATACH 1985 – 2006 ODDANO DO UŻYTKU 200 ŁÓŻEK NA NIŻEJ WYMIENIONYCH ODDZIAŁACH:

 • oddział internistyczny 45 łóżek
 • oddział internistyczny z kardiologią 40 łóżek
 • oddział neurologiczny 25 łóżek
 • oddział okulistyczny 15 łóżek
 • oddział laryngologiczny 28 łóżek
 • oddział dzienny szybkiej diagnozy 10 łóżek
 • oddział chemioterapii łóżka dzienne 10 łóżek
 • oddział medycyny ratunkowej 6 łóżek

Razem: 200 łóżek

slide8

OBECNIE REALIZOWANE SĄ:

 • budynek 1B-1 (diagnostyczno – zabiegowy) o kubaturze 48.500,0 m², w którym mieścić się będzie apteka szpitalna, pracownia endoskopii, dział obrazowania (RTG, tomograf, angiograf), centralna sterylizatornia, blok operacyjny (5 sal), patologia noworodków, oddział intensywnej terapii. Aktualnie wykonane są roboty wykończeniowe oraz zakupiony został sprzęt medyczny wymagający montażu (kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, lampy operacyjne, sterylizatory, myjki, monitoring). Pozostały do wykonania głównie prace w zakresie zabezpieczeń ppoż., instalacji oświetleniowej oraz drobne prace wykończeniowe,
 • budynek 1A-5 (łóżkowy), w którym parter jest oddany do użytku – oddział kardiologiczny, I piętro pozostały do wykonania roboty wykończeniowe – oddział ginekologiczny, II piętro zakończony – oddział chirurgiczny.
slide10

W pierwszym etapie planuje się do przekazania następujące pomieszczenia:

 • Blok 1B1:
 • a). II piętro:
 • - blok operacyjny 5 sal docelowo (3 sale operacyjne - wyposażenie),
 • - oddział intensywnej terapii 10 łóżek (OIOM).
 • b). I piętro:
 • - centralna sterylizatornia,
 • - patologia noworodka,
 • - blok porodowy,
 • - oddział położniczy.
 • c). Parter:
 • - apteka szpitalna,
 • - endoskopia,
 • - dział obrazowania RTG, tomograf, angiograf.
slide11

d). Piwnice:

- szatnie i umywalnie personelu,

- stacja przygotowania łóżek,

- depozyt ubrań

2. Blok 1A5 :

- I piętro – ginekologia.

slide12

POZOSTAŁE DO ZREALIZOWANIA:

 • Kuchnia szpitalna.
 • Prosektura.
 • Zaplecze Pogotowia Ratunkowego.
 • Lądowisko dla helikopterów.
slide13

Podsumowanie

 • Jak już wcześniej podkreślaliśmy, w Informacji dotyczącej inwestycji, zakończenie realizacji inwestycji jest możliwe do grudnia 2007r.
 • Następnym możliwym etapem przekazania do użytku jest kompleksowe przygotowanie następujących oddziałów:
 • - chirurgiczny, - sale operacyjne (min. 2)
 • - położniczy, - OIOM,
 • ginekologiczny - centralną sterylizatornię,
 • patologię noworodków, - oraz aptekę.
 • Oddziały te muszą być przeniesione kompleksowo z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usług zdrowotnych.
 • Nie ma możliwości praktycznie podzielenia tego etapu i oddania do użytku oddziałów oddzielnie, ponieważ dla oddziału chirurgicznego potrzebne są sale operacyjne, dla oddziału położniczego niezbędne jest bezpośrednie sąsiedztwo chirurgii, oddział ginekologiczny technologicznie powiązany jest z położniczym (sala porodów septycznych).
slide14

Tymczasowa lokalizacja apteki blokuje wejście do budynku 1B-1 i wymaga przeniesienia na miejsce docelowe do bud. 1B-1.

slide15

Dziękujemy za poświęconą uwagę

Dyrektor: mgr inż. Urszula Jarząbek

e-mail: latinwest@interia.pl

tel. (0-74) 853-41-87

fax. (0-74) 853-77-13