tema 4 coresponden a comercial de afaceri n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tema 4. CORESPONDEN ȚA COMERCIALĂ (DE AFACERI)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Tema 4. CORESPONDEN ȚA COMERCIALĂ (DE AFACERI) - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Tema 4. CORESPONDEN ȚA COMERCIALĂ (DE AFACERI). Lector, Lilia Taranenco. 1. 3. 5. Cererea de ofertă. 2. 4. Oferta. Comanda. Contractul. Reclamația. 4.1. Cererea de ofertă.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tema 4. CORESPONDEN ȚA COMERCIALĂ (DE AFACERI)' - duaa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1

3

5

Cererea de ofertă

2

4

Oferta

Comanda

Contractul

Reclamația

4 1 cererea de ofert
4.1. Cererea de ofertă

Cererea de ofertă este documentul prin care se declanșează un dialog precontractual dintre doi parteneri. Poate fi întocmită și transmisă de întreprinderile care urmează să importe mărfuri și servicii.

Cererea de ofertă se poate face verbal, telefonic, dar cel mai des sub forma faxului sau scrisorii.

slide4
Într-o cerere de ofertă se poate cere partenerului potențial:
 • trimiterea de cataloage, mostre, modele, broșuri, specificații ale mărfurilor oferite,
 • detalii cu privire la preț, condiții de plată și livrare.
slide5
În cazul în care ofertantul potențial este o firmă cu care nu au existat relații comerciale anterioare, este indicat să se prezinte firma care face cererea de ofertă: domeniul de activitate, să se explice cum s-a ajuns la partenerul potențial.

În redactarea unei cereri de ofertă trebuie ca scopul să fie enunțat cât mai precis și concis, iar fraza finală trebuie să invite ofertantul să acționeze cât mai rapid.

Раздел 1

slide6
Cererea de ofertăpoatefi:
 • Cerere de ofertăcirculară- în care beneficiarul se adreseazămaimultorofertanţi, învedereaobţineriiunorcondiţiimaiavantajoase. De exemplu, cererea de ofertăadresată mai multorproducători de mobilă de birou. O astfel de cerere are caracter de sondaj.
 • Cererea de ofertăgenerală- beneficiarul se adreseazăunuisingurdestinatar, dar fărăobiectprecis.

Раздел 1

slide7
3. Cererea de ofertă specială - se adresează unui singur destinatar, cu obiect precis.

Раздел 1

modele de cereri de ofert
Modele de cereri de ofertă

Domnilor,

Suntem unul dintre principalii importatori şi distribuitori de mărfuri de sticlărie şi porţelanuri.

Avem convingerea că există un uriaş potenţial al pieţei şi v-am ruga să ne trimiteţi cataloagele şi listele dvs. de preţuri.

Sperăm să stabilim o cooperare comercială durabilă.

Aşteptăm cu nerăbdare veşti de la dvs.

Cu stimă,

Раздел 1

modele de cereri de ofert1
Modele de cereri de ofertă

Domnilor,

Ni s-a epuizat stocul de mărfuri de ... şi am fi bucuroşi dacă ne veţi trimite catalogul dvs. ilustrat, împreună cu cele mai avantajoase preţuri şi condiţii de livrare.

Întrucât suntem una dintre firmele de frunte în desfacerea acestor mărfuri, am fi în măsură să plasăm comenzi substanţiale, dacă modelul dvs. se va dovedi atrăgător pentru clienţi şi dacă preţurile dvs. ne oferă suficiente stimulente pentru mărirea vânzărilor.

Al dvs.,

Раздел 1

4 2 oferta
4.2. Oferta

Oferta este scrisoarea de iniţiativă sau de răspuns la o cerere de ofertă, prin care ofertantul face cunoscut unor potenţiali clienţi (persoane fizice sau juridice) că pune la dispoziţia acestora mărfuri sau servicii în anumite condiţii.

În mod obişnuit, ofertele se transmit prin poştă, fax, e-mail, în cadrul reclamei comerciale prin presă, radio, televiziune, afişaj, prin reprezentanţi sau pe cale telefonică.

tipuri de ofert din punct de vedere comercial

oferta nesolicitată

este o scrisoare 

trimisăde ofertant din proprieiniţiati-vă şi se adresează unor clienţi cunos-cuţisau necunoscuţi;

oferta repetată

în situaţia când este

reînnoită o mai veche

ofertă sau se transmite o variantă a acesteia;

ofertă solicitată este răspunsul la o cerere de ofertă;

oferta la contra-

ofertăse practică

atunci când clientul răspunde la o ofertăanterioară printr-o contraoferta,în care

el acceptă doar o

parte din marfă

Tipuri de ofertă : din punct de vedere comercial

Раздел 1

tipuri de ofert din punct de vedere al con inutului
Tipuri de ofertă : din punct de vedere al conținutului

Oferta fermă

Oferta cu termen

Oferta facultativă

este oferta asupra căreia vânzătorul nu mai poate reveni. În cazul în care destina-tarul a acceptat o ofertă fermă, atunci aceasta devine obli-gatorie pentru ambe-le părţi ca şi un contract. În cazul în care se utilizează oferta fermă, nu se mai încheie contract de vânzare-cumpă-rare între părţi.

este oferta în care vînzătorul poate accepta, modifica sau a nu lua în considerație oferta transmisă.

este utilizată în situația în care vînzătorul se obligă să păstreze marfa pentru clientul căruia i-a oferit un anumit termen. Dacă beneficiarul nu acceptă oferta pînă la data indicată, oferta se consideră refuzată.

Раздел 2

slide13
Oferta conține următoarele elemente:
 • Datele de identificare ale ofertantului
 • Denumirea exactă a produselor
 • Prețul cu mențiunea dacă cheltuielile e transport sunt incluse în preț
 • Condițiile, termenul de livrare
 • Condițiile de plată
 • Data întocmirii ofertei
 • Semnătura ofertantului

Раздел 1

slide14
Către „Franzeluţa“ S.A.

Ref.: Ofertă de calculatoare

Prin prezenta vă informăm că S.C. „COMPASIG” S.R.L., cu sediul: str. Livezilor, 20, mun. Chişinău, tel.: 24.56.32, dispune de un stoc de calculatoare AMD, pe care le poate livra contra cost celor interesaţi.

Livrarea se poate face în zece zile de la data comenzii.

Director, Contabil-şef,

Раздел 1

4 3 comanda
4.3. Comanda

În urma analizei ofertei, (acceptării ei) cumpărătorul transmite ofertantului comanda de mărfuri sau servicii, sau după încheierea contractului, de regulă prin:

 • formular de comandă tip;
 • scrisoare de comandă înregistrată sau recomandată.

Раздел 1

slide16
În cazul în care comanda ţine loc de contract (de exemplu pentru mărfurile sau serviciile de mică valoare) ea va cuprinde în mod obligatoriu toate elementele contractului:
 • obiectul comenzii
 • cantitatea comandată
 • calitatea solicitată
 • ambalajul dorit
 • prețul unitar și total
 • condițiile de livrare, de plată, etc.

Раздел 1

slide17
Comanda fermă este folosită mărfuri conform unei înțelegeri prin telefon, poștă. Comanda fermă este un răspuns la o ofertă fiind echivalentă cu o acceptare a ofertei.

Comanda obișnuită este folosită de obicei pentru livrările succesive prevăzute de termenele fixate în contract.

Раздел 1

model de comand
Model de comandă

S.C. „COMPASIG ” S.R.L.

Ref.: Comandă de calculatoare

Vă rugăm să ne livraţi contra cost 2 monitoare ViewSonic 19:

Plata se face prin virament din contul nostru nr. ______

Раздел 1

4 4 c ontractul
4.4. Contractul

Contractul este un acord de voinţă între două sau mai multe persoane, stabilit în condiţii legale. Acordul produce efecte juridice, constând în drepturi şi obligaţii contractuale ale părţilor.

Ca formă, contractul se prezintă ca o succesiune de clauze într-o ordine asupra căreia părţile semnatare au convenit.

Раздел 1

slide20
Există mai multe tipuri de contracte.

După obiectul contractului sunt:

 • contract de antrepriză,
 • contract de leasing,
 • contract de vânzare-cumpărare,
 • contract de împrumut,
 • contract de gaj şi ipotecă,
 • contract de prestări servicii,
 • contract muncă,
 • contract de locațiune,
 • contract de livrare, etc.

Раздел 1

structura contractului
Structura contractului

Se propune ca orice contract să conțină următoarele părți componente:

 • Partea introductivă (preambulul) a contractului care conține:
 • denumirea contractului
 • numărul contractului
 • data semnării contractului
 • denumirea completă a agenților economici
 • denumirea părților contractante, de exemplu, cumpărător și vânzător, locator și locatar, antreprenor și beneficiar, etc.
 • denumirea completă a funcției, numele, prenumele persoanei ce semnează contractul.

Раздел 1

structura contractului1
Structura contractului

2. Obiectul contractului, de regulă îl constituie obligațiile generalizatoare ale părților contractante.

3. Drepturile și obligațiile părților contractante care conține:

 • obligațiile fiecărei părți contractante
 • drepturile fiecărei părți contractante.

Раздел 1

structura contractului2
Structura contractului

4. Condițiile (clauzele) contractuale suplimentare care conține:

 • termenul de valabilitate al contractului,
 • responsabilitatea părților contractante. Această condiție presupune sancțiuni sub formă de despăgubiri ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.
 • condițiile de reziliere anticipată a contractului, etc.

Раздел 1

structura contractului3
Structura contractului

5. Alte condiții contractuale conține următoarele:

 • Ordinea reglementării relațiilor dintre părți contractante. În acest punct, concomitent cu stabilirea ordinii, urmează a fi inclusă și următoarea clauză: ”În cazurile neprevăzute de prezentul contract, părțile se conduc de legislația civilă în vigoare„
 • Confidențialitatea informației contractuale.
 • Numărul exemplarelor de contracte: „Prezentul contract este întocmit în __ exemplare, cîte unul pentru fiecare parte”
 • Rechizitele părților contractante.
 • Semnăturile și L.Ș.

Раздел 1

4 5 reclama ia
4.5. Reclamația

Încheind un contract de vânzare-cumpărare, partenerii urmăresc o finalitate precisă şi anume: livrarea şi primirea mărfurilor contractate pe de o parte şi plata acestora, pe de altă parte.

Această finalitate impune partenerilor executarea întocmai a obligaţiilor asumate şi crearea cadrului necesar derulării contractului în bune condiţii.

Раздел 1

slide26
În practică, apar însă, o serie de dificultăţi care pot constitui cauza primirii sau înaintării de reclamaţii.

Tot ce nu este conform cu contractul, cu legile în vigoare, cu regulile şi normele internaţionale acceptate prin contract pot provoca nemulţumire şi pot duce la reclamaţii.

Раздел 1

slide27
O scrisoare de reclamaţie trebuie:
 • să fie înaintată imediat ce a apărut situaţia de reclamat;
 • să prezinte politicos, clar şi concis situaţia de reclamat, dând date şi informaţii precise cu privire la marfa reclamată;
 • să indice baza legală a reclamaţiei;
 • să indice documentul pe care se fundamentează reclamaţia;

Раздел 1

slide28
În general reclamaţiile pot apărea din :
 • culpa(vina) vânzătorului;
 • vina cumpărătorului;
 • vina ambelor părţi;
 • vina unei terţe persoane (când transportul este realizat de o terţă persoana);
 • cauze de forţă majoră.

Раздел 1

model de scrisoare de reclama ie
Model de scrisoare de reclamație

Stimaţi domni,

Trebuie să vă aducem la cunoştinţă că ultimul transport de anvelope livrate de dvs. nu este la nivelul standardelor obişnuite. Ne-am putut baza întotdeauna pe calitatea superioară a produselor dvs. şi suntem dezamăgiţi de situaţia ivită.

Veţi găsi anexat un raport al experţilor noştri locali care au verificat cu atenţie produsele.

V-am fi recunoscători dacă aţi avea amabilitatea să expediaţi urgent un transport de înlocuire a celor 200 de anvelope pentru compensare.

Anexat: Raport de expertiză.

Раздел 1