przemoc w rodzinie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PRZEMOC W RODZINIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

PRZEMOC W RODZINIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

PRZEMOC W RODZINIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRZEMOC W RODZINIE' - drew


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Przemoc domowa (przemoc w rodzinie) – zjawisko społeczne zachodzące, gdy członek rodziny, mąż, żona lub partner próbuje zdominować fizycznie lub psychicznie drugiego partnera, dzieci, rodziców, dziadków, teściów, itp., używając przewagi fizycznej, gróźb, szantażu, w celu zranienia moralnie lub fizycznie.

slide3

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody

slide4

Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że:Jest intencjonalna. Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Siły są nierównomierne. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy. Narusza prawa i dobra osobiste. Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). Powoduje cierpienie i ból. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

przemoc domowa wobec dzieci
Przemoc domowa wobec dzieci

Sprawcami przemocy domowej wobec dzieci

bywają zarówno mężczyźni i kobiety,

najczęściej rodzice lub opiekunowie, ale

także inni członkowie rodziny (dziadkowie,

starsze rodzeństwo). Niektóre badania

wskazują, że kobiety stosujące przemoc

częściej niż mężczyźni kierują ją wobec

dzieci

przemoc domowa wobec dzieci1
Przemoc domowa wobec dzieci

Pewne formy przemocy są tak bardzo wrosłe w tradycyjne

pojęcie wychowania, że znajdują wciąż dość szeroką

akceptację społeczną. Karanie dzieci, także tzw. "klapsem„

czy biciem aprobują publicznie niektórzy politycy. Do

przemocy fizycznej wobec dzieci dochodzi wbrew

częstym opiniom nie tylko w rodzinach dysfunkcyjnych,

ale także wśród osób z wyższym wykształceniem i wysokim

statusem społecznym i materialnym. Niekiedy podłożem

przemocy wobec dzieci może być pedofilia. Dzieci

zazwyczaj są również pośrednimi ofiarami przemocy

domowej, będąc świadkami stosowania przemocy między

rodzicami lub opiekunami.

slide7

Polska Konstytucja zabraniastosowania kar cielesnych(art. 40).Ponadto od 2010 rokuobowiązuje całkowity zakazstosowania kar cielesnychw wychowaniu w rodzinie.Zakaz ten wprowadziłanowelizacja ustawy oprzeciwdziałaniu przemocyw rodzinie.

przemoc domowa wobec dzieci2
Przemoc domowa wobec dzieci

to nie tylko:

fizyczne karanie, to także przemoc psychiczna, wykorzystywanie seksualne, niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka

w obszarze przemocy domowej stosowanej wobec dzieci wyr nia si cztery wymiary tego zjawiska
W obszarze przemocy domowej stosowanej wobec dzieci wyróżnia się cztery wymiary tego zjawiska:
 • Przemoc fizyczną
 • Przemoc emocjonalną
 • Zaniedbanie
 • Wykorzystywanie seksualne
przemoc fizyczna
PRZEMOC FIZYCZNA

to wszelkiego rodzaju działanie dorosłych

(rodzice, opiekunowie) wobec dziecka

powodujące nieprzypadkowe urazy/stłuczenia,

złamania, zasinienia itp.

objawy u dzieci dotkni tych przemoc fizyczn
Objawy u dzieci dotkniętych przemocą fizyczną:

- są poranione w miejscach zakrytych ubraniem,

- często posiadają:

 • blizny
 • siniaki
 • powyrywane włosy
 • ślady uderzeń i skaleczeń
 • otarcia skóry na klatce piersiowej, plecach pośladkach, tylnich częściach nóg, w okolicy genitaliów
 • małe ślady oparzeń papierosowych na podeszwach stóp, dłoniach, pośladkach
 • rany twarzy u niemowląt i małych dzieci
 • złamania i zwichnięcia
 • niewidoczne, ale dolegliwe obrażenia wewnętrzne
 • nietypowe dla danego wieku obrażenia wskazujące, że były rzucane i potrząsane (rozległe ogniska krwotoczne w siatkówce oka)
przemoc emocjonalna
PRZEMOC EMOCJONALNA

to rozmyślne, nie zawierające aktów przemocy

fizycznej zachowania dorosłych (rodziców, prawnych

opiekunów) wobec dzieci, które powodują znaczące

obniżenie możliwości prawidłowego rozwoju dziecka.

Prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej

osoby. Typowe zachowania dorosłych wobec dzieci to:

wyzwiska, groźby, szantaż, straszenie, emocjonalne

odrzucenie, nadmierne wymagania nieadekwatne do

wieku i możliwości psychofizycznych dziecka.

objawy u dzieci dotkni tych przemoc emocjonaln
Objawy u dzieci dotkniętych przemocą emocjonalną:
 • Ciągłe nerwowe napięcie
 • Zaburzenia mowy
 • Zaburzenia snu
 • Bóle głowy i brzucha
 • Moczenie się
 • Rozdrażnienie
 • Stałe poczucie winy
 • Tiki
 • Lęki
 • Depresja
 • Częste kłamstwa
 • Zamknięcie się w sobie
 • Ugrzecznione zachowanie
zaniedbanie
ZANIEDBANIE

to niezaspokajanie przez dorosłych (rodziców,

prawnych opiekunów) podstawowych potrzeb

dziecka zarówno fizycznych (właściwe

dżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia,

edukacja itp.), jak i psychicznych (troska,

Poczucie bezpieczeństwa, miłość rodzicielska).

objawy u dzieci dotkni tych zaniedbaniem
Objawy u dzieci dotkniętych zaniedbaniem:
 • Ciągły głód
 • Niedożywienie
 • Niska waga
 • Brudne włosy
 • Niewłaściwe i/lub brudne ubranie
 • Objawy braku opieki medycznej
 • Brak uwagi ze strony rodziców i/lub opiekunów
wykorzystywanie seksualne
WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE

to każde zachowanie osoby dorosłej,

silniejszej i/lub starszej, które prowadzi do

seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka. W

tym rozumieniu nadużycia seksualne obejmują

zachowania ekshibicjonistyczne, uwodzenie,

świadome czynienie z dziecka świadka aktów

płciowych, zachęcanie do rozbierania się czy

oglądania pornografii, dotykaniem narządów

płciowych. Ofiarami wykorzystywania seksualnego

padają zarówno dziewczynki, jak i chłopcy.

slide17

Wbrew panującemu powszechnie przekonaniu sprawcami wykorzystywania seksualnego nie tylko są mężczyźni (ojciec, ojczym, konkubent), sprawcami bywają również kobiety (matka, macocha, konkubina), jak również inni członkowie rodziny: brat, siostra, dziadkowie, a także „przyjaciele i przyjaciółki” rodziny.

objawy u dzieci dotkni tych wykorzystywaniem seksualnym
Objawy u dzieci dotkniętych wykorzystywaniem seksualnym:
 • Często obserwuje się regres w rozwoju np. powrót do ssania palca lub smoczka
 • Boi się zostać samo
 • Boi się położyć do łóżka
 • Unika dotykania
 • Boi się ciemności
 • Unika sytuacji w których trzeba się rozebrać np. na lekcji W-F lub na basenie
 • Przejawia nieadekwatne do swojego wieku zainteresowania seksem
 • Odtwarza swoje doświadczenia w kontaktach z innymi np. podczas zabawy może dotykać genitaliów innych dzieci
nast pstwami przemocy s
Następstwami przemocy są:
 • Trudności w nauce, wagarowanie (powtarzanie klas, kończenie szkoły na etapie szkoły podstawowej, gimnazjalnej)
 • Ucieczki z domu
 • Spożywanie alkoholu
 • Palenie papierosów
 • Branie narkotyków
 • Trudnienie się prostytucją
 • Dokonywanie samookaleczeń
 • Podejmowanie prób samobójczych
slide20

Dzieci, które doświadczyły przemocy na ogół nie wiedzą gdzie szukać pomocy. Bardzo często boją się pomocy ze strony organizacji lub instytucji. Świadek sytuacji przemocy domowej wobec dziecka możne zgłosić ten fakt np. do pracownika szkoły, przedszkola, żłobka gdzie uczęszcza dziecko, na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub do Sądu Rodzinnego. Zgłoszenie do OPS lub/i Sądu Rodzinnego można wysłać w formie pisemnej jako Wniosek o wgląd w sytuację dziecka. Takiego zgłoszenia można dokonać również anonimowo.

slide21

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia„ prowadzi Pomoc dla osób doświadczających i świadków przemocy w rodzinie.www.niebieskalinia.pl