Bwyd Iachus - PowerPoint PPT Presentation

bwyd iachus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bwyd Iachus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bwyd Iachus

play fullscreen
1 / 5
Bwyd Iachus
273 Views
Download Presentation
duncan
Download Presentation

Bwyd Iachus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bwyd Iachus Gan Jake Samuel Burge

  2. Mae mwnci yn bwyta banana

  3. Mae Giraffe yn bwyta dail

  4. Mae shark yn bwyta pysgoden

  5. Mae eliffant yn bwyta planhigion