Informatieavond groep 1-2 - PowerPoint PPT Presentation

dreama
informatieavond groep 1 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatieavond groep 1-2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatieavond groep 1-2

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
Informatieavond groep 1-2
127 Views
Download Presentation

Informatieavond groep 1-2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informatieavond groep 1-2 2 september 2014

 2. Agenda • Informatie over het verloop van een schooldag • Het huidige project • Het volgen van de ontwikkeling • Belangrijke data • Gelegenheid om vragen te stellen

 3. Activiteiten • Kring • Kiezen • Buiten spelen • Gymmen • Werkjes op tafel • Zelfstandig werken • Eten en drinken • Werkjes voor de stickerkaart • Schooltelevisie

 4. De bel

 5. Dagritmekaarten

 6. De kring • Catechese • Kanjertraining • Projectactiviteiten • Gesprekken • Voorlezen • Zingen • Naspelen • Taalactiviteiten • Rekenactiviteiten • Verjaardag

 7. Catechese Hemel en aarde project: Woord

 8. Kanjertraining • Verhaal over Max en het dorpje waarin konijntjes, aapjes, pestvogels en kanjertijgers wonen. • Oefeningen. • Afspraken: • We vertrouwen elkaar • We helpen elkaar • Niemand speelt de baas • Niemand lacht uit • Niemand doet zielig

 9. Projectactiviteiten in de kring • Gesprekken • Voorlezen, boekoriëntatie, verhaalbegrip • Zingen • Naspelen • Taalactiviteiten zoals rijmen, woorden klappen, woordspin maken, kennismaken met letters. • Rekenactiviteiten zoals tellen, meten, bouwen.

 10. Kleine kring

 11. Verjaardag • Zingen en trakteren • Ouders mogen er bij zijn • Traktatie -geen cadeautje -1 ding -is het meer? dan gaat het mee naar huis • De klassen rond

 12. Schooltelevisie • Koekeloere met Moffel en Piertje • Sinterklaasjournaal

 13. Kiezen • Constructieve activiteiten • Spelactiviteiten • Fijne motoriek • Puzzelen • Computer

 14. Constructieve activiteiten

 15. Spelactiviteiten

 16. Fijne motoriek

 17. Puzzelen

 18. Computer • Ambrasoft woordenstart • Schatkist taal • Schatkist rekenen

 19. Eten en drinken uit de rode bak • Bij voorkeur in een trommel en beker • Niet te veel • Geen snoep • Naam op de beker en trommel

 20. Gym

 21. Buiten spelen

 22. Overblijven • Placemat van stof • Bij voorkeur in een trommel en een beker • Geen snoep • Onder begeleiding van de leerkracht • Naar buiten om half één, ook bij regen

 23. Een verplicht werkje of een zelfgekozen werkje Zelfstandig of onder begeleiding van de leerkracht Werkjes op tafel

 24. Werkjes voor de stickerkaart • 1 keer per week • Verplichte werkjes • Na drie werkjes mogen de kinderen een sticker op hun stickerkaart plakken • Voor groep 2 en de oudste kinderen van groep 1

 25. Zelfstandig werken • Doel: • Kinderen leren zelfstandig werken en zelfstandig een volgend werkje kiezen. • Kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht. • Kinderen leren zelf oplossingen vinden voor kleine probleempjes. • De leerkracht krijgt gelegenheid om met een kind of een groepje kinderen te werken zonder gestoord te worden, bijvoorbeeld in de kleine kring.

 26. Organisatie van het zelfstandig werken • Instructie • De leerkracht legt uit wat iedereen gaat doen en loopt een serviceronde door de klas om te kijken of iedereen aan het werken of spelen is. • Stoplicht • Het oranje licht betekent dat de leerkracht niet gestoord mag worden en dat de kinderen mogen fluisteren en elkaar om hulp mogen vragen. • De leerkracht werkt met een kind of met een groepje kinderen. • Tijdsduur: 10 tot 15 minuten.

 27. Speelgoedmiddag

 28. Naar huis

 29. Het huidige project: dieren en dierentuin Kringactiviteiten: gesprekken, liedjes Liedje: Papegaaitje, leef je nog Versje: Onder een smal bruggetje Vleeseters/planteneters/gebit De ark van Noach Taalactiviteiten: woordspin, boekoriëntatie, verhaalbegrip, taalbewustzijn Prentenboeken Rijmboekjes Informatieboeken Woordspin dierentuin Lettergrepen: aap, kameel, krokodil Verhaalbegrip: wie, wat, waar Rekenactiviteiten: tellen, getalbegrip, meten, meetkunde Tralies meten: knippen/plakken Tangram kameel, kangoeroe, giraf Sorteren land-, lucht-, waterdieren Plattegrond van Artis Spelactiviteiten Vos, vos, vos, kom uit je hol Bewegen als een dier: sluipen, kruipen, stampen enz. Constructieve activiteiten: 2/3 dimensionaal Dieren knutselen Hokken met dieren en tralies Kralenplank met voorbeeld Hokken maken van lego, blokken enz. Echt, uitstapjes Naar Artis

 30. De ontwikkeling volgen door • observatie in de kring en bij het werken • OJK en OOK • registratielijst fijne en grove motoriek • CITO taal voor kleuters E1, M2, E2: woordenschat, kritisch luisteren, klank en rijm, auditieve synthese, schriftoriëntatie, laatste en eerste woord • screening door de logopediste • CITO rekenen E1, M2, E2: tellen en getallen, meten, meetkunde • oudergesprekken

 31. Remedial teaching • De ontwikkeling extra ondersteunen door extra aandacht • In de klas of buiten de klas • Door de eigen leerkracht of een andere leerkracht • Handelingsplan: Wat weet het kind nu? Wat is het doel? Hoe gaan we het doen? Hoe gaan we evalueren? • De ouders worden op de hoogte gebracht

 32. Belangrijke data • Schoolreisje: 5 september • Knutselcircuits: 18 november (sint) en 9 december (kerst) • Kerstdiner: 18 december • Bezoek bibliotheek: januari • Bijwonen kanjerlessen: januari en februari • Palmpaasstokken maken: 26 maart • Schoonmaakavond: 25 juni • Op luizen controleren: ongeveer 10 keer per jaar op maandagochtend. Er zijn nog enkele ouders nodig die dit willen doen.

 33. Zijn er nog vragen? ?