de la agonie la extaz n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De la agonie la extaz PowerPoint Presentation
Download Presentation
De la agonie la extaz

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

De la agonie la extaz - PowerPoint PPT Presentation

duman
39 Views
Download Presentation

De la agonie la extaz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De la agonie la extaz • Aletheia, 21 iunie 2009

 2. Marcu 5:21-43 • După ce a trecut Isus iarăşi de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lângă mare.  Atunci a venit unul din fruntaşii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntaşul s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: „Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ţi pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă şi să trăiască.”  Isus a plecat împreună cu el. Şi după El mergea mult norod şi-L îmbulzea.  

 3. Şi era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge.  Ea suferise mult de la mulţi doctori; cheltuise tot ce avea, şi nu simţise nicio uşurare; ba încă îi era mai rău.  A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulţime şi s-a atins de haina Lui.  Căci îşi zicea ea: „Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.”  Şi îndată a secat izvorul sângelui ei. Şi a simţit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală.

 4.  Isus a cunoscut îndată că o putere ieşise din El; şi, întorcându-Se spre mulţime, a zis: „Cine s-a atins de hainele Mele?”  Ucenicii I-au zis: „Vezi că mulţimea Te îmbulzeşte şi mai zici: „Cine s-a atins de Mine?”  El Se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta.  Femeia, înfricoşată şi tremurând, căci ştia ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a spus tot adevărul.  Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta.”  

 5. Pe când vorbea El încă, iată că vin nişte oameni de la fruntaşul sinagogii care-i spun: „Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Învăţătorul?”  Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii: „Nu te teme, crede numai!”  Şi n-a îngăduit nimănui să-L însoţească, afară de Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui Iacov.  Au ajuns la casa fruntaşului sinagogii. Acolo Isus a văzut o zarvă, şi pe unii care plângeau şi se tânguiau mult.  

 6. A intrat înăuntru şi le-a zis: „Pentru ce faceţi atâta zarvă şi pentru ce plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme.”  Ei îşi băteau joc de El. Atunci, după ce i-a scos afară pe toţi, a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama ei şi pe cei ce-L însoţiseră şi a intrat acolo unde zăcea copila.  A apucat-o de mână şi i-a zis: „Talita, cumi”, care tălmăcit înseamnă: „Fetiţo, scoală-te îţi zic!”  Îndată fetiţa s-a sculat şi a început să umble; căci era de doisprezece ani. Ei au rămas încremeniţi.  Isus le-a poruncit cu tărie să nu ştie nimeni lucrul acesta; şi a zis să dea de mâncare fetiţei.

 7. Cine • Domnul Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu

 8. Cine? • Iair și familia lui • una dintre cele mai nobile familii din Israel: Iair - unul din fiii lui Manase, primul născut al lui Iosif, cca. 1800 î.Hr.

 9. Cine? • Bernice, femeia cu hemoragie

 10. Unde? Capernaum

 11. Capela din Capernaum

 12. Primul act • S-au dus la Capernaum. Şi, în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă şi a început să înveţe pe norod.  Oamenii erau uimiţi de învăţătura Lui; căci îi învăţa ca unul care are putere, nu cum îi învăţau cărturarii.  În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige:  „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu!”  Isus l-a certat şi i-a zis: „Taci şi ieşi afară din omul acesta!”  Şi duhul necurat a ieşit din el, scuturându-l cu putere şi scoţând un strigăt mare.  Toţi au rămas înmărmuriţi, aşa că se întrebau unii pe alţii: „Ce este aceasta? O învăţătură nouă! El porunceşte ca un stăpân chiar şi duhurilor necurate, şi ele Îl ascultă!” • Marcu 1:21-27

 13. Actul al doilea • „Grăbește-te, grăbește-te, nu vezi că ne moare fata?”

 14. Actul al treilea • ...s-a adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lângă mare.  Atunci a venit unul din fruntaşii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntaşul s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare:...

 15. Actul al treileaScena a doua • ...Şi era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge.  Ea suferise mult de la mulţi doctori; cheltuise tot ce avea, şi nu simţise nicio uşurare; ba încă îi era mai rău.  A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulţime şi s-a atins de haina Lui...

 16. Credință = mântuire • Femeia, înfricoşată şi tremurând, căci ştia ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a spus tot adevărul.  Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta.

 17. Actul al treilea Scena a treia • Pe când vorbea El încă, iată că vin nişte oameni de la fruntaşul sinagogii care-i spun: „Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Învăţătorul?”

 18. Actul al treilea Scena a treia Teamă vs. Credință • Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii: „Nu te teme, crede numai!”  

 19. Actul patruScena unu • Au ajuns la casa fruntaşului sinagogii. Acolo Isus a văzut o zarvă, şi pe unii care plângeau şi se tânguiau mult.

 20. Actul patruScena a doua • A intrat înăuntru şi le-a zis: „Pentru ce faceţi atâta zarvă şi pentru ce plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme.”  Ei îşi băteau joc de El.

 21. Actul patruScena a treia • Atunci, după ce i-a scos afară pe toţi, a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama ei şi pe cei ce-L însoţiseră şi a intrat acolo unde zăcea copila.

 22. Actul patruScena a treia • A apucat-o de mână şi i-a zis: „Talita, cumi”, care tălmăcit înseamnă: „Fetiţo, scoală-te îţi zic!”  Îndată fetiţa s-a sculat şi a început să umble; căci era de doisprezece ani.

 23. Actul patruScena a treia • Ei au rămas încremeniţi.  Isus le-a poruncit cu tărie să nu ştie nimeni lucrul acesta; şi a zis să dea de mâncare fetiţei.

 24. nu simţise nicio uşurare; ba încă îi era mai rău • Ei au rămas încremeniţi. • Ei îşi băteau joc de El. • rugăminte stăruitoare • a venit pe dinapoi • unii care plângeau şi se tânguiau mult • Isus a cunoscut îndată că o putere ieşise din El • Căci îşi zicea ea • Ea suferise mult de la mulţi doctori • pentru ce mai superi pe Învăţătorul? • Femeia, înfricoşată şi tremurând, căci ştia ce se petrecuse în ea

 25.  Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Efes. 6:17