Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA - PowerPoint PPT Presentation

duena
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
84 Views
Download Presentation

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

 2. Nazwa szkoły:Gimnazjum Publiczne w Dywitach • ID grupy: 96/73_MP_G2 • Opiekun: Teresa Rukowicz • Kompetencja: matematyczno – przyrodnicza • Temat Projektowy: Gleba-zbadaj, poznaj, oceń • Rok Szkolny: 2011/2012 Dane Projektu

 3. Dnia 15 lutego nasze zajęcia odbyły się w pracowni komputerowej. Wybraliśmy ostatni temat „Gleba-zbadaj, poznaj, oceń”. Wypełnialiśmy również testy na wstępie kolejnego semestru. Ostatni projekt

 4. Dnia 22 lutego zrobiliśmy przydział obowiązków i ustaleń organizacyjnych. Omówiliśmy założenia projektu i sporządziliśmy regulamin pracy w grupie. Przydział obowiązków

 5. Dnia 29 lutego postanowiliśmy wybraćsię do Urzędu Gminy w Dywitach aby uzyskać informacje o glebach na naszym terenie. Po powrocie do klasy opracowaliśmy konturową mapę naszej gminy przedstawiającą gleby w naszym regionie Gleby na naszym terenie

 6. Dnia 7 marca określaliśmy skład mineralny różnych próbek gleby. Podzieliliśmy się na grupy: Pierwsza grupa – gleba z pobocza drogi Patryk Nowosielski, Dominika Wilińska, Natalia Gugała Druga grupa – gleba z nawierzchni stadionu. Anita Krystkiewicz, Natalia Korchut, Natalia Krystkiewicz Trzecia grupa – gleba z jeziora Dywickiego. Alan Sobótka, Sara Plichtowska, Aneta Olejnik, Paweł Karwowski. Badanie gleby

 7. Dnia 21 marca badaliśmy gruzełkowatość gleby na próbach z różnych głębokości. 0cm – Anita Krystkiewicz, Aneta Olejnik, Natalia Korchut, Paweł Karwowski 20cm – Alan Sobótka, Patryk Nowosielski, Natalia Gugała, Karolina Dryka 40cm – Dominika Wilińska, Sara Plichtowska, Natalia Krystkiewicz Gruzełkowatość gleby

 8. Dnia 28 marca na zajęciach badaliśmy przesączalność wody przez glebę. Każdą z gleb zalaliśmy wodą destylowaną, a następnie przesączyliśmyw następujących zespołach. Pierwsza grupa – gleba z pobocza drogi. Patryk Nowosielski, Natalia Krystkiewicz, Alan Sobótka, Paweł Karwowski. Druga grupa – gleba z ogródka. Natalia Gugała, Anita Krystkiewicz, Aneta Olejnik Trzecia Grupa – gleba z jeziora Dominika Wilińska, Sara Plichtowska, Natalia Korchut Przesączalność wody przez glebę

 9. Dnia 11 kwietnia wykrywaliśmy odczyn gleby za pomocą wywaru z liści czerwonej kapusty. Przygotowaliśmy wywar z kapusty i 3 próby gleb. Jak zwykle podzieliliśmy się na grupy. Doświadczenie wykazało odczyn zasadowy naszych gleb. Wykrywanie odczynu gleby

 10. Dnia 18 kwietnia przygotowywaliśmy próby z różnych stanowisk( pobocze drogi, ogródek, linia brzegowa jeziora). Pobraliśmy próby i przygotowaliśmy je do wysuszenia. W ramach zajęć badaliśmy również wpływ zasolenia gleby na wzrost roślin. Zasialiśmy rzeżuchę w trzech roztworach: próba kontrolna, H2O i 1% NaCl oraz H2O i 2% NaCl. Pojemność wodna gleby

 11. Dnia 25 kwietnia prowadziliśmy zajęciach w grupach. Wysuszone próby gleby odważyliśmy ( 100g) i wraz z bibułą oraz lejkiem zważyliśmy jeszcze raz- tym zajęła się pierwsza grupa: Patryk Nowosielski, Alan Sobótka, Dominika Wilińska, Natalia Gugała Do prób dolaliśmy po 100cm3 wody. Każdą próbę przesączyliśmy przez 15 minut. Po tym każdą próbę zważyliśmy kolejny raz– tym zajęła się druga grupa: Natalia Krystkiewicz, Anita Krystkiewicz, Natalia Korchut, Aneta Olejnik. Wnioski zapisali: Paweł Karwowski i Sara Plichtowska. Pojemność wodna gleby

 12. Dnia 2 maja analizowaliśmy przygotowane przez nas wcześniej próby z (1% NaCl, 2%NaCl, próbą kontrolną). Wykonaliśmy pomiary wzrostu roślin z trzech prób i wyniki zapisaliśmy w tabeli. Stwierdziliśmy, iż rzeżucha najintensywniej rosła na podłożu 2% roztworu NaCl. Zasolenie gleby, a rozwój roślin

 13. Dnia 9 maja wykrywaliśmy obecność azotanów i azotynów w codziennym pożywieniu. Zbadaliśmy obecność tych związków w bulwie ziemniaka i korzeniu marchwi. Azotany i azotyny

 14. Dnia 16 maja ustalaliśmy kondycje gleb za pomocą biowskaźników. W ramach zajęć wybraliśmy się na wycieczkę w kierunku Jeziora Dywickiego.  W trakcie szukaliśmy pokrzyw, które wskazują na dużą zawartość azotu w glebie;  zbiorowisk leśnych, złożonych z drzew iglastych lub liściastych, co wskazywałoby na występowanie kolejno gleb bielicowych lub brunatnych . Kondycja gleb

 15. Dnia 23 maja odbyło się podsumowanie naszego projektu ,,Gleba- zbadaj, poznaj, oceń, ”. W ramach spotkania grupa dokonała podsumowania tego projektu i tych z poprzednich lat. Trzyletnia współpraca nauczyła nas umiejętności współpracy , twórczego myślenia oraz kreatywności . Podsumowanie

 16. Dziękujemy za obejrzenie prezentacji.Prezentację zrealizowano przy współudziale wszystkich uczestników grupy projektowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA