1 / 13

Microhidroenergia în România – c â teva aspecte –

Romanian HydroPower Energy Summit 2014. - 20 februarie 2014 - InterContinental București. Microhidroenergia în România – c â teva aspecte –. Bogdan POPA Asociația Română pentru microhidroenergie – ARmHE Conf erențiar , Facultatea de Inginerie Energetic ă ,

dreama
Download Presentation

Microhidroenergia în România – c â teva aspecte –

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Romanian HydroPower Energy Summit 2014 - 20 februarie 2014 - InterContinental București Microhidroenergia în România – câteva aspecte – Bogdan POPA Asociația Română pentru microhidroenergie – ARmHEConferențiar, Facultatea de Inginerie Energetică, Universitatea Politehnica din București www.asociatiamhc.ro

 2. ARmHE Aspecte mai importante privind ARmHE - suntem membră a European Small Hydropower Association – ESHA (www.esha.be) – chiar de la înființare în anul 2008 - nu concurăm cu asociații cu profil similar, vrem doar să colaborăm pe domeniul nostru de interes: microhidroenergia, pentru o promovare logică a acestuia - cadru legislativ clar, transparent, aplicat cu fermitate

 3. ARmHE ARmHE este deschisă la discuții cu ministerele, ONG-urile, cu toate companiile și persoanele interesate din domeniul microhidroenergiei ARmHE poate să fie avocat al investițiilor în microhidro, dacă și numai dacă proiectele dezvoltate sunt în concordanță cu toate reglementările în vigoare, de la început și până la sfârșit ! ARmHE militează pentru implementarea proiectelor de MHC în perfectă conformitate cu documentația pregătită în vederea obținerii autorizațiilor, chiar dacă utilizarea tehnologiilor prietenoase cu mediul mărește foarte mult valoarea proiectului; acesta este unul dintre motivele pentru care există scheme suport

 4. MICROHIDROENERGIA ÎN ANUL 2013 • A 6-a Conferință națională: Microhidrocentraleleprezent si viitor în România, Expo Arad International, Arad, 8.03. • SHP dinner event in the European Parliament, Bruxelles, 26.03.ESHA launch its SHP campaign with an informative dinner on the topic ‘Getting to know small hydropower’, hosted by MEP Graham Watson in the European Parliament. • Lucrările Comisiei de Dialog Social (COMISIA TEHNICA), sediul Ministerului Economiei din Calea Victoriei nr. 152, sala 112, 30.04. Pe ordinea de zi a fost și: ORDONANŢA DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare. • RoEnergySouth-East Europe, Targ International de Energii Regenerabile si Eficienta Energetica in Constructii (ROENERGY), Masa Rotundă “Microhidroenergia în România, ediția a-III-a”,ROMAERO Bucuresti, 6.06. • SEE HYDROPOWER, targeted to improve water resources management for growing renewable energy production, South East Europe, Transnational Cooperation Program, European Territorial Co-operation 2007-2013, SEE EoI/A/524/2.4/X, Conferință București, www.seehydropower.eu, 19.06. • Masă rotundă organizată de IRE şi Hidroelectrica: PROGRAME ȘI TEHNOLOGII NOI ÎN SECTORUL MICROHIDROENERGIEI ÎN ROMÂNIA, 19.09. • RESTOR Hydro - Renewable Energy Sources Transforming Our Regions - Hydro, Intelligent Energy – Europe (IEE), Contract N°: IEE/11/957/SI2.616381, Coordonator ESHA, www.restor-hydro.eu, 26.09. • „Targul international de energie regenerabila, energie conventionala, echipamente si tehnologii pentru industria de petrol si gaze”, Masa Rotundă: „MICROHIDROENERGIA: probleme aledezvoltatorilor, investitorilor, ...”, Complexul Expozitional ROMEXPO, 18.10. • A 6-a Conferințăinternațională: Small Hydropower in Romania, REECO, Sala Palatului, Bucureşti, 22 noiembrie. • ESHA Governing Board and General Assembly meeting, Brussels, 12.12.

 5. Putere instalată în SRE, final 2012 – final 2013 Microhidroenergie • 2012: 427 MW • 2013: 531 MW Vânt • 2012: 1822 MW • 2013: 2593 MW Fotovoltaic • 2012: 49 MW • 2013: 1158 MW Total • 2012: 2298 MW • 2013: 4282 MW

 6. Mult ? Puțin ? De ce ? Plata apei turbinatela o valoare semnificativă ? • Chiria pentru suprafața ocupată în albia minoră ? • ... • Cadrul legislativ volatil ? Noutăți 2014 • Suprapunere amânare 1 CV/MWh și reducere de la 3 la 2,3 CV/MWh !!! • Impozitul pe construcții speciale ??? ARmHE va pregăti câteva exemple care să demonstreze efectul pe care îl au toate taxele și impozitele asupra investitorilor. Acestea vor fi supuse atenției factorilor de răspundere !

 7. Observaţii ! • La elaborarea unei decizii legislative nu se fac simulări pentru determinarea efectelor acesteia ! • Urmărirea unui scop unic, de a mai aduce bani la buget, poate avea ca rezultat pe termen lung exact contrariul ! • Salutăm faptul că la ultima modificare a schemei de suport s-a ţinut cont de raportul privind schema de sprijin pentru anul 2012 elaborat de ANRE ! • De atunci însă s-au mai schimbat multe !

 8. Mesaj de la un proprietar de MHC “ Va rog sa primiti in atasament o modificare a codului fiscal care este destul de neclara legata de impozitarea cu 1,5 % a constructiilor speciale.  Noi am realizat in ultimii 2 ani investitii  in amenajari hidroenergetice si dupa ce am realizat calculele si am contractat credite bancare au aparut o serie de modificari care ne afecteaza direct. Pe de o parte reducerea si amanarea certificatelor verzi iar pe de alta parte impozitarea investitiilor realizate.  Impozitarea cu 1,5 % a intregii investitii se traduce in impozitarea cu 10% a cifrei de afaceri anuale, astfel, ajungem in incapacitate de plata.  Intrebarea noastra este:  conductele de aductiune sunt considerate echipamente in intelesul acestei Ordonante, sau sunt considerate constructii speciale ?  Aductiunile reprezinta 40% din costul amenajarii !“

 9. Studiu de (ne)caz – 1 – Cazul une microhidrocentrale existente având:

 10. Studiu de (ne)caz – 2 – Comparația fluxurilor de numerar pentru diferite ipoteze de creditare în variantele: legislație ianuarie 2013 și legislație ianuarie 2014 ” Se constată o înrăutățire a termenelor de recuperare cu cca. 30%. Corespunzător și toți ceilalți indicatori economico-financiari se înrăutățesc. Noroc ca de data asta am avut amenajări care prezintă condiții avantajoase dar dacă ar fi fost la limită atunci în actualele condiții ar fi rezultat clar că nu mai merită investiția. ”

 11. Studiu de (ne)caz – 2 – Comparație fluxuri de numerar (în Euro) în variantele: legislație ianuarie 2013 și legislație ianuarie 2014; pentru o perioadă de 25 de ani

 12. MesajulARmHE DA – amenajării sectoarelor dintre microhidrocentrale existente DA – retehnologizării / modernizării în amplasamentele existente DA – amenajării MHC la alimentările cu apă ale orașelor, amenajării MHC la barajele existente, amenajării MHC la canalele existente, amenajării MHC la diferențe de nivel realizate într-un scop oarecare, amenajării MHC utilizând turbine cinetice. DA – UNUI CADRU LEGISLATIV CLAR, COERENT ! NU – realizării de microhidrocentrale cu orice preț !

 13. Felicitări echipei GOVNET ! Putem realiza microhidrocentrale frumoase, bine integrate în mediu ! MHC Peleș (1880) Foto: Bogdan Popa Mulțumesc ! MHC Bistrica, Slovenia Foto: Bogdan Popa

More Related