konjunkturinstitutet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONJUNKTURINSTITUTET PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONJUNKTURINSTITUTET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

KONJUNKTURINSTITUTET - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

KONJUNKTURINSTITUTET. 25 augusti 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna. Erik Jonasson. Långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONJUNKTURINSTITUTET' - dudley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konjunkturinstitutet
KONJUNKTURINSTITUTET

25 augusti 2014

Är ett bibehållet offentligt åtagande

ett hållbart åtagande?

Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten

i de offentliga finanserna

Erik Jonasson

slide2

Långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna:

- långsiktig balans mellan utgifts- och inkomstflöden i offentlig sektor,

- givet nuvarande skattesystem,

- givet nuvarande offentliga åtagande.

 • Bibehållet offentligt åtagande: bibehållen personaltäthet i välfärdstjänsterna, bibehållen ersättningsgrad i de sociala transfereringarna (exkl. ålderspensionssystemet).
 • Hitta obalanser i ett tidigt skede– inte att prognostisera.
 • Många förenklande antaganden: oförändrad pensionsålder, oförändrat arbetsmarknadsbeteende, normalt resursutnyttjande i ekonomin.
slide3
Inkomstsidan
 • Oförändrade skattesatser innebär i stort sett konstant skattekvot – skatteintäkterna växer i takt med BNP.
slide4
Utgiftssidan
 • Individbaserad offentlig konsumtion i hög grad åldersberoende.
 • Ökat kostnadstryck när resursintensiva åldersgrupper växer.
anm arbetsf r lder h r 20 64 r
Demografisk utveckling
 • Den demografiska försörjningskvoten har börjat stiga.

Anm. Arbetsför ålder här 20-64 år

slide6
De offentliga finanserna
 • Ökande utgiftsandel för offentlig konsumtion vid bibehållen personaltäthet i välfärdstjänsterna…
slide9
Sammanfattande slutsatser
 • Inga alarmerande obalanser i de offentliga finanserna som indikerar långsiktig ohållbarhet.
 • Begränsad omfattning på behovet av skattehöjningar vid bibehållen personaltäthet i välfärdstjänsterna.
 • Höjd pensionsålder skulle minska behovet av skattehöjningar för att finansiera bibehållen personaltäthet i välfärdstjänsterna.
 • Förbättrad hälsa i högre ålder skulle minska utgiftstrycket.
slide10

www.konj.se/offentligafinanser

erik.jonasson@konj.se

08-453 59 33

Publikationer:

”Är ett bibehållet åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna”, Specialstudie 39, mars 2014, Konjunkturinstitutet.

”Den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna”, fördjupning i Konjunkturläget, mars 2014, s. 121-126, Konjunkturinstitutet.

Publications:

”Is an Unchanged Public SectorCommitment a SustainableCommitment? An Assessmentof the Long-term Sustainabilityof Swedish Public Finances”, Occasional Studies 39, March2014, Konjunkturinstitutet (National InstituteofEconomic Research).

”The Long-term Sustainabilityof Swedish Public Finances”, special analysis, Swedish Economy, March 2014, pp. 33-38, Konjunkturinstitutet (National InstituteofEconomic Research).